Photoshop Magazin
 


Sahteciliğe karşı görünmeyen yazı fontu!

01 October 2006 | Sayı: Oct 2006
 
1 2 3 4 5
 

Xerox, 100 sayfalık bir kitap içeriğini 1 A4 sayfa kağıda sığdırabilen, 0,25 milimetre büyüklüğünde gözle görülemeyen yeni bir yazı fontu geliştirdi.


hspace=0Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Xerox, sahte belge ve doküman üretimini engellemek üzere çıplak gözle görülemeyen ancak büyüteçle okunabilecek dijital bir yazı fontu geliştirdiğini duyurdu. Geliştirilen bu font Xerox’un yeni değişken veri işleme yazılımı Xerox FreeFlow Variable Information Suite 5.0’a dahil edilerek piyasaya sürüldü. Microtext adı verilen bu buluşla, nüfus cüzdanı, ehliyet, üniversite diploması, pasaport, tapu, banka çekleri, ödeme belgeleri, kurum kimlik kartları gibi önemli belge ve dokümanların sahtelerinin üretiminin önlenmesi hedefleniyor.hspace=0Xerox Bilim Adamı Reiner Eschbach tarafından geliştirilen 0,25 milimetre büyüklüğündeki dijital yazı ve baskı fontu Microtext ile 100 sayfalık bir kitap içeriği, 1 A4 sayfa kağıdın üzerine aktarılabiliyor. Microtext dijital yazı fontu ile önemli belge ve dokümanların üzerine,  o belgenin gerçek olduğunu gösteren gözle görülemeyen harf, rakam ve işaretler yazılabilecek. Xerox’un bu buluşu, özellikle finans, eğitim ve kamu kurumları tarafından verilen değerli belge ve dokümanların güvenliğini sağlamak açısından önem taşıyor.

Mikroskopik kelimeler hali hazırda, kredi kartları ve banknotların içine gizlenerek kullanılıyor. Mevcut teknoloji ile kredi kartı ve banknot gibi değerli kart ve kağıtların güvenliğinin sağlanması için son derece zahmetli, uzun süren ve çok masraflı bir süreç takip ediliyor. Şu an, bu tür değerli kağıtlar bunları kullanacak herkes için ortak olan bir kaç gizli simge, harf ve rakamlarla beraber ofset baskı ile basılıyor. Xerox’un buluşu mevcut teknolojiye yeni bir boyut kazandırıyor ve değerli kağıt ve dokümanların daha güvenli ve kişiye özel güvenlik şifrelemeleri ile dijital olarak basılmasını sağlıyor.
Xerox’un geliştirdiği Microtext fontu sayesinde, değerli evrak ve belgeler üzerinde, belge sahibi kişiye özel gizli kelime, rakam ve şifrelemeler yer alabilecek. Örneğin bankalar, taklit edilmeye müsait, herkes için genel güvenlik önlemleri içeren bir banka çeki hazırlamak yerine Microtext fontu ile dijital olarak kişiye özel güvenlik şifrelemesine sahip banka çekleri basabilecekler.

Nüfus cüzdanları, ehliyet, üniversite diploması, pasaport, tapu, banka çekleri, ödeme belgeleri, kurum kimlik kartları gibi önemli belge ve dokümanların üzerine Microtext fontu ile o belgenin gerçek ve o kişiye ait olduğunu ispatlayan gözle görülemeyen kelime, rakam ve işaretler yazılarak belgelerin orjinalliği ispat edilmiş olacak.


Xerox’un geliştirmiş olduğu yeni dijital yazı fontu Microtext, kurumsal kullanıma yönelik olarak çalışan  yüksek kapasiteli dijital baskı sistemleri üzerinde çalışacak. Hali hazırda Xerox FreeFlow™ Variable Information Suite 5.0 adlı değişken veri işleme yazılımı üzerine dahil edilen Microtext dijital yazı fontu, güvenliği yüksek belge ve doküman basmak isteyen kamu ve özel sektör kuruluşlarının kullanımına sunuldu.

Xerox, Uzak Doğu yapılanması Fuji Xerox'la beraber her yıl ortalama 1.5 milyar dolarlık bir kaynağı AR-GE çalışmalarına ayırıyor. Xerox'un bünyesinde 1100 bilim adamı bulunuyor. Xerox'un A.B.D. Kanada ve Avrupa'da yer alan AR-GE laboratuarlarında iş uygulamaları, elektromekanik sistemler, dijital görüntüleme, bilgisayar, renk bilimi ve baskı teknolojileri alanlarında araştırmalar yapılıyor. 

 

October 2006

 


Haberler