Photoshop Magazin
 


Türkiye, TOP500 SüperBilgisayar Listesinde

01 November 2006 | Sayı: Nov 2006
 
1 2 3 4 5
 

İTÜ tarafından 2004 yılından beri yürütülen ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi (National Center for High Performance Computing) Projesi HP teknolojilerine dayalı süperbilgisayar ile Türkiye ilk kez TOP500 (www.top500.org) Süperbilgisayar listesine girdi. 1993 yılında başlayan TOP500 Süperbilgisayar Projesi, yüksek başarımlı bilişim trendlerini izleyen saygın bir platform yaratıyor. En güçlü 500 süperbilgisayarın ve bunların konuşlandığı merkezlerin listesi yılda iki kez bu proje tarafından açıklanıyor. Sistemlerin sıralanmasında Linpack karşılaştırmalı değerlendirmesi başarım ölçütü olarak alınıyor. Listede sistemlerin özellikleri ve temel uygulama alanlarına dair bilgiler de yer alıyor.


hspace=0


HP ve Intel’in teknolojik desteği ve tamamıyla Türk bilişim firması olan Proline’ın entegratörlüğü ile Türkiye’nin ilk süperbilgisayarını kuran İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), TOP500 listesine giren bilgisayar sistemini Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi Projesi kapsamında faaliyete geçirdi.


Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi Projesinde yer alan süperbilgisayar, 560 işlemciden oluşuyor. Kamu kaynakları ile  gerçekleştirilen bu projeyle, akademik ve endüstriyel araştırmalara hesaplama gücü sunmanın ötesinde bu alanda uzman insan kaynağı ve bilgi birikiminin sağlanması, yüksek başarımlı bilişim uygulamaları için bir sinerji merkezi oluşturulması hedefleniyor.


Deprem Simülasyonundan Hava Tahminine Tüm Hesaplamalar


Süperbilgisayar, uçak-gemi tasarımlarından ekonomik öngörülere, deprem simülasyonlarından savunma sanayiine pek çok alanda yüksek maliyetlerle ve ancak yurtdışında gerçekleştirilebilen çalışmaların ülkemizde yapılmasına olanak tanıyacak. Ayrıca birçok teknik uygulamayı da basitleştirerek, tasarımcılar için ciddi zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak. Örneğin, iki gerçek araba ile laboratuvar ortamında kullanıldığı araba çarpışma testleri, süperbilgisayar ile sanal ortamda yüzlerce farklı senaryo ile gerçekleştirilebilecek.


Süperbilgisayar ile deprem modellemesi de yurtdışında yapılıyor. Örneğin Güney Kaliforniya’da olası deprem etkileri TeraShake Projesi kapsamında modelleniyor ve araştırılıyor. Çıkan sonuçlar ile şehir ve bina tasarımlarına daha gerçekçi yeni standartlar getiriyor.


Süperbilgisayar, bunların yanı sıra, AB yolunda finansal kuruluşların ve bankaların BASEL2 kriterlerinin zorunlu kıldığı karmaşık hesaplamaları ve risk analizlerini kısa sürede ve kolaylıkla yapabilecektir.


İTÜ, Kamuyu ve Özel Sektörü Süperbilgisayar Kullanımına Çağırıyor


İTÜ Bilişim Enstitüsü, Bilişim Anabilimdalı Başkanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Serdar Çelebi, tüm özel sektör ve kamu kuruluşlarının ileri düzeyde (yüksek başarımlı hesaplama ve hafıza gereksinimi duyulan) teknik araştırma ve bilimsel uygulamaları için süperbilgisayar teknolojisinden faydalanabileceklerini vurguluyor: “Bugün teknoloji gücü tüm ülkeler için maddi, sosyal ve siyasi güç anlamına geliyor. Yüksek teknolojiye sahip ülkeler, rekabet güçlerini arttırarak ve her alanda daha da gelişiyor, ilerliyorlar. İTÜ olarak, 6 yıldır Türkiye’de Yüksek Başarımlı Hesaplama (High Performance Computing) teknolojisini hayata geçirmek için çalışıyoruz. 2003 yılından beri HP ve Intel ile işbirliği yapıyoruz. Bugün elektronik eşya tasarımı, otomotiv, iklim modelleme, tekerlekli, yüzer ve uçar taşıt tasarımı, ekonomik öngörülerin modellenmesi, ilaç üretimi ile tıbbi araştırma ve savunma sanayiine yönelik çalışmalar için gözümüzü uzaklara dikmemiz gerekmiyor. Süperbilgisayar, gerek özel sektör gerekse kamu kuruluşlarının hepsine açık.”


Mühendisliğin Tüm Kolları Faydalanabilir


Peki, süperbilgisayar tam olarak hangi alanlarda kullanılabiliyor?


Hava tahminleri: Günümüzde ancak 4-5 günlük hava tahminlerinin süresi süperbilgisayarlar ile 10 güne çıkabilecek. Zira hortum gibi olayların daha iyi anlaşılabilmesi için lokal doğrusal olmayan modellerin kullanılması gerekiyor. Ayrıca çözünürlük yükseldikçe hesaplama gücü ve hafıza problemi başgöstermeye başlıyor. Burada da devreye süperbilgisayarlar giriyor.


İklim modelleme: Küresel değişmesinin bölgesel ayrıntıları süperbilgisayarlar hesaplanıyor ve gerçekçi senaryolar geliştiriliyor. 


Mühendislik: Uçak-gemi tasarımından araç tasarım ve çarpışma testlerine, nükleer kazalar sonucu oluşabilecek serpintiye kadar geniş kapsamlı hemen hemen tüm mühendislik uygulamaları süperbilgisayarlar üzerinde yapılabiliyor.


Malzeme bilimleri: Yüksek sıcaklıktaki süper iletkenler, yarı iletken cihaz simülasyonları, özellikle inşaat sektörü için hafif ve dayanıklı malzeme tasarımı gerçekleştirilebiliyor.


İlaç tasarımı: Yeni geliştirilen ilaçların etki tahmin simülasyonunda da süperbilgisayar teknolojisinden faydalanılıyor. 


Plazma fiziği: Geleceğin ucuz ve bol enerji kaynakları için plazma füzyon cihazları, süperbilgisayar ile inceleniyor.


Ekonomi: Uzun vadeli ve gerçekçi ekonomik öngörüler ve borsa tahminleri de süperbilgisayarlar ile gerçekleştirilebiliyor.


Astrofizik: Süperbilgisayar teknolojisi sayesinde yıldızların iç yapıları ve uzay yapısı odellenebiliyor.


Savunma sanayi: Süperbilgisayar ile savaş oyunları simülasyonu yapmak, şifre kırmak ve füze yörüngesi izlemek kolaylaşıyor. Nükleer patlama ve etki simülasyonları artık bu makineler ile yapılıyor.

 

November 2006

 


Haberler