Photoshop Magazin
 


Dijital RAW'un Gücü

01 June 2006 | Sayı: Jun 2006
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0


Dijital fotoğraf makineleri ile çekilmiş 16 bit yüksek kalite RAW (ham) resimlerin her türlü görüntü ayarları, rötuş ve düzeltme işlemleri Photoshop CS2 ile mükemmel olarak gerçek­leşmektedir.

Dijital fotoğraf makinesi ile profesyonel çekim yapanlar için her türlü beyaz dengesi, poz düzenlemesi, renk, ton, kon­trastlık, parlaklık, doygunluk, renk sıcaklığı, keskinlik, gren yoketme, detay, objektif ve mercek ayarlarıyla donatılmış ve her türlü fotoğraf düzeltmesine olanak tanıyan 'Camera RAW Adobe Photoshop CS2’nin en önemli ve en profesyonel fonk­siyonlarından birisidir. Bilhassa profesyonel fotoğrafçılar için büyük önem taşıyan bu eşsiz özellik, RAW çekilmiş bütün dijital görüntülerin işlenmesinde, rötuş ve düzeltilme uygula­malarında mutlaka kullanılması gereken fonksiyondur.

Konvansiyonel fotoğraf makineleri ile çekilen diapozitif film­ler tarama esnasında profesyonel scanner operatörleri tarafın­dan rötuşlanmakta ve gerekli tüm teknik ayarlar bu uzman arkadaşlar tarafından yapılarak bilgisayarlara aktarılmaktaydı. Ancak günümüz teknolojisinde dijital makinelerle çekilen tüm görseller doğrudan Photoshop’a aktarıldığı ve gerekli deği­şiklikler programdaki mevcut renk ve ton rötuş fonksiyonları kullanılarak gerçekleştirildiği için, baskı aşamasında çoğu zaman problemlerle karşılaşılmaktaydı. Photoshop CS2’deki gelişmiş ve profesyonel Camera RAW fonksiyonu ile dijital olarak çekilen bütün RAW format resimler teknik olarak başka bir müdahaleye gerek kalmaksızın tek bir pencerede düzeltile­bilmesi sağlanmaktadır.

Camera Raw programının diğer bir üstün özelliği ise, Photoshop’a aktarılan aynı özellikteki bütün RAW (ham) resimlerin toplu olarak aynı anda rötuşlanabilmesi ve yapıla­cak her türlü rötuş işlemleri kaydedilerek, benzer nitelikteki fotoğraflarda da her zaman kullanılabilmesidir. Photoshop'taki bu önemli hspace=10fonksiyonda, beyaz alan seçimleri ve beyaz denge ayarı, döndürme, açı değiştirme, kadrajlama, çözünürlük değiştirme, keskinlik ve yumuşatma uygulamaları, mercek bozukluklarından kaynaklanan ton değişimlerinin giderilmesi gibi birçok rötuş olanakları da bulunmaktadır.

RAW FOTOĞRAF NEDİR?
RAW resimler dijital fotoğraf makinelerinin görüntü algıla­yıcıları (CCD sensor) tarafından en yüksek kalitede ve tüm detaylarıyla birlikte olduğu gibi çekilmiş fakat fotoğraf maki­nesi içindeki özel ayarlar kullanılmaksızın doğrudan ham ola­rak 1:1 kaydedilen işlenmemiş gerçek orijinal görüntülerdir. Bilindiği gibi profesyonel dijital fotoğraf makinelerinde birçok resim işleme, rötuş ve düzeltme fonksiyonlarıyla birlikte çeşitli ayarlar bulunmaktadır. Dijital çekilen JPEG veya TIFF resim­ler tüm bu işlemlerden geçtikten sonra kullanıma hazır olarak hafızaya kaydedilmektedir.

hspace=10Teknik bağlamda dijital fotoğraf makinelerinde çekilen tüm resimler ilk aşamada doğrudan RAW olarak CCD algılayıcı­lar tarafından alınmakta, ancak daha sonra makine içindeki RAW Dönüştürücüler tarafından eksik RGB piksel bilgileri tamamlanarak RGB JPEG veya RGB TIFF kaydedilmektedir. Fotoğraf makinesinin yapısına göre gerçekleşen bu dönüştür­me işlemleri sırasında CCD sensor tarafından algılanan resim­lerin gerçek orijinal bilgileri değişmekte, RGB piksel yapısında kayıplar oluşmakta ve neticesinde bazı önemli ayarlar için fotoğrafa tekrar müdahale etme şansı ortadan kalkmaktadır. Özet olarak, kullanılabilir RGB resimlerin oluşumu ve işlen­mesi fotoğraf makinesi tarafından isteğimiz dışında gerçekleştirilmektedir.

RAW format olarak çekilen fotoğraflar ise, henüz banyo işle­minden geçmemiş konvansiyonel negatif filmler gibi, hiçbir işleme tabi tutulmadan, CCD Algılayıcılar üzerine düşen görüntünün 1:1 tamamı, dönüştürme işlemi yapılmaksızın, hiçbir değişikliğe uğramadan, ham olarak en temiz, en saf, el değmemiş haliyle ve tüm detayları olduğu gibi muhafaza edilerek gerçek orijinal bilgileriyle doğrudan hafıza kartına kaydedilmiş olmaktadır.

hspace=0RAW formatta çekilerek saklanan ham resimlerin orijinal görüntüsünde eksik kalan RGB piksel bilgileriyle birlikte tüm ayar ve düzenlemeler daha sonra Photoshop Camera RAW gibi özel programlar kullanılarak yüksek teknolojiye sahip bilgisayarların kalibreli büyük ekranlarında çok daha profes­yonelce tamamlanmakta ve gerçek RGB fotoğraflara tümüyle kullanıcının kontrolünde ve kullanıcının istediği şekilde dönüştürme işlemi gerçekleştirilmektedir.

 

hspace=10NEDEN RAW FOTOĞRAF KULLANILMALI

RAW
formatta çekilen resimler üzerinde dijital fotoğraf makinesi tarafından hiçbir müdahale, düzeltme veya dönüş­türme işlemi yapılmadığı için, bu fotoğraflar üzerinde maksi­mum kontrol sağlanarak; poz ayarı, beyaz dengesi, ton eğrisi ve ton derinliği, kontrastlık, renk doygunluğu, keskinlik, yumuşatma vs., tüm ayarlar istenildiği zaman ve kullanılacak medya ya da amaca göre yeniden tekrar tekrar yapılabilmek­tedir. RAW resimlerde ISO-ASA ile enstantane ve diyafram ayarları dışında hiçbir fonksiyonun fotoğraf üzerinde doğ­rudan etkisi bulunmaz ve bu ayarların dışında kalan tüm düzenlemeler Photoshop Camera Raw programında istenildi­ği gibi gerçekleştirilir.hspace=0

Yüksek kalite 16 bit (65,536 gri seviye) RAW format resimlerde daha fazla detay, daha geniş ve daha yumuşak ton geçişleri ile daha zengin renk tonları ve daha fazla esneklik mevcuttur. RAW formatta sıkıştırma işlemi kullanılmadığı için, RGB piksellerde hiçbir kayıp meydana gelmez ve orijinal görüntü CCD algılayıcılar tarafından elde edilen tüm piksel bilgileri muhafaza edilerek kaydedilmiş olur. >> Düşük kalite 8 bit (256 gri seviye) JPEG formatlı resimler ise sıkıştırılarak kaydedildiği için piksellerde kayıplar mey­dana gelerek detaylar azalır, ton geçişleri bozulur, derinlik ve renk zenginliği kayba uğrar. Ayrıca JPEG resimlerde poz ve beyaz denge ayarlarının yeniden yapılması mümkün değildir. RAW resimlerin tüm kontrolü ve yeniden düzenlenmesi fotoğraf makinesi yerine kullanıcının elinde olduğu için, görüntünün orijinal hali bozulmadan herşeye müdahale etme şansı bulunmakta ve dönüştürme işlemi yapıldıktan sonra, istenilen her türlü formatta kayıt olanağı dakullanıcının tasar­rufunda bulunmaktadır. 

hspace=0

RAW çekilen resimlerde ayrıca kullanılan fotoğraf makine­sinin markası, cinsi, modeli ile birlikte çekim ayarlarıyla ilgili bütün teknik bilgiler (metadata) de ayrıntılı olarak kaydedil­mektedir. Bu bilgilere Photoshop Camera Raw programında kolayca erişilerek çekim sırasında kullanılan enstantane, diyafram, ISO-ASA, flaş, odak uzaklığı, objektif vs., ayarlar incelenebilmektedir.
RAW formatta saklanan resimlerin bir diğer önemli avanta­jı ise, gelecek yıllardaki gelişmelerden maksimum yararı sağla­yacak şekilde teknoloji ve yeni yazılımlara açık olmasıdır. TIFF veya JPEG kaydedilmiş resimler çekim sırasında dönüştürme işlemleri tamamlanmış olduğu için gelecekteki gelişen tekno­lojilerden yararlanma şansı bulunmamaktadır. TIFF veya JPEG resimlerde geriye dönük işlem yapılması olanaksızdır.

CAMERA RAW YAZILIMI

RAW formatta çekilen resimlerin profesyonelce işlenmesi ve kullanılabilir RGB ya da CMYK resimlere dönüştürülmesi Adobe Photoshop Camera Raw programıyla mükemmel şekil­de gerçekleştirilebilmektedir.

Diğer 2.parti RAW dönüştürme yazılımlarıyla karşılaştırıldığında, Photoshop Camera Raw gelişmiş fonksiyonlarıyla tüm profesyonel fotoğraf sanatçıları tarafından çok daha fazla tercih edilen programdır. Adobe firması ile profesyonel fotoğraf makine üreticileriy­le yapılan çalışmalar neticesinde; Canon, Contax, Epson, Fujifilm, Kodak, Konica Minolta, Leaf, Leika, Mamiya, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Samsung, Sigma ve Sony marka dijital fotoğraf makineleriyle çekilen Raw formatlı resimler .CRW .CR2 .NEF .RAF .DCS .ORF .DNG .MRW .PEF .SRF) Photoshop Camera Raw programında doğrudan açılarak Raw dönüştürme işlemleri profesyonelce yapılabil­mektedir.

Dijital fotoğraf makinelerinin yeni modelleriyle çekilen Raw resimlerin de Photoshop'ta açılabilmesi için, Adobe tarafından sürekli yenilenen Camera Raw yazılımın yeni versiyonlarını
www.adobe.com/downloads/updates adresinden yükleye­rek güncelleme yapmanız gerekir.

(08 Mayıs 2006 tarihli son versiyon Camera Raw 3.4; bu gün­cellemede tanımlanan yeni modeller Canon EOS 30D, Leaf Aptus 65, Leaf Aptus 75, Olympus EVOLT 330, Olympus SP-320, Pentax *ist DL2, Samsung GX-1S)

CAMERA RAW PENCERESİ

RAW format fotoğrafın üzerine çift tıklama yapıldığı takdirde, Photoshop programı doğrudan açılarak resim Camera Raw penceresinde görüntülenmektedir. Toplu işlemler için aynı anda birden fazla Raw format çekilen resimler de Camera Raw penceresinde doğrudan açılabilmektedir.

Fotoğraf Makinesi Çekim Bilgileri
Camera Raw penceresinde açılan resim ile ilgili çekimin ger­çekleştirildiği dijital fotoğraf makinesinin marka ve modeli, dosya adı, ISO değeri, enstantane ve diyafram, f-stop ayarları ile objektif cinsi metaveri bilgileri pencerenin üst kısmında otomatik görüntülenir.

hspace=0

hspace=10

Resim Minyatürleri Penceresi
Camera Raw yazılımında birden fazla açılan Raw fotoğraflar pencerenin sol tarafında minyatürler halinde film şeridi olarak görüntülenmektedir. Minyatürlerin bulunduğu dikey bölüm çubuğu sağa-sola çekilerek minyatür görüntüler büyütülüp küçültülebilir.Minyatürlerin ana pencereye aktarıl­ması için resim üzerine tıklama yapmanız gerekir.Aynı anda birden fazla resim üzerinde düzenleme yapmak için Shift tuşunu kullanabilir veya select All
düğ­mesini tıklayarak resimlerin tamamını da ; toplu uygulama için seçebilirsiniz. Minyatürlerin üzerindeki noktacıkları tıklayarak her bir fotoğrafa ayrı ayrı yıldız verebilir; Alt veya Option tuşunu basılı tutup select Rated düğmesi üzerine tıklama yaparak sadece yıldız verdiğiniz resimleri toplu uygulama için aynı anda seçebilirsiniz.


Toplu İşlem Uygulaması (Synchronize)
Aynı ışık ortamında ve benzer poz ayarlarıyla çekilmiş birden fazla Raw formatlı resimleri toplu olarak aynı anda işleyebilir ya da tek bir resim üzerinde yapmış olduğunuz tüm ayarları diğer resimlere toplu olarak aktarılmasını Photoshop Camera Raw penceresinde kolayca sağlayabilirsiniz. » Toplu işlem uygulamasını ayarlar yapıldıktan sonra diğer resimlere aktarmak için, tek bir resim seçerek gerekli RAW düzenlemelerini gerçekleştirin ve minyatür penceresinde resimleri seçip Synchronize düğmesini tıklayın.


hspace=0
Synchronizepenceresinde seçili resimlere uygulamak istediğiniz ayar, düzenleme veya fonksiyonları tek tek işaretleyerek, ya da açılır menüden grup seçimi yaparak OK tuşunu tıklayın.

Raw düzenlemesi yapmış olduğunuz resimdeki tüm işlemler (veya işaretlediğiniz fonksiyonlar) seçili resimlere aynı anda otomatik uygulanmış olacaktır. Toplu işlem uygulamasını tüm resimleri önceden seçerekte gerçekleştirebilirsiniz.

Penceredeki resimleri seçtikten sonra Synchronize düğmesini tıklayın ve gerekli fonksiyonları işaretleyin.

Bu aşamadan sonra yapacağınız tüm Raw ayarları aynı anda diğer resimlere de otomatik uygulanacaktır.

Daha sonra kayıt işlemlerine geçebilirsiniz.


hspace=0

hspace=5CAMERA RAW ARAÇLARI
Camera Raw penceresinin üst kısmında yer alan araçlar paletindeki fonksiyonlar kullanılarak minyatür penceresinde seçilecek bir veya birden fazla resmin silinmesi, döndürülmesi, ufuk çizgisine paralel olarak düzenlenmesi, büyültme-küçültme ve kaydırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlanır.

Resimlerin kadrajlama ve kırpma işlemleri için  kırpma aracı kullanılır. Normal seçilerek serbest kadrajlama, Custom seçilerek en ve boy ölçü girişleri yapılmak suretiyle kırpma işlemi gerçekleştirilir. Ratio (Orantı) tercih edildiği zaman, ölçüler dikkate alınmaksızın sadece en-boy orantısı girilerek kadrajlama ve kırpma işlemi yapılır. Kırpma işlemini gerçekleştirmek için ikonu üstüne çift tıklama; iptal etmek için de Esc veya delete tuşu basılır. Kadraj ve kırpma işleminin seçili tüm resimlere de aynı ölçülerde senkronize olarak toplu şekilde uygulanabilmesi için, minyatür resim penceresinde Synchronize düğmesi tıklanır ve seçeneklerden Crop işaretlenir.

hspace=0hspace=0


Açık Ton Yolma ve Koyu Ton Tıkanma Görüntüleri Highlights (Açık Tonlar) ile Shadows (Koyu Tonlar)işaretlendiği zaman, resmin Açık Ton alanlarındaki yolmalar (fazla ışık almış, detay olmayan beyaz kabak alanlar: RGB=255) kırmızı renkte, Koyu Ton alanlardaki tıkanmalar (yeterli ışık almamış, detay olmayan çok koyu siyah alanlar: RGB=0) ise mavi renkte görüntülenerek kullanıcı uyarılır. Böyle bir durumda poz ayarları yeniden düzenlenerek yolma ve tıkanmalar ortadan kaldırılmalı veya azaltılmalıdır.

hspace=0

hspace=0


hspace=10Renk Örnekleme Aracı Color Sampler Tool
(Renk Örnekleme Aracı)|tf_, resim üzerinde yapılacak ayar ve düzenlemeler neticesinde RGB değerlerinde meydana gelecek değişikliklerin kontrol edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Kritik renkler üzerine tıklanarak yerleşterilen örnek noktalar (maksimum 9 adet), istendiği zaman mouse ile başka alanlara kaydırılabilir; Alt veya Option tuşu basılı tutularak kesip atılabilir; ya da Clear Samplers düğmesi tıklanmak suretiyle tümü ekrandan silinir. Renk Örnekleme Aracını aynı zamanda beyaz denge ayarmarının yapılması ve nötr gri alanların saptanmasında da kullanabilirsiniz.

Beyaz Denge Aracı
Fotoğraflardaki renklerin gerçek orijinal değerlerine eşitlenmesini sağlamak şüphesiz en önemli, en yorucu ve en kritik işlemlerden birisidir. Renklerdeki sapmanın giderilmesi için kullanılan White Balance Tool (Beyaz Denge Aracı) £_ resim içinde gerçek görüntüde nötr gri olması gereken alan üzerine tıklanarak gerekli düzeltmenin yapılmasını sağlar.

Bilindiği gibi, fotoğraflardaki renk sapmaları ancak beyaz, siyah ve nötr gri alanlarda tesbit edilebilir. Bu aracı kullanırken, üzerine tıklama yapacağınız renk tonunun gerçekte nötr gri olduğundan mutlaka %100 emin olmanız gerekmektedir. Aksi takdirde renk tonlarında daha çok sapmalara sebep olursunuz. Beyaz Denge Aracı düzeltme işlemini resimdeki ışığın sıcaklık (Kelvin) değerini değiştirmek suretiyle gerçekleştirir.

Çekilen fotoğraflardaki renk sapmalarını tümüyle ortadan kaldırmak, nötr gri alanların bulunmadığı resimlerde riske girmeden doğru renkleri yakalamak için yapılması gereken en önemli uygulama şüphesiz çekim sırasında profesyonel fotoğrafçılar için GretagMacbeth firması tarafından üretilmiş özel nötr gri ton kart (Gray Scale Balance Card) veya renk skalası(ColorChecker) kullanmaktır. Bilhassa aynı ışık ortamlarında çekilecek fotoğraflar için bu özel profesyonel kartların doğrudan çekimi yapılarak Camera Raw programında önceden işlenmesi ve gerekli düzeltmelerle tüm ışık ve renk ayarlarının bu kart üzerinde gerçekleştirildikten sonra aynı ışık ortamında çekilen normal Raw resimlere toplu şekilde uygulanması şüphesiz en pratik, en sağlam ve en doğru yöntemdir.


hspace=0ADJUST (AYAR) PALETİ
Raw Resimlerdeki Beyaz Denge ve genel ışık sıcaklığı ayarları ile poz, açıklık, koyuluk, kontrastlık ve renk doygunluğu düzeltmelerinin yapıldığı Adjust paleti kullanılırken azami dikkat gösterilmesi gerekir.

White Balance (Beyaz Denge): Çekimin yapıldığı ortamın ışık kaynağı seçilir.
As Shot: Çekildiği Gibi Auto: Otomatik Beyaz
Daylight: Gün Işığı
Cloudy: Bulutlu Hava
Shade: Gölgeli Ortam
Tungsten: Ampul
Fluorescent: Floresan Flash: Flaş Beyazı
Custom: Özel (seçildiği zaman ortam ışığının Kelvin cinsinden renk sıcaklık değeri özel olarak girilebilir)
Temperature: Sıcaklık (2.000 Kelvin ile 50.000 Kelvin arasında ışığın renk sıcaklık değeri girilir) Tint: Ton (-150 ile +150 arasında Yeşil'den Magenta'ya renk tonu verilir)
Exposure: Pozlama (f-stop değerleri kullanılarak fotoğrafın beyaz nokta ayarı yapılır 4.00...+4.00)
Shadows: Koyu Tonlar (f-stop değerleri kullanılarak fotoğrafın siyah nokta ayarı yapılır 0...100)
Brightness: Açıklık (Fotoğrafın gamma ayarı yapılarak genel orta ton açma/koyultma işlemi gerçekleştirilir 0...150)
Contrast: Kontrastlık ayarı düzenlenir (-50...+100)
Saturation: Rengin Doymuşluğu (Fotoğraftaki renk tonlarının saflığı, temizliği ve doymuşluğu ayarlanır -100...+100)
Auto: Exposure, Shadows, Brightness ve Contrast ayarlarını Auto (otomatik) olarak işaretlediğiniz takdirde, Beyaz Dengesi için yapılan değişikliklerde işaretli olan fonksiyonlar da Camera Raw tarafından otomatik yönlendirilerek kendiliğinden değişikliğe uğramış olur.

Beyaz Denge ayarı yapılırken Camera Raw tüm bu ayarları özel yöntemlerle hesaplayarak gerçekleştirir.

hspace=10DETAIL DETAY PALETİ
Raw resimlerin keskinlik, yumuşatma ve renk grenlerinin azaltılma işlemleri Detail Detay paletinde gerçekleştirilir.
Sharpness: Keskinlik (0...100)
Luminance Smoothing:Parlaklık Yumuşatılması 0...100
(Yumuşatma işlemi genel olarak yüksek ISO-ASA kullanılmış ve yeterli ışık almamış fotoğraflardaki grenlerin azaltılması için kullanılır.)
Color Noise Reduction: Renk Greni Azaltılması 0...100 (İstenmeyen renkli piksellerin azaltılması için kullanılır)Detay Paletindeki Keskinlik, Yumuşatma ve Renk Grenlerinin Azaltılması değişikliklerini resim üzerinde net olarak görebilmek için fotoğrafı %100 büyülterek incelemeniz gerekir. Aksi takdirde yapmış olduğunuz değişikliklerin resim üzerindeki etkisini farkedemezsiniz. Öte yandan Yumuşatma ve Gren Azaltılması işlemlerinde aşırı değerler kullanılırsa, fotoğrafların genel görüntüsü de normalden daha yumuşak gerçekleşir.

hspace=10LENS OBJEKTİF PALETİ
Ucuz ve kalitesiz ya da geniş açı veya balıkgözü objektiflerle çekilmiş olan Raw resimlerdeki objektif hatalarını düzeltmek için Objektif Paleti kullanılır.

Chromatic Aberration: Kromatik Kayıplar (Geniş açı objektiflerin kullanılmasıyla kenar ve kontürlerde ortaya çıkan piksel renk oturmazlıklarının düzeltilmesinde kullanılır.)
Fix Red/Cyan Fringe: Kırmızı:/Cyan kenar piksel oturmazlık-lar düzeltilir.
Fix Blue/Yellow Fringe: Mavi/Sarı kenar piksel oturmazlıklar düzeltilir.
Vignetting: Vinyet Oluşumu (Bazı geniş açı objektiflerle çekilen resimlerin köşelerinde ortaya doğru ton koyulukları
veya ton açılmaları meydana gelir. Bu tür hataların düzeltilmesi için Amount ve Midpoint ayarları değiştirilir. Amount çubuğu sağa çekildiğinde köşe vinyetlerin tonu açılır, sola kaydırıldığında vinyetler koyulaşır. Midpoint ayarı değiştirilerek, vinyetlerin resmin orta merkezinden uzaklaşması veya kenarlardan içe doğru yakınlaşması sağlanarak hatalar düzeltilir.

hspace=20

hspace=5CURVE EĞRİ PALETİ

Raw format çekilen resimlerde bilhassa orta ton eğrisinin düzeltilmesi Curve paletinde gerçekleştirilir.

>> Tone Curve: Ton Eğrisi (Hazır ton eğrilerinden seçim yapılabilir)
>> Linear: Doğrusal (Resimdeki tonlarda değişiklik yaratmadan ilk haline dönüştürür)
>>Medium Contrast: Orta Kontrast (Açık tonlara dokunmadan sadece koyu tonları biraz daha geri çekerek koyu alanları sertleştirir)
>>Strong Contrast: Yüksek/Sert Kontrast (Orta ton eğrisini yükselterek kontrastlığı daha fazla arttırır ve koyu tonlar sertleşir)
>>Custom: Özel (Maksimum etkiyi sağlamak için özel ton eğrisini kendiniz yapılandırabilirsiniz. Özel girişler yaparak toplam 16 değişik noktadan koyu, orta ve açık tonlar üzerinde özel düzenlemeler gerçekleştirebilirsiniz.)

hspace=10CALIBRATE KALİBRASYON PALETİ
Kalibresiz fotoğraf makineleriyle çekilen Raw resimler için özel kalibrasyon düzenlemeleri yapabilirsiniz. Işık ayarlarıyla birlikte metamerizm problemlerini de ortadan kaldırabilirsiniz. Bu paletteki ayarlar daha çok profesyonel fotoğrafçılar tarafından RGB düzenlemeleri yapılabilmesi için kullanılır.

>> Camera Profile: Fotoğraf Makinesi Profili
Shadow Tint: Koyu Ton Renk geçişi
Red Hue: Kırmızı Renk Özü
Red Saturation: Kırmızı Renk Doygunluğu
Green Hue: Yeşil Renk Özü
Green Saturation: Yeşil Renk Doygunluğu
Blue Hue: Mavi Renk Özü
Blue Saturation: Mavi Renk Doygunluğu

WORKFLOW OPTIONS İŞ AKIŞI SEÇENEKLERİ
Raw çekilmiş resimlerin işlenmesinde kullanılacak İş Akışı Seçeneklerinin uygulama öncesi düzenlenmesinde büyük yarar vardır.

Space: Renk Evreni seçeneklerini içerir. Genel olarak bilgisayarınızda kullandığınız Photoshop RGB renk evreni modeli seçilmesi gerekir. (Edit>Color Settings>Working Spaces>RGB...)
Depth: 16 Bits/Channel veya 8 Bits/Channel tercihi yapılır. (16 Bits/Channel seçeneği daha fazla detay ve derinlik içerdiği için en yüksek kalitede Raw dönüştürme işlemi gerçekleştirilir, ancak dökuman ağırlığı çok daha büyüktür.)

hspace=10
Size:
Boyut (Kadrajlama ve kırpma uygulamasına göre boyut değişikliklerinde - veya + değerlerde orijinal Raw fotoğrafın interpolasyon değişimini piksel olarak belirtir. Yanında - ya da + işareti bulunmayan boyut, Raw resmin orijinal boyutudur.)Resolution:
Çözünürlük (Baskı çıkışı için kullanılacak çözünürlük değeri girilir. Genel resim boyutunda veya ölçülerinde değişiklik meydana getirmez, sadece piksellerin dağılımını girilen çözünürlük değerine uygular.)

RAW AYARLARIN KAYDEDİLMESİ

hspace=10Raw çekilmiş resimlere uygulamış olduğunuz tüm ayarları hafızaya alarak, benzer fotoğraflarda da zaman kaybetmeden aynı değerleri tekrar tekrar uygulayabilirsiniz. Gerçekleştirmiş olduğunuz Raw dönüştürme ayarlarını kaydetmek için pop-up açılır menüden Save Settings seçmeniz gerekir.

Şayet yapmış olduğunuz düzenlemelerden bazı fonksiyonları devre dışı bırakarak kayıt yapmak istiyorsanız Save Settings Subset tercih ederek, açılan pencerede fonksiyon seçeneklerini istediğiniz gibi işaretleyebilirsiniz.

Önceden kaydetmiş olduğunuz Raw dönüştürme ayarlarını başka resimlerde kullanmak için Load Settings işaretleyerek Camera Raw penceresine yükleyebilirsiniz. Save New Camera Raw Defaults seçeneğini işaretleyerek, gerçekleştirmiş olduğunuz en son RAW Dönüştürme ayarlarını Photoshop varsayılan değerler olarak Camera Raw hafızasına atayabilirsiniz.

hspace=2Reset Camera Raw Defaults seçeneğini işaretlediğiniz zaman, varsayılan olarak atamış olduğunuz yeni Camera Raw ayarları tekrar Photoshop orijinal ayarlarına dönmüş olur.


hspace=10İŞLENMİŞ RAW FOTOĞRAFLARIN KAYDEDİLMESİ

Raw formatta çekilmiş orijinal ham resimlerin tüm ayarlarını ve dönüştürme işlemlerini tamamladıktan sonra kullanılabilir RGB fotoğraf olarak kaydetmek için; Save düğmesini tıklamanız gerekir.

Destination: Kaydedilecek yer
select Folder: Klasör Seçin...
File Naming: İsimlendirme
File Extension: Dosya Uzantısı
Format: Format Gerekli kayıt ayarlarını yaptıktan sonra Save tuşunu tıklayarak fotoğrafın kullanılacağı medyaya göre, kendi bilgi, beceri, yetenek ve zevkiniz ile görüşünüz doğrultusunda orijinal ham RAW resimleri kullanılabilir mükemmel RGB fotoğraflara dönüştürmüş olacaksınız...

 

June 2006

 


Mercek Altında