Photoshop Magazin
 


Seçim ve Mask

01 November 2006 | Sayı: Nov 2006
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0
Tekrar merhaba sevgili okuyucular. Mask'lar isimli yazı dizimizin bu ikinci bölümünde en temel kullanım biçimlerinden biri olan Seçim işlemleri üzerine temelden başlayarak detaylarıyla işlemeye çalışacağız. Kullanıcıların kendi arasında yaptığı tartışma ve yazışmalarda seçim işlemlerine dair birçok soru ve soruna rastlıyoruz. Tüm çalışmalarda belirleyici olan bir faktör vardır, hazırlık. Hazırlık aşama ve işlemleri her ne iş için yapılıyorsa ara işlemler eksiksizce tamamlanmalıdır. Biz de bu gözle seçim işlemlerine dair bilgilerimizi ve özel teknikleri buradan sizlerle paylaşarak bilgi akış zincirini devam ettirmek istiyoruz.

Sizler de öğrendiklerinizi ilgili yerlerde paylaşırsanız, tartışılan bilgi, kullanılan bilgi, sınanan bilgi gelişir, detaylanır ve başka bilgilerin, deneyimlerin kazanılmasında belirleyici olur. Biz buna inanıyoruz, bu çok sözü edilen ama bir o kadar da çok az örnekleri olan bir konu. Dergimizin eski sayılarını temin ederek, farklı yazarların benzer konularını da bulabilirsiniz. Bu anlamda eleştirileriniz ve önerileriniz bizim için çok önemli. Bunu konularda bize yazmaktan çekinmeyin.

Mask olarak seçimler;
Konumuzun geçen sayısında Mask'lar hakkında tanımlama yaparken belirli bölgeleri sınırlayarak, etkinin istediğimiz noktalarda gerçekleşmesine yardımcı olur demiştik. Seçimler Mask işlemlerinden önce, ister bir noktaya renk doldurmak, ister belirlediğimiz bir çerçevede yapılacak efekt, renk uygulaması, silme, kopyalama gibi özel işlemlerde belirleyici bir konudur.

Bu yönüyle seçim işlemleri de bir maskeleme türüdür. Seçim işlemlerini tümüyle amaca yönelik tanımlamak ve kullanmak gereklidir. Çünkü, seçim işlemleri ilk bakışta çok sıradan bir fonksiyon olarak görünse de çalışma sürecini zaman olarak uzatabildiği gibi kısaltabilir de. Birçok forumda tartışılan saç dekubesi ya da buna benzer klasik yöntemlerle seçimi çok zor ve zaman alan seçim işlemleri için yine klasik yöntemlerin dışına çıkılması gereklidir. Bu seçim işlemlerinde hazırlık süreci sonucu direkt olarak etkileyeceğinden düşünsel ön hazırlık yaparak işe başlanılmalıdır. Rastgele atışlar ender tesadüflerin dışında sizleri başarıya ulaştırmaz.

hspace=0

Alpha kanalları yardımıyla normal yollarla seçimi çok zor ve zahmetli olan örnek görselimiz' deki ince dalları rahat ve başarılı bir şekilde seçtik. Çalışmanın gerçek uygulama sonucu her iki sayfada uygulanmış olarak görüyorsunuz. Bu teknikte en önemli başlangıç noktası, uygun kontrastlığa sahip renk kanallarından bir tanesini seçmek ve onu çoğaltmak. Sonrasında Levels, Curve gibi tonlar üzerinde değişiklik yapmaya yarayan araçları kullanarak çalışmayı tamamlamak.                    

Seçim araçlarını nasıl kullanırız;
Bu başlık bir çoğunuza tanıdık ve bildik görünebilir. Ama biz konunun bütünlüğü açısından işi en temelinden alarak derinleştirmek istiyoruz. Photoshop'un toolbox araçları arasında en fazla sayıya sahip araç türlerinden biri de seçim araçlarıdır. Seçim işlemleri için farklı özelliklerde bu denli fazla ve alternatifli araçların olması bu işin önemini göstermektedir. Bu alternatifler içinde sunulan tüm araçların kullanım biçimlerini, işin mantığını gözeterek öğrenmeli ve kullanmalıyız. Yapılan işlemler birbirine benzeyebilir, bazen bir işlemi yakın sonuçlar yakalayarak farklı araç ve yollarla da yapabiliriz. Bunda bir terslik yoktur. Photoshop'ta doğru ve yanlış olmadığına inanıyorum. Doğrularımız ve yanlışlarımız yaptığımız işin neticesine göre değişir ve Photoshop dünyasında önemli olan sonuçtur. Müşterileriniz veya yaptığınız işi satın alan kişiler bunu nasıl yaptığınızdan çok çıkan sonucun başarısıyla ilgilenirler. Bu noktada Photoshop'un kullanım teknikleri, özel püfleri bu denli çok ve dünyanın en fazla konuşulan yazılımlarından biridir. Seçim işlemlerinin kullanım alanlarını keskin çizgilerle çizemeyiz. Yalnız kullanım amacına yönelik seçim işlemlerinin tanımını yapabiliriz. Bu doğrultuda; uygulanacak etkinin (boyama, efekt, silme, kopyalama) istediğimiz, ön gördüğümüz pikseller üzerinde olması için, o bölgeyi sınırlamak amacıyla, Photoshop'un araç ve özelliklerini kullanarak planlanan işlemlerin gerçekleştirilmesi tanımını yapabiliriz. Bu tanıma eklemeler yapılabilir ve yoruma açıktır. Photoshop tüm çalışmalarınızda sizlerden özel bir komut bekler. Uygulanacak etkinin nereye ve nasıl olacağı konusunda mutlak bir direktife ihtiyaç duyar. Eğer çalışmada özel bir seçim aktif değilse, Photoshop uygulayacağı etkiyi tüm çalışma alanına, katman veya kanallara uygular. Eğer herhangi bir seçim aracıyla yapılmış bir aktif seçim alanı varsa etki bu seçim alanı içindeki piksellere uygulanır. Yapılacak işin niteliği ve zaman olarak uzunluğu birçok noktada bu seçim işlemlerinin kalitesiyle direkt orantılıdır. Genel bütünlük içindeki seçim işlemlerinin hangi araç, yol ve yöntemlerle yapılacağının kararı rastgele alınmamalı, üzerinde küçükde olsa bir ön hazırlık yapmalıyız.

hspace=0

Bu çalışma alışkanlıkları zamanla sizde gelişen, size özgü çalışma prensipleriyle bilginizi artıracaktır. Bunu çok basit bir örnekle de anlatmak istiyorum. Dairelerden oluşan bir çalışmada, mavi renkli daireleri seçebilmek için kaç farklı yol geliştirebiliriz. İlk akla gelen MagicWend aracını kullanarak renge duyarlı bir seçimin ardından, select menüsünü kullanarak Smilar komutunu kullanmak. Başka bir yol, select> ColorRange'i kullanmak. MagicWend aracı kullanarak farklı yollardan gidilerek de aynı seçim gerçekleştirilebilir. Photoshop dünyasında daha önce söylediğimiz gibi tek bir yol ve tek bir doğru yoktur. Seçim işlemlerinde özellikle karmaşık ve normal toolbox araçlarıyla yola çıktığımız saatler alabilecek bazı seçim işlemleri, alternatif yollar denendiğinde çok daha kısa sürebilir. Bu alternatif yollara Alpha kanallarını örnek gösterebilirim. Seçim araçları kullanılarak yapılabilecek işlemler aslında çok basittir ama detayların doğru ve sağlıklı seçilmesi, seçimlerin içindeki piksellerin taşınması ve seçilmiş alana müdahale noktasında işin iyi yapılıp yapılmadığı ortaya çıkar.

hspace=0

COLOR RANGE renge duyarlı seçimlerde başarıyla kullanabileceğiniz Photoshop'un Magic Wend aracının başka bir versiyonu. select > Color Range menüsünden ulaşabileceğiniz uygulamayı açtığınızda, seçmek istediğiniz renkleri belirlemeye yarayan damlalıklarla işe başlayabilirsiniz. Uygulama penceresinde bulunan 3 ayrı damlalıktan, soldaki ana rengi belirlemek için, ortadaki (+) belirlenen ana renge yakın seçilmeyen renkleri seçime dahil etmek için, sağdaki (-) seçilen renkler arasında seçimden çıkarmak istediğimiz tonlar olması durumunda üzerlerine tıklayarak seçimden çıkarmak için kullanabilirsiniz. Fuzziness sürgüsüde seçimin tölerans değerlerini, hassasiyetini kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

Bu noktada seçim işlemleri sırasında Photoshop'un birçok fonksiyonunu kullanmak gerekebilir. Buna örnek vermek gerekirse, MagicWend ile yapılan seçimlerin hatları renkli piksellerden dolayı düz değil, girintili çıkıntılı bir görünüme sahiptir. Bu hatların düzleştirilmesi için select menüsündeki Smooth, Expand, Contract kullanılabilir. Örnek görsel üzerinde açık renkle gösterilmiş noktaları her iki görsel üzerinde karşılaştırın. Sağda bulunan görsele 3 piksellik Smooth uygulandı. Uygulama sonrasındaki değişimi gözlemleyebilirsiniz.

hspace=0

Başka bir örnek vermek gerekirse MagicWend ya da renge duyarlı bir seçim yaptıktan sonra oluşan seçim alanını içindeki piksellerle birlikte taşıdığınızda saçak dediğimiz taşman piksellerin kenarlarında, ilk taşındığı yerden kalan farklı renklerde pikseller görünebilir. Bunun da giderilmesinde Matting fonksiyonu kullanılabilir ya da seçim alanı 1 piksel içe daraltılarak işlem yapılması bu sorunu ortadan kaldırmada bir önlem olabilir. Seçimlerin kenar hatlarının düzenlenmesini ilerleyen konularda select menüsü ve MagicWend aracının kullanımı altında değineceğim. Çalışmanız sırasında Pen Tool araçlarının dışında yaptığınız seçimler, siz onları tekrar kullanmak için kaydetmediğiniz sürece kalıcı olmazlar. Seçimleri saklamanın en iyi yolu Alpha kanallarıdır.

hspace=0

Seçimleri Alpha kanalı olarak kaydetmek için select> Save selection, Alpha kanalına kaydedilen seçimleri tekrar aktif selection'a dönüştürmek için Load selection'ı kullanabilirsiniz.

Alpha kanalları hakkında bir önceki yazımızda kısaca değinmiş, orada siyah ve beyaz renklerin seçim işlemlerinde kullanıldığını söylemiştik. Çalışmanızda var olan bir seçimi daha sonra tekrar kullanabilmek için select menüsünden Save selection komutunu kullanarak Alpha kanalına tercih ettiğiniz bir isimde kaydedebilirsiniz. Kaydettiğiniz seçimleri tekrar kullanabilmek için aynı menüden Load selection komutunu seçebilirsiniz. Alpha kanallarına kaydettiğiniz seçimler aktif selection konumundan çıkmış siyah, beyaz piksellerle ifade edilen bir yapıya dönüşmüştür.

Alpha kanallarında bulunan seçimleriniz üzerinde her türlü müdahaleyi yapabilir, istediğiniz değişikliklerin hemen hemen hepsini gerçekleştirebilirsiniz. Alpha kanalları bu yazı dizimizde kendi ana başlığı altında işlenecektir.

Alpha kanalları ile ilgili yazı dizimizin başlangıcında giriş yapmış ve önemli örnekler vermiştik. Örnek olarak yazımızın dosya konsept konusunun görsel çalışmasını yaparken palmiyeleri kullandık. Palmiyelerin arka plandan kopartılarak farklı bir görsel üzerine koyarak dosya giriş çalışmasını hazırladık. Normal seçim araçları kullanarak yapmaya kalkıştığımızda ciddi zaman alacak bir işi Alpha kanallarını kullanarak daha kısa zamanda, görsel açıdan problemsiz olarak tamamladık. Alpha kanalları Photoshop'un maskeleme ve seçim tekniklerinde bir dönüm noktası kadar önemlidir.

Seçimlerin tekrar kullanımında çok fazla göze çarpmayan bir komut vardır. select menüsü altında bulunan Reselect komutu, seçimi iptal ettiğinizde, kaldırdığınızda başka bir işlem yapsanız dahi, select> Reselect komutuyla en son aktif olan seçimi yeniden aktif duruma getirebilirsiniz. Bu bir geri alma işlemiyle karıştırılmamalıdır.

Matting> Defringe komutu, üsteki(1) ayçiçeği görselinin kenarlarında gördüğünüz beyaz renkli saçak piksellerin silenmesinde kullanmak üzere Layer> Matting> Defringe komutunu açıp 2 piksellik bir değer uyguladım. Defringe her zaman işe yaramaz. Defringe komutunu kullanırken vereceğiniz değerler görselin çözünürlük değerine göre değişir. Bazen 1 bazen 2 piksellik değerleri kullanabilirsiniz. Bu tür saçaklar genelde MagicWend, Alpha kanalları gibi fonksiyonların kullanılması sonucunda oluşur. Seçimlere deneyim kazandıkça işin başında bu tür ek müdahalelere gerek kalmadan işlerinizi sonuçlandırabilirsiniz.

hspace=0

Seçim araçları ve kullanım özellikleri;
Mask'ları salt geçiş ve kompozit efekt üretimindeki rolleriyle ele alamayız. Mask'lar kullanım ve hazırlık süreçleriyle Photoshop'un çok önemli bir noktasında görev alırlar. Mask'ları verimli kullanabilmek için Layer'ları, seçim tekniklerini, kanalları biliyor olmak gerekir ve mask'lar bunların üzerinde yer alır. Anlamak ve çalışmalarınızda yorumlamak için de orta düzey Photoshop bilgisine ihtiyacınız vardır.

Marquee seçim araçları;
Rectangular, Eliptical, Single Row ve Column araçlarından oluşur. Single Row ve Column'un kullanım oranı çok düşüktür. Photoshop'un özellik barı toolbox araçlarından hangisi seçilmiş ise bu araca göre seçeneklerini değiştirir. Bu fonksiyon ile birlikte arayüz üzerinde hareket etmek çok daha kolay olmuştur. Marquee araçlarından Rectangular veya Elliptical'ı seçtiğinizde bu özellik barı üzerinde aktif olan seçeneklerle birlikte pratik bir kullanım kazanabilirsiniz.

hspace=0

Bizleri her Photoshop kullanım seviyesinden okurlarımız takip ettiğinden, çok temel bir konu olsa da bu araçların kullanım özelliklerinde bahsetmek istiyoruz. Rectagunlar aracı ile, kare, dikdörtgen seçim alanları, Elliptical ile de yuvarlak, elips, dairesel seçim alanları oluşturabilirsiniz. Her iki seçim aracında kullanabileceğiniz bazı klavye kısa yolları mevcuttur. Klavyeden Shift tuşuna basarak oluşturduğunuz Rectangular, Elliptical seçim alanları matematiksel olarak tam kare ve tam daire özelliğini taşır.

hspace=0

Shift tuşu birçok aracın kullanımında doğrusallık, oran, denge özelliklerinin kullanılmasında belirleyicidir. Shift tuşunun yanında bağımsız olarak Mac: Alt, PC Options tuşunun kullanımı vardır. Seçim oluşturulmadan önce, fare imlecini bir noktaya tıklayıp, elinizi fareden kaldırmadan Alt/Options tuşunu basılı tutarak oluşturacağınız kare veya dairesel seçim alanı tıkladığınız noktayı merkez kabul eder ve fareyi sürüklediğiniz yönde genişleyen seçim alanının tersi yönünde aynı oranda seçim genişler. Bu işlemi Shift+Alt /Shift+Options tuş kombinasyonuyla gerçekleştirirseniz merkezden dışa doğru genişleyen seçim oranlı bir şekilde gerçekleşir. Bu yardımcı kısa yol tuş kombinasyonları çalışma alanında herhangi bir seçim alanı olmaması durumunda geçerlidir. Özellik barında bulunan seçim işlemleriyle birlikte kullanılan seçenekleri inceleyelim.

Feather; Photoshop'un eski sürümlerinde, seçim oluşturulduktan sonra aktif seçim alanına uygulanabilen Feather, seçim alanı içinde yapılabilecek etkiler sonucunda seçimin kenar hatlarında belirgin iz, kontur gibi gözü rahatsız edecek sonuçlarla karşılaşmamak gibi çeşitli işler için kullanılan eski bir özelliktir. Özellik barına gireceğiniz ön Feather değerinden sonra Rectangular/Elliptical seçim araçlarıyla oluşturan seçimlere direkt Feather uygulanmış olur.

hspace=0 
Seçimler için yardımcı fonksiyonlar;

Çalışmanızda aktir bir seçim alanı bulunması durumunda, buna ilaveten, üzerinde ya da bağımsız başka bir noktada ikinci bir seçim alanı oluşturmak için klavyeden Shift tuşunu kullanabilirsiniz. Tüm seçim işlemleri için geçerli olan bu komutun yanında var olan bir seçim alanından belirli bir bölgeyi seçim­den çıkarmak için de Alt/Options tuşunu kullanırız. Eklemek istediğiniz seçim için, klavyeden Shift tuşuna basın, herhangi bir seçim aracını kullanarak istediğiniz noktada seçim alanı oluşturun ya da var olanı geniş­letin. Bir seçimden belirli bir bölgeyi çıkarmak için de klavyeden Alt/Options tuşuna basın ve çıkarmak istediğiniz bölge üzerinde seçim araçlarını kullanarak bir alan oluşturun. Seçim alanı oluşur oluşmaz elinizi fareden çektiğinizde Alt/Options tuşlarına bastığınız için oluşan seçim alanı var olan seçim alanından çıkar­tılmış olur.

Bu işlemler için klavye tuş kombinasyonlarını kullan­mak istemezseniz, özellik barında seçim araçlarından biri seçildiğinde kullanıma açık olan selection grup yardımcı fonksiyonlarını öneririz. Bu fonksiyonlar tüm seçim işlemlerinde geçerlidir. Bu fonksiyonların kulla­nım özelliklerinden bahsedelim. Örnek verirken daha anlışılabilir olması için biz ikonları renklendirdik. Sarı renkle vurguladığımız ikon New selection fonksiyo­nudur. Yeni bir seçim alanı oluşturmak için kullanırız. Bu seçimden önce aktif bir seçim alanı varsa fareyle bir noktaya tıkladığımız anda pasifleşir ve yeni bir seçim alanı oluşturmak için fareyle yapacağımız bir hareketi bekler. Yeşil ikona tıkladığınızda (Add to selection) çalışma alanında seçim alanı varsa bu var olan seçim alanı pasifleşmez istediğiniz bir noktada istediğiniz kadar seçim oluşturabilirsiniz. Bu fonksiyon klavye tuş kombinasyanlarından Shift tuşuna denk gelmek­tedir. Renkli ikonlardan pembe renkli olan Subtract fonksiyonudur. Aktif bir seçim alanı içinden belirli bir bölgeyi seçim dışı bırakmak için klavyeden Alt/ Options tuşunu basılı tutup, seçim araçlarından biriyle aktif seçim alanı içinde kalan piksellerden bir bölümü seçip, fareden elinizi çektiğiniz anda tanımladığınız bu alan aktif seçim alanından çıkartılır. Seçim işlemleri üzerinde ekleme, çıkarma yaparken klavye tuş kombi­nasyonlarını kullanırken bu ikonlara dikkat edin. Siz onları seçmeden, klavyeden tuşlara bastığınız sırada (Shif, Alt/Options) aktif fonksiyon değişir. Son olarak Intersect fonksiyonu: Renkli ikonlardan mavi olan... Fonksiyon ortak alanı kullanmayı hedefler. Çalışma sistemi, aktif bir seçim alanı üzerinde oluşturulacak ikinci bir seçim alanı ile arasındaki ortak oluşan piksel­lerin seçili kalmasını sağlar. Klavye tuş kombinasyonu Shift+Alt/Options tuşlarıdır.

hspace=0

Style; Normal, Fixed Aspect Ratio, Fixed Size olmak üzere 3 fonksiyon seçeneğinden oluşmaktadır. İlki olan Normal seçeneğinde; Rectangular/Elliptical seçim araçlarını serbest olarak kullanabiliyorsunuz.

Fixed Aspect Ratio; Width ve Height kutucuklarına yazacağınız 1/2 veya 3/1 gibi oranlarla seçimin genişlik ve boy ölçüsünü birbirine oranlayabilirsiniz. Bu oranları kullanırken seçiminiz kısıtlanmış olur.

Fixed Size; Rectangular ya da Elliptical seçim araçlarını kullanarak belirli ölçülerde seçim alanları oluşturmak istediğinizde Fixed Size'ı kullanabilirsiniz. Bir seçim oluştururken seçimin genişlik ve yükseklik değerini Info paletinden kontrol edebilirsiniz.

Tool Presets; Bir çalışmada içinde olabileceği gibi sürekli benzer ölçülerde hatta bazılarını sıklıkla kullandığınız seçim alan ölçüleriniz olduğunuzu düşünelim. Bunları her seferinde tek tek ayarlamak size zaman kaybettirebilir. Toolbox üzerinde ön değer girilen tüm araçlarla birlikte çalışan pratik bir kullanımı olan Tool Presets birçok kullanıcının gözünden kaçırdığı bir fonksiyondur. Sıklıkla kullandığınız bazı değerlerindeki toolbox araçları için tekrar tekrar aynı ya da benzer değerleri girmemek için ön değerlerden oluşan araç özelliklerin bir yere kaydedip, kısa aralıklarla farklı tercihlerde aynı aracı kullanmak istediğinizde değerleri tekrar girmenize gerek kalmadan listeden seçip tüm ayarların yapılmış ve kullanıma hazır halde olmasını amaçlayan bir fonksiyondur. Kullanımı oldukça basit olan Tool Presets için ön değerlerden oluşan bir kütüphane yapmak için, Rectangular ya da Elliptical araçlarından birini seçin. Feather değeri de girebilirsiniz. Style sekmesinden istediğiniz bir uygulamayı seçin. İstediğiniz ölçülerde oluşturacağınız ön değerlerden oluşan seçim bilgisini hiç oluşturmadan direkt Tool Presets options sekmesinden New tool Presets komutunu verin. Açılan isim penceresini kullanarak, uygun bir isim verin ve onaylayarak kapatın. Yeni kaydınız listede hemen görünecektir.

Tool Presets aracını brush, healing brush, shape, type gibi ön değer girilen tüm araçların yönetiminde yardımcı bir fonksiyon olarak, MagicWend, Magnetic Lasso araçlarında da kullanabilirsiniz.

hspace=0

Lasso seçim araçları;
Esnek yapısıyla, pratik ve rahat kullanımıyla lasso seçim araçları her işlemde vaz geçilmez seçeneklerden biridir. Lasso araçları daha çok bir seçim çalışmasında ara bir işlem, düzeltme, tashih seçimlerinde kullanmayı tercih ediyoruz. Lasso araçlarının kontrolü tümüyle elle yapılır. Mekanik bir yönü yoktur. Az önce seçimler için yardımcı fonksiyonlar başlıklı yazıda belirtiğim seçenekler Lasso araçları içinde geçerlidir. Lasso araçlarından Magnetic Lasso'nun dışında diğer iki aracın kullanımında özel bir seçenek yoktur. Lasso ve Polygonal, Lasso kullanımında klavye tuş kombinasyonlarını kullanarak birbirleri arasında geçiş yapabilirsiniz. Özellikle Lasso aracını kullanarak farklı araçlarla yapılan seçim işlemleri üzerinde küçük düzenlemeler yapabilirsiniz. Aktif bir seçim alanı üzerinde klavyeden Shift tuşunu basılı tutarak aktif seçim alanına istediğiniz bölgeleri ekleyebilir, Alt/Options tuşunu kullanarak da seçimden alan çıkartabilirsiniz.

select menüsü;
Seçim işlemleri ve seçimlerin ileri düzey kullanımlarını Alpha kanalları konusu altında işleyeceğiz. Seçimlerin başlı başına bir menüye sahip olması ve yazı içinde geçen konuları açıklamak için menüyü bütün olarak açıklamak istedik. Menünün liste yapısını referans alarak yukarıdan aşağıya sırayla açıklayalım. Bu menüye Layer seçenekleri CS 2 sürümüyle birlikte geldi ve oldukça işlevsel bir rol üstlendiler. Bazı kullanıcılar CS 2'nin yeni özelliklerinden Layer'lar ile ilgili olanlarında başlarda sıkıntı çektiler.

All: Photoshop çalışma alanına bir efekt uygulayacağında aktif bir seçim alanı olup olmamasına bakar. Eğer aktif bir seçim alanı yoksa tercih edilen efekt tüm alana uygulanacağını düşünür. Bu noktada çoğu zaman select> All komutuna ihtiyaç duymadan renk doldurma, degrade efektleri, filter uygulamaları vb. kullanılabilir. All komutu açık olan tüm çalışma arayüzünü seçmek için kullanılır.
Deselect: Aktif seçim alanını kaldırmak için kullanabilirsiniz. Çalışma sırasında aktif bir seçim varsa, toolbox'ta yer alan seçim araçlarından biriyle seçimin dışına bir kere tıkladığınızda da seçim iptal olmuş, kaldırılmış olur.
Aktif bir seçimi kaldırmak için, bir seçim aracıyla illa bir boşluğa tıklamak sıkıntılara yol açar, Deselect bu noktada en problemsiz ve hızlı çözümdür.
Reselect: Aktif olan en son seçimi iptal ettikten sonra arada yapılan işlemlerin ardından ara hamleleri geri almadan yeniden son haliyle seçimi aktif yapmak için bu komutu kullanabilirsiniz. Yapılan seçimleri select> Save selection komutuyla kaydetmenizi öneririz. Bazı kullanıcılar Make Work Path'i kullanıyor. Bu çok sağlıklı bir saklama yöntemi değildir. Çalışmanın hangi aşamasında kullanacağınızı kestiremeseniz de başka bir işlem için gerekli olabilir. Bunların yapılmaması durumunda, çalışma devam ederken en son aktif olmuş seçime ihtiyaç duyarsanız select menüsüne bir göz atın. Reselect aktif görünüyorsa, tıklamanız yeterli olur.
Inverse: Çalışma içinde bir bölgeyi seçmiş olabilirsiniz. Seçimin dışında kalan pasif alan üzerinde bazı değişikliklerde bulunmak istediğinizde seçimi kaldırmadan, seçimi tersine çevirmek için Inverse komutunu kullanabilirsiniz. Load selection penceresinde de bu komut bulunmaktadır.
Layer seçenekleri: Layer'lar bu yazının konusu değil. Bu sebeple çok kısaca bahsetmek istiyorum. Çalışma sırasında onlarca katman kullanmış olabilirsiniz. Layer paletinde bulunan tüm katmanları seçili duruma getirerek All Layers komutunu kullanabilirsiniz. Deselect Layers ise ister bir ister tüm katmanlar seçili olsun; tüm bu katmanları seçili olmaktan çıkarmak için bu komutu kullanabilirsiniz. Similar Layers, ise oldukça hoş bir özelliğe sahiptir. Katman paletinde birden fazla Adjustment Layer, Shape Layer, yazı katmanı vb. kullanmış olabilirsiniz. Aynı türdeki katmanları seçmek için kullanılır. Herhangi bir özelliğe sahip bir katman seçin. Adjustment özelliklerinin kullanıldığı bir katmana tıklayıp, aynı ve benzer katmanları seç dediğinizde bu özelliğin kullanıldığı tüm katmanları seçebilirsiniz.
Color Range: Yazımızın başında bu uygulama hakkında bilgi vermiştik. Kısaca renge duyarlı, kontrollü seçimler oluşturmak için kullanabilirsiniz. MagicWend'in gelişmiş bir versiyonudur.

Feather: Aktif bir seçim alanı olduğunu düşünelim. Aktif olan bu seçim alanına renk doldurmak istediğinizde, kenar hatların yumuşak olmasını istiyorsanız, bu komutu kullanabilirsiniz. Taşıma, rötuş, çok amaçlı bir kullanım...

hspace=0

modify: Border, Smooth, Expand, Contract olmak üzere dört ayrı fonksiyondan oluşur.
modify> Border; Aktif bir seçim alanının sınırları üzerinde, vereceğiniz piksel genişliğinde özel bir alan oluşturur. Köşeli alanlarda ek bir düzeltmeye ihtiyaç duyulur. Kullanımı azdır.
modify> Smooth; Yazımızın başında bahsetmiştik. MagicWend, ColorRange gibi araçların yardımıyla renge duyarlı seçim yapıldıklarında çözünürlük ve renklerin dağılımı sebebiyle hatlar düzgün seçilmemiş olabilir. Bu durumda Smooth'u kullanarak vereceğiniz piksel değerlerinde hatların biraz daha düzgünleştirilmesini sağlayabilirsiniz. Çok kullanışlı ve ihtiyaç duyulan bir fonksiyondur.
Expand; Aktif seçim alanını vereceğiniz piksel değerinde genişletmek için kullanabilirsiniz.
Contract; Aktif seçim alanını vereceğiniz pikseller değerinde içe doğru seçim alanı küçülecektir. MagicWend ile yapılan seçimler sonrasında 1, 2 piksellik istenmeyen seçilmiş alanlar oluşmuş olabilir. Bu aktif alanların kaldırılmasında bir çözüm olarak Contract'ı kullanarak 1-2 piksel değerinde içe doğru seçimi küçültüp, küçük seçim alanlarını yok edebilirsiniz. Böylelikle hızlı bir şekilde seçim düzenlemesi yapmış olursunuz..
Grow ve Similar; Renge duyarlı seçimlerde oldukça kullanışlı iki fonksiyon. Herhangi bir seçim aracıyla belirli renk tonları seçildikten sonra, aynı katmanda farklı noktalarda benzer renkleri seçmek isteyebiliriz. Tekrar tekrar yeni seçim tıklamalarına gerek olmadan Grow ve Similar komutunu bu noktada kullanabilirsiniz. Aralarında çok temel bir fark vardır. Grow komutunu kullanabilmeniz için, seçili bulunan renk tonları ile seçilmek istenen renkli pikseller arasında yine piksellerden oluşan bir bağ, köprü olmalı, ara bağlantıyı kesen her hangibir kontrast renk olsa dahi grow komşu, yakın tonlu pikselleri seçmez. Similar da bu durum geçerli değildir. Aynı katmanda, farklı noktalarda, aralarında bağ olmasa dahi, bir birinden kopuk olmalarında seçili bulunan renkli piksellere yakın tüm alanları seç komutunu verdiğinizde belirli bir tölerans değer aralığındaki pikseller seçime dahil olurlar.
Transform selection; Katmanlarla çalışırken kullandığınız FreeTransform aracının aktif seçim alanı için kullanabileceğiniz çok yararlı bir araç. Seçime perspektif, bükme, büyütme ve küçültme değişkenlerini rahatlıkla uygulayabilirsiniz.
Load ve Save selection; Yazımın içinde bu konuya yer vermiştim.

Seçimleri genel çerçevede inceledikten sonra önümüzdeki sayıda Mask konusuna biraz daha derinlemesine girerek, bir çok açıdan seçimlerin farklı versiyonlarını inceleyeceğiz. Seçimleri alfa kanallarındaki kullanımı, path aracının seçim fonksiyonlarını, seçimlere Quick Mask modunda müdehale ve vektörel maskları işleyerek seçimlerin masklarla ilişkisini tamamlayacağız. Sonrasında mask dosya konusunun final aşaması ve en heyecanlı bölümü mask uygulamaları.

Önümüzdeki sayıda görüşmek üzere...

 

November 2006

 


Mercek Altında