Photoshop Magazin
 


Boyutların Ötesinde Anılan: Koca Mimar Sinan!

01 May 2006 | Sayı: May 2006
 
1 2 3 4 5
 

Boyutların Ötesinde Anılan: Koca Mimar Sinan’a Sponsorlar Aranıyor

Sponsorlarının desteğiyle, Crea-Factory tarafından prodüksiyonu tamamlanacak “Boyutların Ötesinde Anılan : Koca Mimar Sinan” Projesi , Türk ve Anadolu kültür mozaiğinin deha isimleri arasında yeralan Mimar Sinan’la ilgili en kapsamlı internet sitesi olma hedefini taşıyor.

6 ay sürecek bir çalışmayla hazırlanacak internet sitesi, Türkçe ve İngilizce olmak üzere 2 yayın diliyle ve yaklaşık 65 ana başlıka hazırlanarak, hem Dünya’da Bilim Kültür Sanat alanında hem de Mimar Sinan konusunda bir ilk olarak, Mimar Sinan dehasının geniş açılımlarla anlaşılmasına olanak sağlanacak. Danışmanlığını, akademisyen ve sanatçılardan oluşan konusunda uzman bir kadronun yapacağı proje, yayın hayatına başlamasıyla birlikte, yaklaşık 1000 sayfalık bir dökümantasyona ulaşma öngörüsüyle, Mimar Sinan konusunda tüm Dünya'da herkes tarafından ulaşılabilecek bir Bilgi
Kaynağı olma özelliğini taşıyor. Projenin bir diğer hedefi de; daha sonra aynı alanda başka projelerin yapım sürecine örnek teşkil etmesi açısından, yapım ekibinin 30 yaş altında gençlerden seçilmesi nedeniyle bir Gençlik Projesi niteliğinde
olması...

Mimar Sinan’ın hayatından felsefesine, sanatından eserlerinin veritabanına, kullandığı matematiksel ve mimari tekniklerden Ayasofya gibi özel araştırma dosyalarına kadar geniş bir yelpazede ele alınarak oluşturulacak içeriğin, 65 ana başlık altında farklı anlatım ve öğretme teknikleriyle anlatılarak yayınlanacak ve İnternet kullanıcılarının davranışları da gözetilerek, kullanıcılara sıkılmadan ve didaktik içerikte kaybolmadan boğulmadan keyifle dolaşacağı bir internet sitesinde gezinme olanağı sunulacak. Mimar Sinan'la ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve bilimsel formatta araştırmalar bulmak isteyenler ise yine makaleleler ve ilgili görseller de aktarılarak, bu konudaki araştırmacılar için bir Referans Kaynağı emaresi taşıyacak.


hspace=0


Projenin tasarım ekibi, bu denli geniş bir içeriğin internete has teknolojiler kullanılmasıyla, basit bir dille ve interaktif öğrenmeyi ve de paylaşımı gözönünde tutacak, diğer yandan tasarım stili, teknikleriyle de özgün bir tasarım ve ilham kaynağı olmasını sağlamakla da farklı bir misyonu da gerçekleştirecek. Türk ve Anadolu Mozaği'nde tıpkı Mimar Sinan'ın eserlerini oluştururken ilham aldığı gibi farklı tasarım desenleri ve yapıtı bütünleme örgüsü, projenin internet sitesinde de gözeçarpan bir diğer farklılık ve bu sayede Dünya'da web tasarımına ve etkileşim sitillerine yeni ve farklı bir üslup getirmesi amaçlanıyor.Çeşitli katmanlarının projenin gerçekleşmesi için sponsor olan firmalar, oluşacak prodüksiyonun daha kaliteli ve elit bir düzeye gelmesine, aynı zamanda uluslararası mecrada prestijli yarışmalardan ödülle dönülmesi gayesiyle, sitenin kalitesinde ve yayılımında en önemli rollerden birine sahip olarak da sosyal sorumluluk ve kültürel
mirasın tanıtılması anlamında büyük katkıda bulunacaklar. Crea-Factory, bu süreçte kendi bilgi birikimini ve tecrübesiyle
projeye katkıda bulunması dışında, proje için seçilecek ekibinin kordinasyonunu ve proje yönetimini de üstüne alarak, hazırlanan
www.kocamimarsinan.com/blog/ iletişim güncesi ve iletişim sponsorları vasıtasıyla basın ve internet kanalıyla Nisan ayından itibaren projeyle ilgili tüm gelişmelerin duyurularını yapacaktır. Sponsor olmak isteyen kurumlar ise www.crea-factory.com/mimarsinan/ adresinden iletişime geçebilirler.

 

May 2006

 


Haberler