Photoshop Magazin
 


KoçSistem DataCenter’da Dünya Çapında İlk 5’te...

01 December 2006 | Sayı: Dec 2006
 
1 2 3 4 5
 

KoçSistem DataCenter’da Dünya Çapında İlk 5’te...
hspace=0

ITIL - KoçSistem ve ilkler!


Ekim 2006 - KoçSistem bir ilki daha gerçekleştirerek, İşletim Hizmetleri olarak IT Service Management - BT Hizmet Yönetimi  sertifikasını aldı. Bu doğrultuda Türkiye’de ilk, Dünya’da ondokuzuncu şirket olan KoçSistem, datacenter olarak da dünyada beşinci sertifikalı şirket oldu.
 
ITIL Hakkında
ITIL (Information Technology Infrastructure Library), operasyonel bilgi işlem hizmetlerinin eksiksiz ve beklenen kalitede yürütülmesi için geliştirilmiş uluslararası hizmet yönetim metodolojisinin adı.  ITIL iş süreçlerinin teknoloji uyumlu hale getirilebilmesi için 1987’de İngiltere hükümeti tarafından yaratılmıştı. İlerleyen yıllar ile kendini yenilemeyi başaran ve alternatifi de bulunmayan ITIL, artık bir set kitap olmaktan öteye gitmiş ve hizmet yönetimi konusunda dünyaca kabul gören bir metodoloji haline gelmiştir. En iyi deneyimler' üzerine kurulan ITIL,  BT Hizmet Yönetimi ve dağıtımı süreçleri için en uygun referans kabul edilmiş ve dünyada BT Hizmet yönetimi konusunda de-facto standart olarak benimsenmiştir.


ITIL'in ana amacı, kaliteli BT Hizmet yönetimi ve sunumuna altyapı oluşturmak için yol göstermek, BT organizasyonlarının kendi ana iş süreçlerine özgü uyarlamalarla, BT yönetim ve işletimine yönelik süreçlerini ve kontrollerini oluşturan bir metodoloji sunmaktır. ITIL'ın organizasyonlara katacağı değer, BT süreçlerinin yapılandırılması, müşteri odaklı bir yaklaşımla ölçülebilir ve daha etkin yönetilen bir yapının ortaya konması ve hedeflenen hizmet seviyelerine ulaşılmasıdır. Bilgi teknolojileri hizmet yönetiminin en iyi uygulamalarının ve yönetim süreçlerinin tanımlandığı ve açıklandığı ITIL çalışmalarına dayanan standartlaştırma çalışmaları, Aralık 2005'te  ISO tarafından uluslararası bir standart olarak ISO 20000 adı altında yayınlandı.
 
KoçSistem İşletim Hizmetleri,  BT altyapısını kendisine emanet eden müşterilerine en iyi hizmeti sunabilmenin yanı sıra, iş süreçlerine fark edilir ve kayda değer katkılar sağlayabilmeyi hedefliyor. Hizmet süreçlerini revize ederken, ITIL uyarlamasının, tutarlı ve sürekli olarak, belli bir kalitenin üzerinde hizmet sunmak, hizmeti geliştirmek ve taahhüt edilen hizmet seviyelerini gerçekleştirmek yönünde yol gösterip katkı sağlayacağına inanıyor. KoçSistem, 9 ay süren bir ITIL uyarlama çalışmasını takiben, hizmet yönetimi konusunda bir standart olan ISO/IEC 20000-1:2005 belgesini Türkiye’de alan ilk şirket olarak, bu çalışmalarının başarısını kanıtlamış oldu.


Lojistik, Enerji, Otomotiv, Üretim, Perakende, Finans gibi Türkiye çapında geniş servis ağı ve müşteri kitlesi bulunan sektörlerin büyük oyuncularına tüm masaüstü sistemlerinin yönetilmesi ve işletilmesinden uygulamalarının yönetilmesine, altyapı desteği verilmesinden iş sürekliliği hizmetlerine geniş bir hizmet yelpazesi sunan KoçSistem, Türkiye’nin bu konudaki lider sistem işletim hizmetleri sağlayıcısıdır. KoçSistem, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Bilgi Sistemleri yönetim ve operasyonunu kendisine emanet eden müşterilerine, dünya standartlarında en optimum ve katma değerli hizmeti sunmaya ve memnuniyet düzeylerini artırmaya odaklanmış olarak çalışmalarını sürdürecek. 


KoçSistem Hakkında
KoçSistem, Koç Bilgi Grubu’na  bağlı %100 yerli sermayesiyle, 550’nin üzerinde çalışanıyla ve kuruluş tarihi olan 1 Şubat 1945’ten bu yana sektördeki 60 yıllık deneyimiyle Türkiye’nin lider çözüm  entegratörüdür. KoçSistem, iş gereksinimlerine yönelik çözüm, hizmet ve ürünleriyle çeşitli sektörlerde ülke ekonomisinin itici gücünü oluşturan müşterilerine değer yaratmaktadır. KoçSistem, kendi geliştirdiği ürün ve çözümlerin yanı sıra, yaygın hizmet ağı ve derin sektör ve teknoloji bilgi birikimini güçlü iş ortaklarıyla birlikte, müşterilerinin gereksinim duyduğu tüm çözüm ve hizmet alanlarında tek noktadan müşterilerine sunmaktadır. İş mükemmelliğini esas alan yönetim anlayışı ve çalışanlarıyla, çözüm entegrasyonundaki deneyimiyle müşterilerinin rekabetçiliğine katkı sağlayan KoçSistem, Bilişim Teknolojileri pazarındaki tartışılmaz liderliğini sürdürmektedir.
www.kocsistem.com.tr  / www.kocbilgi.com

 

December 2006

 


Haberler