Photoshop Magazin
 


Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Logo Yarışması

01 November 2006 | Sayı: Nov 2006
 
1 2 3 4 5
 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Logo Yarışması


hspace=0


Amaç:
1 Mart 2006 tarih ve5467 sayılı kanun ile kurulan Ahi Evran Üniversitesi’nin özgün bir logoya sahip olmasını sağlamak.


Koşullar:
a) Yarışma, seçici kurul ve seçici kurulun birinci dereceden yakınları dışında herkese açıktır.
b) Her katılımcı en fazla üç adet çalışma ve rumuzla katılabilir.
c) Logolar, A4 (21x27.9 cm) boyutundaki kağıt üzerinde uzun kenarı 14 cm.’yi geçmeyecek şekilde ve çalışmanın alt ortasında 2 cm’ye küçültülmüş örneği ile birlikte renkli ve siyah-beyaz olarak ayrı ayrı hazırlanacaktır. Ayrıca tasarımlar Adobe Illustrator, FreeHand, CorellDraw ya da Photoshop programlarından biri ile hazırlanmış belge olarak CD ortamında da sunulacaktır. (Logoların CD’ye Jpeg uzantılı olarak da aktarılması gerekir.)
d) Çalışmalar mukavva ve benzeri yüzeylere yapıştırılmayacaktır.
e) Logonun çok çeşitli amaçlar için kullanılacağı göz önünde bulundurularak basıma uygun nitelikte hazırlanması, büyültülüp küçültüldüğünde bozulmaması gerekmektedir.
f) Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan logolar değerlendirmeye alınmayacaktır. Kopya çalışmanın dereceye girmesi halinde ödül geri alınacaktır.
g) Katılımcılar, konu ile ilgili olarak daha geniş bilgiyi, Ahi Evran Üniversitesi’nden telefonla veya www.ahievran.edu.tr ve www.kirsehir.web.tr adreslerinden alabilirler.
h) Her çalışma için 5 rakamdan oluşan bir rumuz çalışmanın arkasında, sağ üst köşede yer almalıdır. Aynı rumuz, CD üzerinde ve katılımcının kısa özgeçmiş ve iletişim bilgilerinin yer aldığı kapalı bir zarfta da olmalıdır. Çalışma/çalışmalar ile birlikte özgeçmiş zarfı ve CD tek ambalajda gönderilecektir.
i) Yarışmaya katılan tüm çalışmaların kullanım hakları Ahi Evran Üniversitesi’ne aittir. Dereceye giremeyen çalışmalar, sonuçların duyurulmasından sonra bir ay içerisinde aynı adresten geri alınabilir. Bu süre içerisinde geri alınmayan çalışmalardan Ahi Evran Üniversitesi sorumlu olmayacaktır.
j) Ahi Evran Üniversitesi veya Seçici Kurul, seçilen çalışma üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir.


Seçici Kurul:
Prof. Dr. Ali Kalaycıoğlu / Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Zeki Cemil Arda / Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Uğur Erdener / Hacettepe Üniversitesi Hastaneler Genel Direktörü
Prof. Hasip Pektaş / Hacettepe Ünv. Güz. San. Fak. Grafik Böl. Öğr. Üyesi
Doç. N. Kemal Sarıkavak / Hacettepe Ünv. Güz. San. Fak. Grafik Böl. Öğr. Üyesi
Yrd. Doç. Zülfikar Sayın / Hacettepe Ünv. Güz. San. Fak. Grafik Böl. Öğr. Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Nuri Baloğlu / Ahi Evran Üniversitesi Genel Sekreteri


Ödül: 6.000 YTL


Çalışmaların Teslimi:
Çalışmalar zarar görmeyecek şekilde paketlenerek posta ile veya elden 12 Ocak 2007 saat:17.00’ye kadar Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Sıhhiye-Ankara aracılığıyla Ahi Evran Üniversitesi Terme Caddesi Kırşehir adresine ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeden ve eserler üzerinde oluşabilecek bozulmalardan Ahi Evran Üniversitesi sorumlu olmayacaktır.


Seçici Kurul, 20 Ocak 2007 tarihinde toplanacaktır.


Sonuçların Açıklanması:
Yarışma sonuçları seçici kurul toplantısı ardından 10 gün içinde Ahi Evran Üniversitesi tarafından basında ve www.ahievran.edu.tr web sitesinde açıklanacaktır.


İletişim:
Ahi Evran Üniversitesi Terme Cad. Kırşehir
Tel: (386) 212 62 40
Fax: (386) 213 45 13


Yarışma Sekreteryası:
Yrd. Doç. Dr. Nuri Baloğlu / Ahi Evran Üniversitesi Genel Sekreteri
Tel: (386) 213 46 60
E-posta:
[email protected]


Kısa Açıklama:
Ahi Evran XIII. yüzyılda Horasan’dan Anadolu’ya göç etmiştir. Denizli, Konya ve Kayseri’den sonra 1277 yılında Kırşehir’e yerleşmiştir. Gençliğinde debbağlık sanatını (deri işleme ustalığı) öğrenmiş, kısmen ticaretle uğraşmıştır. Önce debbağ esnafının piri, sonrada tüm Türk İslam esnafının piri olmuştur. Ahi Evran, kurduğu inanç düzeni ile esnafı uyarmış, ahlaki ve sosyal kuralları ile dayanışmayı sağlamış, ekonomik yaşamı canlandırmıştır. Ahlak ile sanatı bir ahenk içerisinde birleştirerek, Ahi Teşkilatını kurmuş ve tüm Anadolu’ya yaymıştır. Ahi Evran-ı Veli yaklaşık 1215 ile 1220 yılları arasında Horasan’da doğmuş, 92 yaşında Kırşehir’de vefat etmiştir. Türbesi Kırşehir’dedir.


Kırşehir Anadolu da “ahlaki” denen tasavvufi esnaf teşkilatının en mühim merkezlerinden biri olması ile 14. asırda oldukça gelişmiştir. Ahi Evran Kırşehir’e yerleşmiş, Mevlevi tarikatı gelişmiş ve büyük mutasavvıf ve Türk şairi Aşık Paşa burada yaşamıştır. Bu asırda müstesna bir kültür ve ilim merkezi olmuştur.

 

November 2006

 


Haberler