Photoshop Magazin
 


Cam Gibi Yazılar

01 May 2006 | Sayı: May 2006
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0


Geçtiğimiz sayıda başladığımız Path işlemlerine devam ediyoruz. Path çalışmalarıyla yalnızca seçme ve dekupe yapmakla kalmazsınız. Herhangi bir fırçayı path boyunca dolaştırma yöntemiyle, benzersiz efektleri kolayca oluşturabilirsiniz.


hspace=0


hspace=0Hedefimiz, bir logo, şekil veya harfin, fotoğraf üzerinde cam gibi görünmesini sağlamak. Harfleri path formuna
çevirmek için Layer> Type> create Work Path komutunu kullanın. Ardından Path paletinde oluşmuş olan harf çizgilerine (Work Path), Command ile tıklayın (Windows’da Control). Bu işlem, path çizgilerinin, seçili alan haline gelmesini sağlar.

hspace=0Seçili alana birkaç piksellik feather verin ve zeminde hafi fçe kendini belli edecek şekilde, rengini açın (Curves veya Levels tablosu ile). Şimdi, önce seçilmişliği giderin ve sonra Command kestirmesiyle tekrar seçili alana dönüştürün, Feather uygulanmayan seçim alanı karşınızda. Bu safh ada Work Path’i de seçin. Araç kutusundan path boyunca dolaştıracağınız. Smudge aracına geçin. Smudge aracı için belirleyeceğiniz fırçalar önemli.

hspace=0
Önce 36 piksel geniş liğinde ve sertliği Sıfır olan fırçayı Lighten modunda ayarlayın. Akabinde Path paletindeki Stroke Path ikonuna tıklayın. Büyük fırça dolaşımı bitt iğinde, select> Deselect ile alanın seçilmişliğini giderin, ancak Work Path’in seçilmişliği devam etsin. Sonra Darken modunda, 16 piksele % 40 bir fırçayı uygulayın. Finalde 8 piksele % 90’lık fırçayı, yine Darken modunda dolaştırın.
 

Shape Layer Yapısı

CS ile gelen yeni jenerasyon Photoshop’lardaki Shape yapısı, yeni başlayanlar için anlaşılmaz gelebilir. Shape’ler (şekiller) de normal bir path yapısına sahiptir, tek farkları dolgu rengidir.

hspace=0hspace=0

hspace=0

hspace=0


hspace=0
hspace=0

hspace=0

hspace=0

hspace=0hspace=0

hspace=0hspace=0

hspace=0

hspace=0
hspace=0

 

May 2006

 


Photoshop a Başlarken