Photoshop Magazin
 


Adobe Flex 2 İnsanların Web ile Etkileşimini Tamamen Değiştiriyor!

01 August 2006 | Sayı: Aug 2006
 
1 2 3 4 5
 

Adobe Flex 2 İnsanların Web ile etkileşimini tamamen değiştiriyor....Adobe® Flex™ 2  *RIA'lar yaratmak ve dağılımını sağlamak için kuruluşlar ve tüm web için en eksiksiz, güçlü uygulama  çözümü. Hemen hemen herkesin her türlü platformdan herkesin ulaşabileceği ifadesi güçlü ve gerçekçi web uygulamalarının yaratımını mümkün kılar.Kuruluşlar Flex'te strateji oluşturan uygulamalarla, kullanıcı deneyimini geliştiren, kar hanesini destekleyen  ve bu verileri analiz ederek daha iyi işletme kararları alabilecekleri uygulamaları hızla geliştirip dağıtabilirler. *cross-platform rich Internet application – cross-platform zengin uluslararası ağ uygulaması


Daha detaylı bilgi için: http://www.adobe.com/products/flex/

 

August 2006

 


Haberler