Photoshop Magazin
 


Photoshop'ta Renk Rötuşu 2

01 January 2006 | Sayı: Jan 2006
 
1 2 3 4 5
 

Photoshop'ta Renk Rötuşu - 2
selective Color ve Hue/Saturation
(Seçmeli Renk ve Renk Tonu /Doygunluk)


Ofset baskı için sağlıklı renk rötuşlarının gerçekleştirilmesi, Photoshop içindeki renk fonksiyonlarının doğru sıraya göre uygulanmasına bağlıdır.

Geçen sayıda açık bir şekilde anlatmış olduğumuz uluslararası renk ayrım ve renk rötuşu standart uygulamalarına göre, resimlerdeki beyaz olması gereken en açık alan ile siyah olması gereken en koyu alana doğru CMYK % nokta değerleri girildiği takdirde, görsellerdeki renk sapmaları büyük ölçüde ortadan kalkmaktadır. Aynı şekilde nötr gri olması gereken alanlara doğru CMYK % nokta değerleri girildiği takdirde, gerçekte olması gereken tüm renk tonları otomatik olarak rötuşlanmış olmaktadır.

Daha önce de belirtmiş olduğum gibi, renk rötuşunda temel kural, ilk önce Beyaz ve Siyah girişlerin doğru şekilde yapılmasıdır. Beyaz Nokta ve Siyah Nokta girişleri yapılmadan, resimlerdeki beyaz ve siyah alanlar ile gri tonlardaki renk sapmaları giderilmeden diğer renk rötuş fonksiyonları kullanılmaz. Aksi takdirde görsellerdeki renkleri düzeltmeniz imkansız hale gelir ve saatlerce boş yere uğraşıp renkleri daha kötü tonlara çekmiş olursunuz.

BEYAZ ve SİYAH GİRİŞLERİNİN ÖNEMİ

Bilhassa ülkemizdeki diapozitif filmlerin büyük çoğunluğunda renk sapması 'cast' bulunmaktadır. Tarihi geçmiş bayat film ve banyo kullanımı ile aynı banyoda birçok filmin yıkanması renk sapmalarındaki en büyük sebeplerdir.

Bunların haricinde eğitimsiz fotoğrafçılar tarafından ucuz/kötü objektiflerin kullanılması, iç mekan ve stüdyolarda standart dışı ışıklarla çekimlerin yapılması, standart dışı ortamlarda çevredeki eşya, obje, duvar, yer ve tavandan yansıyan renkler resimlerdeki gerçek renk tonlarının farklı görünmesine yol açarak renk sapmalarına sebep olur.

Bir görseldeki renk sapması net ve açık şekilde sadece bayez, siyah ve gri tonlarda saptanabilir. Örneğin, diada kırmızı sapması mevcut ise, resimdeki kırmızı, lacivert, koyu yeşil alanlarda bu sapmanın ne kadar olduğunu bulamazsınız. Aynı şekilde resimde mavi sapması varsa, gökyüzü, deniz vs., alanlarda bu sapmanın derecesini tesbit edemezsiniz.

Görsellerdeki renk sapmaları ve ton bozuklukları sadece beyaz, siyah ve gri alanlarda net olarak saptanabildiği için, Beyaz Nokta ve Siyah Nokta girişleri ile nötr gri ton rötuşlarının öncelikle ve ilk sırada yapılması şarttır.

selectIVE COLOR (Seçmeli Renk)

Beyaz ve Siyah Nokta girişleriyle nötr gri tonların ince rö­tuşu için selective Color (Seçmeli Renk) fonksiyonu ikinci aşamada kullanılmalıdır. (Image>Adjustments>selective Color)

 Beyaz alandaki CMYK renk dengesinin ince rötuşu için 'Whites' seçilir ve aşağıdaki nokta değerlerine göre düzenleme yapılır:


hspace=0


Siyah alandaki CMYK renk dengesinin rötuşu için 'Blacks' seçilir ve aşağıdaki nokta değerlerine göre düzenleme yapılır:


hspace=0


Gerçekte siyah olması gereken en koyu alandaki CMYK % nokta değerleri, kullanılacak kağıdın cinsi ve kalitesi ile boyaların pigment yapısı, baskı makinesi, kullanılan diğer kimyasallar, ortam şartları vs., ile doğrudan ilişkilidir.

Bilhassa her kağıt cinsinin (Parlak Kuşe, Mat Kuşe, 1.Hamur, 3.Hamur) kaldırabildiği azami boya % nokta değeri toplamı farklı değerlerde olduğu için, baskı üretiminin uygulanacağı kağıdın kalitesi düştükçe, diğer parametreler de dikkate alınarak CMYK % nokta değerleri %10-%20 azaltılmalıdır. Tabloda örnek olarak verilen rakamlar sadece Parlak Kuşe kağıt için geçerlidir.

Orta ton nötr gri alandaki CMYK renk dengesinin ince rötuşu için 'Neutrals' seçilir ve aşağıdaki nokta değerlerine göre düzenleme yapılır:

Nötr gri tonların CMYK % nokta değerleri dengesi bir önceki yazımda da belirttiğim gibi, ancak profesyonel gri balans prova baskıları neticesinde ölçülüp hesaplanarak saptanmaktadır.

Yukarıda verilen rakamlar genel olarak kuşe kağıtlar için geçerlidir. 1.Hamur ve bilhassa 3.Hamur gazete kağıtlarının kendi renk tonu kirli sarımtırak beyaz olduğu için ve ayrıca nokta kazancı daha yüksek gerçekleştiğinden, nötr gri tonların CMYK % nokta değerleri çok daha farklıdır.

Gerekli dü­zeltmeleri yapmak için, CMYK bö­lümlerindeki kutulara '-' / '+' rakam girebilir veya renklerin ilgili düğmelerini sağa sola kaydırarak renk tonlarını değiştirebilirsiniz.

Rö­tuşlar yapılırken 'Info' penceresi açık tutularak CMYK değerleri sü­rekli kontrol edilmelidir.

Ton eğrisi dengesinin bozulmaması için 'Method: Relative'de kalması daha uygundur.

RENK RÖTUŞLARI

Beyaz Alan, Siyah Alan ve Gri tonlardaki CMYK nokta değerleri ofset baskı kriterlerine uygun rö­tuşlandığı takdirde, bü­yük ölçüde ana ve ara renk tonlarınız da otomatik olarak ton eğrisine uygun şekilde dü­zeltilmiş olacaktır.

Ancak bazı resimlerde Beyaz, Siyah veya Gri ton alanları olmayabilir. Öte yandan, her ne kadar resimdeki renk sapmalarını yoketmiş olsanız bile, gerek kendi görsel beğeniniz, gerekse müşterinin isteği doğrultusunda, ya da objenin kendi orijinal renk tonunu baskıda elde edebilmek için, ana ve ara renklerin de rö­tuşlarını yapmanız gerekebilir.

Bilhassa gazete ilanlarında renklerin daha canlı ve temiz çıkmasını sağlamak için mutlaka ana ve ara renkleri kirleten üçüncü renklerin nokta değerleri azaltılmalıdır.

Renklerin rötuşlarına başlamadan önce, birçok fonksiyonda kullanılan rötüş rengi seçimlerinde, resimdeki hangi renk alanlarının rötuştan doğrudan etkileneceği ve hangi rötuş renginin seçilmesi gerektiği çok iyi bilinmelidir.

RÖTUŞ RENGİ SEÇİMİ

Ofset baskı sisteminde ana renkler olan Cyan, Magenta ve Yellow ile ara renkler Red, Green ve Blue renk tonları birçok insanın kafasını karıştırmaktadır. Resimlerin renk rö­tuşları yapılırken yanlış renk alanlarının seçimi, istenilen neticeyi vermemekte ve baskı aşamasında kö­tü sürprizler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple renklerin dü­zeltilmesi aşamasında rö­tuştan etkilenecek olan renk alanlarının çok iyi hesaplanması gerekir.
Cyans (Mavi tonlar): Mavi renk tonlarında Magenta nokta değerleri yüksek olabilir. Ancak bu değerin %50'yi geç­mesi halinde, mavi renk lacivert'e doğru gider. Bu sebeple bilhassa koyu mavi gökyü­zü ve denizlerin rö­tuşlarında, 'Cyans' ile birlikte 'Blues' da kullanılabilir. Genel olarak 'Cyans' seçiminde yapılan rö­tuşlar resim içindeki bü­tün mavi tonları bü­yük ölçüde etkiler.

Magentas (Magenta tonlar): 'Magenta' ana renklerden birisi olduğu için, genelde 'Magenta' nokta değerlerinin yüksek olduğu renk alanlarında etkilidir.

Yellows (Sarı tonlar): 'Yellow' en yüksek nokta değerindedir. Diğer renklerin nokta değerleri dü­şüktür. Yellow ana renk olduğu için, rö­tuş sırasında en çok temiz sarı tonlar etkilenmektedir. İnsan teninin rö­tuşunda ikinci aşamada kullanılabilir. Bazı resimlerdeki ağaç ve çimen tonları da 'Yellows' renk alanı içine girmektedir. Sarıya çalan, Cyan nokta değeri dü­şük yeşillerin rö­tuşunda 'Yellows' kullanılabilir.

Reds (Kırmızı tonlar): Magenta en yüksek nokta değerindedir. Yellow nokta değeri Magenta'ya eşit veya biraz altındadır. Cyan ve Black nokta değerleri ise çok dü­şüktür. İnsan teninin rö­tuşu öncelikle 'Reds' seçilerek yapılmalıdır.

Greens (Yeşil tonlar): Yeşil renkler Cyan ve Yellow karışımından oluşmaktadır. Ancak bilhassa ağaç tonlarında gölgeler çok yoğun olduğundan, Magenta ve/veya Black noktalar bir hayli yüksektir. Bu sebeple yeşillerin rö­tuşunda çoğu zaman zorluklar yaşanmaktadır. Koyu ve kirli yeşillerin temizlenmesini sağlamak için, diğer rö­tuş fonksiyonlarını da kullanmalısınız. Öte yandan, mavi renkleri fazla etkilemeden, sadece turkuaz ve cam gö­beği tonlarının dü­zeltilmesinde 'Greens' seçilebilir.

Blues (Lacivert ve Eflatun tonlar): Magenta nokta değerleri Cyan'a yakın veya eşit olması durumlarında, rö­tuş yapmak için 'Blues' alanlar seçilmelidir. Koyu gökyüzleri, deniz ve benzeri alanların rö­tuşlarını 'Blues' seçerek yapın.

selectIVE COLOR (Seçmeli Renk)

selective Color rötuş fonksiyonu daha çok renk tonlarının CMYK %nokta değerlerini çok iyi bilen tecrübeli renk ayrım uzmanları ve profesyonel scanner operatörleri tarafından kullanılmaktadır. Bu fonksiyonda doğru renk alanları seçilerek, o rengin içinde, renk tonunu oluşturan CMYK % nokta değerleri azaltıp çoğaltılarak rötuş gerçekleştirilmektedir. selective Color'ı sağlıklı kullanabilmeniz için ofset baskıda gerçek renk tonunu verebilecek CMYK nokta değerleri karşılığı renk bilgisine sahip olmanız gerekir. Bu fonksiyonla rötuş yapmak için ayrıca özel olarak basılmış Renk Skalası veya Renk Kataloglarından faydalanabilirsiniz.

Rö­tuş yapacağınız renk alanını (Reds=Kırmızılar, Yellows=Sarılar, Greens=Yeşiller, Cyans=Temiz Maviler, Blues=Lacivert/Koyu Maviler, Magentas=Pembeler) seç­tikten sonra, Info'da CMYK % nokta değerlerini kontrol ederek, basılacak kağıdın cinsine gö­re hazırlanmış renk skalasını da rehber alarak, fazla veya az gördü­ğü­nüz %nokta değerlerini kolayca değiştirebilirsiniz. Cyan, Magenta, Yellow ve Black kanallarındaki çubuğu sağa kaydırarak % nokta değerlerini arttırabilir, sola kaydırarak da % nokta değerlerini azaltabilirsiniz. Renk bilginiz kuvvetli ise, resimdeki her türlü rö­tuşu selective Color ile çok rahat ve kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
Relative: İşaretli olduğu zaman, sadece seçili renk tonu alanları, ton eğrisi bozulmayacak şekilde etkilenmiş olur.
Absolute: İşaretli olduğu zaman, seçili renk tonuna yakın bü­tün alanlar etkilenir ve girilen rakamlar CMYK %nokta değerlerini anında değiştirir.

hspace=0

HUE/SATURATION (Renk Tonu ve Doygunluk)

Fotoğraflardaki renklerin genel ton değişimleri ile doygunluk ve saflıklarının düzeltilmesi, renk tonlarının açıklaştırılması veya koyultulması için kullanılan 'Hue/Saturation' fonksiyonunda, renk alanların doğru seçimi çok önemlidir.
(Image>Adjustments>Hue/Saturation)

HUE (Renk Tonu Değişimi)

Seç­miş olduğunuz Ana veya Ara renk tonlarının en yakın diğer iki renge doğru renk değişikliğini gerçekleştirmek için kullanılır.

Reds (Kırmızı tonlar):
Reds (Kırmızılar) alanı seçildiğinde, resim içindeki kırmızı renk alanlarınızı, kırmızıyı meydana getiren Magenta veya Yellow renklerine doğru kaydırabilirsiniz. Şayet kırmızılarınız içinde Magenta noktalar yüksek ise, Hue çubuğunu sağa doğru kaydırarak, kırmızılarınızı sarıya doğru dö­nüştürmüş olursunuz. Tersi olarak da kırmızı olması gereken alanlar turuncu gibi ise, bu takdirde çubuğu sola doğru kaydırarak Magenta noktaları yükseltmiş ve gerçek kırmızı tonları yakalamış olursunuz. Bilhassa insan teniyle ilgili dü­zeltmelerde, Magenta ve Yellow dengesini çok rahat dü­zeltebilirsiniz. Bu alanda yapacağınız kaydırmalarda mavi, yeşil ve lacivert alanlar hiç etkilenmez, magenta ve sarıya yakın alanlar ise çok az değişikliğe uğrar.

Yellows (Sarı tonlar): Yellows (Sarılar) alanı seçildiğinde, resim içindeki sarı renk alanlarınızı, sarı ana rengin yanındaki ara renkler olan yeşil veya kırmızıya doğru dö­nüştü­rebilirsiniz. Hue çubuğunu sağa doğru kaydırdığınızda, sarı renk tonlarınız yeşile doğru geçiş yapar. Tersi olarak bu çubuğu sola doğru kaydırdığınızda ise, sarı renk tonlarınız kırmızıya doğru gider. Bilhassa sararmış çimenleri Yellows alanı seçerek rötuş yapabilirsiniz. Şayet insan teninde sarı nokta değerleri çok yüksek ise, Yellows tercihinde Hue sola doğru kaydırılır ve kırmızıya doğru geçiş yapılarak, insan tenindeki solgunluk ortadan kaldırılmış olur. Bu alanda yapacağınız kaydırmalarda mavi, magenta ve lacivert alanlar hiç etkilenmez, kırmızı ve yeşile yakın alanlar ise çok az değişikliğe uğrar.

Greens (Yeşil tonlar): Greens alanı seçildiğinde, resim içindeki yeşil renk alanlarınızı, yeşili meydana getiren Cyan ve Yellow renklerine iterek geçiş rö­tuşu yapabilirsiniz. Hue çubuğunu sağa doğru kaydırmanız halinde, yeşillerinize Cyan katarak soğuk yeşil tonlar elde etmiş olursunuz. Yeşil tonlarınızı sarartmak isterseniz, bu çubuğu sola doğru kaydırmanız gerekir. Greens alanlarda yapacağınız rö­tuşlarda magenta, kırmızı ve lacivert renk tonları hiç etkilenmez, Cyan ve Yellow renk alanları ise çok az değişikliğe uğrar.

Cyans (Mavi tonlar): Cyans alanı seçildiğinde, resim içindeki temiz mavi renk alanlarınızı, Cyan ana rengin yanındaki ara renkler olan Yeşil ve Laciverte doğru geçiş yaptırabilirsiniz. Hue çubuğunu sağa doğru kaydırdığınızda, mavi renk tonlarınız lacivert ve mor renge doğru gider. Tersi olarak bu çubuğu sola doğru kaydırdığınızda ise, mavi renk tonlarınız daha soğuk mavi ve yeşil tonlara geçer. Bilhassa gökyü­zü­nün rö­tuşlarında Cyans seçilmelidir. Magenta nokta değeri yüksek olan gökyü­zünde, çubuğu sola doğru kaydırarak lacivert ve mor gökyü­zünden kurtulmuş olursunuz. Cyan nokta değeri yüksek olan turkuaz ve cam göbeğinde de Cyans seçebilirsiniz. Bu alanda yapacağınız kaydırmalarda kırmızı, magenta ve sarı alanlar hiç etkilenmez, lacivert ve yeşile yakın alanlar ise çok az değişikliğe uğrar.

hspace=0

Blues (Lacivert ve Eflatun tonlar): Blues alanı seçildiğinde, resim içindeki koyu mavi, lacivert ve eflatun alanlar ile deniz, blujean gibi bölgelerde, bu renkleri meydana getiren Cyan ve Magenta renkleri arasında geçiş rö­tuşu için kullanılır. Hue çubuğunu sağa doğru kaydırmanız halinde, lacivert tonlarınız eflatun ve mor renklere doğru gider. Lacivert  tonlarınızı mavileştirmek ve eflatun/mor tonlardan kurtulmak isterseniz, bu çubuğu sola doğru kaydırmanız gerekir. Blues alanlarda yapacağınız rö­tuşlarda sarı, yeşil ve kırmızı renk tonları hiç etkilenmez, Cyan ve Magenta renk alanları ise çok az değişikliğe uğrar.

Magentas (Magenta tonlar): Magenta alanı seçildiğinde, resim içindeki temiz magenta ve pembe renk alanlarınızı, magenta ana rengin yanındaki ara renkler olan Kırmızı ve Laciverte doğru dö­nüştü­rebilirsiniz. Hue çubuğunu sağa doğru kaydırdığınızda, magenta renk tonlarınız kırmızıya doğru gider. Tersi olarak bu çubuğu sola doğru kaydırdığınızda ise, magenta renk tonlarınız mor ve lacivert tonlara geçiş yapar. Bilhassa magenta nokta değeri yüksek bayan dudaklarının rö­tuşunda çokça kullanılmaktadır.Bu alanda yapacağınız kaydırmalarda yeşil, cyan ve sarı alanlar hiç etkilenmez, mor ve kırmızıya yakın alanlar ise çok az değişikliğe uğrar.

SATURATION (Renk Doygunluğu/Saflığı)

Saturation fonksiyonu, resim alanı içindeki tüm renklerin temizlenerek canlandırılmasında ve doygunluk/saflık değerinin yükseltilmesi ya da azaltılmasında kullanılır. Birçok sebepten dolayı temiz renk tonlarımız resimlerde kirli olarak gö­zü­kebilir veya bazı renk tonları gerçek hayatta olmadığı kadar temiz, parlak ve aşırı doygun/saf çıkabilir. Gazete baskılarında ise kullanılan kağıdın özelliğinden dolayı CMYK noktalarda şişme (nokta kazancı) ve 'çamurlaşma' diye adlandırılan kirlenmeler meydana gelmektedir. Saturation fonksiyonu, resim içindeki renk tonlarını kirleten, saflık değerini azaltan ikinci ve/veya üçüncü renklerin nokta değerlerini dü­şürmekte, aynı zamanda seç­tiğimiz rengi meydana getiren CMY nokta değerlerini yükselterek daha canlı, daha temiz, doygun ve daha parlak renk tonları elde etmenizi sağlamaktadır. Örneğin; genel olarak yeşil ağaç ve çimenler kirli ve koyu olarak çıkmaktadır. Yeşil renk tonlarını, üçüncü renk olan Magenta rengi kirletmekte ve koyulaştırmaktadır.

hspace=0

Yeşil tonların daha temiz, canlı, doygun ve parlak çıkmasını istiyorsanız, Greens seçimi yaparak Saturation çubuğunu sağa doğru kaydırmalısınız veya +10, +20 gibi rakamlar girmelisiniz. Ayrıca yeşil renklerin içindeki Siyah noktaları da azaltabilirsiniz.

Bu tür benzer işlemleri gerçekleştirmek için 'Master' (tüm renkler) dahil olmak üzere Reds, Yellows, Greens, Cyans, Blues ve/veya Magenta renk alanlarını seç­tikten sonra Saturation çubuğunu sağa doğru kaydırmanız veya boş kutuya '+' bir değer girmeniz yeterlidir.

Şayet seç­miş olduğunuz renk tonunun saflığını, parlaklığını ve temizliğini azaltmak istiyorsanız, bu kez Saturation çubuğunu sola doğru kaydırmanız veya boş kutuya '-' değer girmeniz gerekir.

Saturation çubuğunu sola doğru kaydırdıkça, renk tonları saflıklarını kaybeder ve seçmiş olduğunuz renk alanı gri tona dönüşmüş olur. 'Master' renk alanı seçilerek Saturation çubuğu sola dayandırılırsa, fotoğraf komple gri tona dönüşür.

LIGHTNESS (Açıklık, Koyuluk)

Lightness fonksiyonu, resim alanı içindeki renk tonlarının, diğer renk alanlarını etkilemeyecek şekilde açılmasında (nokta değerinin dü­şü­rülmesi) veya koyulaştırılmasında (diğer kirletici ikinci ve üçüncü renklerin yükseltilerek koyu tonlara gitmesi) kullanılmaktadır.

Örneğin; ışığı az gelmiş resimlerde insan yüzleri yoğun kırmızı tonda karşımıza çıkabilir. Bu durumda Reds tercihi yapılır ve Lightness çubuğu sağa doğru kaydırılarak kırmızılardaki Magenta ve Yellow %nokta değerleri azaltılmış olur.

Renk tonlarını aç­mak ve %nokta değerlerini azaltmak için 'Master' (tüm renkler) dahil olmak üzere Reds, Yellows, Greens, Cyans, Blues ve/veya Magenta renk alanlarını seç­tikten sonra Lightness çubuğunu sağa doğru kaydırmanız veya boş kutuya '+' bir değer girmeniz yeterlidir.

Şayet seç­miş olduğunuz renk tonunu koyulaştırmak istiyorsanız, bu kez Lightness çubuğunu sola doğru kaydırmanız veya boş kutuya '-' değer girmeniz gerekir. Hue, Saturation ve Lightness fonksiyonları gri tonları genel olarak etkilemezler.

DAMLALIK ile RENK SEÇMEK

Hue/Saturation fonksiyonundaki damlalıklar, menüde belirtilen ana ve ara renklerin dışında kalan karmaşık renk tonlarının seçimlerinde kullanılmaktadır. Ayrıca belirtilen renklerin daha dar aralıklarında, daha az renk tonu alanlarında rötuş yapmak için de damlalıkları kullanabilirsiniz.

Damlalıkla fotoğrafta istediğiniz renk tonu üzerine tıkladığınız takdirde, sadece seçtiğiniz renk tonu aralığı yapılacak rötuştan etkilenmiş olacaktır. Örneğin; Kırmızı alanları etkilemeden, sadece pembe renkler üzerinde düzeltme yapmak istiyorsanız, bu damlalığı pembe rengin üzerine tıklamanız gerekir. Ana ve ara renklerin dışında kalan kahverengileri, koyu nefti yeşilleri, kirli mavi ve lacivert tonları vs., seçebilmek için damlalığı bu tonların bulunduğu alana tıklayın. Aynı şekilde sadece ten renklerin renk tonunu değiştirmek veya doygunluğunu/saflığını düzeltmek, ya da rengi açmak istiyorsanız, damlalığı seçerek ten rengin üzerine tıklamanız gerekir.

Damlalık ile, resim üzerinde birden fazla renk tonunu karmaşık olarak üst üste seçebilirsiniz. Bu durumda üst üste ilave ettiğiniz renk tonlarının rötuşlarını aynı anda tümüne birden uygulamış olursunuz.

Damlalık, seçilen renklerden istemediğiniz renk tonlarını çıkartmak için kullanılır. Menüden belirlediğiniz herhangi bir renk alanı içinden, rötuştan etkilenmesini istemediğiniz rengi çıkartmak için, görsel üzerindeki renk tonunun üzerine tıklamanız yeterlidir.

Damlalıkları dilediğiniz gibi kullanarak, renklerin daha ayrıntılı tonlarında Hue/Saturtion/Lightness rötuşları yapabilir, aynı rengin farklı tonlarının etkilenmesini azaltmış olursunuz.

hspace=0

RENK TONU ETKİLENME ALAN AYARI

Hue/Saturation penceresinde herhangi bir renk seçtiğiniz zaman, en alttaki renk çubuğu üzerinde rötuştan etkilenecek olan alanlar ortadaki gri basamakla otomatik olarak belirtilir.
Koyu gri basamak, rötuştan en çok etkilenecek alanı gösterir. Açık gri basamaklar ise rötuştan daha az etkilenecek olan renk tonlarını belirtir.

Bu gri basamakların düğmeleri sağa-sola kaydırılarak etkilenecek alanlar istenildiği kadar daraltılabilir veya genişletilebilir. Bu basamakları kullanarak daha ayrıntılı ve daha ince veya daha geniş renk tonu aralıklarında rötuş işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

COLORIZE (Sepya Ton)


'Colorize' kutusu işaretlendiği zaman, renkli olan fotoğraflar otomatik olarak 'Sepya' tonlara dönüşür. Hue, Saturation ve Lightness değerlerini değiştirerek sepya renk moduna dönüşen resimlere istediğiniz renk tonlarını uygulayabilirsiniz.

 selective Color ile Hue/Saturation fonksiyonlarındaki rö­tuşlar sadece seçilmiş olan renk tonu alanını etkiler. Örneğin; Reds seçilerek rö­tuş yapmanız durumunda, resim içindeki sadece kırmızı alanları etkilemiş olursunuz. Reds'te yapılacak dü­zeltmeler, mavi, yeşil ve lacivert renk tonlarını hiç etkilemez, magenta ve sarı renk tonlarında ise kırmızıya yakın olan nokta değerlerinde küçük oynamalar oluşur.

Ancak burada dikkat edeceğiniz önemli husus, Reds seçildiği zaman, kırmızının tüm Açık ton, Orta ton ve Koyu tonları etki alanına girmiş olmakta ve rö­tuşlardan açık kırmızı ve koyu kırmızı alanlar da etkilenmektedir.

Resimlerinizde renk rö­tuşlarını gerçekleştirirken hiç­bir zaman aşırı değerler girmeyiniz. Photoshop'taki rö­tuş fonksiyonlarını iyice kavradıktan sonra, yapılması gereken işleme gö­re, olanaklar dahilinde, her bir fonksiyonda kü­çük kü­çük oynamalar yaparak renk dü­zeltmelerini gerçekleştirmeye çalışınız. Fazla miktarda rö­tuş yapılması, resimlerin gri ton eğrisi ile renk ton eğrilerini bozar, renklerde patlamalara sebep olur, 'yolma' dediğimiz densite farklılıkları ve renk basamakları meydana gelir.

Her zaman aklınızda bulunması gereken en önemli husus, ofset baskı tekniğinde CMYK renklerin tü­mü %nokta bü­yüklükleri esasına gö­re baskı yapmaktadır. Bu sebeple ekranınız ne kadar kalibreli de olsa, renk tonlarındaki CMYK %nokta değerlerinin hangi renk tonlarını oluşturduğunu mutlaka öğrenmeniz gerekir. Bilhassa kritik renk tonlarının ve en çok kullanılan renklerin CMYK % karşılıklarını renk skalalarından veya renk kataloglarından kontrol ederek renk rö­tuşlarınızı gerçekleştirmelisiniz

 

January 2006

 


Genel