Photoshop Magazin
 


Eskiz Çalışmalarının Photoshop Yardımıyla Görselleştirilmesi

01 June 2006 | Sayı: Jun 2006
 
1 2 3 4 5
 

Mimarlık, dünyadaki en eski mesleklerden biri. Bu meslekte yüzyıllardır, tasarlama sürecinde kaydadeğer bir gelişme yaşanmadığı halde, son 15-20 yıldır sunum teknikleri konusunda çok büyük bir değişim sürecine girildi. Binlerce yıldır değişmeyen sunum metodları, bilgisayarların hayatımıza katılmasıyla bambaşka bir hal aldı.Teknik Çizimler, CAD programlarıyla yapılıp estetik bir kaygı taşımamaktadırlar. Tek işlevleri; üretim için gerekli olan teknik verileri, çalışmayı hayata geçirecek ekibe detaylı bir şekilde iletmektir. Planlar, kesitler, görünüşler, detay paftaları veya sistem kesitleri bunlara örnek olarak verilebilir.Mimarlık sektöründe bilgisayarlı tasarım çalışmalarını, Sunum Görselleri ise, çeşitli modelleme ve grafik tasarım teknik çizimler ve sunum görselleri olarak ikiye ayırabiliriz:programlarıyla yapılıp tamamen estetik kaygılar üzerine kuruludurlar. Bu çalışmalar tasarımı üretecek ekibe değil, tasarımı satın alacak kişiye veya firmalara yönelik hazırlanır.hspace=0


Tasarımın üç boyutlu ifadeleri veya çeşitli yöntemlerle hazırlanmış, görsel sunumlarından meydana gelir. Modellemeler ve grafik anlatımlar bu görsellerin en büyük kısmını oluşturur. İşte tam bu aşamada Photoshop programı da, mimarlık mesleğine karnından saplanmaktadır.

Bilgisayar teknolojileri bu aşamaya gelmeden önce, mimari sunumlar elle, suluboya, kuruboya, karakalem gibi birçok farklı teknik kullanılarak yapılıyordu. Bu çalışmalar değerlerini halen yitirmemiş olmakla beraber, ileri teknoloji kullanılarak tasarlanmış, etkileyici illüstrasyonlar müşteri kitlesinin ilgisini daha çok çeker hale gelmiştir. Aslında bundan da önemlisi, teknolojideki gelişmelerle sektör için büyük bir işgücü kazancı yaşanmış, daha kısa zamanda çok daha fazla görsel sunulabilir hale gelmiştir.Türkiye ve yabancı ülkelerde Photoshop programı,hertürlü sunum çalışması için yoğun olarak kullanılan bir grafikişleme programıdır.hspace=0


Photoshop ile bu sektörde aşağıdaki tiplerde çalışmalar yapılabilmektedir.
>> Eskiz çalışmalarının rötuşlanması, renklendirilmesi
>> Plan, kesit, görünüş çalışmalarının renklendirilmesi, gölgelendirilmesi
>> Modelleme çalışmalarının rötuşlanması, renk dengelerinin kurulması, doku müdaheleleri
>> Modellenmiş projenin arsa fotoğrafına fotomontaj teknikleri ile yerleştirilmesi
>> Sunum paftalarının tasarlanması
>> Ve diğer benzeri çalışmalar

Bunların yanında Photoshop, mimarlık mesleğinin önemli bir parçası olan yarışmalar için, vazgeçilmez bir tasarım aracıdır. Kafada oluşturulmuş fikrin, jüriye (veya müşteriye) aktarılması için gereken, işlevsel ve estetik paftalara, bu program aracılığı ile ulaşılır.


hspace=0


Piyasa veya internet ortamında, mimarların kullanımına sunum çalışması için yoğun olarak kullanılan bir grafikyönelik Photoshop eğitimleri veya kaynakları gerçekten çok zor bulunabilmektedir. Bu yüzden Photoshop Magazin’deki bu bölümün önemli bir açığı kapattığı kanısındayım. Tamamen mimari çalışmalara yönelik tanıtımlar ve uygulamalara yer verilecek bu bölümde, her ay yeni bir yöntemin üzerinde duracağız. Eskizlerin görselleştirilmesi, detaylı gölgelendirme teknikleri, mimari sunum objelerinin tasarımı, modellerin rötuşlanması, fotomontaj teknikleri veya pafta tasarımı bu konulardan bazıları…

hspace=0hspace=0

Mimarlıkta Photoshop bölümünde tutorial anlatımlarını biraz detaylı tutacağız. Çünkü mimarlar ve mimarlık öğrencilerinin, Photoshop programına grafik tasarımcılar kadar hakim olmadıklarını biliyoruz.

Şimdi gelelim bu ayki örnek uygulamamıza: Bu çalışmamızda, projemizin üretim aşamasında veya tamamlandıktan sonra çizilmiş eskiz çalışmasını, Photoshop programı ile görselleştirmenin ve gölgelendirmenin üzerinde duracağız. Herhangi bir kağıda çizilmiş ve tarayıcı yoluyla bilgisayara aktarılmış çizimi, Photoshop programı ile renklendirecek, gölgelendirecek ve sunumlarımızda kullanılabilir hale getireceğiz.

hspace=0hspace=0

Uygulama 1
Bu uygulamanın başlangıç tarama dosyasına, süreçte kullanılan ek resimlere ve tamamını içeren psd dosyasına www.taskisla.net/set/photomag.html adresinden ulaşabilirsiniz. Çalışmanın birebir tekrarını yapmanız yöntemleri kavramanız açısından çok yararlı olabilir. Öncelikle tarattığımız eskiz çizimimizi, Photoshop programında açıp image > image size bölümünden ebat ayarlarını yapıyor, crop tool ile kadrajını belirliyoruz. Bu çalışmayı projeksiyonda sunacak olsak bile, ileride baskıya da ihtiyaç duyabileceğimizi hesaba katarak ebatları olabildiğince büyük tutmamız yararlı olacaktır. Daha sonra image > adjustments > brightness-contrast bölümünden brightness ve contrast değerlerini bir miktar artıralım. Çizimimiz daha okunaklı bir hale gelmiş olmalı.

Burada unutmamamız gereken bir şey: Haliyle her kağıt, her kalem, her çizgi tipi bilgisayara farklı sonuçlarlaaktarılacaktır. Bu noktada brightness-contrast veya aynı yerdeki levels seçeneklerini kullanarak kendi çözümlerimizi üretmeliyiz. Contrast artırırken bazı renklerin abartı bir şekilde ortaya çıktığını farkedersek aynı yerdeki desaturate seçeneğiyle çalışmamızı gri tonlarına dönüştürebiliriz. Yine contrast değerini artırırken bazı bölgelerde aşırı koyulaşmalar olduğunu farkedersek, elliptical marquee tool'u, feather değerini 40-60 gibi kullanarak lokal brightness-contrast düzenlemeleri yapabiliriz.

Şimdi select > all seçeneğine tıklayarak tüm çalışmayı seçili hale getirelim. Edit > copy seçeneğin tıklayarak kopyalayalım. Şimdi file > new‘a tıklayarak yeni bir belge oluşturalım. Pencerede yazılı ebatlar kopyaladığımız imajla aynı olacaktır. Değiştirmeden Background contents bölümünün white olduğunu teyit edip ok seçeneğine tıklayarak pencereyi onaylayalım. Şimdi edit > paste seçeneğine tıklayarak kopyaladığımız imajı yapıştıralım. Yapıştırdığımız katmanın adını eskiz” ismiyle değiştirelim.

Şimdi layers panelinden eskiz katmanının modunu multiply olarak değiştirelim. Böylece araya koyduğumuz tüm doluluklar sorunsuz görülebilsin. Aynı zamanda çizim de çalışmamızın üzerinde bize yol göstersin. Şimdi layers > new > layer seçeneğine tıklayarak background ve eskiz katmanları arasında yeni bir katman oluşturalım ve adını “duvarlar” olarak değiştirelim.

Şimdi bu katman aktifken eskiz çalışmamızda duvarların aynen göründüğü alanları polygonal lasso tool ile seçili hale getirelim. Önplan rengimize uygun bir gri tonu seçelim ve edit > fill bölümünden bu alanı dolduralım. (kısayol olarak alt+delete tuşuna da basabiliriz). Bu seçim alanlarını oluştururken kendi stilinize göre denemeler yapabilirsiniz. Buradaki çalışmada seçimler keskin ve tutarlı yapılmamış halde görüyorsunuz. Hafif bozulmaları ve boşlukları olan artistik bir sunum ortaya çıkması için.

hspace=0hspace=0

Şimdi de duvarlara hafif gölgelendirmeleri yapacağız. Seçimi kaldırmadan brush tool'u seçelim, yukarıdaki options bölümünden modeu multiply’a getirelim. Opacity’i 20 gibi bir değere getirip, hafifçe kararması gereken, merdiven altı gibi kuytu yerleri aynı gri renk ile boyayalım… Bu küçük detaylar çalışmamıza büyük anlam katacaktır. Şimdi duvarlara yaptığımız bu işlemlerin aynısını zemin diye bir katman açıp zeminler için tekrarlayalım.Bu aşamada çalışmamızın perspektifini netleştirecek dolgu ve çizgileri ekleyeceğiz. Yeni bir katman oluşturalım ve adını “dolgu katman” olarak değiştirelim. Polygonal lasso tool ile, renk doldurulacak sol bölümü bir seçim haline getirelim.

hspace=0hspace=0

Foreground color bölümüne koyu bir gri seçelim ve alt+delete tuşlarına basarak bu alanı dolduralım Daha sonra yeni bir katman daha açıp, adını “ust dograma”olarak değiştirelim. Buraya da line tool’u kullanarak pencere doğramalarını ifade eden dikey çizgiler ekleyelim.

Şimdi merdivenimizle ilgileneceğiz. Yeni bir katman oluşturalım ve adını “merdiven duzlem” olarak değiştirelim. Daha sonra tüm merdiven alanımızı polygonal lasso tool ile seçili hale getirelim ve zeminden farklı bir gri tonu ile boyayalım. Şimdi de merdiven rıhtlarını vurgulamak için araya daha koyu bir gri ile ara çizgiler çizeceğiz. Bu işlem için line tool’u kullanabiliriz. Burada çizgi kalınlıkları ve yönlerini belirlerken perspektif kurallarını dikkate almalıyız. Rıht çizgileri aşağı indikçe kalınlaşmalı ve kaçış noktalarına doğru yönlenmeli.


hspace=0hspace=0

5. adımda merdivenin yanındaki istanbul haritasını renklendireceğiz. Bunun için yeni bir katman açıyoruz ve adını “harita” olarak değiştiriyoruz. Daha sonra yine polygonal lasso tool ve alt+delete kombinasyonunu kullanarak istediğimiz renklerle boyamamızı gerçekleştiriyoruz.

Başlangıç aşamasındaysanız bu çizgileri tek tek çizmenizde yarar var. Ancak ben bu işin kolayını bulmalıyım derseniz, yeni bir katmanda çizgileri kopyalayarak çoğaltıp bir dizilim gerçekleştirebilir. Daha sonra transform > distort seçeneklerinden perspektifini düzenleyebilir ve ardından iki katmanı birden (ctrl tuşu ile sırayla tıklayarak) seçili hale getirip layer > merge layers seçeneğiyle birleştirebilirsiniz.

Şimdi merdivenin kenarına korkuluklarını ve camlarını yerleştireceğiz. Aslında eskiz çizimimizdeki kendi çizgilerinden korkuluklar anlaşılıyor gibi duruyor.Ancak çalışmamızın sonunda eskiz çizimini kaldırarak da bir sahne deneyeceğimiz için korkulukları tekrar oluşturmamızda fayda var.

Bunun için yeniden bir katman oluşturuyoruz ve adını “korkuluk opak” olarak değiştiriyoruz. Daha sonra line tool’u kullanarak bu katmanda korkuluk demirlerinin geçtiği doğrultuda çizgiler oluşturuyoruz. Bu korkulukları istediğiniz gerçekçilikde oluşturabilirsiniz. Şu an üzerinde çalıştığımız çalışmanın soyut bir görüntü elde etmesi için yere bağlantısı olmayan sadece ifade amaçlı çizgiler oluşturuyoruz.Daha sonra bu insan katmanını duplicate layer seçeneğiyle tekrar çoğaltıyoruz ve edit > transform > distort bölümünden gölge perspektifini düzenliyoruz. Şimdi gölgenin bulunduğu katmanın opacity’sini de 30 gibi bir değere getiriyoruz ve silüetin bulunduğu katmanla birleştiriyoruz. (layerlerı birlikte seçip; layer > merge layers) Bir insanımız gölgesiyle beraber hazırlanmış oldu. Bu işlemleri tüm insan silüetlerimize gerçekleştirip sahneyi kalabalıklaştırıyoruz.


hspace=0hspace=0

hspace=0hspace=0

Artık dosyamızı kaydetmek için eskiz katmanının opacity’sini düşürüyoruz veya katmanı tümüyle gizleyip baskıya veya sunuma gönderiyoruz.

Bu ay eskizlerimizi yüzlerce teknikten sadece bir tanesi ile görselleştirmeyi gördük. Kendi stilinizi birçok farklı yöntemle kendiniz tasarlayabilirsiniz. Hatta sunumu projeksiyonla yapacaksanız çeşitli programlarla bu eskizleri animasyonlara dahi dönüştürebilirsiniz. Konuyla ilgili sorularınız veya bölümle ilgili yorumlarınız için
[email protected] adresinden e-posta atabilirsiniz.

Önümüzdeki ay görüşmek üzere.

 

June 2006

 


Genel