Photoshop Magazin
 


Mac Art Gallery 8 Kasım - 8 Aralık 2006 Ebru UYGUN İZ SERGİSİ

01 November 2006 | Sayı: Nov 2006
 
1 2 3 4 5
 

Mac Art Gallery 8 Kasım - 8 Aralık 2006 Ebru UYGUN İZ SERGİSİ


hspace=0


Ebru Uygun, İz adını taşıyan bu son sergisinde, izleyiciyi yaşamın kontrol edilebilir ve tesadüfi unsurlarıyla karşı karşıya getiriyor. Rastlantısal ve kurgulanmış olanın bütünleştiği; boşluğun ve doluluğun, artıların ve eksilerin aynı ve farklı eksenlerde buluştuğu bu çalışmalar, sürekli bir oluşum ve parçalanış halinde ortaya çıkıyor. Uygun'un çalışmalarının temelini oluşturan rastlantısallık ve kurgu, sanatçının kullandığı teknikte değil, her resmin içselleştirdiği hareket ve ışıkta göze çarpıyor. Bu açıdan rastlantısallık, sanatçıyı özgür kılan; onun yaşamı ve ölümü kavrayışını yansıtan bir unsur. Uygun, bakan değil, gören göze seslenerek, kişinin kendini ve yaşamı algılayış biçimine göre şekillenen ve anlam kazanan resimler yapıyor.

Bilgi için: Mac Art Gallery Mim Kemal Öke Cad. Lal Apt. No: 23/3-4 Nişantaşı
Tel: 0212 343 85 40-41 F: 0212 343 85 42
www.macartgallery.com - [email protected]

 

November 2006

 


Genel