Photoshop Magazin
 


Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Logo Yarışması

01 December 2006 | Sayı: Dec 2006
 
1 2 3 4 5
 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Logo Yarışması

Amaç: Ahi Evran Üniversitesi'nin özgün bir logoya sahip olmasını sağlamak.

Seçici Kurul:
Prof. Dr. Ali Kalaycıoğlu / Ahi Evran Üniv. Rek. Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Cemil Arda / Ahi Evran Ünv. Rek. Yardımcısı                                                                                             
Prof. Dr. Uğur Erdener / Hacettepe Ünv. Hastaneler Gn. Dir.
Prof. Hasip Pektaş / Hacettepe Ünv. Güz. San. Fak. Grafik
Böl. Öğr. Üyesi
Doç. N. Kemal Sarıkavak / Hacettepe Ünv. Güz. San. Fak.
Grafik Böl. Öğr. Üyesi
Yrd. Doç. Zülfikar Sayın / Hacettepe Ünv. Güz. San. Fak.
Grafik Böl. Öğr. Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Nuri Baloğlu / Ahi Evran Üniv. Gn. Sekreteri

Ödül: 6.000 YTL

Çalışmaların Teslimi:
Çalışmalar zarar görmeyecek şekilde paketlenerek posta ile veya elden 12 Ocak 2007 saat:17.00'ye kadar Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Sıhhiye-Ankara aracılığıyla Ahi Evran Üniversitesi Terme Caddesi Kırşehir adresine ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeden ve eserler üzerinde oluşabilecek bozulmalardan Ahi Evran Üniversitesi sorumlu olmayacaktır. Seçici Kurul, 20 Ocak 2007 tarihinde toplanacaktır.

Sonuçların Açıklanması:
Yarışma sonuçları seçici kurul toplantısı ardından 10 gün içinde Ahi Evran Üniversitesi tarafından basında ve www. ahievran.edu.tr web sitesinde açıklanacaktır.

İletişim:
Ahi Evran Üniversitesi Terme Cad. Kırşehir Tel: (386) 212 62 40 Fax: (386) 213 45 13

Yarışma Sekreteryası:
Yrd. Doç. Dr. Nuri Baloğlu / Ahi Evran Ün. Genel Sekreteri Tel: (386) 213 46 60 E-posta:
[email protected] Bilgi için: www.kirsehir.web.tr - www.ahievran.edu.tr

 

December 2006

 


Genel