Photoshop Magazin
 


Karışık Teknik

01 August 2006 | Sayı: Aug 2006
 
1 2 3 4 5
 

Karışık Teknik

Akrilik, toz pastel, marker kalemler ve kuruboyalar ile oluşturmuş olduğumuz serbest çalışmalarımızı, Photoshop programı ile geliştirelim.


Photoshop programı, kişiselleştirilebilen yapısı ile oldukça özgün ve alternatif işlerin üretilebileceği sonsuz bir dünyadır. Grafik tasarım alanında oldukça önemli bir yeri olan bu program, araçları ve menüleri ile farklı bir çok alanda da hizmet verebilmektedir. Bu program grafik tasarımcı, illüstrator, dijital sanatçı, fotoğraf sanatçısı, mimar, iç mimar v.b. birçok meslek gurubundan kişilerin, çalışmalarına katkı sağlayacak yöntemler ile geliştirilmeye açıktır.

Plastik sanatlar alanında da birçok sanatçı artık dijital dünyanın imkanlarını sonuna kadar kullanmaktadır. Çalışma kağıt üzerinde farklı tekniklerle kısmen oluşturulduktan sonra dijital ortama, tarayıcılar yardımıyla aktarılır. Bu aşamadan sonra Photoshop programı sonsuz imkanları ile çalışmanın gelişimine katkıda bulunacaktır. Bu tarz serbest çalışmalar açısından, programın sağlamış olduğu fırça ve pattern üretme imkanları ile kişisel ve özgün sonuçların üretilebilmesi kaçınılmazdır.

Programın pattern klasörüne eklemeler yapmak amacıyla desenler, marker kalemler yardımıyla siyah beyaz üretilir ve tarayıcı yardımıyla bilgisayara aktarılabilir.

Siyah-beyaz ya da renkli bu desenler Photoshop programında select > All ile tamamı seçildikten sonra Edit > Define Pattern ile bir isim verilerek programın pattern klasöründe oluşturulur. (Kırmızı ok) Yani bu aşamadan sonra bu desenler programın pattern ile ilgili uygulamalarında yararlanabileceğimiz kaynaklardan biri durumuna gelmiş olur. Pattern klasörü bu şekilde yeni desenler ile geliştirilerek, kişisel bir yapı kazandırılmalıdır. Özgün sonuçlara ulaşabilmek için programa bu tür eklemeler oldukça faydalı olacaktır.hspace=0

Pattern uygulamaları için kullanılacak araç Pattern Stamp Tool dur. (turuncu ok) Araçlar paletinden seçilen her araca ait opsiyonların bulunduğu seçenekler üst barda belirir. Pattern Stamp Tool ile uygulama yapılacak pattern üst barda sarı okun işaret ettiği alandan seçilerek açılır.

Bu araç ile uygulama yapmadan önce yeni bir Layer (katman) açılması gerekmektedir. Bunun için Layer paletinde bulunan yeşil okun işaret ettiği küçük kutuya basmak gerekmektedir. Layer paleti şayet programın arayüzünde yer almıyor ise Window >Layers şeklinde açılmalıdır.

Bu araç ile uygulama yaparken dilediğimiz fırçayı seçebiliriz. (mavi ok) Fırçanın boyutunu, şeklini, keskin yada bulanık kenarlı olması kişisel tercihimize bağlıdır. Burada seçilen fırçanın Hardness (pembe ok) değeri % 100 olarak belirlenmiş, böylelikle bulanıklığı olmayan keskin hatlara sahip fırça oluşturulmuştur. Brushes paleti eğer açık değil ise Window dan açılmalıdır.

Seçilen fırça yardımıyla Pattern Stamp aracı yeni layer üzerinde istenildiği gibi uygulanır. Aynı fırça ile boyama yapıyormuşcasına yapılacak uygulamada boya yerine seçmiş olduğumuz pattern yeni katmanda belirecektir. Bu layera ait Blending (karışım) ayarı olarak belirlenmiştir. (mavi ok)

hspace=0

hspace=0

Aynı işlemler farklı bir pattern seçilerek yeni bir Layer da, bu kez Multiply seçeneği ile uygulanmıştır. (Mavi ok) İstenildiği takdirde uygulanan desene ait Layerda Opacity değeri düşürülerek bu katmanın şeffaflaştırılması sağlanabilir.

hspace=0 hspace=0

hspace=0 hspace=0

3 adet farklı Layerda aynı pattern, sırasıyla Screen, Multiply ve Soft Light Blending (karışım) ayarları ile uygulanarak yukarıdaki sonuç elde edilmiştir.

hspace=0 hspace=0

Photoshop programında kişisel fırça oluşturmak oldukça kolaydır. Bu amaçla, fırça yapmak istenilen alanın öncelikle seçilmesi gerekmektedir. Herhangi bir seçim aracı (Lasso Tool, Marquee Tool v.b.) ile belirlenen alan Edit > Define Brush Preset ile fırça olarak isim verildikten sonra oluşturulur. Oluşturulan yeni fırça Brush paletinde belirecektir.

Fotoğraf, çizim, her türlü imaj istenilen formda seçilerek fırça olarak atanabilir. Ancak oluşturulan bu fırçalar mutlaka Brushes klasörüne kaydedilmelidir.

Çok çeşitli fırça alternatiflerine ulaşmak için internet ortamından da yararlanılabilir.

hspace=0

hspace=0

hspace=0 hspace=0

hspace=0

Çalışmayı geliştirmek için oluşturulan yeni fırçalar ile zeminde lekesel renk denemeleri yapılabilir.

Gözlerdeki canlılığı artırabilmek amacıyla Zoom aracı ile alana yaklaşıldıktan sonra fırça ile boyayarak göz bebeğini ve parlaklığını vurgulamak gerekmektedir.

hspace=0

Portrenin bulunduğu Layera gölge eklemek amacıyla Layer Style (mavi ok) alanına basarak drop Shadow seçilir ve açılan menüde istenilen değişiklikler uygulanarak onaylanır.

Aynı şekilde dış hattına kontür uygulama amacıyla bu kez Stroke seçilerek renk değeri beyaza getirilir ve size ayarı ile boyut belirtilerek onaylanır.

hspace=0

hspace=0

İstediğimiz Layer da renk düzenlemeleri yaparak çalışmanın çok farklı boyutlara taşınması mümkündür. Bu amaçla Image > Adjustments menüsünde bulunan seçeneklerin herbiri denenebilir.

hspace=0

Image > Adjustments > Gradient Map ile açılan menüde degrade alanına basıldığı takdirde yeni bir menü ile karşılaşılır. Bu menüde degrade, istenilen şekilde renkleri değiştirilerek çalışmaya en uygun yapıya dönüştürülebilir.

Image > Adjustments > Photo Filter ile de çalışmanın yaratacağı psikolojik etkiyi destekleyecek renk filtreleri eklenebilir. 

hspace=0
Density ayarı arttırılarak da renk etkisi yoğunlaştırılabilir.

hspace=0

hspace=0

hspace=0

hspace=0

Çok çeşitli fırça ve pattern uygulamalarını yeni Layerlar üzerinde oluşturarak çalışmanın birçok alternatifi üretilebilir. Araçlar paletinde bulunan Eraser Tool (silgi) da birçok zaman işimize yarayacaktır.

Image > Adjustments ile ulaşılan diğer renk yönetim araçları da çalışmanın çeşitlendirilmesi açısından oldukça faydalı olacaktır. Ancak kişisel olarak oluşturulan fırçalar ve desenler çalışmanın özgünlüğü açısından en önemli elemanlar olacaktır.

hspace=0 hspace=0
hspace=0

 

August 2006

 


Genel