Photoshop Magazin
 


Her zaman lazım (Sayı 06)

01 February 2006 | Sayı: Feb 2006
 
1 2 3 4 5
 

Black printer: Siyah kalıp. Dört renkli baskıda siyah rengi basabilmek için kullanılan baskı levhası.
Blanking paper: Beyaz kağıt. Afişi çevreleyen, üstüne baskı yapılmamış kağıt.
Blocking: Tıkanıklık, tıkanma. Bir tele iletişim ağının aşırı doluluktan ya da aksamalardan ötürü yeni hizmet istemlerini reddetmesi.
Blind embossing: Kör baskı, gofre. Kağıda soğuk baskı yaparak yazı, amblem, süs vb. oluşturma yöntemi.
Blind headline: Anlamsız başlık. Ardından gelen metin okunmadıkça anlaşılması mümkün olmayan reklam başlığı.
Blocked: Bekletimde, donmuş. Bilgisayarda yürütülecek bir görevin durumunun bir olay için bekler durumda olması; örneğin bir mesajın gelmesi ya da bir özkaynağın serbest kalması için bekleme.
Blurb: Kitabın içeriğiyle ilgili, çoğunlukla kitabın arka kapağında yer alan kısa açıklama.
Binder: Bağlayıcı. Mürekkebin ya da boyanın uygulandığı yüzeye  daha iyi yapışmasını sağlayan katkı maddesi.
Bindery: Ciltevi. Kitap ciltlerinin yapıldığı yer.
Binding edge: Sırt kenarı. Kitabın ya da sayfanın sol kenarı, ağız kenarının karşısı.
Body type: Metin yazısı. Basın reklamı, broşür ve benzer basılı reklam araçlarının ana metni için kullanılan yazı karakteri ve punto.
Boldface: Etli yazı, kalın yazı. Belirli bir yazı karakteri için normal kabul edilen kalınlıkdan daha kalın harfler.
Bond paper: Yazı kağıdı. Donuk yüzeyli, kaliteli mektup kağıdı. Başlıklı kağıtlar için genellikle bu kağıtlar kullanılır.
Brand name: Marka adı. Markayı tanımlayan sözcük ya da sözcük dizisi.
hspace=0Brayer: El merdanesi. Mürekkebi kalıbın üstüne elle yaymakta kullanılan, çoğunlukla kauçuktan yapılmış silindir.
Breakage allowance: Fire payı. Satıcının oluşabilecek fire için yaptığı indirim.
Break line: Sayfa başına sarkmış son satır. Paragrafın bir sonraki sayfaya ya da sütuna taşan son satırı. Dizgide bu tür durumlardan kaçınılır.
Bridge: Reklam metninde bir konuyu ya da düşünceyi diğerine bağlamayı sağlayan sözcükler.
Briefing: Özetlem. Bir konuda özet bilgi, açıklama ya da talimat vermek amacıyla yapılan toplantı.
Bristol board: Bristol kartonu. Orta derecede kalın, parlak, beyaz, bir yüzü baskı kalitesinde perdahlı karton. Genellikle davetiye, pankart, kutlama kartı, mönü üretiminde kullanılır.
Broadcast: Tüme gönderim. Aynı verilerin bilgisayar iletişim ağları üzerinden tüm hedef alıcılara gönderilmesi.
Broadsheet: Geniş sayfa, olağan gazete boyutu, 9 sütunluk gazete.
Broadside: Özellikle reklam postasında kullanılan, yalnızca bir yüzü basılı büyük kağıt.
Bromide paper: Bromürlü kağıt. Fotoğraf baskılarında ve fotodizgide kullanılan, duyarlı yüzeyi gümüş bromür kaplanmış kağıt.
Bronze: Bronzlaşmak. Basılı kağıda metalik bir görüntü vermek için baskısı kurumadan bronz tozuyla kaplamak.
Broşlamak: Basımevinde basılan yaprakların ya da dikilmiş formaların sırtına karton ya da  kağıt yapıştırarak bir cilt oluşturmak.  
Broşür: Tanıtım amacı taşıyan renkli veya tek renk olarak hazırlanan kitapçık ya da tek, iki, üç  ya da akordeon kırımlı föy.            
Browsing: Tarama. İnternet ortamında, bilgisayarda vb. bir nesnenin aranması ve hızla gözden geçirilmesi.
hspace=0Buffer: Ara bellek; tampon devre. Veri iletiminde, verileri kısa bir süre saklayan aygıt.
Build up: Hazırlamak, hazırlık yapmak, altyapıyı kurmak. Ürün sunumu, açılış, reklam kampanyası vb. bir etkinlik ya da olay öncesi tanıtım ve hazırlık yapmak.
Bulk: Kağıt kalınlığı.
Bulky mechanical: Üçüncü hamur kağıt. Odun hamurundan elde edilen kağıt cinsi.
Bulk storage: Yığınsal bellek. Çok büyük kapasiteye sahip depolama belleği.
Bulletin: Bülten. Özel ya da resmi kuruluşlar ve yetkili kişilerce herhangi bir durumla ilgili olarak sürekli ya da gerektikçe yayımlanan duyuru.
Bullet point: Nokta. Reklam metninin çeşitli bölümlerinde dikkat çekmek amacıyla, özellikle bir listeyi oluşturan maddelerin başına konan noktalar.
Buried cable: Yeraltı kablosu. Toprağa gömülü kablo.
hspace=0Burst speed: Maksimum hızı. Bir veri işleme aygıtının kesilmeden işleyebileceği en yüksek hız.
Business card: Tanıtma kartı, kartvizit. Kişinin kimliğini, adres ve telefon numarasını, mesleğini, çalıştığı işyerinin adını, buradaki görevini vb. gösteren küçük kart. Tanıtma kartları kurum kimliğinin yansıtan ortamlardır.
hspace=0Bus poster: Otobüs afişi. Otobüslerin içine ya da dışına yerleştirilen afiş.
Busy: Kalabalık. Okunmasını ve anlaşılmasını güçleştirecek kadar çok yazı, biçim ve renk içeren basın reklamlarının içeriği.
Butt: Bitiştirmek. Dizgiyi sayfanın kenarından başlayarak boşluk bırakmadan yerleştirmek.
Byline: Dergi ve gazetelerde haberci ya da yazar adının yer aldığı satır.

 

February 2006

 


Terminoloji