Photoshop Magazin
 


Xerox 174 Milyon Dolara Şirket Satın Aldı!

01 August 2006 | Sayı: Aug 2006
 
1 2 3 4 5
 

Xerox, elektronik bilgi yönetimi alanında büyümek için NewYork merkezli “Amici LCC” isimli şirketi 174 milyon dolara satın aldı.


Xerox 174 milyon dolara şirket satın aldı!


Xerox, IDC’nin verilerine göre sadece Amerika’da 2009 yılına kadar 2,5 milyar dolar pazar büyüklüğüne ulaşması beklenen “E-discovery” konusunda, kendisine ait çözümleri ile tanınan Amici LCC adlı özel şirketi bünyesine kattı.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Xerox, New York merkezli Amici LCC adlı özel bir şirketi 174 milyon dolara satın aldığını ve Xerox Global Hizmetler bünyesinde, Hukuksal Hizmetler adı altında elektronik keşif (e-discovery) ve kayıt yönetim hizmetleri verecek yeni bir bölüm kurduğunu duyurdu. Xerox, Amici LCC, isimli şirketi bünyesine katarak, dış kaynak kullanımı hizmetlerinin kapsamını farklı alanlara yaymış olacak. 


“E-discovery”; e-posta, metin dosyaları, veri tabanı, sunumlar, ses ve video dosyaları, hesap tabloları gibi üzerinde bilgi olan her türlü medyanın, elektronik ortamda daha sonra hızlı ve kolayca bulunabilmesi için tanımlanması, sınıflandırılması, saklanması ve gerektiğinde tekrar üretilmesi işlemine deniyor. Araştırma şirketi IDC’ye göre, “e-discovery” pazarının 2009 yılına kadar yılda yaklaşık yüzde 40’lık bir büyüme eğilimi ile sadece A.B.D’de 2,5 milyar dolarlık pazar hacmi yaratması bekleniyor.


Amici LCC’nin eski CEO’su Craig Freeman, Xerox içinde yeni kurulan Hukuksal Hizmetler Bölümünün Genel Müdürlüğüne ve Xerox Global Hizmetler Başkan Yardımcılığına getirildi. Craig Freman, e-discovery hizmetlerinin tasarlanması ve yönetilmesinden sorumlu olacak. Craig Freeman, 1980 yılından beri e-discovery teknolojileri geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunuyor. 2002 yılında kurulan Amici LLC, yaklaşık 125 çalışanı ile birlikte Xerox bünyesine katılmış oldu. 


Yeni kurulan Xerox Hukuksal Hizmetler birimi, “e-discovery” olarak tanımlanan, kişi ve kuruluşlara ait yasal olarak saklanması gereken her türlü bilgi, belge ve sözleşmelerin onlar adına elektronik ortamda saklanması ve yönetilmesi  hizmetlerini verecek.


Amici LCC, kimlik tanımlama, dijital arşivleme, belgelerin istenen formatta saklanması ve yeniden üretilmesi ile ilgili belge kayıt yönetim hizmetleri sunuyordu. Amici LCC’nin “e-discovery” teknolojileri, müşterilerinin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini, hukuk firmaları ve kamu kurumları ile etkili ve güvenli bir işbirliği yapmasını sağlıyordu. Amici LCC ayrıca, hukuk bürolarının ve avukatların dava araştırma süreçlerinde onlara danışmanlık ve profesyonel hizmetler veriyordu.


Satın alma ile ilgili bir açıklamada bulunan Xerox’un Dünya Başkanı Anne M. Mulcahy, Xerox’un finansal gücü; büyüme fırsatları olan ve Xerox’un uzmanlığını transfer edebileceği alanlarda başarılı olmuş şirketleri satın alma imkanı veriyor. Satın alma stratejimiz doğrultusunda, yenilikçiliğe, kişişelleştirilmiş servise ve doküman yönetimi hizmetlerine odaklanmış, Xerox’a büyüme, Xerox müşterilerine de yeni hizmetler sunma fırsatı verecek niş pazarlardaki başarılı şirketleri araştırmaya devam edeceğiz” dedi.


Amici LCC, “e-discovery”  belgelerinin toplanması, sınıflandırılması, depolanması ve istendiğinde ilgili kişilerle paylaşılması hizmetleri için güvenli web tabanlı bir saklama (hosting) sistemine sahip. Amici LCC teknolojisi ve hizmetlerini, müşterilerine kişiselleştirebilen bir internet sitesi üzerinden veriyor. Müşterilerinin izni veya yasal yükümlülükler doğrultusunda bünyesinde bulundurduğu bilgi ve belgeleri, hukuk firmaları, konu uzmanları, yasal kurumların kullanımına sunuyor. Amici LCC’nin mevcut sistemi, ilgili tüm tarafların kolayca uzaktan bilgi, belge arama ve sorgulamasına imkan veriyor.


Ünlü araştırma şirketi Gartner’a göre, bu yıl global şirketlerin yaklaşık dörtte üçünün, “e-discovery” hizmetini kullanarak dokümanlarını kontrol altına alması bekleniyor. Gartner, 2010 yılında, “e-discovery” süreçlerine ayak uyduramayan şirketlerin, dokümanları bir araya getirmek ve üretmek için iki kat daha fazla maliyetle karşılacağını ifade ediyor.

 

August 2006

 


Haberler