Photoshop Magazin
 


Apple, Mac OS X 10.3.9 Panther için Güvenlik Güncellemesi Yayınladı

01 October 2006 | Sayı: Oct 2006
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0Apple, Mac OS X için güvenlik güncellemesi çıkardı. Güvenlik aşma, imtiyaz yükseltme, site betik çalıştırma, servis kullanımı engelleme, sistem bilgilerinin görüntülenmesi, sistem erişimi, önemli bilgilerin görüntülenmesi gibi açıkları kapatıyor.

CFNetwork, Cyrus SASL, Flash, Player Plug-in, Quick Draw, Webkit gibi bileşenlerin güvenliğini arttıran güncelleme 30MB büyüklüğünde. Güncelleme hakkındaki daha detaylı bilgiyi  
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=61798 adresinden alabilirsiniz.

 

October 2006

 


Haberler