Photoshop Magazin
 


InDesign'da baskı Öncesi Otomatik Doküman Kontrolleri ve Denetimler - 1

01 April 2006 | Sayı: Apr 2006
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0

Günlerce, haftalarca yoğun emek harcanarak gerçekleştirilen projeler, gerekli denetim ve kontroller yapılamadığı için
çoğu zaman baskı aşamasında telafisi olanaksız sorunlara yol açmakta ve hatalı basılan birçok ürün boş yere çöpe atılmaktadır. Gerek zaman ve emek kayıpları, gerekse maddi zararlar birçok grafik, basım ve yayıncı firmalarla reklam ajanslarını zor durumda bırakmakta, müşterilerle kötü diyalogların yaşanmasına yol açmaktadır. Yıllardır, çeşitli  programlarda hazırlanan dokümanların gerektiği gibi denetlenememesi ve hayati önem taşıyan grafik, basım ve yayıncılık kriterlerinin kontrol edilememesi  sebebiyle kaybedilen müşterilerin firmalara vermiş olduğu inanılmaz boyutlardaki zararlar Grafik, Basım ve Yayıncılık sektörünü de zor durumda bırakmıştır.

Adobe InDesign, bütün bu sorunların topyekün ortadan kaldırılabilmesi ve hatasız projelerin hazırlanabilmesi için programa
birçok doküman kontrol ve denetim fonksiyonları ilave etmiştir. InDesign'da düzenlenen sayfa tasarımlarının hatasız
ve sorunsuz PDF kayıtlarının yapılabilmesi, baskı üretimi için uluslararası standartlara uygun renk ayrım ve film çıkışlarının
gerçekleştirilebilmesi için mutlaka bu denetim ve kontrol fonksiyonlarından geçirilmesi şarttır.

Preflight (Ön Denetim), Separations Preview (Renk Ayrım Önizlemesi), Ink Limit (Boya Limiti), Ink Manager (Boya
Yöneticisi), Trap Presets (Şişirme Önayarları), Flattener Preview (Düzleştirme Önizlemesi) fonksiyonlarıyla birlikte,
gerek baskı (Print) penceresinde, gerekse tercihler (Preferences) bölümündeki ayarlar, baskı öncesi ve baskı aşamasında hatasız üretimin gerçekleşmesini sağlamaktadır.

PREFLIGHT (Ön Denetim)
Adobe InDesign'da hazırlanmış sayfa tasarımlarında kullanılan tüm resimlerin, vektörel çizimlerin, yazı karakteri ve ekran/
yazıcı fontların denetimi, sayfa yapıları ile şişirme, saydamlık vb., kontroller Preflight (Ön Denetim) fonksiyonu  kullanılarak birkaç dakika içinde otomatik gerçekleşmektedir. PDF dosya kaydı yapılmadan önce veya baskı üretimi için renk ayrım ve film çıkışı öncesi dokümanda kullanılan grafik unsurlarının paketlenmesi Package = Collect for Output işlemi gerçekleştirilmeden önce uygulanacak Preflight (Ön Denetim) fonksiyonu, dokümanda mevcut tüm hataları otomatik tesbit eder, ayrıntılı olarak kendi özel penceresinde görüntüler ve bu hataların giderilmesi için çözümler sunar.

hspace=0

PREFLIGHT (Ön Denetim) PENCERESİ
Dokümanda kullanılan font (yazı karakteri) bozukluk ve eksiklikleri, fotoğrafların RGB renk düzeninde kalması, CMYK, ekstra spot veya Pantone renk kullanımları, resim ya da diğer vektörel grafik unsurların bağlantılarının kopması (missing link), değişikliklerin güncellenmesi vs., genel hataların tesbiti için;

File>Preflight seçilir. InDesign CS2 dokümandaki bütün sayfaları kontrol ederek neticeyi Preflight penceresinde görüntüler:
Summary (Özet): Preflight penceresinde hatalı, eksik veya yanlış olan unsurlar işaretiyle ikaz edilmiş olur.
... Fonts Used: Kullanılan Fontlar
... Missing: Kayıp
... Embedded: Gömülmüş
... Incomplete: Tamamlanmamış (Eksik)
... Protected: Korumalı
Links and Images: Bağlantılar ve Resimler
... Links Found: Bağlantı Bulundu
... Modified: Değişiklik Yapılmış
... Missing: Kayıp
Images: Resimler
... Embedded: Gömülmüş
... Use RGB color space: RGB renk evreni kullanıyor
Colors and Inks: Renk ve Boyalar
... Process Inks: Trigromi (CMYK) Boyalar
... Spot Inks: Ekstra Spot Boyalar
CMS is ON: Renk Yönetim Sistemi Aktif
External Plug-Ins: Ekstra Plug-In Fonksiyonlar
Non Opaque Objects: Opak Olmayan (Saydam) Objeler...
Number of Documents: Doküman Sayısı
Pagination Options: Sayfa Yerleştirme (Dizilim) Seçenekleri
Show Data For Hidden Document Layers: Gizli (Saklı) Doküman Katmanlarının Detaylarını Göster
Report (Rapor): Dokümanda saptanan hata ve diğer bilgileri içeren raporun kaydedilmesi sağlanır.
Package (Paketleme): Diğer programlardaki Collect for Output ile aynı fonksiyonu gerçekleştirerek, servis büro (film çıkışı) için
dokümanda kullanılan font, resim, çizim vs., grafik unsurların bir klasör içinde toplanması sağlanır.

hspace=0

PREFLIGHT (Ön Denetim) PENCERESİ
Dokümandaki hata, yanlış ve eksikliklerle birlikte bazı bilgilerin özet olarak gösterildiği Summary penceresinde, ayrıntıların
görüntülenmesi ve bazı düzeltmelerin doğrudan Preflight ön denetim paletinde yapılabilmesi için, sol penceredeki konu başlıkları tıklanır.
Fonts (Fontlar-Yazı Karakterleri): Hatalı, eksik veya yüklenmemiş olan yazı karakterleriyle birlikte, dokümanda kullanılmış olan bütün fontlar ekranda listelenir.
Show Problems Only: Sadece Problemli Olanları Göster kutusu işaretlendiği takdirde, pencerede sadece hatalı, eksik veya yüklenmemiş olan fontlar listelenir.
Find Font...: Fontu Bul... düğmesi tıklandığı takdirde, eksik veya hatalı yazı karakterlerinin sisteme yüklenmesi ya da değiştirilmesi
için yeni bir pencere açılır ve gerekli değişiklikler bu pencerede yapılabilir.

hspace=0
Links and Images (Bağlantılar ve Resimler): Dokümanda kullanılan bütün fotoğraf ile vektörel çizim gibi diğer bağlantılı dosyaların cinsi, format ve RGB/CMYK renk evrenleri, bağlantı durumları, kullanıldığı sayfalar, ICC renk profil kullanımları ekranda listelenir. Ayrıca bu dosyalar seçildiği takdirde yaratılış ve değişiklik tarihleri ile gerçek çözünürlükleri, bağlantı kurulduğu yerin konumları ayrıntılı olarak belirtilir. Dosyalarda düzeltme yapmak için update (Güncelle) veya Repair All (Tümünü Düzelt) düğmeleri tıklanarak bağlantılar güncellenebilir, kayıp veya eksik olan dosyalar bulunarak yerleştirilir, orijinal program açılarak gerekli  düzenlemeler yeniden yapılabilir.

hspace=0

hspace=0

Colors and Inks (Renk ve Boyalar):
Dokümanda kullanılanCMYK ve ekstra spot, Pantone renk ve boyalar listelenerek, renklerin tram açıları ile tram sıklığı değerleri belirtilir. Ekstra spot veya Pantone renklerin tram açılarında ya da tram sıklığı değerlerinde File>Print>Output seçilerek gerekli değişiklikler gerçekleştirilebilir.

hspace=0

Print Settings (Baskı Ayarları): Baskı ile film çıkışı için düzenlenmiş tüm ayar ve bilgiler pencerede listelenir. Değiştirmek istediğimiz, yanlış, hatalı veya eksik bölümler varsa, File>Print menüsüne girilerek gerekli değişiklikler yapılabilir.

hspace=0

hspace=0SEPARATIONS PREVIEW (Renk Ayrım Önizlemesi)

Adobe InDesign'da hazırlanmış bütün sayfaların film çıkış ve baskı öncesi CMYK ile ekstra spot ve Pantone renk ayrımları tek tek ekranda görüntülenebilmektedir:

Window>Output>Separations Preview

View: Off (Görüntü Aktif Değil): Normal sayfa görüntüsü.
View: Separations (Renk Ayrımları Görüntüle):
Dokümanda kullanılan CMYK, ekstra spot ve Pantone renk tabakaları ayrı ayrı seçilerek tek tek görüntülenebilir. Ayrıca istenilen renkler birleştirilerek (C+M, M+Y, C+Y vs.,) matbaa baskı simülasyonu da sayfalar da incelenebilir. Öte yandan ekstra spot veya Pantone renk kullanımlarının renk ayrımları da görüntüye getirilebilir ve bu renklerin nerelerde kullanılmış olduğu saptanır. İncelemek istediğiniz renk veya renklerin ekranda görüntülenebilmesi için, o rengin kutucuğunu tıklamanız (işaretlemeniz)  yeterlidir.

hspace=0hspace=0hspace=0hspace=0hspace=0

CMYK renk ayrımlarının ekranda kendi orijinal renklerinde görüntülenmesi için pencerenin yan menü düğmesinden Show Single Plates in Black işareti kaldırılır.

hspace=0

Separations penceresinde, sayfalarda kullanılan tüm yazı, resim, çizim vs., grafik unsurların üzerine mouse getirildiği takdirde, CMYK % nokta değerleri ekranda doğrudan görüntülenir. Bilhassa fotoğraflardaki renk değerlerinin, beyaz ve siyah alanlardaki % noktaların baskıya uygun olup olmadığı InDesign penceresinde incelenebilmektedir.

hspace=0

hspace=0Ink Limit (Boya Limiti):
Basım ve Yayıncılık sektöründe kullanılan her kağıt cinsinin kaldırabileceği toplam CMYK renk % nokta değeri (toplam boya limiti) mevcuttur. Bilhassa Enter Black Siyah Nokta Girişi yapılırken toplam boya limiti gözönünde bulundurulması gereken en önemli kalite kriteri olarak kabul edilir. Boya Limiti kağıt cinsi ve kalitesiyle doğrudan ilişkili olduğu gibi, aynı zamanda baskı cinsi (web ofset/tabaka ofset), baskı makinesi, ortam koşulları, kullanılan boya ve diğer katkı maddelerinin kalitesine de bağlıdır.

Bütün dünyada kabul edilen ortalama Boya Limiti değerleri:
.....Kuşe Kağıtlar: % 320 - 350
1.Hamur Kağıtlar : % 280 - 320
3.Hamur Kağıtlar : % 250 - 280

Kağıt cins ve kalitelerine göre boya limitlerinin üstünde değerlerle basılan işlerde, koyu alanlarda tıkanma ve çamurlaşmalar meydana gelir, detay kaybolur; orta tonlarda da şişmeler oluşur ve görsellerde derinlik azalır, renkler kirlenmeye başlar. Bu sebeple baskı üretiminde kullanılacak kağıt cinslerine göre resimlerdeki renklerin % nokta değerleri mutlaka kontrol edilmeli, limitlerin üstünde % nokta değerlerine sahip olan görsellerdeki ton eğrisi aşağı çekilerek, % nokta değerleri dengeli şekilde azaltılmalıdır.

Adobe InDesign'da hazırlanan sayfalarda bu önemli kalite kriteri baskı öncesi Separations Preview penceresinde Ink Limit seçilerek çok kolay şekilde tesbit edilebilmektedir. Kullanılacak kağıt cinsi ve kalitesi gözönünde bulundurularak mevcut listeden Boya Limit değeri seçilir veya doğrudan rakam olarak girilir. InDesign, girilen değerin üstünde olan bütün renk tonu alanlarını otomatik tesbit eder ve bu alanları ekranda farklı boyama yaparak görüntüler.

hspace=0

Ink Manager (Boya Yöneticisi): InDesign dokümanlarında kullanılan CMYK, ekstra spot ve Pantone renklerin yönetimi ve teknik ayarları için Separations Preview penceresinin yan menü düğmesinden Ink Manager tıklanarak seçilir. Dokümanda kullanılmış olan tüm renkler pencerede liste halinde görüntülenir.

hspace=0

Ekstra spot veya Pantone renklerin CMYK'ya dönüştürülmesi için, rengin kenarındaki kutucuğun tıklanması gerekir. Bu durumda dokümanda kullanılan spot renkler doğrudan CMYK olarak renk ayrımı düzenlenmiş olur.

hspace=0Ekstra spot veya Pantone renklerin tümünün CMYK renk evrenine dönüştürülmesi için, pencerenin en altında bulunan All Spots to Process kutusu tıklanarak işaretlenir.

Ekstra spot veya Pantone renkler seçildiği zaman, sağlıklı baskı üretimi için gerekli düzenlemeleri içeren detaylar aktif hale geçer. Bu bölümde yapılan düzenlemeler servis büro ve matbaalar için büyük önem taşır ancak doküman üzerinde renk tonu olarak herhangi bir etkisi bulunmaz.

Type (Tür): Baskı üretiminde kullanılacak spot boyanın türü/cinsi seçilir.
Neutral Density (Nötr Yoğunluk): Spot boyanın yoğunluk değeri otomatik olarak InDesign tarafından belirlenir. Gerektiğinde baskı densitometresi ile ayrıca ölçüm yapılarak bu değerler değiştirilebilir. Bilhassa spot renklerin şişirme (Trap) ayarları için özel düzenleme yapılabilir.
Trapping Sequence (Baskı Sıralaması): Üretim aşamasında spot rengin baskı makinesindeki sıralaması seçilir.
Ink Alias (Boya Ataması): Gerçekte tek bir spot renk kullanılması gerekirken, listede birden fazla kullanım varsa, spot rengin
bağlanacağı esas kalıp rengi atanır.

hspace=0

(Baskı Öncesi Otomatik Doküman Kontrollleri ve Denetimlerle ilgili diğer fonksiyonlara gelecek sayımızda devam edeceğiz.)

 

April 2006

 


Indesign