Photoshop Magazin
 


Her Zaman Lazım ( Sayı 8 )

01 April 2006 | Sayı: Apr 2006
 
1 2 3 4 5
 

C: Siyah kalıp. Dört renkli baskıda siyah rengi basabilmek için kullanılan baskı levhası.
Calender: Perdahlamak. Kağıdı önce buhardan, sonra sert yüzeyli silindirlerden geçirerek ona düzgün ve parlak bir
yüzey kazandırmak.
Calendered paper: Perdahlı kağıt, cilalı kağıt.
Calibration: Kalibrasyon. Belirlenmiş koşullar altında, ölçme aygıtı veya ölçme sisteminin gösterdiği değerler veya maddi
ölçüt ile gösterilen değerler ile ölçülen büyüklüğün bunlara karşılık geldiği bilinen değerleri arasındaki ilişkiyi belirleyen
işlemler dizisi.
Calligraphy: Güzel yazı sanatı, kaligrafi. Kaligrafi, Arap abecesi dışındaki abecelerle yazılmış güzel yazı anlamında kullanılır. Kesik uçlu kalemle, çeşitli metal uçlarla ve fırçayla çalışılır.
Call to action: Eyleme çağrı. Reklamın sonunda yer alan ve tüketiciyi hemen satın almaya yöneltmek isteyen çağrı Metni.
Camera modification: Kamera düzeltmesi. Çeşitli kamera teknikleriyle yazıya etkileyici biçimler kazandırılması; örneğin
yazıya dalga etkisi verilmesi, yazı boyutunun gittikçe büyümesi gibi.
Camera-ready artwork: Basıma hazır resimler.
Camera-ready copy: Orjinal. Basın reklamı, broşür ve benzer basılı çalışmanın, çoğaltılmak üzere film alınmaya
hazır taslağı.
Campaign: Kampanya. Reklam kampanyası. Belirli bir süre yayınlanmak üzere, aynı strateji doğrultusunda hazırlanan
ve aynı fikri paylaşan,gerek içerik gerekse biçim yönünden birbirine bağlantılı bir dizi reklam.
Campaign evaluation: Kampanya değerlendirmesi. Reklam kampanyasının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını belirlemek
için yapılan araştırmalar.
Callout: Çıkma. Bir resimdeki öğeleri daha belirgin biçimde açıklamak amacıyla resimden düz bir çizgi ya da ok çıkarılarak
belirtilen söz.
Cancel: İptal etmek. Bir reklamın yayınını durdurmak; reklam sözleşmesini geçersiz kılmak.
Candid: Doğal fotoğraf, natürel. Fotoğrafı çekilen kimselerin fotoğraf için özel bir durum almamış olduğu, fotoğraflarının
çekildiğinden habersizken çekilmiş olan ya da bu izlenimi veren fotoğraf.
Capital height: Büyük harf yüksekliği. Bir yazı karakterindeki büyük harflerin yüksekliği.
Caption: Resim altyazısı, altyazı. Basılı sayfadaki resmin üstünde yer alan açıklama.
Card: Kart. Bir ürünü ya da hizmeti duyuran, çoğunlukla gazete, dergi gibi bir süreli yayının içine ya da reklam postasına
yerleştirilen sipariş formu, yanıt kartı gibi reklam amaçlı belge. Derginin içine yerleştirilmiş olanına dergi kartı da denir.
Cardboard: Karton. Birkaç kağıt tabakasından oluşmuş kalın kağıt.

Cardboard engineer: Karton gereç tasarımcısı. Ambalajlama ve sergilemede kullanılan karton kutu, stant vb. gereçlerin
tasarımını yapan grafik tasarımcı.
Card paper: Kart kağıdı. Kartpostalları, sipariş kartlarını vb. basmakta kullanılan kalın kağıt.
Caricature: Karikatür, kötü taklit. Karikatürleştirmek, karikatürünü yapmak. Çizgilerle alaya almak; bir nesnenin, olayın vb.
belirtilmesi gereken özelliklerini bozarak gülünçleştirmek.
Cartouche: Kartuş, süslü çerçeve. Bir basın reklamını ya da marka adını çevreleyen, çoğunlukla oval biçimli süslü kenarlık.
cast-coated paper: Ekstra kuşekağıdı. Kuşesi henüz kurumadan, cilalanmış ve ısıtılmış bir merdaneyle preslenerek çok parlak yüzey kazandırılmış kağıt.
Catalog: Katalog. Bir üretici kuruluşun ürünlerini tanıtan liste, kitap ya da fihrist.
Cellophane: Selofan. Elyafsız, ince ve saydam selülozdan yapılmış tabaka. Kağıda parlaklık ve neme karşı direnç kazandırmak
için afiş, broşür vb. basılı çalışmalar selofanla kaplanır.
CD drive: CD okuyucu, yoğunteker okuyucusu. Salt okunur bellekli yoğuntekerler üzerindeki verileri okuyabilen aygıt.
Center: Ortalamak. Bir tasarım öğesini, bir orta çizgi ya da orta nokta üstünde bakışımlı biçimde yerleştirmek.
Center headline : Ortalanmış başlık.
Center note: Orta yazısı. Sayfanın iki sütunu arasında yer alan, genellikle ara metinle ilgili bir konuya dikkat çekmekte kullanılan yazı.
Chalking: Mürekkep ufalanması. Baskı yapılan yüzeye iyi yapışmamış mürekkebin kuruyup toz haline dökülmesi.
Chapter head: Bölüm başlığı. Kitap, broşür gibi birkaç bölümden oluşan basılı yayınlarda her bölümün başlığı ya da numarası.
Character count: Karakter ve boşluk sayısı. Basılacak bir metindeki tüm harf, işaret ve boşlukların toplam sayısı.
Charcoal drawing: Karakalem resim, füzen. Reklamda, bu biçimde yapıldığı izlenimini veren resim.
Clip Art: Tasarımcıların kesip çıkartmaları ve tasarımlarına yapıştırmaları için kağıda basılmış resimlemeler. Masa-üstü yayıncılıkta, clip art bir disketten kopyalanabilen ve diğerine yapıştırılabilen, kaydedilebilen elektronik resimlerdir.
Cilt: Kitap kapağımız ve formalarımız basıldıktan sonra kitap şekline dönüşmek için bazı işlemlerden geçer. Kapak, koniklenir. Yani sırta gelecek kısımlara iz açılarak, kitap sırt bölgesi netleştirilir. Tabaka halindeki iç sayfalar, kırım makinelerinde katlanır. Kırımı yapılmış formalar sırayla biraraya getirilir ve bu işleme harman çekmek denir. Harmanı yapılmış kitap formaları iplik dikiş, spiral ya da amerikan cilt denilen sistemlerle birbirine ve kapağa tutturulur. Kapak takma işlemleri tamamlandıktan sonra ağız kısımları traşlanır. Kitap pakete hazırdır.
Cilt makineleri: Cilt işleri için kullanılan, kağıt kesme, makas ve giyotinleri kırma-katlama makineleri, harman makineleri, tel ve iplik dikiş makineleri, tutkal, kambura, kapak takma, zımba ve pilyaj makineleri...

 

April 2006

 


Terminoloji