Photoshop Magazin
 


Hat veya şekiller üzerinde eğimli yazılar.

01 June 2006 | Sayı: Jun 2006
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0Genel olarak çizim programlarında bulunan eğimli ve şekilli yazıların yaratılması ve bu yazılara değişik efektler verilmesi Adobe InDesign programında çok daha kolay ve çok daha başarılıdır. Eğimli yazıların yaratılması tekniği öğrendikten sonra, InDesign programındaki diğer fonksiyon ve araçları kullanarak çok değişik biçimlerde ve sonsuz seçeneklerle istediğiniz şekil üzerinde yazılar gerçekleştirmeniz mümkün.

Çizgi ya da şekil üzerine yerleştirdiğiniz eğimli yazılarla ilgili büyüklük, karakter, kalın-italik, harf arası, kerning, alt-üst indis, yatay-dikey uzatma, büyük-küçük harf değişikliği, stil vs., değişiklikleri istediğiniz zaman uygulayabilirsiniz.

ÇİZGİ ÜZERİNDE EĞİMLİ YAZI

Pen Tool veya Pencil Tool kalem araçlarını kullanarak istediğiniz eğimde çizgi çizin.
Type on a Path Tool (Hat üzerinde Yazı Aracı) seçerek eğimli yazı imlecini çizdiğiniz hat üzerinde metin girişi yapacağınız yere sürükleyin. Çizgi üstündeki imleç text şekline dönüştüğü zaman mouse'u tıklayarak dilediğiniz yazıyı girmeye başlayın.

Yazılar eğimli çizgiye paralel olarak hat üzerinde kendiliğinden akacaktır. Normal metin alanında yapılan uygulamalar gibi, önceden kopyaladığınız yazıları da doğrudan hat üzerine yapıştırabilirsiniz. Ayrıca beyaz ok ile hat (path) noktalarını seçerek çizgi şekliyle doğrudan oynamalar yapabilirsiniz. Hat üzerine yapışan yazılar çizgi şekli değiştikçe kendiliğinden şekle uygun yerleşmiş olur.

ALAN ÜZERİNDE EĞİMLİ YAZI

Rectangle Tool veya Ellipse Tool ya da Polygon Tool alan araçlarını seçerek istediğiniz çerçeveyi şekli çizin.

Poligon aracını seçtiğinizde, ikon üzerine çift tıklama yaparak, Polygon Settings penceresinde üçgen, beşgen, altıgen ve yıldız dahil çokgen kenarlı değişik şekiller yaratabilirsiniz. Ayrıca bu şekillerin tipini (Object>Convert Shape menüsünden), kenar ve köşe biçimlerini (Object>Corner Effects menüsünden) değiştirerek; ya da şekillerin birleşme (path) noktalarını beyaz ok ile seçip yeniden düzenleyerek, yazıların daha yumuşak ve kırıksız akmasını sağlayabilir, çok farklı şekil ve biçimler üzerinde eğimli yazı uygulamalarını kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

hspace=10EĞİMLİ YAZI TEKNİKLERİ
Çizgi veya grafik şekil ya da çerçeve kenarlarına eğimli yazı girişi yaparken hat üzerinde bazı şekiller dikkatinizi çekecektir.

A Start Bracket (Başlangıç Ayracı): Eğimli yazının başlangıç çizgisini belirler. Siyah veya beyaz ok ile seçim yapılarak imleç bu çizginin üzerine getirildiği zaman şekil değiştirir İM ve başlangıç ayracının hat üzerinde sağa sola kaydırılması sağlanmış olur. Bu teknik kullanılarak eğimli yazının başlangıç noktası kolayca değiştirilebilir.

B End Bracket (Bitiş Ayracı): Eğimli yazının bitiş çizgisini belirler. Siyah veya beyaz ok ile seçim yapılarak imleç bu çizginin üzerine getirildiği zaman şekil değiştirir ve bitiş ayracının hat üzerinde sağa sola kaydırılması sağlanmış olur. Bu teknik kullanılarak eğimli yazının bitiş noktası kolayca değiştirilebilir.

C Center Bracket (Orta Merkez Ayracı): Eğimli yazının orta merkez çizgisini belirler. Siyah veya beyaz ok ile seçim yapılarak imleç bu çizginin üzerine getirildiği zaman şekil değiştirir |Kj ve orta merkez ayracının hat üzerinde sağa sola kaydırılması sağlanmış olur. Bu teknikle eğimli yazının orta merkez noktası kolayca değiştirilerek yazıların hat veya şekil ya da çerçeve üzerinde ortalanması sağlanır.Center Bracket (Orta Merkez Ayracı) aynı zamanda eğimli yazıların hat veya şekil üzerinde ters döndürülmesi işlemi için de kullanılır. Siyah veya beyaz ok ile orta merkez ayracı tutularak aksi yöne sürüklendiği takdirde, yazılar çizgi veya çerçevenin içine doğru ters (tepetaklak) dönmüş olur.

hspace=10EĞİMLİ YAZI SEÇENEKLERİ
Eğimli yazı seçilerek Type>Type on a Path>Options işaretlendiği takdirde, eğimli hspace=5yazılarla ilgili ayar ve efektlerin bulunduğu seçenekler penceresi açılır:

Effect: Eğimli yazı efektlerini içerir
Flip: Yazıların tersyüz (tepetaklak) edilmesi sağlanır.
Align: Yazı ile çizgi-hat arasındaki hizalama seçeneklerini içermektedir. Çizgi veya çerçeve ya da şekil hattı ile yazılar arasındaki dikey yerleşim düzenlemesi yapılır.
To Path: Çizgiye-hatta hizalama seçenekleri
Spacing: Yazı ara boşluğu
Ascender: Varsayılan
Descender: Siyah Boya
Center: Ortalı
Baseline: Satır Taban Çizgisi
Top: Üste
Bottom: Alta
Center: Ortalı

EĞİMLİ YAZI EFEKTLERİhspace=5
Eğimli yazı efekt seçenekleri çok farklı tasarımlar yaratmanızı sağlamaktadır. Adobe InDesign programı, Rainbow (Gökkuşağı), Skew (Eğriltme), 3D Ribbon (3D Şerit), Stair Step (Merdiven Basamağı) ve Gravity (Yerçekimi) eğimli yazı efekt seçenekleri, aynı yazıların farklı biçim ve etkilerde, değişik şekil kombinasyonları ve hizalama seçenekleriyle birlikte kullanılarak dikkat çekici tasarımlar yaratılmasına inanılmaz kolaylık getirmektedir.
hspace=10Çizgi veya şekil ve çerçeve kenarlarına uyguladığınız eğimli yazıları, diğer çizgi veya şekil ve çerçeve kenarlarına normal metin alanı gibi bağlayarak, yazıların akmasını sağlayabilirsiniz. (Yukarıdaki bayrak örneğinde 6 ayrı eğimli yazı satır çizgileri üzerindeki metin alanları birbirine bağlanmıştır.)

Bütün bu efektleri gerçekleştirmek için, eğimli yazı seçildikten sonra Type>Type on a Path>Options girilerek, eğimli yazı seçenekleri penceresinde Effect bölümünden uygulamak istediğiniz efekt stilini işaretlemeniz gerekir.
Hazırlamış olduğunuz eğimli çizgi ile şekil veya çerçeve kenarlarından eğimli yazı uygulamasını bütünüyle kaldırmak için Type>Type on a Path>delete Type from Path seçmeniz gerekir.

Eğimli yazıların hazırlanmasında ve farklı etkilerin yaratılmasında şüphesiz Adobe InDesign programının bütün yetenekleri, fonksiyon zenginliği ile Adobe Illustrator ve Adobe Photoshop programlarındaki benzer fonksiyonların da aynı platform üzerinde entegre olarak çalışmasının büyük katkısı bulunmaktadır.

Sevgiyle hoşçakalın...

 

June 2006

 


Indesign