Photoshop Magazin
 


Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

01 February 2007 | Sayı: Feb 2007
 
1 2 3 4 5
 

Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ


hspace=0 


Bölümün Tarihçesi:
2004-2005 Akademik yılında eğitim öğretime başlayan Haliç Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nde yaklaşık 120 öğrenciye, görsel iletişimin en önemli dallarından biri olan Grafik Tasarım eğitimi verilmektir. Dört yıllık eğitim-öğretim süresince çağdaş bir eğitim programı uygulanmakta olup, amblem, logo, broşür, afiş, katalog, fotoğraf vb. grafik/tipografik ürünlerin yanı sıra multimedia (internet, web tasarımı) görsel iletişim içeren dijital çalışmaları da gerçekleştirilmektedir.

Haliç Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü, 2004 yılında kurulmuş ve henüz mezun vermemiş bir bölüm olmasına rağmen, gerçekleştirdiği etkinliklerle ve alanında uzmanlaşmış öğretim kadrosuyla, çeşitli basın yayın organlarında adından sıkça söz etirmiştir.hspace=0
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Güler Ertan

Kişisel-Mesleki Gelişim:
Öğrencilerin, resim, yazı ve fotoğraf elemanlarını kullanarak, bir fikri en doğru biçimde görselleştirmelerini ve yaratıcı yönlerini geliştirerek yeni buluşlara yönelmelerini sağlayan bölüm aynı zamanda, yeni teknolojiyi kullanmayı bilen, tasarım bilincini kazanmış tasarımcılar yetiştirmektedir. Haliç Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nün öncelikli hedefi, eğitim-öğretim kalitesini en üst düzeye yükseltmek ve iyi bir tasarım eğitimi vererek öğrencilerini iş hayatına hazırlamaktır. Bu amaçla, her biri grafik tasarım sektöründe yaptığı tasarımlarla isminden söz ettirmiş tasarımcılar olan öğretim üyeleri ile öğrenciler arasında usta-çırak ilişkisi kurularak, iyi bir eğitim-öğretim görmeleri sağlanmaktadır.

Grafik Tasarım Bölümü'nden mezun olan genç tasarımcılar, reklam ve medya kuruluşlarında ve matbaalarda tasarımcı olarak, kendi atölyelerinde illüstrasyon, web tasarımı ve masaüstü yayıncılık gibi alanlarda çalışabilirler.

hspace=0

Eğitim-Öğretim Programı:
Öğrenciler eğitim-öğretimlerini tamamlayabilmek için 140 kredilik ders almak zorundadırlar. Eğitim-öğretim, öğrencinin 8.yarıyılda seçtiği ve kendi başına tasarladığı ve seçilen jüri tarafından başarılı bulunup notla değerlendirilen bitirme projesi ile tamamlanmış olur. Bir yarıyılda okutulan haftalık ders saati ortalama 30 saattir. Öğretim üyeleri ve öğrenciler interaktif bir şekilde ders işlemekte ve bu süreçte güçlü sevgi ve saygı bağları kurmaktadırlar. Bu iletişim metodu, öğrenci katılımını arttırmakta ve verimli bir çalışma ortamı yaratmaktadır. Bu da öğrencilerimizin başarılı olmasını kaçınılmaz kılmaktadır.

hspace=0

Dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Klasik akademik grafik tasarım eğitiminin zorunlu bir parçası olan Temel Sanat Eğitimi, Temel Grafik Tasarım, İllüstrasyon, Yazı, Fotoğraf, Tipografi, Özgün Baskı, Basım Teknikleri, Sanat Tarihi ve Grafik Tasarım Tarihi gibi derslerin yanı sıra; gelişen teknoloji ile beraber değişen çağdaş grafik tasarım sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilecek olan Temel Bilgisayar, Fotografik, Multimedia, Tv Grafiği gibi dersler de dört yıllık eğitim öğretim programına dahil edilmiştir.

hspace=0
öğrenci sergisi

Dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Klasik akademik grafik tasarım eğitiminin zorunlu bir parçası olan Temel Sanat Eğitimi, Temel Grafik Tasarım, İllüstrasyon, Yazı, Fotoğraf, Tipografi, Özgün Baskı, Basım Teknikleri, Sanat Tarihi ve Grafik Tasarım Tarihi gibi derslerin yanı sıra; gelişen teknoloji ile beraber değişen çağdaş grafik tasarım sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilecek olan Temel Bilgisayar, Fotografik, Multimedia, Tv Grafiği gibi dersler de dört yıllık eğitim öğretim programına dahil edilmiştir. Her yarıyılda periyodik olarak yapılan bölüm kurulunda ders programları gözden geçirilerek, gerekli düzenlemeler ve geliştirmeler yapılmaktadır. Bu gelişmelere paralel olarak öğretim elemanlarının performansları denetlenmektedir.

hspace=0

Öğrencilerine Sağladığı İmkanlar:
Günümüzde bilgisayarlar grafik tasarımının zorunlu bir parçası haline gelmiştir. Bu nedenle Grafik Tasarım Bölümü'nde tüm dersler bilgisayar desteği ile yürütülmektedir.

Grafik tasarım eğitiminde görsel kaynaklardan yararlanmanın önemli olduğu düşüncesinden hareketle, kütüphanede çok sayıda yerli ve yabancı kitaptan ve süreli yayınlardan oluşan kapsamlı bir bölüm oluşturulmuştur.

Eğitim-Öğretim yılı boyunca düzenlenen bölüm sergileriyle, çalışmalarını sunma imkanı bulan öğrencilerimiz, diğer üniversitelerin Grafik Tasarım Bölüm'lerinden davet edilen öğrencilerin de katılımıyla Workshop niteliğinde çalışmalar da gerçekleştirmektedir.

Bu çalışma prensibi, görsel zenginlik ve fikir alışverişi açısından tasarım eğitimi süresince önemli bir unsurdur. Bunların yanı sıra öğrencilerimiz, tasarım alanındaki yetkinliklerini ölçmek ve değerlendirebilmek için ulusal ve uluslararası alanlardaki çeşitli yarışmalara katılmaları yönünde teşvik edilmektedirler.

hspace=0

Sınav Sistemi:
Grafk Tasarım Bölümü, ÖSS'de herhangi bir puan türünden 160 puan veya üzeri alan adaylar arasından Özel Yetenek Sınavı ile seçilen 40 öğrenciye eğitim öğretim imkanı sunmaktadır.

Özel Yetenek Sınavına Nasıl Hazırlanılmalı?
Her yıl eğitim-öğretim yılının başlamasından yaklaşık bir ay önce, bölümümüz tarafından Özel Yetenek Sınavları yapılmaktadır. Bu sınavın ilk aşaması, adayların çizim yeteneklerini ölçmeyi hedefleyen, desen sınavıdır. Sınavın ikinci aşamasında, adaylardan, verilen konu üzerine hayalden desen çizmeleri beklenir. Son aşama ise, adayları tanımak ve alana dair bilgilerini değerlendirmek amacıyla, sözlü görüşme ve çalışmalarını içeren dosya incelemesi yapılır.

hspace=0

Etkinliklerimiz:
Grafik Tasarım Bölümü olarak görsel zenginliğin, öğrencinin sanatsal bakış açısını geliştireceğine inandığımızdan dolayı, bölümümüz açıldığından bu yana Mecidiyeköy Kampüsü sergi salonunda çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir.

Bunlardan ilki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bölümümüz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güler Ertan'ın dünya kadınları konulu fotoğraf sergisidir. Ertan'ın 60'lardan günümüze kadar olan arşivinden, dünya kadınlarını, onların farklı yaşam biçimlerini, hayata bakış açılarını ve çocukları ile olan ilişkilerini konu alan 55 adet siyah-beyaz ve renkli fotoğraf, Mecidiyeköy yerleşkesi sergi salonunda bir hafta süreyle sergilendi. Atatürk'ün fotoğrafçısı Cemal Işıksel'in kızı Sema Işıksel ve bölümümüz tarafından düzenlenen Atatürk fotoğrafları sergisi beğeniyle izlenmiştir.

hspace=0

Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Güler Ertan'ın, Sanatın ve eğitimin yalnızca öğrenci öğretmen arasında değil, aynı zamanda toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bir unsur olması gerektiği fikrinden yola çıkılarak, 2005 Mayıs ayında, Eyüp'ten İzlenimler başlığı altında, iki gün süren canlı performans gerçekleştirilmiştir. Bu performansta, 34 öğrenciden oluşan bir ekip Eyüp'ü önce sokak sokak dolaşıp fotoğraflamışlar, daha sonra objektiferine takılan görüntüleri Belediye Binası önünde kurdukları tuvallerine yansıtmışlardır. Böylece, öğrencilerimiz yaşadıkları kentin tarihi dokusunu içlerine çekmişler ve kültürel dokuyu etüt etmişlerdir. Ayrıca, sanatı sokağa taşıyarak, toplumun bu alanda bilinçlendirilmesine katkıda bulunmuşlardır.

hspace=0

15 Mayıs 2006 tarihinde gerçekleştirilen, Kocaeli Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nün 40 öğrenci ve çok sayıda eserle katıldığı sergi, bir Vakıf Üniversitesi ile Devlet Üniversitesi'nin kaynaşmasını sağlayarak iki üniversitenin öğrencilerine de geliştirdikleri projeleri sergileme imkanı sunmuştur.

hspace=0

2006 yılında ilki düzenlenen Haliç ve Çevresi konulu fotoğraf yarışmasına Türkiye genelinde toplam 467 eserle birlikte yaklaşık 180 kişi katılmıştır. Yarışmanın jüri üyeliğini, Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Gündüz GEDİKOĞLU, Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkanı, Prof. Dr. Güler ERTAN, Marmara Üniversitesi Fotoğraf Bölüm Başkanı Prof. Dr. Barbaros GÜRSEL, Fotoğraf Dergisi Editörü Nadir EDE ve Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Adnan SOKOL yapmıştır. Nisan 2006'da, bölümümüz öğretim üyelerinin ve öğrencilerimizin birlikte gerçekleştirdiği sergide 90 adet eser sergilenmiştir. Bu sergi öğrencilerimiz için motivasyon kaynağı olmuştur.

hspace=0

Tüm bu etkinliklerin yanı sıra, her yıl düzenli olarak düzenlenen sergiler ile, bölümümüz öğrencileri, 2 dönem boyunca hazırladıkları proje ve çalışmaları izleyicilerle paylaşma olanağı bulmaktadırlar.
hspace=0

Öğrenci Görüşü:

Grafik Tasarım, okunan, izlenen görüntülerin tasarımı şeklinde tanımlanır. Ülkemizde firmaların reklam ve tanıtım için yaptıkları çalışmalar; kamu kuruluşları ve derneklerin çoğunun kurum kimlikleri maalesef amacına ulaşmamakta ve 2000 li yılların Türkiye'sine yakışmamaktadır. Bizler Haliç Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencileri olarak, konularında uzman hocalarımızla, gelecekte çok kaliteli işler çıkartacağımıza eminiz.

Yeşim Yılmaz
Haliç Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü
3. Sınıf Öğrencisi

 

February 2007

 


Genel