Photoshop Magazin
 


Photoshop'ta Renk Rötuşu-1

01 December 2005 | Sayı: Dec 2005
 
1 2 3 4 5
 

Photoshop'ta Renk Rötuşu-1


hspace=0


Profesyonel renk rötuşunda temel kural öncelikle Beyaz ve Siyah nokta girişlerinin doğru alanlarda, doğru CMYK nokta değerleriyle gerçekleştirilmesi ve gri tonlardaki renk sapmasının giderilmesidir.

Ofset baskıda ‘nokta’ en önemli ve en kritik unsurdur. Tüm kalite ve renk kontrolleri nokta değerlerine bakılarak yapılır. Matbaalar nokta değerlerini değiştiremez, noktalar üzerinde oynama yapamaz ve teknik olarak filmde/kalıp üzerinde ne varsa ancak onu basabilir.

Ofset baskı sisteminde renklerin oluşumu CMYK nokta değerlerinin büyüklüklerini esas aldığı için, resimlerdeki nokta değerlerinin kontrolü ve düzeltilmesi şarttır. Dijital çekilen fotoğrafların renk rötuş işlemini yapacak bir servis büro,  kurum veya kuruluş olmadığı için, bu önemli renk düzeltme görevi siz Photoshop kullınıcılarına düşmektedir. Bu sebeple tüm Photoshop hspace=0kullanıcıları profesyonel renk rötuşunu mutlaka tüm resimlerde uygulamalı ve temel renk düzeltme kurallarını bilmelidir.


GENEL TON EĞRİSİ


Ton eğrisinin mükemmeliği resimlerin görsel kalitesini doğrudan etkiler. Fotoğrafların çekiminde kullanılan ışık az veya çok gelmiş olabilir. Bu durumda resimler açık veya koyu ton olarak ortaya çıkar. Rötuş işlemlerinde az ışık almış (under exposure) koyu diaları açmak daha kolaydır ve istenilen detay derinliğine ulaşılabilinir.
 

hspace=0

Ancak fazla ışık almış (over exposure) açık ton resimlerde ton eğrisini istenilen düzeye ulaştırmak hemen hemen olanaksızdır. Çünkü açık ton resimlerde, ışık fazla geldiği için objelerde varolan detay yokedilmiş olmaktadır. Bu sebeple resimleri seçerken daha koyu tonda olanları tercih etmelisiniz.

Ton eğrisinin düzeltilmesinde Beyaz Nokta seçimi ile Siyah Nokta seçimi çok önemlidir. Resimlerdeki genel ton eğrisi ile genel renk sapmasının giderilmesi Beyaz ve Siyah nokta seçimlerinin doğru yapılmasına bağlıdır. Ton eğrisindeki bu iki uç noktanın doğru seçimi, resimdeki tüm renk sapmalarını (cast) düzelterek görseli doğal renklerine getirir.

Ton Eğrisi

Açık ton  : %  0 - % 25 (Highlight-HL)
Orta ton : %25 - % 75 (Midtone-MT)
Koyu ton : %75 - %100 (Shadow-SH)
nokta değerleri arasıdır.

Ancak buradaki ara ton geçiş değerleri sabit değildir, yumuşak ve homojen ara ton geçiş etkinliğinin azaldığı nokta değerleridir. Bu sebeple yukarıda verilen rakamlar genel olarak algılanmalıdır. Resimlerde geçiş kopukluklarının önlenmesi için tonlar arasındaki etkilenme azalarak devam eder.

BEYAZ ve SİYAH NOKTA SEÇİMİ

Beyaz Nokta, resimdeki gerçek hayatta beyaz olması gereken en açık ton alanıdır. Pembe veya açık mavi bir yeri Beyaz Nokta olarak seçemezsiniz. Öte yandan bir gömleğin beyazını seçerken de mutlaka en çok ışık almış ve nokta değerlerinin en düşük olduğu alan seçilmelidir.

hspace=0

Floresan lamba ve benzeri ışık kaynakları ile gümüş metal veya cam, kristal bardakların ışıktan parlayan kısımları da beyaz olarak kabul edilmez ve bu alanlar mutlaka kağıdın kendi renginde olması gerekir. Bu alanlara hiçbir zaman CMYK nokta gelmemesi ve boş/kabak kalması temel kriter olduğu için nokta değerleri ‘% 0’ olmalıdır. Aksi takdirde, asıl beyaz olması gereken alanlar gri renge doğru kayar.

Siyah Nokta, gerçek hayatta siyah olması gereken en koyu alandır. Koyu yeşil, koyu kahve gibi yerleri Siyah Nokta olarak seçemezsiniz. Aksi takdirde orta tonlardaki renkler koyulaşır, kirlenir ve gerçek rengini kaybeder.

Öte yandan diaların dışındaki filmin kendi siyah alanlarının da Siyah Nokta olarak seçilmesi hatalı bir davranıştır. Her bir resmin kendi içindeki ton eğrisi ve renk tonları farklılık arzeder ve diaların kenar siyahlıkları genel olarak sabit kaldığından yapılacak renk rötuşları hatalara sebep olur.

hspace=0

OTOMATİK BEYAZ NOKTA, SİYAH NOKTA ve ORTA TON RÖTUŞU

hspace=0>>‘Levels’ rötuş fonksiyonunu açın: Image>Adjust>Levels

>> 'White Point' (Beyaz Nokta) damlalığını tıklayın ve ‘Color Picker’ penceresinde;

C= %5 veya 5 veya 6
M= %3 veya 4 veya 4
Y= %3 veya 4 veya 4
K= %0 veya 0 veya 0  değerlerini girip Enter basın.

hspace=0

>>'Gray Point' (Gri Nokta) damlalığını tıklayın ve ‘Color Picker’ penceresinde;
C = %45 veya 50 veya 50
M= %40 veya 40 veya 45
Y = %35 veya 35 veya 40
K = %  5 veya  5 veya 10 değerlerini girip Enter basın.

>>Black Point' (Siyah Nokta) damlalığını tıklayın ve ‘Color Picker’ penceresinde;
C = %95 veya 95 veya 95
M = %75 veya 75 veya 70
Y  = %70 veya 75 veya 70
K  = %70 veya 75 veya 70 değerlerini girip Enter basın.

>> ‘Auto’ tuşunu tıkladığınız zaman, girmiş olduğunuz Beyaz, Siyah ve Orta Ton CMYK değerlerini hedef alan Photoshop, resimdeki ton eğrisini düzelterek, otomatik rötuş işlemini gerçekleştirmiş olur.

>>Şayet resim içinde parlayan cisimler veya ışık kaynağı var ise, Beyaz Nokta değerlerinin tümünü ‘% 0’ olarak girmeniz gerekir. Otomatik giriş ile elde edilecek netice baskı aşamasında tam anlamıyla mükemmel sonuca ulaşmayabilir. Bu sebeple nokta değerlerini kontrol etmenizde büyük yarar vardır.

KONTROLLÜ BEYAZ ve SIYAH NOKTA RÖTUŞU

>> ‘Levels’ rötuş fonksiyonunu açın: Image>Adjust>Levels

>> Resim içinde gerçekte beyaz olması gereken en düşük CMYK nokta değerlerinin bulunduğu alanı/noktayı ‘Info’ penceresinden kontrol ederek seçin.

>>‘Levels’ penceresinde ‘Channel: Cyan’ seçin ve C nokta değeri %5’e inene kadar Açık Ton (HL) düğmesini sola doğru kaydırın.

>>‘Channel: Magenta’yı seçin ve M nokta değeri %3’e inene kadar Açık Ton (HL) düğmesini sola doğru kaydırın.

hspace=0

hspace=0

>>‘Channel: Yellow’u seçin ve Y nokta değeri %3’e inene kadar Açık Ton (HL) düğmesini sola doğru kaydırın.

>>‘Channel: Black’ı seçin ve K nokta değeri %0’a inene kadar Açık Ton (HL) düğmesini sola doğru kaydırın.
Beyaz Nokta rötuşu yapılmış demektir.

>> Resim içinde gerçekte siyah olması gereken en yüksek CMYK nokta değerlerinin bulunduğu alanı/noktayı ‘Info’ penceresinden kontrol ederek seçin.

>>‘Levels’ penceresinde ‘Channel: Cyan’ seçin ve C nokta değeri %95’e yükselene kadar Koyu Ton (SH) düğmesini sağa doğru kaydırın.

>>‘Levels’ penceresinde ‘Channel: Magenta’ seçin ve M nokta değeri %80’e yükselene kadar Koyu Ton (SH) düğmesini sağa doğru kaydırın.

>> ‘Levels’ penceresinde ‘Channel: Yellow’ seçin ve Y nokta değeri %75’e yükselene kadar Koyu Ton (SH) düğmesini sağa doğru kaydırın.

>> ‘Levels’ penceresinde ‘Channel: Black’ seçin ve K nokta değeri %70’e yükselene kadar Koyu Ton (SH) düğmesini sağa doğru kaydırın.hspace=0

Siyah Nokta rötuşu da yapılmış demektir. Açık Ton ve Koyu Ton ayarlarını yaparken Orta Ton (MT) düğmesinin de birlikte hareket ettiğini göreceksiniz. Ancak orta tonlardaki renklerde düşüklük veya fazlalık gözünüze çarparsa, Orta Ton düğmesini sağa veya sola kaydırarak, gerekli düzeltmeleri de yapabilirsiniz.

KOYU TON RESİMLER

Işığı az gelmiş Koyu Ton resimlerde Levels menüsünü kullanarak, CMYK % nokta değerlerini istediğiniz gibi azaltabilirsiniz. Bu işlem için, Levels alt çubuğundaki Koyu Ton (SH) düğmesini sağa kaydırmanız gerekir. Bu durumda seçmiş olduğunuz CMYK renk kanalındaki yüksek nokta değerleri azalacaktır.

AÇIK TON RESİMLER

Işığı fazla gelmiş Açık Ton resimlerinizde de Levels menüsünü kullanarak, CMYK % nokta değerlerini istediğiniz gibi yükseltebilirsiniz.

Bu işlem için, Levels alt çubuğundaki Açık Ton (HL) düğmesini sola kaydırmanız gerekir. Bu durumda seçmiş olduğunuz CMYK renk kanalındaki düşük nokta değerleri yükseltilmiş olacaktır.

NÖTR GRİ TONLAR

Ofset baskıda en önemli renk tonu gri’lerdir. Gri renk tonu, CMY % nokta değerlerinin eşitliği durumunda gerçekte olması gereken temiz nötr gri renk tonunu vermez. Cyan renk değerinin mutlaka Magenta ve Yellow’dan biraz daha yüksek olması gerekir.

Örnekte değişik nokta değerlerinde hazırladığımız kutulardaki gri renklerin, dergimizin kullandığı kağıt, boya, baskı makinesi vs., fiziksel ve kimyasal şartlara göre farklılıklarını açıkça görebilirsiniz.

Fotoğraf çekimi esnasında kullanılan ışıkların veya çevredeki renk yansımalarının etkisiyle, resimler üzerinde renk sapmaları (cast) oluşabilir. Öte yandan, bayat film veya bayat banyo kullanımından dolayı da resimlerde renk sapmaları meydana gelir.

Dijital fotoğraf çekimlerinde ise, en çok karşılaşılan problem, bilhassa iç mekan çekimlerinde renk tonlarının olduğundan daha sıcak, sarı ve kırmızı tonlarda çıkmasıdır. Bütün bu renk sapmaları en çok gri renk tonlarında açıkça belli olur.

Bu sebeple, ana ve ara temiz renk tonlarının rötuşlarına geçmeden önce mutlaka gri tonların düzeltilmesi gerekmektedir. Gri renk tonlarının rötuşu sağlıklı olarak yapıldığı zaman, resimdeki her çeşit renk sapmaları ortadan kalkacağı için, otomatik olarak, temiz renklerimiz de düzelmiş ve gerçek rengini bulmuş olacaktır.

hspace=0Gerçekte gri olması gereken bir objenin CMY nokta değerleri birbirinden çok farklı ve dengesi bozuk ise;
C = %50 veya 40 veya 50
M= %50 veya 50 veya 40
Y = %40 veya 50 veya 50
bu durumda gri’lerimiz mor, kırmızı veya yeşil tonlara kayar; (Siyah rengin nokta değeri gri’lerin renk tonunu etkilemez, sadece daha açık veya daha koyu tona götürür).

Genel olarak kullandığınız kağıt ve boya çeşidine göre gerçek gri tonun saptanabilmesi için, sıklıkla çalışmakta olduğunuz matbaada en açık gri tondan (bayez), en koyu gri tona (siyah) kadar %5 veya %10 artışlarla, değişik CMY nokta değerlerinde hazırlayacağınız gri ton renk çubuklarından oluşan bir prova baskısı yaptırmalısınız.

PROFESYONEL ve HASSAS RENK RÖTUŞU

>> ‘Levels’ rötuş fonksiyonunu açın: Image>Adjust>Levels

>> 'White Point' (Beyaz Nokta) damlalığını tıklayın ve ‘Color Picker’ penceresinde;
C = %5 veya 5 veya 6
M=  %3 veya 4 veya 4
Y =  %3 veya 4 veya 4
K =  %0 veya 0 veya 0
değerlerini girip Enter basın.

>> Black Point' (Siyah Nokta) damlalığını tıklayın ve ‘Color Picker’ penceresinde;
C = %95 veya 95 veya 95
M = %75 veya 75 veya 70
Y  = %70 veya 75 veya 70
K  = %70 veya 75 veya 70
değerlerini girip Enter basın.

>> 'Gray Point' (Gri Nokta) damlalığını tıklayın ve ‘Color Picker’ penceresinde;
C = %45veya 50 veya 50
M= %40 veya 40 veya 45
Y = %35veya 35 veya 40
K = %  5 veya  5 veya 10
değerlerini girip Enter basın.

>> CMYK nokta değerlerini görmek için ‘Info’ penceresini açın.

>> Araç Paletinden 'Color Sampler Tool' (Renk Örnekleme Aracını) tıklayın.

>> Resimde beyaz olması gereken en açık tonların üzerinde fareyi gezdirerek CMYK % nokta değerleri en düşük alanları tesbit edip, örnekleme işaretlerini tıklayıp yerleştirin. (Color Sampler Tool ile en fazla 4 nokta belirleyebilirsiniz.)

>>Beyaz Nokta (White Point) damlacığını seçerek, en düşük CMYK % nokta değerlerin bulunduğu örnek işaretin içine tıklayarak Beyaz girişinizi yapın.

>> Örnekleme işaretlerini; Komple silmek için: Üst menüde 'Clear' düğmesine basın Tek tek silmek için: 'Alt' + fareyi üstüne getirin ve kesinKaydırmak için: 'Option' + fare ile tutarak taşıyın

>> Resimde siyah olması gereken en koyu tonların üzerinde fareyi gezdirerek CMYK % nokta değerleri en yüksek alanları tesbit edip, örnekleme işaretlerini tıklayıp yerleştirin. (Color Sampler Tool ile en fazla 4 nokta belirleyebilirsiniz.)

>>Siyah Nokta (Black Point) damlacığını seçerek, en yüksek CMYK % nokta değerlerin bulunduğu örnek işaretin içine tıklayarak Siyah girişinizi yapın.Gerek Beyaz ve gerekse Siyah nokta girişlerini doğru yaptığınız takdirde, resimdeki renk tonlarının kendiliğinden otomatik olarak düzeldiğini göreceksiniz.

Şayet Gri Tonlardaki CMYK % nokta değerlerinde aşırı farklılıklar var ise, Gri Nokta (Gray Point) damlacığını seçerek, resimdeki farklı gri tonlar üzerine tıklayıp daha ince rötuşları gerçekleştirebilirsiniz.

Son olarak, resimdeki beyaz, siyah ve gri alanlardaki nokta değerlerin hassas ve ince rötuşları için 'selective Color' fonksiyonunu kullanmalısınız.

Image>Adjustments>selective Color...

Whites (Beyazlar), Neutrals (Nötr Griler) ve Blacks (Siyahlar) ayrı ayrı seçilerek ve 'Info' penceresinde CMYK % nokta değerlerine bakarak gerekli ince ve hassas nokta rötuşlarını uygulayabilirsiniz.

Fotoğraflarınızda öncelikle uygulayacağınız Beyaz ve Siyah Nokta girişleri ile Gri Tonların düzeltilerek genel renk sapmalarının temizlenmesinden sonra, Photoshop'taki diğer renk canlandırma ve/veya kısmi seçimler yaparak, fazla aşırıya kaçmadan ve resmin genel renk ton eğrisini bozmadan, diğer renk ile ilgili fonksiyonları kullanabilirsiniz.

 

December 2005

 


Genel