Photoshop Magazin
 


Photoshop ile Model Giydirme

01 January 2007 | Sayı: Jan 2007
 
1 2 3 4 5
 

Photoshop ile Model GiydirmeTasarım programlarının yetenekleri ve potansiyelleri yalnızca hayal gücünüzle sınırlıdır.Moda olgusunun özünde yatan değişkenlik, küresel pazarlardaki rekabet ve pazarlara çok sayıda model sunulma zorunluluğu, diğer sektörlerde olduğu gibi hazır giyim sektöründe de üç boyutlu (3d, Tri-Dimensional) CAD (Computer Aided Desing-Bilgisayar Destekli Tasarım) sistemlerin kullanımını gerekli kılmaktadır. Bu sistemler yardımıyla sanal ortamda, giysi üretilmeden önce model üzerinde, kumaş türünü, rengini ve desenini görmek mümkündür. Bu sistemler, verimlilikleri yanında oldukça pahalıdırlar.Ülkemizde faaliyet gösteren hazır giyim işletmelerinin % 70-80'inin Kobi niteliği taşıması, bu sistemlerin işletmelerce satın alınmasını zorlaştırmaktadır. Ancak bu programların üretim öncesi tasarım üniteleri tarafından gerçekleştirilen sanal ortamda manken giydirme işlemi Photoshop programı kullanılarak da yapılabilmektedir. Bu da, genç nüfusa sahip ülkemizde önemli bir istihdam kaynağı olma özelliğini taşıyan Kobi niteliğindeki firmalara, rekabet şansı yaratmaktadır.Giydirme işleminde en önemli çalışma, kumaşın yüzey çalışmasıdır. Kumaş yüzeyindeki kıvrımlar, aynı zamanda kumaş karakterini de oluşturmaktadır. Giydirme işlemine geçmeden, kumaşı en iyi gösterecek poz seçilmelidir. Bu pozlar, duvara asılmış, masaya serilmiş ya da bir figürün üzerinde resmi çekilerek hazırlanabilir. Daha sonra bu resmi, Photoshop ortamında, kumaş üzerindeki ışık ve gölge değerlerini çizerek ya da renklerine ayırarak kumaşın içinde bulunduğu ortamı karakterize eden kıvrımlarını yapmış oluruz; bu da kumaş görünümünü ve yüzey yapısını tam olarak göstermemizi sağladığı gibi kumaşı değişik görünüm ve yüzey yapılarıyla ve kumaşın pamuklu, yünlü, kalın, ince ya da sentetik olduğunu anlamamızda da yardımcı olur.

1-Kumaş ÇizimiÇalışmaya, ışık değerlerinin belirgin olması için desensiz bir kumaşın resmini çekerek başlarız. Resim üzerindeki zayıf, orta ve güçlü ışıklar, resmin yüzeyindeki kontrastı oluştururlar. Resmin yüzeyindeki kontrastı düzenleyerek, kumaşın değişik karakterlere bürünmesini sağlayabiliriz.Örneğin, orta ışık yüzeyin en geniş ve yarı saydam gölgesidir. Zayıf ışık ise yansıma olmadığı için koyu gölgeler oluşturur; yani yüzeyi göstermez. Güçlü ışık ise, kendisi kadar güçlü yansımalar yaratarak parlamaya neden olur. Bu ışıklardan yararlanarak yapılan çalışma kumaş çalışmamıza hacim kazandırır.

Resimdeki kontrast yani piksel dağılımı, Image > Adjustments >Levels komutu kullanılarak düzenlenmiştir. Resmin kontrastını düzenlemek, resim üzerindeki tonların netleşmesini, bu da tonların doğru çizilmesini sağlar.

hspace=0
Orjinal

hspace=0
Levels Uygulamalı

Kontrastı düzenlenmiş resmin ana hatlarını Pen Tool(Path) aracı ile çizebiliriz. Windows > Paths komutunu kullanarak Paths paletinizi etkinleştirebilirsiniz. Paths paletinde, çizdiğimiz çizginin küçük bir ön izleme resmi yer alacaktır.

hspace=0

Ardından, create New Path ile yeni bir Path katmanı açarak, Pen tool aracı ile orta ton gölgeyi çizelim.

hspace=0

Daha sonra create New Path ile yeni bir Path katmanı daha açılır. Pen tool aracı ile zayıf ton gölgeyi çizelim.

hspace=0

hspace=0

Son olarak, create New Path ile yeni bir Path katmanı daha açarak, Pen tool aracı ile güçlü ton gölgeyi çizelim.

Path çizimi bitikten sonra, Path paletindeki zemini tıklayarak, Load Path as a selection ile kumaşın zeminini seçili hale getirelim. Sonra, layer sekmesine tıklayarak layer'ı etkinleştirelim ve create a New Layer ile yeni bir katman açarak seçili alan boyayalım, ya da Edit >Fill paletinden Contents bölümünden Patern seçeneğini seçerek seçili alana tarayıp bilgisayara aktardığımız bir desen de atabiliriz.

hspace=0

hspace=0

Kumaşın kıvrımlarını oluşturacak olan ışık ve gölge Path'lerini, sırasıyla açıktan koyuya doğru tek tek, Load Path as a selection ile seçerek layer'a geçelim ve create a New Layer ile yeni bir katman açalım. Ardından da seçili alanı boyayalım. 3 farklı ton için aynı rengin farklı tint'leriyle yapacağımız boyama, kumaşın 3 boyutlu yani daha hacimli görünmesini sağlayacaktır.


hspace=0

2-Ton Derecelerinin Ayarlanması
Kumaşın yapısını ana hatlarıyla çalıştıktan sonra, Filter > Blur komutu ile ton derecelendirmesi yaparak kaynaştırabiliriz. Boyanan bu alanlara yani katmanlara Filter > Blur > Gaussian Blur paletinde Radius sekmesine değerler girerek, çizilen alanın kenarları şeklin merkezine doğru açıktan koyuya doğru olacak şekilde geçiş verebiliz. Böylece hem daha gerçekçi hem de kumaşın yapısına uygun olarak daha yumuşak bir görünüm elde ederiz.

hspace=0

3- Kumasın Değişik Renk, Desen ve Cinste Gösterilmesi

hspace=0

hspace=0
Renk

hspace=0
Desen

hspace=0
Cins (Jarse, Saten, Tafta, Triko )

hspace=0
Cins

Bu çalışmanın devamında, kumaşın model pozundan doğan hareket kıvrımlarını çalışacağız.

hspace=0

Not: Kemal Yanmaz, Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu'nda Moda ve Tekstil tasarımı konularında dersler vermektedir.

hspace=0

Yanmaz, Moda ve Tekstil tasarımının diital ortamda hazırlanması konusundaki çalışmalarıyla, ülkemizde öncü nitelikteki araştırmacılardan biridir. Diital ortamda Moda ve Tekstil tasarımının dünyadaki gelişimini yakından takip eden Yanmaz, halen aynı bölümde öğrencilerine, bu alandaki son gelişmeler ışığında diital ortamda Moda - Tekstil tasarımı eğitimi vermeyi sürdürmektedir. Bu yazı, Yanmaz tarafından Photoshop Magazin için kaleme alınmıştır.

 

January 2007

 


Genel