Photoshop Magazin
 


Her Zaman Lazım (Sayı 9)

01 May 2006 | Sayı: May 2006
 
1 2 3 4 5
 

Chairoscuro: Işık ve gölge sanatı. Bir resim ya da fotoğrafta keskin karşıtlıklar yaratacak biçimde düzenlenmiş ışık ve gölge dağılımı.
Chipboard: Gri karton. Tümüyle atık kağıttan yapılan, gri renkte, kalın ve sert karton. Cilt kapaklarında, klasör, çanta, ayakkabı gibi çeşitli eşyaların üretiminde kullanılır.
Cilt Ana Kapağı (Yan kağıdı): Ciltlenmiş bir kitapta, dış kapakların iç yüzlerini cilde bağlayan, dış kapakla ara kapak arasındaki yaprak (Bu kapağın ön ve arka yüzü yazısızdır.) Osmanlı ciltciliğinde bu kapaklar çoğunlukla ebruludur.
Cilt boyaları : Keten, deri, pandizot kumaş ve benzeri cilt kapağı malzemeleri üzerine baskı yapmak için kullanılan, ışığa dayanıklı örtücü boyalardır.
Circular screen: Yuvarlak tram. Dört renkli baskılarda kullanılan dairesel, döner tram camı. Cam döndürülerek istenilen tram açısı elde edilir; böylelikle hareli desenlerin oluşması, tram noktalarının birbiri üstüne binmesi önlenir.
Circular: Sirküler. Ücretsiz olarak veya çok düşük bir ücret karşılığı adreslere postalanan, ambalajlara konulan ya da elden dağıtılan basılı reklam.
Circus layout: Karma tasarım. Değişik boyut, biçim ve renkte görsel öğelerin kullanıldığı sayfa tasarımı. Genellikle birden çok ürün içeren ya da bir ürünün birden çok yönünün vurgulandığı reklamlarda bu yola başvurulduğu için çok maddeli tasarım olarakda adlandırılır.
Citation: Alıntı, iktibas. Bir yapıta bir başka yapıttan aynen aktarılan bölüm.
Clean proof: Temiz prova. Hatasız ya da çoz az hata içeren baskı provası.
Clearance: İzin. Telif hakkı bulunan çalışmaları (fotoğraf,beste vb.) reklamda kullanmak için resmen izin almak.
Clip art: Hazır fotoğraflar. Telif hakkı bulunmayan, kullanıma hazır fotoğraflar. Bunlar, clip art service adı verilen kuruluşlar tarafından belirli aralıklarla katalog olarak bastırılır. Reklam ajansları, yayımcılar, çalışmalarında yer vermek istedikleri fotoğrafları bu katologlardan seçerek, bir ücret karşılığında çoğaltmaya hazır biçimde edinebilirler.
Clutter: Reklam kalabalığı. Kitle iletişim araçlarında görülen reklam bolluğu. Bir araçta yer alan reklamların sayısı arttıkça, izleyicinin ilgisini çekmek güçleştiği için reklam kalabalığından sıyrılmanın önemi artar.
C.M.Y.K: Cyan, magenta, yellow, key. Dört renkli baskıda kullanılan renk negatiflerinin baş harflerinden oluşan kısaltma. Siyah (black) yerine, anahtar renk (key) sözcüğünün baş harfi olanK kullanılır. Coarse paper: Kaba kağıt. Ambalajlama ve diğer endüstiri uygulamalarında kullanılan kağıt türleri.
Coarse screen: Kalın tram. Tramlar, çizgisel santimetreye düşen nokta sayısı azaldıkça kalın, arttıkça ince diye nitelendirilir.
Coated paper: Ofset kuşe kağıdı. Ofset baskıya uygun özel bir maddeyle kaplanmış kuşe kağıdı.
Coating: Kat, tabaka. Baskı kalıbının kaplandığı ışığa duyarlı yüzey.
Cockle: Pürüz. Kağıt yüzeyindeki çeşitli pürüzler. Cold-air inflatable: Yer balonu. Tanıtım ve reklam amacıyla kullanılan, soğuk havayla şişirildiği için uçmayan büyük ürün maketi.
Cold composition: Soğuk dizgi, soğuk tertip. Döküm harfler kullanılmayan dizim yöntemlerinden herhangi biri; örneğin, fotodizgi ve klavye dizgisi. Özellikle tifdruk ve ofset baskıda kullanılan, dizgi görüntüsünün film ya da fotoğraf kağıdına kopyalandığı dizim yöntemi.
Collage : Kolaj. Çeşitli resimlerin bir yüzey üzerine üst üste yapıştırılmasıyla oluşturulan resim.
Collateral media: Yan reklam aracı, destek aracı, ikincil iletişim araçları. Kitle iletişim araçları yoluyla sunulan reklamların dışında kalan reklamlar (broşür, katolog, satış noktası sergileri, fuar sergileri vb.).
Color: Renk. Işığın kendi öz yapısına ya da cisimler tarafındanyansıtılma veya yayılma biçimine bağlı olarak gözle algılanan etkisi. Renkler birbirinden ton, doymuşluk ve parlaklık nitelikleriyle ayırt edilirler.
Colar bar: Renk bandı, renk çubuğu. Dört renkli prova baskıda, kağıt tabakasındaki renk yoğunluğunu gösteren renk bandı.
Colar guide: Renk kılavuzu. Çoğaltıma hazır reklam çalışmasının siyah-beyaz mastarı üzerine katlanmış, renklere ilişkin çeşitli bilgi ve uyarıları taşıyan yarı saydam kağıt.
Column: Sütun, dikeç. Dergi ya da gazete sayfasında yukarıdan aşağıya doğru uzanan eşit boydaki satır dizisi.
Copy: Kopyalama, kopya. Kaynak verilerde hiçbir değişiklik yapmadan, verileri bir veri ortamından okuyup, değişik de olabilen fiziksel bir biçimde başka bir ortama yazma.
Copy and paste: Kopyala ve yapıştır. Bilgisayarda bir metni kopyalayıp aynı dosyanın başka bir yerine ya da başka bir dosyaya taşıma.
Copix: Renk ayrımı yapılmış bir filmi tekrak tarayıp CPT (Computer the Plate = Bilgisayardan kalıba sistemi) ortamına atma imkanı veren bir sistemdir...

 

May 2006

 


Terminoloji