Photoshop Magazin
 


Tasarım Tescili ve Tavsiyeler

01 November 2006 | Sayı: Nov 2006
 
1 2 3 4 5
 

Merhaba Photoshop Magazin Okuyucuları, Netmark Patent olarak bu yazımız sizinle ilk buluşmamız!

Öncelikle her ilk tanışmada olduğu gibi kendimi tanıtmak istiyorum. 6 yıldır Netmark'ta Marka ve Kalite Yönetim Sistemleri Müdürü olarak görev yapmaktayım. Netmark Şirketler Grubu, müşterilerinin taleplerine çok kaliteli hizmet vermeye çalışan bir kuruluş. Netmark'ın vermiş olduğu hizmetler 4 ana grupta toplanıyor. Hukuk Danışmanlığı, Marka Patent Tescil konuları, Dış Ticaret ve Uluslararası Lojistik. Grubumuzun yapmış olduğu hizmetleri detaylı olarak internet sitelerimizden takip edebilirsiniz. (
www.netmarkpatent.com / www.netmarktrade.com). Tasarımla ilgili teknik içerik ve sürelerle yazımızı mutlaka kesip saklamanızı tavsiye ediyorum.

TASARIM TESCİLİ
Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede, tasarım, bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütün olarak tanımlanmaktadır.

Bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyaları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin veya sunuşun bir arada algılanabilen bileşimleri, grafik sembolleri ve tipografik karakterleri içine alan ürün yelpazesinde yer alan ürünlerin kendilerinin veya bir parçasının yenilik ve ayırt edici niteliğe sahip olmak şartıyla dış görünümlerinin koruma kapsamı altına alınmasıdır. Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Başvuru sahibi, tasarımı veya tasarımın uygulandığı ürünün tescilini 4 defa yenilemek suretiyle 25 yıla kadar üretme hakkına sahip olmaktadır.

Tasarım Tescil Prosedürü:
Endüstriyel tasarımların tescil sisteminde İncelemesiz Sistem kabul edilmiştir. Tasarımların yeni olup olmadığı, daha önce var olan bir tasarımın aynısı olup olmadığı, kamuoyu tarafından bilinip bilinmediği şeklinde veya daha önceki tasarımlardan ayırt edici niteliğinin olup olmadığı konuları Türk Patent Enstitüsü tarafından doğrudan incelenmez.

Tasarım başvurusu yapıldıktan sonra TPE tarafından şekli inceleme yapılır. Dilekçede, resimlerde, tarifnamelerde ve diğer istenilen belgelerde bir eksiklik bulunmadığı taktirde, ortalama olarak başvuru tarihinden 2-3 ay sonra tasarımın Türk Patent Enstitüsü tarafından ayda bir yayınlanan RESMİ ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BÜLTEN'inde yayınlanmasına karar verilir. Yayınlanan tasarımlar 6 ay süreyle RESMİ ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BÜLTEN'inde ilanda kalır. Yayınlanan tasarımlara 6 aylık sürede TPE nezdinde herhangi bir itiraz olmaz ise, tasarım tescili kesinleşir ve tasarım tescil belgesi başvuru sahibine gönderilir. Eğer bültende başvuruya itiraz gelirse, kendi görüşlerini açıklayabilmeleri için, başvuru sahibine veya vekiline gönderilir. Başvuru sahibi veya vekili, yapılan itirazlar hakkındaki görüşlerini itirazın kendilerine bildiriminden itibaren 1 ay içinde bildirmeleri gerekir. Yapılan itiraz ve karşı görüşler TPE Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenir. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, itiraz ekinde sunulan delilleri ve karşı görüşleri de dikkate alarak 'tescilin devamına' veya 'tescilin iptaline' karar verir.

TASARIM VE PATENT İLE İLGİLİ TAVSİYELER

> Ürettiğiniz veya üretmeyi planladığınız ürünler üzerinde, başkalarının patent veya faydalı modelle ilgili bir tescilinin olup olmadığını mutlaka araştırınız.

> Üretmiş olduğunuz ürünlerle ilgili yaptığınız en küçük bir geliştirmeyi bile küçümsemeyip, Patent veya Faydalı Model olarak tescil ettiriniz.

>
Türk Patent Enstitüsü tarafından ayda bir yayınlanan patent bültenlerine abone olup, sektörünüzle ilgili patent ve faydalı model müracaat ve tescillerini takip ediniz.

>
Patent bültenlerini takip ettiğinizde, rakipleriniz tarafından yapılan patent ve faydalı model başvuru tescillerini takip ederek, firmanızın konumunu belirleyecek, Ar-Ge çalışmalarında size yön verecek, aynı ürün için aynı çalışmayı yapmak zorunda kalmayacaksınız. Ve en önemlisi de özellikle faydalı modellerde YENİLİK ÖZELLİĞİ bulunmayan ürünler için yapılacak başvurulardan zamanında haberdar olarak itiraz hakkınızı kullanabilecek ve firmanızı haksız tescilden kaynaklanan davalardan korumuş olacaksınız.

>
Türkiye'de tescil ettirmiş olduğunuz patent ve faydalı modellerinizi ihracat yaptığınız ve yapacağınız ülkelerde de tescil ettiriniz. Uluslararası Patent tescili için AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNİN ve PATENT İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ kolaylıklarından yararlanınız.

>
Dünyanın birçok ülkesinde tescil edilmiş bulunan PATENTLER internet sitelerinde, ziyaretçilerin incelemesine sunulmaktadır. Yurt dışında alınmış patentleri inceleyerek yenilikler hakkında geniş bilgi sahibi olmanız mümkündür.

>
Üretmiş olduğunuz ürünlerin modellerini ve ambalajlarını tasarım tesciliyle koruma altına alınız.
Türk Patent Enstitüsü tarafından ayda bir yayınlanan tasarım bültenlerine abone olarak sektörünüzdeki tasarım tescillerini takip edebilir ve YENİLİK özelliğini taşımayan tasarımlar varsa itiraz edebilirsiniz. Bu şekilde haksız tasarım tescillerinden dolayı aleyhinizde açılacak davaları, YENİ OLMAYAN TASARIMLARIN İPTALİNİ SAĞLAMAK SURETİYLE engellemiş olursunuz. Gelecek ay Faydalı Model ve Patent Tescili konusunu inceleyeceğiz.

Görüşmek üzere…

 

November 2006

 


Tasarım Hukuku