Photoshop Magazin
 


Faydalı Model ve Patent Tescili

01 December 2006 | Sayı: Dec 2006
 
1 2 3 4 5
 

Faydalı Model ve Patent Tescili

PATENT VE FAYDALI MODEL
Buluşların ve yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları, geliştirdikleri yeni ürünlerini;
> Patent ve Faydalı Model Tescili,
> Marka Tescili,
> Endüstriyel Tasarım Tescili başvurusu yaparak koruma altına alabilirler. Örneğin, PATENT, Türkiye'de ve dünya'da yeni olan sanayiye uygulanabilen ve tekniğin bilinen durumunun aşılması kriterine uygun olan buluşların sahiplerine belirli bir süre (20 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. 20 yıl sonra tekrar uzatılarak korunamaz.

Bir buluşun patent verilerek korunabilmesi için;
> Yenilik,
> Tekniğin bilinen durumunun aşılması,
> Sanayiye uygulanabilirlik, kriterleri aranmaktadır.
Faydalı Model ise Türkiye'de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. 10 sene sonra, halka mal olmakta ve tekrar süresi uzatılarak korunamamaktadır.
Faydalı model başvuruları içinse;
> Yenilik
> Sanayiye uygulanabilirlik kriterleri aranmaktadır. Buluş niteliğinde olmadıkları için keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları, zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar, edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan tasarımlar, bilgisayar yazılımları, bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller ve insan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri kapsam dışında bırakılmışlardır. Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar ve bitki ve hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri buluşlar patent verilerek korunamazlar.


PATENT Mİ, FAYDALI MODEL Mİ?
Buluş sahipleri buluşlarını özelliklerine göre, faydalı model veya patent başvurusu yaparak koruyabilirler. Eğer buluşu tekniğin bilinen durumunu aşıyorsa, bu patent kapsamında değerlendirilir. Eğer bu buluş ürüne yenilik getirmişse faydalı model başvurusu yapılmalıdır. Faydalı model ile patent arasında, inceleme ve değerlendirme olarak şekli bakımından fark vardır. Faydalı Model Belgesi verilerek sağlanan koruma 10 yıl iken, incelemesiz patentte 7 yıl , incelemeli patentle sağlanan koruma da ise 20 yıldır. Yasal zorunluluklar nedeniyle, faydalı model için yapılacak başvurunuz, ortalama 20 ay sonra sonuçlanabilirken, incelemesiz patent
başvuruları, patent başvuru tarihinden itibaren ortalama olarak 24 ay sonra, incelemeli patent başvuruları ise, patent başvuru tarihinden itibaren ortalama olarak 36 ay sonra sonuçlanabilmektedir. Bir diğer farklılık ise faydalı model başvurusunun tescil prosedürünün kısa sürmesi, maliyetlerinin patente göre daha ucuz olmasıdır.

PATENT BAŞVURUSUNDA SÜREÇ
Patent başvurusunda da şekli inceleme yazısı da başvuru tarihinden itibaren 1- 2 aydır. Eğer şekilsel olarak başvuruda düzeltilmesi gereken her hangi bir husus yoksa, dosyaya kayıt edilir ve 15 ay içerisinde de araştırma raporu düzenlenmesi için talepte bulunulmalıdır. Araştırma raporu TPE nezdinde, İsveç, Danimarka, Avrupa Birliği, Avusturya veya Rusya Patent Ofisi nezdinde yapılabilir. Türkiye haricinde, bu adı geçen ülkelerde araştırma raporları her bir konu başlığı, sınıf için düzenlenebilmektedir. Araştırma raporu sonucunda, buluş patent belgesi alabilme özelliğine uygun bulunursa, başvuru sahibi bu buluşu incelemeli patent veya incelemesiz patenti seçerek değerlendirme altına alınmasını talep edebilir. Eğer incelemesiz patent seçilirse, yurt dışında anlaşmalı herhangi bir patent ofisi nezdinde incelemesi yapılmaz ve incelemesiz Patent olarak tescillenir. Koruma süresi ise 7 yıldır. Eğer incelemeli patent seçilirse, ilk inceleme için bazı sınıflarda Türk Patent Enstitüsü olmak üzere, İsveç, Danimarka, Avusturya veya Rus Patent Ofisi seçilerek inceleme yaptırılabilir. İnceleme sonucu olumlu çıkarsa, buluşa patent belgesi verilir. Eğer inceleme sonucunda, düzeltilmesi gereken hususlar çıkarsa, düzeltilip, 2. kez incelemeye gönderilir. Bu süreç en fazla 3 kez tekrarlanılır.

FAYDALI MODEL TESCİL BAŞVURUSUNDA SÜREÇ
Faydalı modelde şekli inceleme yazısının tarafımıza gelmesi başvurudan itibaren ortalama 1- 2 aydır. Bu yazıda Faydalı Model başvuru numarası ile TPE ye giriş tarihi ve saati belirtilir. Bununla birlikte başvuru ile ilgili erken yayın talep edilebilir. Eğer erken yayın talebi yapılmamışsa, başvuru tarihinden itibaren 18 ay sonra Resmi Patent Bülteninde yayınlanır ve ilanın süresi 3 aydır. Eğer yayın süresinde bir itiraza uğrar iseniz TPE itirazları dikkate almadan size Faydalı Model belgenizi vermektedir. Ancak size süresi içerisinde itiraz eden kişilerin belge alındıktan sonra yapmış olduğunuz başvuruya karşı iptal davası açma hakları saklıdır. Belge kararı, Resmi Bültende 3 aylık yayın süresinin bitiminden sonraki ortalama 1 veya 2 ay içinde tarafınıza gönderilir. Buluşlarınızı, ancak tescilleyerek koruma altına almayı sağlayabilir, taklitlerine karşı hukuki önlem alabilir ve emek harcadığınız ürünleriniz üzerinden başka firmaların haksız kazanç elde etmesine dur diyebilirsiniz. Size ait ürünlerinizin sahibi sırf siz olun... Önümüzdeki ay görüşmek üzere…

 

December 2006

 


Tasarım Hukuku