Photoshop Magazin
 


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

01 January 2007 | Sayı: Jan 2007
 
1 2 3 4 5
 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Başarılı bir tasarımcının doğru eğitimi alması son derece önemli. Okullarda, bu sorumluluğu ve görevi üstlenmiş en önemli kurumlarımızın başında geliyor. Doğru bir bilgi donanımı, görsel iletişim dünyasında kendisini geliştirmek isteyen, ürettiği işlerle tarihe geçmek ve adından söz ettirmek isteyen bir tasarımcı için olmazsa olmaz bir gereksinim. Bu ay'dan itibaren Atölye bölümümüzde her ay, ülkemizde görsel iletişim alanlarında yetenekli gençlere eğitim veren Fakültelerimizi konuk edeceğiz. İlk konuğumuz İstanbul'dan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi...
hspace=0İletişim medyalarının büyük bir hızla gelişmesi, grafk tasarımın görsel dilinin her gün yeniden sorgulanmasına ve farklı anlatımlar yaratılmasına yol açmaktadır. Grafk Tasarım Bölümü'nde bu koşullar doğrultusunda şekillenen eğitimin amacı, çağdaş ve etkin bir görsel dil yaratabilecek, toplumsal ve kültürel yapıdaki değişimleri izleyen, kavrayan ve sorgulayan bilinçli tasarımcılar yetiştirmektir.Sanayi-i Nefse Mektebi'nin 1926'da Güzel Sanatlar Akademisi adını almasından sonra, Müdür Namık İsmail Bey tarafından 1927 yılında Afş Atölyesi adı altında kurulan birim, ülkemizde grafk tasarım eğitimi veren en eski bölümdür. Kurulduğu yıldan 1932 yılına kadar bu atölyede eğitimi Avusturya'lı Eric WEBER yönlendirmiştir. 1932'de Paris'ten dönen Mithat ÖZAR atölyenin başına getirilmiş, 1940 ile 1950 yılları arasında da Zeki Faik İZER başkan olarak görev yapmıştır. İzer döneminde bu atölyede Türkiye'deki grafk tasarımın önemli isimleri yetişmiştir. Zeki Faik İzer'in asistanı olarak kariyere başlayan Namık Bayık ise 1950 ve 1988 yılları arasında bu birimde yönetici olmuştur. Bu atölye 1967'de Grafk Atölyesi adını almış, 1982 yılında Güzel Sanatlar Akademisi'nin üniversite statüsüne geçmesi ve Mimar Sinan Üniversitesi adını almasından bir süre sonra da Grafik Bölümü adı kabul edilmiştir.


1988 yılında Prof. Namık BAYIK'ın emekli olmasından sonra, 1988-90 ve 1994-96 yılları arasında olmak üzere iki defa başkanlık görevinde bulunan Prof. Süleyman Saim TEKCAN, bölümde ilk bilgisayar atölyesini kuran isim olmuştur. 1990-94 yıllarında bölüm başkanlığı yapan Prof. İlhami TURAN'dan sonra, 1996-2001 yılları arasında başkanlık yapan Prof. Yurdaer ALTINTAŞ döneminde yapılan çalışmalarla Grafik Bölümü bugünkü çağdaş eğitim yapısına ulaşmıştır. Altıntaş'ın 2001 yılında emekli olmasının ardından, Prof. Dilek Bektaş bu görevi üstlenmiştir.2005 yılında Prof. Dilek BEKTAŞ'ın emekli olması üzerine, Prof. Dr. Ayşegül İZER Grafik Tasarım Bölüm Başkanlığı'na seçilmiştir. Mayıs 2005'te bölümün adı Grafk Tasarım Bölümü olarak değiştirilmiştir. Bölümümüzde 2 Profesör, 2 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 5 kadrolu Öğretim görevlisi, 7 Araştırma Görevlisi, 12 Part time Öğretim Görevlisi ve 5 Okutman bulunmaktadır. Bölümümüzde Proje Hocaları olarak Bülent ERKMEN, Emre SENAN, Haluk TUNCAY ve Uğurcan ATAOĞLU görev almaktadır.

hspace=0

Fotoğrafta Yer Alan Grafk Tasarım Bölümü Hocalarından:
Soldan Sağa Doğru Arka Sıra: Burcu Dündar, Semra Güler Ak, Sinan Niyazioğlu, Emre Senan, Bülent Erkmen,Haluk Tuncay, Melih Görgün,
Ön Sıra Soldan Sağa Doğru: Leyla Ersin Ekmekçiler, Nilüfer Tönel, Dilek Bektaş, Ebru Aytoğ, Ayşegül İzer, Canan Suner

Bölümün Öğrenci Kapasitesi

Bölümümüze her yıl 20 öğrenci alıyoruz. Toplam 110 öğrencimiz var.

Bölümün Teknik Donanımı ve Öğrencilerine Sağladığı İmkanlar

e-mac, I-mac, I-book, G4 olmak üzere Mac bilgisayarlar ve PC'ler bulunmaktadır. Ayrıca Design Tabletlerimiz, projeksiyon aletlerimiz öğrencilerimizin kullanımına sunduğumuz donanımlardır.

Eğitim Müfredatı

Grafk Tasarım Bölümü programında, grafk tasarımın üretim alanında yer alan logo, kurumsal kimlik, kitap, dergi, katalog, basın ilanı, ambalaj tasarımı, broşür, afş, faaliyet raporu vb. ürünler birbirine eklemlenen elemanlardan meydana gelen tek bir projenin unsurları olarak ele alınır. Bu konuları desteklemek veya öğrencilerin yaratıcı niteliklerini geliştirmek üzere programlanan derslerde resim ve/veya yazı elemanlarını kullanarak bir fkri en doğru biçimde gör-selleştirmeleri ve yeni görsel buluşlara yönelmeleri sağlanır. Diital tasarımın çeşitli alanları da eğitim programında yer alır. Grafk Tasarım Bölümü'ndeki 4 yıllık programın ilk iki yılı kapsayan 4 sömestrinde, tasarımın temel sorunlarını ele alan zorunlu dersler ağırlıktadır. 5. Sömestrden başlayarak seçmeli dersler, giderek artan oranda 7. sömestrin sonuna kadar devam eder. 8. Sömestrde tüm derslerini başarmış olan öğrenci, yalnız diploma çalışmasını gerçekleştirdiği Grafk Tasarım 6 dersini alarak, diploma çalışmasını jüriye sunar ve başarması halinde mezun olur.

hspace=0

Bölümden mezun olanlar, tasarım stüdyoları, reklam sektörü, kurumların tasarım ve kurumsal kimlik sorumlusu veya danışmanı olarak görevler alabilecekleri gibi; kendi tasarım atölyelerini kurarak serbest çalışabilir ya da sanat ve tasarım ortamlarında üretim yapabilirler.

hspace=0

Grafk Tasarım Bölümü uluslararası düzeyde yaptığı organizasyonlarla, yurtdışından ve yurtiçinden tasarımcıların ve öğrencilerin de katıldığı çeşitli seminer ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yaparken, eğitim yılı içinde belli aralıklarla grafk tasarım disiplinine yönelik alanlardan çağrılan konuklar, öğrencilerin tasarım dünyasıyla ilgili ortamlar ve kişilerle tanışmalarını ve bilgilenmelerini sağlar. Grafk Tasarım Bölümü, lisansüstü ve sanata yeterlik programlarıyla da eğitime katkıda bulunmaktadır. Grafk Tasarım Bölümündeki 4 yıllık programın ilk iki yılı kapsayan dört sömestre de, tasarımın temel sorunlarını ele alan zorunlu dersler ağırlıktadır, üçüncü yarıyıldan itibaren diğer derslerle beraber proje ağırlıklı atölyeler eğitimin eksenini oluşturur;

hspace=0

hspace=0

hspace=0

hspace=0

Proje Derslerinde:

3. YARIYIL

Kurumsal Kimlik Tasarımı Ağırlıklı Atölye

Ürün ya da hizmet üreten özel, resmi, sanayi ve ticaret kurumları, bankalar, devlet kuruluşları, yerel yönetimler, vakıfar, eğitim kuruluşları,sivil toplum kuruluşlarının görsel kimliklerinin programlanmasına ve tasarlanmasına kurumsal kimlik tasarımı denir.

Kurumsal Kimlik Tasarımı, kurum renklerinin saptanması ve kurum logosunun tasarlanması ile başlar. Bu çalışmayı, kurumsal bütünlük anlayışı çerçevesinde yapılan, yazışma belgelerinin tasarımı, kurum yazışmalarında kullanılan yazı karakterlerinin belirlenmesi, kurum içi ve dışı yönlendirme elemanları ve kurumsal araçları için yapılan tasarımlar izler.

Önceden belirlenmiş, ilkeler dahilinde yapılan tasarımlar, kurumsal kimlik el kitabı içinde toplanır. Bu atölyede, yukarıda belirtilen konuyu ağırlıklı olarak işleyen tasarım ve uygulamalar yapılır.

4. YARIYIL

Marka ve Ürün Kimliği Tasarımı Ağırlıklı Atölye

Günlük yaşamımızda kullandığımız ve tüketiğimiz tüm ürünlerin görsel kimlikleri vardır. Başka bir deyişle, satın aldığımız her ürün farklı bir paket içinde bize sunulur ve bir görünüme sahiptir. Her ürünün adı ve içinde bulunduğu paket kendine özgü bir biçimde tasarlanır. Bu tasarım, söz konusu ürünü ötekilerden ayırt etmeye yarar ve bu amaçla yapılan tasarıma marka ve ürün kimliği tasarımı adı verilir. Marka ve Ürün Kimliği Tasarımı ağırlıklı atölyede, her sömestr belli bir ürün konu olarak verilir ve bu çerçevede tasarım ve uygulama yapılır, ambalaj üretim teknikleri konusunda bilgiler verilir

5. YARIYIL

Yayın Tasarımı Ağırlıklı Atölye

Kitap, dergi, gazete, ansiklopedi gibi çok sayfalı, basılı iletişim ve bilgilendirme araçlarının tasarımı ve uygulamasına yayın tasarımı denir. Yayın tasarımı ağırlıklı atölyede öğrencilere, sayfa düzeni, cilt, yazı karakterleri ve yazının kullanımı, fotoğraf ve illüstrasyonun yayınlarda yer alması konularında projeler yaptırılır.

Proje çalışmalarında, okuma, okuduğunu doğru anlama, yorumlama ve görsel olarak iyi ifade etme sorunlarının çözümüne önem verilir. Öğrenciler, medya kuruluşlarındaki üretim ilişkileri ve basım teknolojileri hakkında bilgilendirilirler.

 

January 2007

 


Genel