Photoshop Magazin
 


InDesign Anchored Objects ile farklı ve benzersiz tasarımlar yaratın

01 March 2006 | Sayı: Mar 2006
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0Adobe InDesign'ın Anchored Objects (Yapışık Objeler) fonksiyonu benzerlerinden çok farklı olarak, her çeşit grafik objenin, metin içinde veya metin kutusunun herhangi bir yerine yapışık olarak, metin ya da metin kutusu ile birlikte hareket edebilme (kayma) yeteneğine sahiptir. Bu yeni özellik InDesign kullanıcılarına yepyeni sayfa tasarım boyutlarının kapısını açmakta, farklı, benzersiz, fonksiyonel ve orijinal tasarımlar yaratılabilmesine olanak tanımaktadır.

Metin kutusu içinde kelime veya harflerin arasına ya da satırların başına, üstüne ya da altına yerleştirilen her türlü Yapışık Objeler metnin bir parçası olarak metin ile birlikte kayabilmekte, döndürme vb., işlemlerde metin kutusu ile birlikte hareket etmektedir.

Yapışık Objeler sadece metin içinde değil, aynı zamanda metin kutusu dışına da sayfanın herhangi bir yerine bağlanabilmekte ve aynı şekilde metin kutusu ile birlikte kayabilme özelliğine sahip olmaktadır. Seçenekler bölümünde yapılacak düzenlemelerle, metin kutusunun herhangi bir yerine ve istenilen uzaklıkta bağlanan Yapışık Objeler'in konumları değiştirilebilmekte, sağ/sol sayfa seçimine göre yerleşimleri otomatik olarak kendiliğinden güncellenmektedir.

Ayrıca her türlü Yapışık Obje kendi içinde bağımsızlığını koruyabilmektedir; boyutu ve içerikleri değiştirilebilir, yerine başka grafik unsurlar, yazı veya metinler, fotoğraf ya da çizimler yerleştirilebilir, kısacası normal obje gibi kendi içinde her türlü değişiklik gerçekleştirilebilir.

Yapışık Objeler fonksiyonunu kullanarak gömme çıkma yazı, yan haber, ek bilgi, örnekleme işlemleri için metinle birlikte kayan, metin gibi hareket eden gömme özel başlık, yazı ve metinler, grafik şekiller, ikonlar, çizimler, minyatür veya resimler yerleştirebilir, birbirinden farklı benzersiz tasarımlar yaratabilirsiniz. Bu özelliğin bir diğer büyük faydası, içerik ile konumu sürekli değişebilecek metinlerle ilişkili grafik unsurların yanlış yerleşimlerinin önlenmesi ve her zaman ilgili metin ile birlikte hareket etmesinin sağlanmasıdır.METİN ALANI İÇİNE YERLEŞİMHerhangi bir metin alanı dahilinde satır içine (Inline) veya satır üstüne (Above Line) dilediğiniz farklı yazı kutusu, vektörel çizim veya piksel bazlı görsel yerleştirebilir ve bu Yapışık Obje'nin (Anchored Object) bağlanmış olduğu konumu muhafaza ederek metinle birlikte hareket etmesini ve doküman içinde metinden kopmadan kaymasını sağlayabilirsiniz.

hspace=0

hspace=0>>Kopyala/Yapıştır Yöntemi: Objelerin metin alanlarında satır içine veya satır üstüne yerleştirilerek Yapışık Obje oluşturulması için seçilmiş olan herhangi bir grafik nesne normal yol ile kopyalanır (Copy) veya kesme işlemi (Cut) uygulanır ve metin dahilindeki istenilen satır üstüne ya da satır içine (kelime arasına veya harf arasına) imleç  seçilerek yapıştırılır (Paste). Bu işlem yapıldıktan sonra Yapışık Obje statüsüne geçen obje herhangi bir satır, kelime veya harf gibi imleçle  seçilebilir, üs indis (Baseline Shift) uygulanarak yukarı/aşağı kaydırılabilir, satır arası vs., uygulanabilir.

Aynı zamanda seçim araçları    ile seçilebilen Yapışık Obje'nin boyutu küçültülebilir, içeriği kaydırılabilir, yerine başka bir obje yapıştırılabilir, normal objelere uygulanan çerçeve, alt gölge vb., efektler gerçekleştirilebilir.

hspace=0hspace=0

>>
Menüden Giriş Yöntemi: Metin dahilindeki istenilen satır içine (kelime arasına veya harf arasına) imleç tıklandıktan sonra Object>Anchored Object>insert veya Command + Mouse Tıklama ya da Mouse Sağ Tıklama yapılarak boş bir obje kutusu açılması için Anchored Object>insert seçilir.
Açılan Yapışık Objeler penceresinde gerekli ayarlar yapılır:
Object Options (Obje Seçenekleri): Yapıştırılacak obje ile ilgili tercihler uygulanır.
Content (İçerik): Yapışık Obje için açılacak yeni boş obje kutusunun içeriği saptanır;
(Text: Metin, Graphic: Grafik, Unassigned: Atanmamış)
Object Style (Obje Stili): Objeye ugulanmak istenilen Obje Stili mevcut listeden seçilir.
Paragraph Style (Paragraf Stili): Objeye ugulanmak istenilen Paragraf Stili mevcut listeden seçilir.
Height (Yükseklik): Obje kutusu yüksekliği
Width (Genişlik): Obje kutusu genişliği
Position (Konum/Yerleşim): Yapışık Objenin konum/yerleşim tercihi Inline or Above Line olarak seçilir.

hspace=0hspace=0
>>
Inline (Satır İçi):
Satır içindeki kelime veya harf arasına yerleştirilecek Yapışık Obje için Inline seçeneği işaretlenmelidir.
Y Offset: Obje kutusunun satır taban çizgisinden dikey
Y Uzaklığı girilir. (Obje kutusunun konumu normal seçim araçları kullanılarak ta değiştirilebilir veya üs indis uygulanarak yukarı/aşağı kaydırılabilir.)

>>Above Line (Satır Üstü): Satır üstüne yerleştirilecek Yapışık Obje için Above Line seçeneğinin işaretlenmesi gerekir.
Alignment (Hizalama): Satır üstüne yerleştirilecek Yapışık Objenin metin kutusu içinde normal paragraf gibi hizalama tercihi yapılır.
(Left: Sola, Center: Ortalı, Right: Sağa, Towards Spine: Sırta Doğru, Away from Spine: Sırttan Uzağa Doğru,
Text Alignment: Metin Hizalamasına göre.)
Space Before (Önceki Boşluk): Yapışık Obje kutusu ile bir önceki satır arasında bırakılmak istenen boşluk değeri girilir.
Space After (Sonraki Boşluk): Yapışık Obje kutusu ile bir sonraki satır arasında bırakılmak istenen boşluk değeri girilir.
Prevent Manual Positioning (Manuel Yerleşimi Engelle): Yapışık Obje otomatik kilitlenerek metin içinde konumunun/yerinin değiştirilmesi önlenmiş olur.

hspace=0hspace=0

>>
OK tuşuna bastığınız zaman, metin içindeki imlecin bulunduğu yere Yapışık Obje için yapılan düzenlemelere göre boş bir kutu açılmış olur. Yerleştirilen bu kutunun boyutlarını, metin içindeki hizalamasını, satır arası değerini vs., değiştirebilir, normal metin satırı gibi seçerek yazı uygulamaları gerçekleştirebilirsiniz. Boş olan Yapışık Obje kutusu içine dilediğiniz zaman istediğiniz objeyi kopyalayarak veya keserek yapıştırabilirsiniz.

Aynı şekilde Yapışık Obje içeriğini değiştirebilir, normal objelere uygulanan çerçeve, alt gölge vb., efektler verebilirsiniz.

hspace=0hspace=0

METİN ALANI DIŞINA YERLEŞİM

InDesign'ın bu fonksiyondaki en büyük özelliği yazı, işaret, şekil, çizim, minyatür, resim vs., her türlü objenin metin kutusu dışına da yerleştirilerek, metin kutusuna bağlı ve metin ile birlikte kayabilmesi ve konumu bozulmadan doküman içinde hareket edebilmesidir.
Metin kutusu dışına yerleştirilen Yapışık Objelerin de boyutu küçültülebilir, içeriği kaydırılabilir, yerine başka bir obje yapıştırılabilir, normal objelere uygulanan çerçeve, alt gölge vb., efektler de gerçekleştirilebilir.

Objelerin metin alanı dışında, metin kutusunun sağ/sol veya alt/üst kenarlarına, satır veya sütunlara hizalı olarak ya da serbestçe yerleştirilerek Yapışık Obje oluşturulması için başlangıç yöntemleri farklı uygulanabilir.

>>Kopyala/Yapıştır Yöntemi: Seçilmiş olan herhangi bir grafik nesne normal yol ile kopyalanır (Copy) veya kesilir (Cut) ve metin dahilinde bağlı olması istenen kelime ya da satıra imleç  seçilerek yapıştırılır (Paste). Bu işlemden hemen sonra Yapışık Obje konumuna dönüşen obje seçim araçları ile seçilir ve Object>Anchored Object>Options veya Command + Mouse Tıklama ya da Mouse Sağ Tıklama yapılarak Anchored Object>Options seçilir. Açılan Yapışık Objeler penceresinde gerekli ayarlar yapılır.

hspace=0hspace=0

>>Menüden Giriş Yöntemi: Metin dahilindeki istenilen satır içine (kelime arasına veya harf arasına) imleç tıklandıktan sonra Object>Anchored Object>insert veya Command + Mouse Tıklama ya da Mouse Sağ Tıklama yapılarak metin alanının dışına boş bir obje kutusu açılması için Anchored Object>insert seçilir. Açılan Yapışık Objeler penceresinde gerekli ayarlar yapılır:
Position (Konum/Yerleşim): Yapışık Objenin konum/yerleşim tercihi Custom olarak seçilir.

>>Relative to Spine (Sırta Bağlı Olarak): Bu seçenek işaretlendiği zaman, Yapışık Obje çift sayfa yapısına göre (kitap/dergi) karşılıklı sayfaların sırt/cilt kenarına bağlı olarak yerleşimi gerçekleşir.

Bu durumda Yapışık Obje Referans Noktası (Reference Point) karşılıklı sayfa mantığına göre hareket ederek iç/dış karşılıklı kenar kullanım seçenekleri işaretlenir. Metin kutusu kenarına yerleştirilen Yapışık Obje, metnin sol sayfadan sağ sayfaya akması veya geçmesi durumunda, işaretlenen kutucuk şekline göre ters konuma kendiliğinden otomatik olarak yerleşir. (Örnekteki yıldız işareti metinle birlikte karşı sayfaya geçişte sol kenardan sağ kenara kendiliğinden konum değiştirerek otomatik yerleşmektedir.)

>>Anchored Position (Yapışık Obje Konumu/Yerleşimi): Yapışık Objenin metin kutusu baz alınarak konum ve yerleşimi
hizalanması bu bölümde düzenlenir. Yapışık Objenin metin kutusunun hangi kenarına nasıl yerleştirilmesi istenirse, referans noktası ona göre işaretlenerek X ve Y yatay/dikey konum tercihleri seçilir.

hspace=0hspace=0

X Relative To (X Yatay Bağlı):
Yapışık Objenin yatay yerleşim hizalama tercihi seçilir.
(Anchor Marker:Yapışma İşareti, Column Edge: Sütun Kenarı, Text Frame: Metin Çerçevesi, Page Margin: Sayfa Kılavuzu, Page Edge: Sayfa Kenarı)

Yapılan tercihe göre Yapışık Objenin uzaklığı X Offset kısmına doğrudan girilir. Preview işaretli olduğu sürece, yapılacak tüm değişiklikler onaylanmadan önce ekranda görüntülenir.

Y Relative To (Y Dikey Bağlı): Yapışık Objenin dikey yerleşim hizalama tercihi seçilir.
(Line-Baseline: Satır-Satır Çizgisi, Line-Cap Height: Satır-Büyük Harf Yüksekliği, Line-Top of Leading: Satır-Satır Arası Üstü, Column Edge: Sütun Kenarı, Text Frame: Metin Çerçevesi, Page Margin: Sayfa Kılavuzu, Page Edge: Sayfa Kenarı)

Yapılan tercihe göre Yapışık Objenin uzaklığı Y Offset kısmına doğrudan girilir. Preview işaretli olduğu sürece, yapılacak tüm değişiklikler onaylanmadan önce ekranda görüntülenir.

Keep within Top/Bottom Column Boundaries (Üst/Alt Sütun Sınırları içinde Tut): Yapışık Objenin girilen ölçülere veya yapılan tercihlere göre fazla gelmesi durumunda, sütun üst veya alt kenarlarının dışına taşması önlenir.

Prevent Manual Positioning (Manuel Yerleşimi Engelle): Yapışık Obje otomatik kilitlenerek metin kutusu dışında konumunun/yerinin değiştirilmesi önlenmiş olur.

hspace=0hspace=0

>>
OK tuşuna bastığınız zaman Yapışık Obje için yapılan düzenlemelere göre boş bir kutu metin kutusu dışına açılmış olur. Yerleştirilen bu kutunun boyutlarını, hizalamasını vs., tekrar tekrar değiştirebilirsiniz. Boş olan Yapışık Obje kutusu içine dilediğiniz zaman istediğiniz objeyi kopyalayarak veya keserek yapıştırabilir, aynı şekilde Yapışık Obje içeriğini değiştirebilir, normal objelere uygulanan çerçeve, alt gölge vb., efektler verebilirsiniz.

 

March 2006

 


Indesign