Photoshop Magazin
 


Adobe Macromedia Birleşmesi Tamamlandı

01 January 2006 | Sayı: Jan 2006
 
1 2 3 4 5
 


hspace=0


Adobe Systems Incorporated şirketi, Nisan 2005 tarihinde yaklaşık 3,4 milyar dolar değerindeki hisse senedi işlemleriyle Macromedia’yı satın aldığını ilan etti. 3 Aralık 2005’de ise bütün yasal süreçlerden onay alınarak birleşme tamamlandı.

Adobe ile Macromedia birleşmesi, dünyanın en büyük en yaratıcı ve farklı platformlarda yazılım üreten şirketlerden birisini oluşturdu. Bu satın alma ile endüstrinin en kuvvetli iki markası bir araya gelmiş oldu.

Yeni oluşan şirketle farklı platformlar ve cihazlar üzerinde içerik yaratma, yönetme ve iletme teknolojileri çok daha hızlı bir şekilde gelişecektir. Birlikte, iki şirket, müşteri ihtiyaçlarının daha geniş bir yelpazesini karşılayacak ve özellike cep telefonu ve mobil iletişimde yeni sektörlere doğru büyüme konusunda önemli fırsatlara sahip olacaktır.

Adobe’nin İcra Kurulu Başkanı olan Bruce Chizen “Dijital içerikteki hızlı büyüme, mobil telefonlar kablosuz cihazlar ve broadband teknolojisinin yaygınlaşması ile birlikte dünyanın bilgiyle buluşma ieklini değiştiriyor. Adobe ve macromedia bu gidişatın tam ortasında yer alarak kişilerin ve şirketlerin iletişim ortamlarını yeniden tanımlayacaklardır. “ dedi.

Bilkom Türkiye Genel Müdürü Tansu Yeğen “Adobe ve Macromedia firmalrın birleşmesi ile Adobe, dünya yazılım devleri arsına girmiştir. Bu birleşme değişen paradigmaları içerisinde artan dijital içeriğin el bilgisayarları, cep telefonları gibi araçlarla birlikte konumlandırılabilmesini sağlayacaktır dedi”. Bu birlişme neticesinde, Adobe ürünlerinin yanı sıra  Macromedia ürünlerinin satışına da başlamıştır.

 

January 2006

 


Haberler