Photoshop Magazin
 


ESPAS İLETİŞİM

01 February 2007 | Sayı: Feb 2007
 
1 2 3 4 5
 

ESPAS İLETİŞİM

Değişim, Gelişim ve Deneyim Üçgeni

Daha küçük bir çocukken 2000'li yılları düşündüğümde, kocaman bir uzay gemisinin içinde uzaylılarla birlikte yaşayacağımı hayal ederdim… O günlerden bugünlere çok uzun yıllar geçti ve artık bu düşünce bana oldukça komik geliyor. Çünkü günümüzde yediden yetmişe 70 milyon insanın ayrı telden çaldığını görüyor, köprünün altından akan sulara baktıkça biraz da hüzünleniyorum.

hspace=0
Fevzi Sayılı
Espas ortağı ve FRS/Sayılı basım hizmetlerinin sahibi


Evet, çeyrek asırdır bir sevda ile süren iletişim yolculuğunda hizmet vermiş ve ortaya koyduğum her şeyde bir ikna etme misyonu üstlenmiş bir yönetici ve eğitmen olarak deneyimin benim için ne denli önemli olduğunu belirtmek isterim. Artık değişimlere ayak uydurmayanın hızla yok olup gittiği, acımasız bir dünyada yaşadığımızın fazlasıyla bilincindeyim çünkü.

İletişim sektörü, 1980'lerden 2000'li yıllara uzanan çizgide hızla büyümüş ve gelişimini sürdürmüş. Tabii ki bu arada, ekonomik ve siyasi istikrarsızlık başta olmak üzere, pek çok kriz ve olumsuzlukla mücadele edilmek zorunda kalınmış, felaketleri göğüslemek, kanıksanmış bir gerçek olarak önümüze konulup durmuş. Her şeye rağmen uygarlığın beşiği, bu verimli topraklarda bütün bu olumsuzluklar hepimizi sallamış. İşte ne olduysa olmuş, 2000'e girdiğimiz anda önümüzde duran ve adına Milenyum denen yepyeni bir çağın başlamasıyla da bütün dengeler bir anda tepe taklak olmuş… Kısaca, ne desek boş, film gibi herşey.hspace=0
Ender Merter
Espas Genel Müdürü ve Ortağı

Deneyimler kalıyor ama klasik anlayış değişiyor artık. İletişim sektörüne özellikle 2000'den sonra hakim olan kurumsal kimlik anlayışı, markalaşma bilinci hem kendi kriterleri içinde hem de müşteri bazında yeni bir yapılanmaya doğru gidildiğini açıkça gösteriyor bizlere. Aslında bu proaktif yaklaşım, gerek reklam veren, gerekse reklamcı açısından son derece önemli. Çünkü reklam sektörü, her şeyin ötesinde iletişimin dört dörtlük olduğu bir yapıda emin adımlarla ilerlemek zorunda. Üzerine basa basa vurguladığımız gibi dünyadaki değişmelere paralel olarak iletişim sektöründe mevcut bütün yapılanmalar artık hızla değişmekte. Son yıllarda bir adım öne çıkan 'experiential marketing', yani deneyimlere dayalı pazarlama kavramı doğrultusunda marka olmuş isim ve kurumlar gerçekleştirmiş oldukları iletişim faaliyetlerinden oldukça başarılı sonuçlar aldılar. Uyguladıkları stratejilerde, işitsel ve görsel, birebir temasa oldukça önem veren yepyeni bir yöntemin ürünü olan bu anlayış, kısaca zihinsel tüm iletileri klasik anlayışın çok ötesinde bir tarza dönüştürmeyi hedefiyor.

hspace=0

Tüketicinin hayallerini süsleyen ve belleklere kazınan unutulmaz kareleri, elde edilen deneyimlerle harmanlayarak yeniden sunmak, pazarlama ilkeleri doğrultusunda müşterilerle kurulan koordinasyon ağının sağlamlığıyla doğrudan orantılıdır.

hspace=0


Bunun sağlıklı bir sonuç vermesi de, karşılıklı samimiyet ve içtenlikle yürüyen, tamamen sadakat olgusuna dayalı ve iletişimin maksimum olduğu bir satış-pazarlama stratejisinden geçmektedir. Yani artık üründen çok pazarlamacılar oluşturulan kavramı satıyor. Bugün ülkemizde birçok aile şirketi var. Bu şirketlerin gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde devredilmesinin, ancak kurumsal yönetim ilkelerini işlevsel bir yapıya oturtabilmeleriyle mümkün olabileceği gün gibi ortadadır.

hspace=0


İşte bundan dolayıdır ki, bu doğrultuda hareket eden şirketlerin her daim ayakta kalaca­ğı ve sayılarının günden güne artacağı artık kaçınılmaz bir gerçektir.

hspace=0

Her zaman olduğu gibi ayağını sağlam basanların durabildiği bu üçgende geçmişimize de şöyle bir değinmemizde yarar var; Espas İletişim, geçen 20 yılda, ideallerini ve amaçlarını genişleterek büyümüş, Türkiye'de ve dünyada tanınan muteber marka ve kişilerle birlikte çalışmıştır.

hspace=0
Müşteri Hizmetleri

Geldiğimiz noktadan geriye baktığımızda, sarsılmadan attığımız doğru adımlarla ekonomik krizleri aşmış, iş ortaklarımızla paylaştığımız başarıları ve Türk reklam sektörüne yaptığımız katkıları görüyoruz. İletişim sektöründeki 20 yılı aşkın geçmişimizde iş ortakları ile paylaştığımız birçok yurtiçi ve yurtdışı başarılar, bizleri mutlu etmiş ama hiçbir zaman doyurmamıştır.

hspace=0
Grafik Atölyesi

hspace=0

2006 yılında stratejik bir ortakla, FRS/Sayılı Matbaacılıkla birleşerek; bu sinerji ile gelişen şartlara uygun bir vizyonda, hedeflenen pazara odaklanarak istenilen senkronu oluşturmayı hedefledik, gücümüze güç katık.

hspace=0

hspace=0

International Advertising Association (IAA), Reklamcılar Derneği (RD) ve Reklamcılık Vakfı'nın (RV) üyesi olarak bu kuruluşların sağladığı tüm olanakları iş ortaklarımızla paylaşıyoruz. Türk reklam sektöründe ilk olarak 1997 yılında Toplam Kalite Yönetimi'ne geçiş yolunda yaptığımız çalışmalar sayesinde iş ortaklarımıza çok daha hızlı ve kaliteli hizmet verme imkanına kavuştuk. Ayrıca 1998 yılında Advertising Marketing International Network'ün (AMIN) Türkiye temsilciliğini yaparak sektörel deneyimlerimizi uluslararası alanda geniş ölçüde pekiştirdik. Başarı ile geçirdiğimiz 20 yılda değişimlere, gelişmelere gösterdiğimiz deneyimli alt yapımızla bu sevdalı yolculuğu hep birlikte sürdürüyoruz.

hspace=0

Reklamcılıkta tam hizmet kavramının gerçek keyfini birlikte yaşadığımız ve yaşamakta olduğumuz tüm iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz.

Ender Merter
Espas İletişim Genel Müdürü ve Ortağı

 

February 2007

 


Perde Arkası