Photoshop Magazin
 


İnsanları,Bilgiyi ve İşlemleri Bağlamak!

01 August 2006 | Sayı: Aug 2006
 
1 2 3 4 5
 

İnsanları,Bilgiyi ve İşlemleri Bağlamak


hspace=0Adobe® LiveCycle®  interaktif işlem yönetim yazılımları organizasyonların daha verimli bir şekilde bilgiyi yakalama, işleme ve arşivlemesini olanaklı hale getiriyor. LiveCycle insanların bilgi ile daha verimli bir şekilde etkileşime geçmesine yardımcı olup işin otomasyonunu ve akıcılığını sağlar. Bunu sağlam *process automation nu, elektronik formları, **BPM  işlevselliğini birleştirerek ,***firewall'ın içinde ve dışında çalışan entegre edilmiş bir takım ürünlerle  enformasyonu güvence altına alarak ve doküman yaratabilme kapasiteleri online ve offline yapabilir.


*işlem otomasyonu, **business process management- işletme işlem yönetimi , ***güvenlik duvarı
Daha detaylı bilgi için:  http://www.adobe.com/products/livecycle/

 

August 2006

 


Haberler