Photoshop Magazin
 


Eskizlerimizi Canlandıralım

01 December 2006 | Sayı: Dec 2006
 
1 2 3 4 5
 

Eskizlerimizi Canlandıralım


Yapmamız gereken öncelikle çizimlerimizi bir tarayıcı yardımıyla bilgisayarımıza aktarmak. Eğer çizimler marker kalem ile oluşturulmuş ise kontrast değerleri yüksek olacağından Live Trace aracı ile kolaylıkla vektorel bir çizime dönüştürülebilecektir. Illustrator programında açılan çizim üzerine selection Tool (araçlar paletinde sol üstte bulunan siyah ok) ile tıklandığında hemen üst barda beliren Live Trace aracı çizimi vektörel formata çevirir. Bu işlemi onaylamak için ise gene üst barda bulunan Expand seçeneği tıklanmalıdır.


hspace=0

hspace=0 hspace=0

Çizim vektorel formata dönüştürüldükten sonra istenilen renklendirme işlemi Direct selection Tool hspace=0(araçlar paletinde sağ üstte bulunan beyaz ok) ile planların seçimi ve istenilen rengin uygulanması ile sağlanır.

hspace=0

Programın içinde bulunan çeşitli renk paletlerini açmak için ana menüde bulunan Windowdan Swatches açılır. Açılan bu menünün sağ üst köşesinde bulunan küçük siyah oka tıklanır ve buradan Open Swatches Library ile çok çeşitli renk paletlerine ulaşılır.

hspace=0  hspace=0
hspace=0

Farklı kategorilerdeki bu paletlerden çalışmanın konseptine uygun olanlar açıldıktan sonra renk uygulanacak planlar hspace=0 Direct selection Tool ile seçilir ve bu alanlara istenilen renk, paletten belirlenerek uygulanır. Swatches menüsü, renk paletleri yanında degrade ve pattern paletlerini barındırmaktadır. Pattern paletlerine ulaşmak için Swatches menüsünün altında 4. kutuda bulunan Show Pattern Swatches seçilir. Çalışmalarımızda kullanacağımız bu pattern (desen) uygulamaları ile oldukça yaratıcı sonuçlara ulaşabiliriz.

hspace=0
hspace=0

Illustrator programı da Photoshop programı gibi kişisel Pattern uygulamaları oluşturmanıza olanak sağlamak­tadır. Bu amaçla çizip taramış olduğunuz eskizlerinizi Photoshop programı yardımıyla temizleyerek seçip, içerisine Edit > Fill komutu ile renk boşaltmanız gerek­mektedir.

Daha sonra bu desen Illustrator programında açılarak Live Trace uygulamasıyla vektorel formata çevirilir. selection Tool  klavyenin Alt tuşu ile uygulanarak bu desen kopyalanır. Kopyalama işlemi tekrarlanarak desenin üremesi sağlanır.

Desenin herbir parçasına farklı bir renk uygulanarak ge­liştirilebileceği gibi kenarına çeşitli kalınlıklarda Stroke (çizgi) yada Brush (fırça) çeşitleri uygulanarakda de zenginleştirilebilir.

Pattern oluşturulacak desen tamamlandıktan sonra desenin tamamı selection Tool ile seçilir ve ana menüden Edit > Define Pattern tıklanır. Açılan New Swatch menüsünde patterne bir isim verilerek onaylanır. Bu aşamadan sonra yeni oluşturmuş olduğumuz bu desen Swatches paletinde yerini alacaktır.

Ancak programı kapatmadan önce yeni oluşturmuş olduğumuz bu Patternleri kaydetmemiz gerekmektedir. Swatches menüsünün sağ üst köşesinde bulunan küçük oka tıklayarak açılan Save Swatch Library yardımı ile Swatches dosyasının içerisine ai. formatı ile kaydetme işlemi isim vererek gerçekleştirilir.


hspace=0 hspace=0

hspace=0

Illustrator programı da Photoshop programı gibi kişiselleştirilebilen bu yapısıyla oldukça yaratıcı ve özgün sonuçlara ulaşabilmemizi sağlamaktadır. Kişisel Pattern ler oluşturmayı inceledikten sonra bir de dilerseniz kişisel Brush (fırça) oluşturmaya bir göz atalım. Geçtiğimiz hafta bu bölümde fırça kulanımına yer ayırmıştık. Şimdi ise tamamen özgün ve kişisel fırçalar oluşturarak bunları Brush paletine ekleyeceğiz.

hspace=0

Öncelikle fırça yapmak istediğimiz formları dilediğimiz renklerde istediğimiz herhangi bir çizim aracı yardımıyla oluşturmamız gerekmektedir.

hspace=0

hspace=0

Daha sonra ana menüdeki Windowdan Brush paleti açılacak ve sağ üst köşesindeki oka tıklayarak New Brush seçeneği devamında gelen menüden New Pattern Brush onaylanacaktır.

hspace=0

Pattern Brush Options açılan menüsünde Fit alanında Stretch to fit seçeneğinin işaretlenmesi fırçanın formların etrafında uygulanırken kesilmeden akmasını ve esnemesini sağlamaktadır.

hspace=0

Dilediğimiz kadar fırça oluşturduktan sonra bunları kaydetmemiz gerekmektedir. Brushes paletinin sağ üst köşesindeki oka basarak Save Brush Library açılır ve isim verilerek Brushes klasörünün içerisine ai formatında kaydedilir.

hspace=0

Marker kalem yerine, kurşun kalemle çizmiş olduğumuz eskizlerimiz Live Trace için pek uygun değildir. Bu sebeple bu çalışmaların Pen Tool kullanılarak yeniden oluşturulmaları gerekmektedir.

Sayfamızda, referans olarak kullanacağımız eskizimiz altta bulunduğu sürece Pen Toolun kullanımı çok kolaylaşacaktır. Araçlar paletinde soldan üçüncü araç olan Pen Tool yardımı ile Pathler oluşturularak çalışma vektörel bir yapıya kavuşacaktır.

hspace=0

Bu araç ile çizim üzerinde noktalar oluşturma amacıyla tıkladığımızda fareden elimizi kaldırmadan hafif bir çekiştirme hareketi ile yön çizgilerinin meydana getirilmesi sağlanmalıdır. Yön çizgileri yardımıyla oluşturulacak Path alanları istenildiği gibi düzenlenebilmektir.

Başlangıç noktasına gelindiğinde Path alanının kapatabileceğini gösteren küçük bir daire belirecektir. Planları mümkün olan minimum nokta ile oluşturmak düzenleme açısından kolaylık sağlayacaktır.

Üstteki çalışmada çimen etkisi oluşturabilmek amacıyla, Effect >Stylize >Scribble uygulanmıştır. Bu efektin Settings ayarlarında yapılacak ufak değişiklikler ile çok çeşitli alternatif sonuçlar elde edilebilecektir.

Photoshop programında olduğu gibi Illustrator programında da Layer düzenlemeleri işimizi oldukça kolaylaştırmaktadır. Yeni bir layer açmak için layer paletinde en altta bulunan kutuların üçüncüsü kullanılmaktadır.

hspace=0 hspace=0

 hspace=0

hspace=0Layerları yani katmanları menüde birbirlerinin altına yada üstüne taşıyarak düzenleyebiliriz. Layerların açılımındaki Pathler de aynı şekilde düzenlebilecekleri gibi, farenin sağ tuşuna basmak suretiyle açılan menüdeki Arrange seçeneği ile de öne yada arkaya taşınabilirler.
hspace=0

Not: Pen Tool ile noktalar oluşturulurken, alttaki eskizi görebilmek amacıyla üst barda bulunan Opacity değeri düşürülebilir.

hspace=0

hspace=0

Tek tek bütün parçalar Pen Tool yardımı ile yeniden oluşturulduktan sonra istenilen renkler, degradeler yada patternler bu Path alanlarına uygulanabilir. Etrafları çeşitli fırçalar ile çevrelenebilir ve hatta farklı efektler ile daha da zenginleştirilebilirler.

Çizimlerimizden farklı birimleri aynı yöntemler ile çeşitlendirerek bunları dilediğimiz gibi düzenleyebiliriz.

Bu çalışmada zeminde siyah renkli alana Dashed Circles 1.2 , bulutlarda Scroll Pen isimli Brush uygulanmıştır. Ağaca kişisel olarak oluşturulmuş olan Pattern doldurulmuş ve etrafına Marker-Rough isimli fırça beyaz renkli olarak uygulanmıştır.

Kedi, kuş ve küçük kızın eskizi marker kalem ile oluşturulmuş olduğundan Live Trace aracı ile kolayca vektörel formata çevrilmiş ve istenilen renk düzenlemeleri yapılmıştır. Kızın elbisesi kişisel pattern ile doldurulmuş ve saçları plan plan farklı renklerden oluşturulmuştur. Arka planda bulunan çimenler kademe ile koyultularak, Scribble efekti bu kez Settings ayarı Moire seçilerek uygulanmıştır.

Sonuç olarak eskizlerimiz Illustrator programı sayesinde oldukça canlanmıştır.

hspace=0

 

December 2006

 


Genel