Photoshop Magazin
 


UCR, GCR (PCR) ve RICH BLACK

01 April 2006 | Sayı: Apr 2006
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0

UCR, GCR (PCR) ve RICH BLACK ile doygun SİYAHLAR, nötr GRİ tonlar...


Photoshop UCR ve GCR uygulamasıyla tertemiz doygun siyahlar ile gerçek nötr gri tonlar elde edilerek resimlerin daha keskin, daha detaylı, daha net ve daha temiz basımı gerçekleştirilir; baskı üretiminde artış, boya tüketiminde ise azami tasarruf sağlanır.

Resimlerde, bilhassa siyah ve gri tonların, Cyan, Magenta, Yellow % nokta değerlerinin azaltılıp, yerine Siyah % nokta değerlerinin yükseltilerek baskı üretiminin gerçekleştirilmesi temeline dayanan UCR (Under Color Removal) ile GCR (Gray Component Replacement) fonksiyonları yıllardır birçok gelişmiş ülkelerde başarıyla uygulanmaktadır.

Adobe Photoshop'un eski versiyonlarında da bulunan UCR -GCR uygulamaları ile resimlerde çok daha temiz doygun siyahlar ve gerçek nötr gri tonlar elde edilmekte; resimlerdeki kaş, göz, kirpik, saç vs., unsurların tüm detaylarını veren Siyah renk ağırlıkta olduğu için, görsellerin daha keskin, daha detaylı, daha net ve daha temiz basımları sağlanmaktadır.

Bu uygulama sayesinde baskı üretimi gerçekleştirilirken çok daha az Cyan, Magenta, Yellow boya kullanıldığı için tüketimde azami tasarruf elde edilmekte, kağıt yüzeyindeki boyaların daha hızlı kurumasıyla üretim artışı sağlanmakta, koyu ve orta tonlarda daha az tıkanma ve çamurlaşma meydana geldiği için daha temiz, daha canlı ve daha geniş renk gamutu ile daha zengin renkler elde edilebilmektedir. Diğer önemli bir unsur da, baskı üretimi sırasında CMYK renklerin üst üste oturtulması (Register) daha kolay ve daha hızlı gerçekleştirildiği için daha az kağıt ve daha az boya firesi oluşmaktadır.

Bütün bu avantajların en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için Adobe Photoshop'ta resimlere UCR ve GCR fonksiyonlarının uygulanması yeterlidir.

UCR (Under Color Removal)
Sadece resimlerin siyah olması gereken alanlarında uygulanan UCR (Under Color Removal) fonksiyonunda, siyah tonu oluşturan Cyan, Magenta ve Yellow % nokta değerleri azaltılarak, bu noktaları kompanse edecek miktarda Black % nokta değeri otomatik olarak Photoshop tarafından yükseltilir.

Bu uygulama neticesinde, otomobil lastiği, ayakkabı, saçlar, kirpik, kaşlar ve benzer siyah öğeler ile, gerçek temiz ve doygun siyah olması gereken bütün koyu tonların ağırlıklı olarak siyah boya ile basımı gerçekleşir. Ofset baskı sisteminde detay ve keskinliği siyah boya verdiği için, bilhassa insan ve portre ağırlıklı fotoğraflar daha net, keskin, temiz ve detaylı şekilde basılmış olur. UCR uygulamasının diğer bir faydası da, CMY boyaların dengesizliğinden kaynaklanan farklı tonlardaki siyahların (kuzguni siyah, yeşilimtrak siyah, soğuk siyah vb.,) oluşması önlenir ve daha nötr gerçek kömür siyahlar elde edilir.hspace=0

UCR ve GCR ayarlarının, fotoğraflar CMYK'ya dönüştürülmeden önce yapılması gerekir.

hspace=0

UCR uygulamasını gerçekleştirmek ve ayarlarını düzenlemek için:
Edit > Color Settings,
Settings: Custom,
Working Spaces / CMYK: 'Custom CMYK...' seçilir.

hspace=0

Custom CMYK penceresinde yeni düzenleme için bir isim girebilir (Name:.....) veya belirlenecek boya ve kağıt seçeneği adını tercih edebilirsiniz.

hspace=0Ink Options (Boya Seçenekleri): Ink Colors bölümünde işin basılacağı kağıt cinsi/boya grubu seçilir...
Custom: Özel
Other: Diğer
Eurostandard: Avrupa Standardı
Coated: Kuşe Kağıt
Dull Coated: Mat Kuşe Uncoated: 1.Hamur
Newsprint: 3. Hamur (Gazete Kağıdı)
SWOP: Web Ofset (Gazete/Dergi/insert) Baskı Standardı
Dot Gain (Nokta Kazancı): İşi basacak matbaanın, kağıt, boya, baskı makinesi, ortam koşulları vs., niteliklerine göre ayrıca özel nokta kazancı değeri girilebilir.
Separation Options (Renk Ayrım Seçenekleri): UCR düğmesi seçilir.
Black Ink Limit (Siyah Boya Limiti-Sınırı): Azaltılan CMY boyalar yerine yükseltilecek Siyah boyanın maksimum % nokta değeri girilir. Genel olarak %85 - %95 arası tercih edilmelidir.
Total Ink Limit (Toplam Boya Limiti-Sınırı): Kullanılacak kağıdın cinsine göre, çamurlaşma ve tıkanmaya sebep olmadan kağıdın kaldırabileceği en yüksek CMYK toplam % nokta değeri girilir. (Kağıt cins ve kalitelerine göre toplam boya limitinin üstünde değerlerle basılan işlerde, koyu alanlarda tıkanma ve çamurlaşmalar meydana gelir, detay kaybolur; orta tonlarda da şişmeler oluşur ve görsellerde derinlik azalır, renkler kirlenmeye başlar.)

Bütün dünyada kabul edilen ortalama Boya Limiti değerleri:

hspace=0
Kuşe Kağıtlar : % 320 - 350
1.Hamur Kağıtlar : % 280 - 320
3.Hamur Kağıtlar : % 250 - 280
OK basıldıktan sonra, RGB fotoğraf CMYK'ya dönüştürülerek, UCR fonksiyonunun resim üzerinde aktif hale gelmesi sağlanır.

Photoshop resimde mevcut bütün siyah alanlardaki CMY% nokta değerlerini azaltarak, bunların yerine Siyah % nokta değerlerini otomatik yükseltir.

Yandaki simülasyon grafiğini incelediğimizde, CMY boyaların Siyah boya ile hangi ton bölgesinde kırılarak yer değiştirdiğini görüyoruz.


hspace=0

hspace=0

GCR (Grey Component Replacement)
PCR (Polychromatic Color Removal) olarak ta adlandırılan GCR (Grey Component Replacement) fonksiyonunda, resimlerdeki gri tonu oluşturan Cyan, Magenta ve Yellow % nokta değerleri azaltılarak, bu noktaları kompanse edecek miktarda Black % nokta değeri otomatik olarak Photoshop tarafından yükseltilir.

GCR uygulaması UCR'den daha gelişmiş bir fonksiyon olarak, sadece siyah alanlarda değil, aynı zamanda siyahın tonu olan gri alanlarda da etkili olmaktadır. Aynı zamanda CMY karışımlarından oluşan renk tonlarının içinde nötr gri tonu meydana getirecek kadar % nokta değerleri de Photoshop tarafından otomatik hesaplanarak, saptanan miktar belli orantıda Siyah % nokta değerleri ile değişmiş olur.

Örnek olarak, koyu nefti yeşil rengi oluşturan CMY nokta değerlerinin altından, gri renk tonunu oluşturacak kadar nokta eksiltilir ve bunun yerine yine Siyah nokta değerleri yükseltilerek doğal renk tonunun altı siyah ile beslenmiş olur.

GCR uygulaması neticesinde CMY boyalar istenilen miktarda azaltılarak, bu boyaların % nokta değerleri yerine, rengin kendi öz tonunu bozmayacak kadar Siyah %nokta eklenir. GCR uygulamasını gerçekleştirmek ve ayarlarını düzenlemek için:

Edit > Color Settings... seçilir
Settings: Custom seçilir
Working Spaces / CMYK: Custom CMYK... seçilir.

Custom CMYK penceresinde yeni düzenleme için bir isim girebilir (Name:.....) veya belirlenecek boya ve kağıt seçeneği adını tercih edebilirsiniz.

Ink Options (Boya Seçenekleri): Ink Colors bölümünde işin basılacağı kağıt cinsi/boya grubu UCR fonksiyonunda anlatıldığı gibi seçilir...

hspace=0

hspace=0

Dot Gain (Nokta Kazancı): UCR'de anlatıldığı gibi istenirse özel nokta kazancı değeri girilebilir.
Separation Options (Renk Ayrım Seçenekleri): GCR düğmesi seçilir.
Black Generation (Siyah Oluşumu):
None:
GCR fonksiyonu uygulanmaz.
Light: GCR fonksiyonu düşük seviyede uygulanır.
Medium: GCR fonksiyonu orta seviyede uygulanır.
Heavy: GCR fonksiyonu yüksek seviyede uygulanır.
Maximum: GCR fonksiyonu en yüksek seviyede uygulanır.

GCR'nin Maximum seviyede uygulanması bazı renk tonlarında problem çıkarabileceği için pek tavsiye edilmez. Custom seçeneğinde özel GCR eğrisi de yaratılabilir.

Black Ink Limit (Siyah Boya Limiti-Sınırı): Azaltılan CMY boyalar yerine yükseltilecek Siyah boyanın maksimum % nokta değeri girilir. Genel olarak %85 - %95 arası tercih edilmelidir.
Total Ink Limit (Toplam Boya Limiti-Sınırı): Kullanılacak kağıdın cinsine göre, çamurlaşma ve tıkanmaya sebep olmadan kağıdın kaldırabileceği en yüksek CMYK toplam % nokta değeri UCR 'de anlatıldığı gibi girilir.

OK basıldıktan sonra, RGB fotoğraf CMYK'ya dönüştürülerek, GCR fonksiyonunun resim üzerinde aktif hale gelmesi sağlanır. Photoshop resimde mevcut bütün siyah ve gri alanlarla birlikte tüm renklerin içinde gri tonu oluşturan CMY % nokta değerlerini azaltarak, bunların yerine Siyah % nokta değerlerini otomatik yükseltir.

Gerek servis bürolardan film çıkışı alırken, gerekse kalıp pozlama ve baskı üretimi aşamasında, yetkili birim ve ustaların renk ayrımlarda GCR fonksiyonu kullanıldığı mutlaka belirtilmelidir. Aksi takdirde, Renk ayrım bozuk olmuş diye film ve kalıplar çöpe atılabilir, baskı üretimi durdurulabilir. Birçok yerde bu problemle karşılaşıldığı için, gerekli birimler önceden uyarılmalı ve baskı üretimi sırasında Baskı Kontrol Şeridi kullanılarak CMYK boyaların yoğunlukları Densitometre ile ölçülmelidir.

RICH BLACK (Zengin - Dolgun Siyah)
Baskı aşamasında en çok karşılaşılan problemlerden birisi olan siyah zeminlerin zayıflığı Rich Black (Zengin-Doygun Siyah) uygulamasıyla çözümlenir. Siyah zeminli tasarımlarda, geniş siyah tramlı alanlarda, kalın siyah çizgi ile büyük punto siyah yazılarda sadece %100 Siyah (Black) kullanımı yeteri kadar doygunluk yaratamadığı için sorunlar yaratmaktadır. Bu tür çalışmalarda mutlaka %100 Siyah rengin altı %40-50 Cyan ile; ya da C:%30, M:%20, Y:%20 nokta ilavesiyle beslenmeli ve Zengin-Doygun Siyah oluşturularak kullanılmalıdır.

 

April 2006

 


Standartlar