Photoshop Magazin
 


Vanishing Point ile Fotoğraflarda canlı perspektif uygulamaları

01 April 2006 | Sayı: Apr 2006
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0


Her türlü grafik objenin, resimlerin orijinal perspektifine tam uyum sağlayacak şekilde fiziksel biçim değişikliklerine olanak tanıyan Vanishing Point uygulaması ile hatasız cephe giydirmeleri, yüzey rötuşları, boy uzatmaları, kolaj ve sarma çalışmaları mükemmel şekilde canlı olarak gerçekleştirilmektedir.

Tüm dünyada Photoshop kullanıcıları tarafından ‘Devrim’ olarak nitelendirilen CS2 versiyonunun en önemli özelliklerinden Vanishing Point (Kaçış Noktası), resimlerdeki mevcut perspektif düzene tam uyum sağlayacak şekilde her türlü yazı, boyama, kopyalayıp yapıştırma uygulamalarına ve objelere her türlü giydirme yapılmasına olanak tanımaktadır. Bu fonksiyon akıllı olduğu kadar hızlı ve kullanımı inanılmayacak derecede pratik ve kolay olmasının yanısıra, mükemmel şekilde perspektif uyum gerçekleştirmektedir.

Vanishing Point kullanılarak, resmin orijinal perspektifi bozulmadan, aynı perspektifte binaların boyları veya genişlikleri uzatılabilir, her türlü yüzey kaplaması yapılabilir, duvarlara yazılar yerleştirilebilir, nesneler silinip özgürce boyanabilir. Bu fonksiyonun en şaşırtıcı yanı, perspektif ağının içine sürüklenen yazı veya resmin otomatik ve canlı olarak (Bukelamunun renk değiştirmesi gibi) görselin perspektifine %100 uyum sağlamasıdır.

Diğer şaşırtıcı özellik ise, akıllı perspektif ağının binaların veya objelerin yüzeylerini otomatik sarması ve içine sürüklenen yazı ya da resimleri canlı olarak perspektif ağının içine yerleştirebilmesidir. Perspektif düzlemler hangi açı ve kıvrımda olursa olsun, her türlü grafik obje aynı perspektif düzleme Photoshop tarafından mükemmel biçimde yerleştirilmektedir.

KAÇIŞ NOKTASI ve PERSPEKTİF AĞININ ÇİZİMİ

hspace=0
hspace=0
RGB resimlerde çalışan Vanishing Point (Kaçış Noktası) fonksiyonuna başlamadan önce, orijinal resmi bozmamak ve işlem sonrası çeşitli efekt çalışmalarından yararlanmak için, mutlaka boş katman açarak, tüm uygulamaları bu boş katman üzerinde yapmanız gerekir. Hazırladığınız boş katmanı seçtikten sonra; Filter > Vanishing Point seçiniz.
*İlk aşamada resmin perspektifinin tesbit edilmesi gerekir.*
hspace=0 create Plane Tool (Düzlem Yaratma Aracını) kullanarak, görüntünün perspektifine uygun 4 köşe nokta işaretleyin. Photoshop resim üzerinde mavi renkte otomatik perspektif
ağ oluşturacaktır.

Mavi renk ağ: Doğru çizilmiş perspektif
Kırmızı renk ağ: Boyutları hatalı çizilmiş perspektif
Sarı renk ağ: Kaçış noktası hatalı çizilmiş perspektif

Hataları gidermek için, perspektif ağın köşe noktalarını tutarak mavi renge dönüşene kadar ağın boyut ve kaçış noktası yerlerini oynatın; ya da Backspace geri alma tuşuna basarak hatalı ağı silip yeniden perspektif ağ çizmeyi deneyin.

hspace=0

ARAÇLARLA PERSPEKTİF UYGULAMALARI
Kaçış Noktası tesbit edilerek perspektif ağının çiziminden sonra, Vanishing Point penceresindeki araçlar kullanılarak,bu ağ içinde, resmin perspektifine uygun her türlü alan çoğaltma, doku taşıma ve boyama işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Perspektif ağı içinde bu işlemleri dilediğiniz şekilde uygulayabilir, araçların özelliklerine göre bazı efektleri de kullanabilirsiniz. (Köşe noktalardan tutarak, perspektif ağını dilediğiniz serbest şekillere de dönüştürebilir, farklı tasarımlar için değişik perspektif uygulamalar gerçekleştirebilirsiniz.)

>> Perspektif ağının köşe noktalarını tıklayıp sürükleyerek bu ağı istediğiniz gibi düzeltebilir; ağın orta noktalarını tıklayıp sürükleyerek genişletip uzatabilirsiniz.
>> Ağ üzerindeki orta noktaları tıklayıp Command tuşuna basarak sürüklediğiniz takdirde, perspektif ağ düzlemi otomatik kırılma yaparak, görselin Kaçış Noktasına uygun dönüşler gerçekleştirir. Bu işlemi ard arda devam ettirerek merdiven şeklinde her türlü perspektif ağ döşemesi yapabilir, bina veya objelerin yan yüzeylerini perspektif ağ ile sarabilirsiniz.
>> Üst menüdeki Grid Size (Izgara Boyutu) değerini değiştirerek perspektif ağının ızgara çizgilerini azaltıp çoğaltabilirsiniz.
>> Vanishing Point penceresinde benzer veya değişik kaçış noktalarıyla birden fazla perspektif ağ çizebilir, her ağda farklı işlemler  uygulayabilirsiniz.
>> Perspektif ağ Photoshop'un hafızasında muhafaza edildiği için, uygulama sonrası tekrar açışlarda ağ kendiliğinden çizilmiş olarak ekrana gelir.
>> hspace=0 Marquee Tool (Seçim Aracı) ile, ağ içinde bir alan seçildikten sonra, Alt (+Shift) tuşuyla bu alan çoğaltıp sürüklenerek resim perspektifine uygun uzatma, ekleme, rötuş vb., işlemler gerçekleştirilir. Seçili alanı perspektif ağı içinde sürüklerken Kaçış Noktasına uygun olarak otomatik boyut değiştirdiğini canlı gördüğünüzde, bu fonksiyonun ne kadar akıllı olduğunu siz de anlayacaksınız.

hspace=0

>> hspace=0 Seçim Aracı ile perspektif ağı içinde alan seçimi yapıldıktan sonra, üst menüden Feather ve Opacity değerleri değiştirilerek çoğaltılan öğelere Eritme ve Opaklık/Saydamlık efektleri uygulanabilir.

hspace=0

>> Aynı şekilde perspektif ağı içinde alan seçimi yapıldıktan sonra Heal efekti kullanılarak çoğaltılacak objelerin zemin resmi ile kaynaşması sağlanabilir; Move Mode fonksiyonunda Destination (Hedef) tercihi yapılarak seçili alandaki öğe perspektif ağı içinde istenilen yere taşınabilir; veya seçili alan Source
(Kaynak)
olarak belirlenip içine resmin herhangi bir bölgesi yerleştirilir. (Source tercihinde, seçili alan içine tıklanan mouse oynatılarak resmin tamamı gezdirilip, işaretli alana en uygun doku resim içinden seçilir.)

hspace=0hspace=0

hspace=0 hspace=0

 >> hspace=0 Stamp Tool (Istampa Aracı)
ile perspektif alanı içinde, her türlü doku taşınarak, kaçış noktasına ve resmin perspektifine uyumlu rötuş veya temizlik işlemleri yapılabilir, alan uzatma veya genişletme uygulamaları gerçekleştirilebilir.

Aynı şekilde Alt tuşu basılarak ağ içinde kopyalanan doku, mouse tıklamasıyla istenilen yere yapıştırılırken, perspektife uygun şekilde kendiliğinden boyut değiştirmektedir.

Istampa aracı ile ilgili ayarlar üst menüde yer alır:

Diameter: Çap; Hardness: Sertlik; Opacity: Opaklık; Heal: İyileşme (Zemin ile Kaynaşma);
Aligned: Hizalı (Doku kopyalama ve yapıştırma aralığı yeni tıklamaya kadar her şekilde sabit mesafede kalır)

hspace=0
hspace=0
 >> hspace=0 Brush Tool (Fırça Aracı)
ile perspektif ağı içinde resmin perspektifine uyumlu her renk tonunda boyama işlemi gerçekleştirilebilir. Fırça aracı ile boyama yapılırken, kaçış noktası ve perspektife uygun olarak fırça büyüklüğü (çapı) kendiliğinden değişir.
Fırça çapı, sertlik, opaklık, iyileşme ayarları ve renk seçimi üst menüden yapılmaktadır. Fırça Rengi (Brush Color) damlalık aracı kullanılarak resmin içinden de seçilebilmektedir.

KOLAJ ve RESİM BİRLEŞTİRMELERİNDE PERSPEKTİF UYGULAMALARI

Her türlü doku, yazı, resim, fotoğraf, çizim vb., Photoshop dokümanları Vanishing Point (Kaçış Noktası) penceresine aktarılarak, bina veya duvar cepheleri, ya da 3D kübik obje yüzeyleri perspektif düzleme tam uyumlu şekilde kolayca kaplanabilmekte, aynı resim üzerinde farklı perspektif ağlar kurgulanarak sonsuz seçeneklerde kompozisyonlar yaratılabilmektedir.
>> Vanishing Point uygulamasını kullanarak kolaj yapmak için öncelikle boş bir katman (New Layer) açın.
>> Kolaj yapmak istediğiniz resmi veya dokuyu kopyalayın.
>> Boş katman seçili durumdayken, Filter > Vanishing Point uygulamasına girin. Vanishing Point penceresine, kopyalamış olduğunuz doku veya resmi yapıştırın: Command+V (MacOS F klavyede Command+C)
>> Yapıştırmış olduğunuz doku veya resmi yavaşça perspektif ağının içine doğru sürükleyin. Resim, alan perspektifine tam uyum sağlamak için, canlı olarak boyut değiştirecek ve alan içinde ileri geri gezdirildiğinde boyut değiştirme işlemi sürekli ve canlı devam edecektir.
>> Kaçış Noktasına göre boyut değiştiren doku veya resmi perspektif alan içinde gezdirin ve kolaj yapmak istediğiniz uygun bir yere geçici olarak yerleştirin.
>> hspace=0Transform Aracı'nı kullanarak, perspektif ağının içine yerleştirmiş olduğunuz doku veya resim ile ilgili her türlü yatay dikey boyut değişiklikleri, büyültme/küçültme, döndürme vs., işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

hspace=0
hspace=0
>> Transform aracı seçili durumdayken, üst menüde aktif hale gelen Flip ve Flop düğmelerini tıklayıp işaretleyerek, ağ içine yerleştirdiğiniz doku veya resmi yatay/dikey tersyüz yapabilirsiniz. Bu işlemde de seçili obje perspektif alana uyum sağlamak için mükemmel şekilde ve canlı olarak boyut değiştirecektir. Show Edges kutusu işaretlenerek kenar seçim çizgileri gösterilir veya işaret kaldırılarak seçim çizgileri gizlenmiş olur.

>> Bina veya objelerin yan yüzeyine perspektif ağ sarması yapıldıysa, ağ içine yapıştırdığınız doku veya resmi Alt (+Shift) ile çoğaltıp, devam eden ağ içindeki yan yüzeylere doğru sürükleyerek veya uzatarak Kaçış Noktasına %100 uyumlu yerleştirme, sarma ve kaplama gerçekleştirebilirsiniz. Yapıştırdığınız doku veya resmi sürüklerken veya uzatırken orijinal perspektif düzleme mükemmel uyum sağlamak için canlı boyut değiştirdiğini hayretle izleyeceksiniz.

>> Vanishing Point penceresinde üst üste birçok perspektif ağ oluşturabilir, bu ağlar içine farklı doku, resim vs. yerleştirerek yepyeni tasarımlar gerçekleştirebilirsiniz.

hspace=0

hspace=0

hspace=0

hspace=0PERSPEKTİF UYGULAMALARDA YAZI KULLANIMI

Resmin perspektif düzlemine uyumlu her türlü yazı veya metin kolajlarında da, aynı şekilde, doku ve resimlerde uygulanan yöntemler kullanılmaktadır. Ancak Vanishing Point penceresine yapıştırılan yazılar doğrudan Render yapılarak piksellere dönüştürüldüğü için, metin üzerinde karakter değişiklikleri uygulanamaz. Bu sebeple yazı, metin veya başlıklar perspektif düzleme yapıştırılmadan önce çok dikkatli okunmalı ve gerekli düzeltmeler önceden gerçekleştirilmelidir.

>> Aynı perspektif ağ içine birden fazla doku, resim, yazı vs., yerleştirilebilir, alan içinde birden fazla kopyalama vs., işlemler gerçekleştirilebilir.

>>Vanishing Point penceresinde Photoshop Klavye Kestirmeleri Q klavye baz alınarak düzenlendiği için, MacOS F klavyede birçok fonksiyon çalışmamaktadır. Bu sebeple Vanishing Point penceresinde Q klavyeye denk düşen harfler kullanılmalıdır.

Undo: Command+J
Redo: Command+Shift+J
Copy: Command+V
Paste: Command+C

>> Vanishing Point penceresinde yapmış olduğunuz perspektif alanlara uyumlu tüm kolaj çalışmalarını bitirdikten sonra, tüm işlemlerin önceden boş olarak açmış olduğunuz ve seçili durumdaki katman üzerinde gerçekleşmiş olduğunu göreceksiniz. Bu aşamadan sonra katman üzerindeki doku, resim veya  yazılara her türlü ilave Photoshop uygulamaları yaparak çeşitli efektler verebilir, çeşitli katman kesikleri ve katman maskeleri kullanabilirsiniz.

 

April 2006

 


Genel