Photoshop Magazin
 


Adobe Bridge - 2

01 March 2006 | Sayı: Mar 2006
 
1 2 3 4 5
 

CS2 programlarının ortak iletişim merkezi: ADOBE BRIDGE-2


Şubat sayımızda görüntüleme seçeneklerini açıklamış olduğumuz yeni nesil Adobe Bridge programıyla ilgili diğer önemli fonksiyonlarını anlatacağımız bu sayımızda, Adobe programlarını kullananlar için Bridge'in ne kadar önemli olduğunu ve üretim aşamasında bizlere ne kadar hız kazandırdığını çok daha iyi kavramış olacaksınız.


DOSYA SEÇENEKLERİ


Adobe Bridge penceresinde görüntülenen resim veya dosya üzerine Control+Tıklama (veya Mouse Sağ Tuş Tıklama) yaptığınız takdirde açılan pop-up pencerede, seçmiş olduğunuz dosya ile ilgili pratik fonksiyon seçenekleri yer almaktadır.

Open (Aç): Resim veya dosya orijinal programında açılır. 

hspace=0Open With (Birlikte Aç): Resim veya dosyanın açılması için yan menüdeki listeden program seçilir.
Reveal in Finder (Finder'da Göster): Resim veya dosya Finder'da bulunduğu mevcut konumunda gösterilir.
Add to Favorites (Beğenilenlere Ekle): Seçilen resim veya dosya Bridge Merkezi penceresindeki Favorites (Beğenilenler) paletine eklenir.
Batch rename (Yığın İşleme Adını Değiştir): Yığın İşlemede kullanılan isim değiştirilerek kaydedilir.
Rotate 180°: Seçilen resim veya dosya 180° döndürülür.
Rotate 90° Clockwise: 90° saat yönünde döndürülür.
Rotate 90° Counterclockwise: Resim veya dosya 90° saat yönünün tersine döndürülür.
Move to Trash (Çöp Sepetine Taşı): Resim veya dosya çöp sepetine taşınır.
File Info (Dosya Bilgisi): Resim ve dosya ile ilgili bilgiler pencerede detaylı olarak gösterilir; değişiklik veya ilaveler yapılarak XMP kaydedilebilir Advanced> Save); hazır metaveriler alınabilir; (Advanced> Append); veya mevcut bilgilerle değiştirilebilir (Advanced> Replace).

Yaratılış, düzenleme tarihleri, açıklama yazıları, fotoğraf makinesi poz, enstantane, diyafram, flaş vs., çekim ayar bilgileri, geçmiş notlar, telif hakkı ödeme, iletişim, başvuru, ücretlendirme vs., detayların yanısıra, arşiv fotoğraflarıyla ilgili ayrıntılı açıklamalar ve bilhassa fotoğraflarla ilgili tüm bilgiler bu pencerede gösterilir. Tüm bu bilgiler ayrıca bilgisayara kaydedilebilmektedir.

Label (Etiket): Resim veya dosyaya renk etiketleri atanır. (Kırmızı, Sarı, Yeşil, Mavi, Mor)hspace=0hspace=0

DİJİTAL RAW FOTOĞRAFLARIN İŞLENMESİ

Dijital Fotoğraf Makinesi ile çekilen Raw (Ham) resimlerin Adobe Photoshop programını açmaya gerek kalmadan doğrudan rötuşlanabilmesi ve istenildiği takdirde seçilen birden fazla Raw resimlere düzeltmelerin uygulanabilmesi, Adobe Bridge programının en önemli özelliklerinden birisidir. Bu özellik bilhassa dijital fotoğraf çeken sanatçılara büyük hız ve kolaylık kazandırmaktadır. Aynı zamanda tek bir Raw fotoğrafa uygulanmış olan rötuşların tamamı veya istenilen bölümleri Adobe Bridge penceresinde kopyala-yapıştır yöntemiyle diğer Raw resimlere de aynı anda uygulanabilmekte, gerektiği zaman doğrudan Camera Raw programına geçilebilmektedir. (Gelecek sayamızda Dijital Foto.Mak. Raw programını derinlemesine inceleyeceğiz.)
 
Dijital Raw Fotoğraf Seçenekleri:

Bridge penceresinde üstüne tıkladığınız fotoğraf Dijital Camera Raw formatında ise, açılan pencerede RAW fotoğraf seçenekleri belirmektedir:
Open in Camera Raw (Camera Raw'da Aç): Seçilen resim doğrudan Foto. Mak. Raw programında açılır.
Copy Camera Raw Settings (Foto.Mak. Raw Ayarlarını Kopyala): Seçilen resimdeki Raw ayarları kopyalanır.
Paste Camera Raw Settings (Foto.Mak. Raw Ayarlarını Yapıştır): Kopyalanmış olan Raw ayarları uygulanır.
Clear Camera Raw Settings (Foto.Mak. Raw Ayarlarını Sil): Seçilen resimdeki Raw ayarları silinir.
Camera Raw Defaults (Foto.Mak. Raw Varsayılan Ayarlar): Seçilen resime varsayılan Raw ayarları uygulanır.
Previous Conversion (Bir Önceki Dönüşüm): Seçilen resime bir önceki Raw ayarları uygulanır.

Dijital Raw Menü Çubuğu Seçenekleri:
Dijital Raw ile ilgili genel komutlara ayrıca Bridge menü çubuğunda Edit bölümünden girebilirsiniz.
Menü çubuğundan View>Show Camera Raw Files Only seçildiği takdirde, sadece Foto.Mak. Raw Dosyalar Bridge penceresinde görüntülenmiş olur.

hspace=0

Dijital Raw Tercihleri:
Fotoğraf Makinesi Raw tercihlerine Bridge>Camera Raw Preferences bölümünden girerek, Raw ayarlarının kaydedileceği konum, keskinleştirme uygulaması,  Cache=Ön Bellek düzenlemeleri yapılabilir.

BRIDGE MENÜ ÇUBUĞU SEÇENEKLERİ

Şubat 2006 sayımızda açıklamış olduğumuz Görüntü Seçenekleri de dahil olmak üzere birçok fonksiyon ve uygulama Adobe Bridge üst menü çubuğundan girilerek gerçekleştirilebilir.

hspace=0File (Dosya)

New Window (Yeni Pencere): Yeni Bridge penceresi açılır.
New Folder (Yeni Klasör): Bridge penceresi içinde yeni bir Untitled-Adsız klasör açılır.
Open (Aç): Seçilen resim veya dosya kendi orijinal programında açılır.
Open With (Birlikte Aç): Resim veya dosya, yan penceredeki listeden seçilecek programlardan birisi ile açılır.
Open in Camera Raw (Fot.Mak. Raw'da Aç): Seçili Raw fotoğraf, dijital Fot.Mak. Raw (Camera Raw) programında açılır.

Eject (Çıkar): Mevcut CD veya DVD bilgisayardan çıkartılır.
Close Window (Pencereyi Kapat): Adobe Bridge penceresi kapatılır.
Move to Trash (Çöp Sepetine Taşı): Seçili resim veya dosya çöp sepetine taşınır.
Return to Adobe Photoshop CS2 (Adobe Photoshop CS2'ye Dön): Bridge'den Photoshop CS2 programına geçilir.
Reveal in Finder (Finder'da Göster): Seçili resim veya dosya  mevcut konumu bulunarak Finder'da gösterilir.
Reveal in Bridge (Bridge'de Göster): Koleksiyondaki resim veya dosyalar bulunarak Bridge penceresinde gösterilir.
Place (Yerleştir): Resim veya dosya yan penceredeki listeden seçilecek Adobe programlarının açık olan sayfasına doğrudan yerleştirilir.
Add to Favorites (Beğenilenlere Ekle): Seçili resim veya dosya Favorites-Beğenilenler paletine eklenir.
File Info (Dosya Bilgisi): Seçili resim veya dosyanın detaylı bilgileri ayrı bir pencerede ekrana getirilir.
Versions (Versiyonlar): Seçili resim veya dosyanın önceden kaydedilmiş versiyonları gösterilir.
alternates (alternatifler): Seçili resim veya dosyanın önceden kaydedilmiş alternatifleri gösterilir.

hspace=0Edit (Düzenle)

Undo: Geri Al,                                          
Cut: Kes
Copy: Kopyala,                                        
Paste: Yapıştır
Duplicate: Çoğalt,                                           
select All: Tümünü Seç
select Labeled: Etiketlileri Seç
select Unlabeled: Etiketsizleri Seç
Invert selection: Seçimin Tersi
Deselect All: Tümünü Seç'i Bırak
Find: Bul
Search Adobe Stock Photos (Adobe Arşiv Fotolarını Ara): Adobe Arşiv Fotolarını arayıp bulmak için kendi özel penceresi açılır.
Apply Camera Raw Settings (Foto.Mak. Raw Ayarlarını Uygula): Dijital Raw resimlerin işlenmesinde çeşitli uygulamalar yan pencerede açılır;
Camera Raw Defaults (Foto.Mak. Raw Varsayılan Ayarlar): Resime varsayılan Raw ayarları uygulanır.
Previous Conversion (Bir Önceki Dönüşüm): Seçilen resime bir önceki Raw ayarları uygulanır.
hspace=0Copy Camera Raw Settings (Foto.Mak. Raw Ayarlarını Kopyala): Resimdeki Raw ayarları kopyalanır.
Paste Camera Raw Settings (Foto.Mak. Raw Ayarlarını Yapıştır): Kopyalanmış olan Raw ayarları
uygulanır.
Clear Camera Raw Settings (Foto.Mak. Raw Ayarlarını Sil): Seçilen resimdeki Raw ayarları silinir.
Rotate 180° : 180° Döndür
Rotate 90° Clockwise: 90° Saat yönünde döndür
Rotate 90° Counterclockwise: 90° saat yönünün tersine döndür
Creative Suite Color Settings (Creative Suite Renk Ayarları): Adobe Creative Suite 2 Renk Yönetimi Ayarları penceresi açılır.

Tools (Araçlar)

Batch rename (Yığın İşlemle İsim Değiştirme): Yığın İşleme fonksiyonu kullanılarak resim veya dosyalar toplu şekilde farklı isim veya uzantılarla yeniden adlandırılabilir, aynı ya da farklı klasör içine kaydedilebilir.

hspace=0VERSION CUE: Adobe Version Cue dosya sürüm yönetimi programı ile ilgili komutlar yan pencerede listelenir:

Synchronize (Senkronize): Resim veya dosyaların Version Cue uygulama alanı ile senkronize çalışarak proje içine güncellenip kaydedilmesi sağlanır.Resim veya dosya  synchronized olarak işaretlenir.
Mark in Use (Kullanımda olarak İşaretle): Üzerinde çalışılan Version Cue projesine dahil resim veya dosya Kullanımda - In Use olarak işaretlenmiş olur. Aynı version Cue projesi üzerinde çalışan tasarımcı, işaretlenen bu resim veya dosyanın o anda kullanımda olduğunu görür. Bu resim veya dosya ile çalışma bittiğinde, aynı menü penceresinde çıkan Cancel Mark in Use seçilerek Kullanımda işareti kaldırılır.
Save a Version (Versiyon olarak Kaydet): Seçili resim veya dosya Version Cue projesi dahilinde yeni versiyon olarak kaydedilir.
Revert to Last Version (Son Versiyona Geri Dön): Resim veya dosya kaydedilmiş en son versiyona döner.
Make alternates (alternatifler Yap): Seçili resim veya dosyalar Version Cue projesi kapsamında alternatifler olarak kaydedilir ve  2 aternates olarak işaretlenir.
New Project (Yeni Proje): Yeni Version Cue projesi yaratılır.
Connect To (Bağlantı Kur): Network'e dahil başka bir bilgisayardaki Version Cue projesiyle çalışmak için bağlantı kurulur. Açılan yeni pencereye bağlantı adresi girilir.(IP, DNS, Port No.)
Edit Properties (Özellikleri Düzenle): Seçilen Version Cue projesinin adı, konumu, açıklama notları, paylaşım, koruma gibi özellikler yeniden düzenlenir.

hspace=0PHOTOSHOP SERVICES (Photoshop Servisleri):
ABD ve Avrupa ile bazı gelişmiş ülkelerde Kodak EasyShare Gallery ile doğrudan internet on-line bağlantılı fotoğrafların paylaşımı ve kart baskısı siparişlerinin verilebilmesini sağlayan Photoshop Servisleri fonksiyonu, yakın zamanda Türkiye'de de faaliyete geçeceğini müjdeleriz.
(Bu önemli fonksiyonun ülkemizde de siz değerli okurlarımız, Photoshop kullanıcıları ve tüm fotoğraf sanatçıları tarafından kullanılabilmesi için Photoshop Magazin olarak Kodak Türkiye ile ortak çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmektedir.)

Photo Prints (Foto Baskılar): Fotoğraflar Kart Baskıları için internet üzerinden on-line sipariş verilir.
Photo Sharing (Foto Paylaşım): Fotoğraflarınızın Kodak EasyShare Gallery'de yayımlanması için internet on-line  bağlantı kurulur.
Choose Location (Konumu Seç): İnternet üzerinden on-line bağlantı için bulunduğunuz ülke seçilir.

hspace=0PHOTOSHOP:
Adobe Bridge penceresinde mevcut resimlerden seçim yaparak Photoshop otomasyon fonksiyonlarını gerçekleştirebilirsiniz.

Batch: Yığın İşleme
Contact Sheet II: Kontakt Sayfası II
Image Processor : Görüntü İşlemci
Merge in HDR: HDR olarak Birleştir
PDF Presentation: PDF Sunum
Photomerge: Foto Birleştir
Picture Package: Resim Paketi
Web Photo Gallery: Web Foto Galerisi

hspace=0ILLUSTRATOR:
Bridge penceresinde seçilen resimleri Adobe Illustrator programında Canlı Trase fonksiyonu kullanılarak vektörel çizime otomatik dönüştürülmesi sağlanabilir, veya animasyon çalışmaları için Flash programına SWF formatında film kareleri olarak gerekli düzenlemelerle kaydedilip gönderilebilir.
Live Trace: Canlı Trase (Vektörel çizgiye dönüştürme)
Export to Flash: Flash'a Gönder
(Quick Export: Hızlı Gönderim, Custom Export: Özel Gönderim)hspace=0INDESIGN:

create InDesign Contact Sheet (InDesign Kontakt Sayfası Yarat):
Adobe InDesign programına girmeye gerek kalmadan, seçili resim veya dosyalar kullanılarak doğrudan Bridge penceresinde InDesign Kontakt Sayfası otomasyonunu gerçekleştirilebilir.
Photoshop programının Kontakt Sayfası II fonksiyonu benzeri bu otomasyonda, sayfa ölçüleri (Page Setup); resimlerin yerleşimi (Layout); resim altı başlık veya açıklama yazıları (Caption); hazır InDesign Template sayfa kullanımı ile PDF kaydetme seçenekleri düzenlenir.

hspace=0CACHE (Önbellek): Adobe Bridge görüntüleme ve yükleme sürelerini an aza indirgemek için, kullanılan resim veya dosyaların minyatür görüntülerini, metaveriler ile dosya bilgilerini Önbellek'te (Cache) depolar. Bu sayede resim ve dosyaların pencerede görüntülenmesi, metaveri ve bilgilerin ekrana aktarılması inanılmaz hızda gerçekleşir.

Ancak önbellekte depolanan tüm bu minyatür görüntü ve bilgiler bilgisayar belleğinin azalmasına da sebep olur.

Bu sebeple Önbellek (Cache) ile ilgili seçenekler kullanılarak farklı düzenlemeler yapılır.
(Önbellek dosyaları saklı oldukları için, Bridge penceresingörüntülenmesi ancak üst menü çubuğundan View>Show Hidden Files seçilerek gerçekleştirilebilir.

Build Cache for Subfolders (Alt Klasörler için Önbellek Yarat): Seçilen klasörlerin içindeki diğer alt klasörler için önbellek yaratılır.

Bu seçenek kullanıldığı zaman, seçilen klasör içindeki diğer alt klasörlere dahil resim ve dosyalar da hiç vakit kaybetmeden hızlı şekilde ekranda görüntülenebilir.

Purge Cache for This Folder (Canlı): Seçili klasörün önbelleği silinerek boşaltılır. Bilhassa eski klasörlerin yeniden önbellekte düzenlenmesi için kullanılır.

Purge Central Cache (Canlı): Merkezi önbellek tümüyle silinerek hard diskte yer açılmış olur.
Önbelleğin silinmesi XMP desteklemeyen bazı kayıt formatlı resim ve dosyalardaki etiketlerin de silinmesine yol açar. (BMP, DCS, PICT, PS6, PDF ve PSB ile kilitli dosyalar ve salt okunur CD dosyaları.)

Export Cache (Önbellek Gönder): Bilhassa resim ve dosyaların CD'ye yazılımı için bu seçenek tercih edilerek minyatür görüntüler ile metaveri ve bilgilerin kayıt sırasında aktarımı sağlanır. (Bu tercihin aktif hale getirilebilmesi için Bridge>Preferences>Advanced>Cache>Use a Centralized Cache File seçilmelidir.)

Append Metadata (Metaveri Al): Daha önceden XMP olarak kaydedilmiş resim veya dosya bilgileri alınarak seçili dosyaya uygulanır.

Replace Metadata (Metaveri Değiştir): Daha önceden XMP olarak kaydedilmiş resim veya dosya bilgileri alınarak seçili dosyadaki bilgilerle yer değişitirilmesi sağlanır.

hspace=0Label (Etiket)

Adobe Bridge menü çubuğundaki Label bölümünü seçerek, resim veya dosyalara tek tek veya gruplar halinde değişik renk tonları ile yıldız atayarak etiket ve derecelendirme uygulaması yapabilir, değişik renklerdeki etiketlere ve/veya yıldız adetlerine göre seçimler gerçekleştirerek çalışmak istediğiniz grupları ayrı ayrı ekranda görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Rating (Derecelendirme): Bu bölümde seçilen resim veya dosyalara istediğiniz adette yıldız atayabilir, eksiltilip artırabilirsiniz.

>>Ayrıca resim veya dosyaların hemen altında bulunan 5 adet noktacık üzerine tıklayarakta doğrudan derecelendirme yapabilir, yıldız adetlerini eksiltip artırabilirsiniz.

No Rating: Derecelendirme Yok   
Decrease Rating: Derecelendirmeyi Eksilt
Increase Rating: Derecelendirmeyi Artır
Label (Etiket): Bu bölümde seçilen resim veya dosyalara, tek tek veya toplu olarak, çeşitli gruplar yaratmak için istediğiniz renkte etiket atayabilirsiniz. (No Label: Etiket Yok)

>>Dosyalara renk etiketleri atamak için ayrıca resim veya dosyalar üzerinde Control+Mouse ya da Mouse sağ tuş tıklayarak açılır menüden Label seçeneğini kullanabilirsiniz.

>>Bridge>Preferences>Labels seçerek, renk tonlarına dilediğiniz isimleri girebilir ve Bridge penceresinde görüntülemek istediğiniz grupları, atamış olduğunuz isimlerle çok daha kolay seçebilirsiniz.

hspace=0hspace=0

View (Görünüş)

View menüsü listesinden çeşitli seçimler yaparak, Bridge penceresinde resim, dosya ve bilgilerin görünüşlerini farklı şekil ve kombinasyonlarda tercih edebilirsiniz.
 
hspace=0Compact Mode: Kompakt Tür
Slide Show: Slayt Sunumu
As Thumbnails: Minyatür Olarak
As Filmstrip: Film Şeridi Olarak
As Details: Detaylı Olarak
As Versions and alternates: Versiyon ve alternatifler Olarak
Favorites Panel: Favoriler/Beğenilenler Panosu
Folders Panel: Klasörler Panosu
Preview Panel: Öngörüntü Panosu
Metadata Panel: Metaveri Panosu
Keywords Panel: Anahtar Sözcükler Panosu
Sort (Sırala): Resim veya dosyaların Bridge penceresinde görüntülenmesi, seçilecek sıralama türüne göre gerçekleşir

Ascending Order: Küçükten Büyüğe Diziliş
By Filename: Dosya Adına Göre
By Document Kind: Doküman Cinsine Göre
By Date created: Yaratılış Tarihine Göre
By Date File Modified: Dosya Değişiklik Tarihine Göre
By File Size: Dosya Büyüklüğüne Göre
By Dimensions: Ebatlara Göre
By Resolution: Çözünürlüğe Göre
By Label: Etikete Göre (Renkli Etiket Sıralamasına Göre)
By Rating: Derecelendirmeye (Yıldız Sayısına) Göre
By Version Cue Status: Version Cue Konumuna Göre
Manually: Manuel Olarak
(El ile Serbest Düzenleme: Bu seçenekte, resim veya dosyaları tek tek veya gruplar halinde mouse ile tutarak Bridge penceresinde istediğiniz konuma kaydırıp yerleştirebilirsiniz.)
Show Hidden and deleted Files: Gizli ve Silinmiş Dosyaları Göster
Show Folders: Klasörleri Göster
Show All Files: Bütün Dosyaları Göster
Show Graphic Files Only: Sadece Grafik Dosyaları Göster
Show Camera Raw Files Only: Sadece Fot.Mak. Raw Dosyaları Göster
Show Vector Files Only: Sadece Vektör Dosyaları Göster
Refresh: Yenile

hspace=0Window (Pencere)

Window menüsünde Bridge penceresinin genel görünümü ile çalışma alanı seçeneklerini içermektedir.

Workspace (Çalışma Alanı): Kişiye özel düzenlenebilmesi ve aynı şekilde kaydedilerek hafızaya alınabilmesi kullanıcılar açısından büyük kolaylık ve hız sağlamaktadır.
Save Workspace (Çalışma Alanını Kaydet): Çalışma stilinize göre Bridge penceresinde dilediğiniz
gibi hazırlayacağınız pencere ve pano yerleşimleri ile resim, dosya görüntüleme seçenekleri vs., olduğu gibi hafızaya kaydedilir. (Kaydetme sırasında çalışma alanına vereceğiniz isimler, pencerenin alt kısmında listelenir.) 
hspace=0
delete Workspace (Çalışma Alanını Sil):
Önceden kaydedilmiş çalışma alanlarının silinmesi için kullanılır.
Reset to Default Workspace (Varsayılan Çalışma Alanına Dönüştür): Adobe Bridge pencere görünüşleri programın varsayılan çalışma alanı düzenine dönüşür.
Lightbox (Işıklı Kutu): Bridge yan penceresindeki panolar kapanarak sadece resim ve dosyalar ışıklı masa üzerinde  gibi görüntülenir.
File Navigator (Dosya Gezgini): Resim ve dosyalar Bridge penceresinde standart ebatta görüntülenir.
Metadata Focus (Metaveri Odağı): Resim ve dosya bilgilerini içeren Metaveri panosu standart büyüklükte görüntülenir.
Filmstrip Focus (Film Şeridi Odağı): Bridge yan penceresindeki panolar kapanarak sadece resim ve
dosyalar standart film şeridi olarak görüntülenir.
Minimize (En Aza İndirge): Bridge penceresi komple Dock program havuzu çubuğuna indirilir.
Bring All to Front (Hepsini Öne Getir): Program havuzu çubuğuna (Dock) indirilmiş olan Bridge penceresi komple ekrana getirilir.
Download Status (Yükleme Durumu): Adobe Stock Photos (Adobe Arşiv Fotoğrafları) programı kullanılarak internet üzerinden on-line satın alınacak fotoğrafların indirilmesi ile ilgili yükleme penceresi açılır.

Help (Yardım)

Yardım menüsünde Adobe Bridge ve Version Cue programlarının kullanımını içeren detaylı İngilizce açıklamalarla birlikte programların güncellenmesini sağlayan updates bölümü bulunmaktadır.

hspace=0Bridge Help: Bridge Yardımı
Version Cue Help: Version Cue Yardımı
updates: Güncellemeler (Internet üzerinden on-line bağlantı sağlanarak, programların otomatik güncellenmesi gerçekleştirilir.)
 
Adobe Bridge programının diğer fonksiyon ve uygulamalarına gelecek sayımızda da yer vermeye devam edeceğiz.
 

 

March 2006

 


Genel