Photoshop Magazin
 


Photoshop'ta Akıllı Fonksiyonlar

01 December 2005 | Sayı: Dec 2005
 
1 2 3 4 5
 

PHOTOSHOP’TA  AKILLI FONKSİYONLARPhotoshop'un akıllı fonksiyonları hatalı fotoğraf çekimlerini tek bir işlemle düzelterek mükemmel hale getirmekte, vektörel çizimlerin büyütülmesinde en yüksek kaliteyi 'Live Link' ile sağlamaktadır.

Daha önceki sayılarımızda detaylı olarak anlattığımız Adobe Photoshop'un akıllı otomasyonlarının yanısıra, akıllı fonksiyon ve uygulamalar birçok fotoğrafın hatalı çekimlerden kaynaklanan bozukluklarını inanılmaz bir hızda ve mükemmel şekilde tek bir işlemle düzeltebilmektedir.
Bu fonksiyonları kullandıkça Adobe Photoshop'un ne kadar güçlü ve ne kadar olağanüstü bir program olduğunu bir kez daha görerek çok daha fazla seveceğinizden eminim.


SHADOW/HIGHLIGHT (Koyu Ton/Açık Ton)


Fotoğrafçılık sektöründe 'Ters Işık' olarak adlandırılan ve hatalı ışıklandırma sebebiyle karanlıkta-gölgede kalmış kullanılamaz durumdaki fotoğrafların düzeltilmesinde 'Shadow/Highlight' akıllı fonksiyonu inanılmaz neticeler yaratmaktadır.

Örnekteki resimde görüleceği gibi, ters ışıkta kalarak yeterli miktarda ışık alamayan ve bu sebeple karanlık, koyu ve renk tonları belirsiz, yüz hatları bile seçilemeyen çocuk, kayık ve ağaçlar, bu fonksiyon kullanılarak saniyeler içinde ideal ışıklandırılmış mükemmel bir resime dönüşmektedir.

Bu tür fotoğrafların düzeltilmesi için Image>Adjustments>Shadow/Highlight seçmeniz yeterli olmaktadır. Adobe Photoshop aynı anda fotoğraftaki gölgeli, karanlıkta kalmış, yeterli ışık alamamış bütün alanları aydınlatarak renkleri temizlemekte ve normal ışık almış haline dönüştürmektedir.
Photoshop bu işlemi gerçekleştirirken, yeterli ışık almış, temiz ve doygun renkli alanlara kesinlikle müdahele etmemekte, resmin genel görüntüsünü kesinlikle bozmamaktadır.

Shadow/Highlight akıllı fonksiyonun kısaltılmış penceresi kullanılarak karanlık alanlar daha da açılabilir (Shadows Amount +++); veya temiz renkleri içeren alanlar biraz koyultularak resmin genelinde ton ve ışık bütünlüğü sağlanabilir. (Highlights Amount +++)

Daha profesyonel renk ve ton rötuşları yapmak için 'Show More Options' (Daha Fazla Seçenek Göster) işaretlenerek Shadow/Highlight penceresindeki fonksiyon detayları ve diğer rötuş seçenekleri görüntülenir:
>>Shadows (Koyu Tonlar): Yeterli ışık almamış, gölgede kalmış, kirli ve koyu alanlar

>>Amount (Miktar): Koyu alanları açma miktarı

>>Tonal Width (Ton Genişliği): Etkilenecek koyu alanların ton genişliği. Değer yükseltildikçe, koyu alanların yanısıra, orta tonlar da rötuştan etkilenmeye başlar.

>>Radius (Yarıçap): Rötuştan etkilenecek olan piksellerin kirli/temiz seçim değerinin belirlenmesi için kullanılır. Değer yükseltildikçe kirli olmayan pikseller de etkilenmeye başlar.

>>Highlights (Açık Tonlar): Yeterli ışık almış, temiz ve doygun renklere sahip, aydınlık ve açık renk tonlu alanlar

>> Amount (Miktar): Temiz renkteki normal alanları koyultma/kirletme miktarı

>> Tonal Width (Ton Genişliği): Etkilenecek temiz renkteki alanların ton genişliği. Değer yükseltildikçe, temiz alanların yanısıra, orta tonlar da rötuştan etkilenmeye başlar.

>>Radius (Yarıçap): Rötuştan etkilenecek olan piksellerin kirli/temiz seçim değerinin belirlenmesi için kullanılır. Değer yükseltildikçe temiz olmayan orta kirlilikteki pikseller de etkilenmeye başlar.

hspace=0

>> Adjustments (Ayarlar):  Color Correction (Renk Düzeltme): Yeterli ışığı alamamış koyu ve kirli alanlarda yitirilmiş renklerin temizlenerek tekrar canlandırılması ve doygunlaştırılması için kullanılır.

>> Midtone Contrast (Orta Ton Kontrastlığı): Orta tonlardaki kontrastlığın arttırılması veya azaltılması için kullanılır.

>> Black Clip (Siyah Yolma): Düzeltilen resimdeki en koyu Siyah noktanın girişi belirlenir. Değer fazla yükseltilirse kontrastlık artar, koyu ton alanlardaki detay azalır.

hspace=0>>White Clip (Beyaz Yolma): Düzeltilen resimdeki en açık Beyaz noktanın girişi belirlenir. Değer fazla yükseltilirse kontrastlık artar, açık ton alanlardaki detay azalır.

>>Save As Defaults (Varsayılan olarak Kaydet): Yeni ayarlar 'Varsayılan' olarak atanır ve Photoshop tarafından bu değerler esas alınarak doğrudan rötuş işlemlerinde kullanılır.

>>Save/Load (Kaydet/Yükle): Shadow/Highlight akıllı fonksiyonunda gerçekleştirmiş olduğunuz düzeltme değerlerini dosya olarak kaydedebilir ve daha sonra benzer fotoğrafların rötuşlanmasında yükleme yapılarak aynı ayarlar kullanılabilir.

Shadow/Highlight fonksiyonu griölçek-griton (siyah/beyaz) resimlerin rötuşlarında da kullanılabilir.

MATCH COLOR (Renkleri Eşle)

Bazı resimlerin renkleri çok canlı ve parlak, bazı resimlerin renk tonları ise zayıf, kirli veya pastel kalmış olabilir. Fotoğraflardaki görsellerin, orantı ve çizgilerin ya da renk haricinde hemen hemen her şeyin mükemmel olduğu fakat renklerin istediğimiz gibi çıkmadığı durumlar olabilir.

Çekim esnasında doğal veya yapay ışık yetersizliğinden, ya da film veya banyo bayatlağından kaynaklanan hatalı fotoğrafların renk tonlarının düzeltilebilmesi için Adobe Photoshop'ta örnekleme mantığıyla çalışan süper bir fonksiyon da 'Match Color' (Renkleri Eşle) uygulamasıdır. Gerek aynı pozun, gerekse başka bir fotoğraftaki canlı, parlak arzuladığımız renklerin başka bir fotoğraf karesine aktarılması bu fonksiyon ile saniyeler içinde gerçekleşmektedir. Bir fotoğraftaki renklerin tamamı veya seçili bir bölgedeki renk tonları başka bir fotoğrafa tek bir işlemle eşleştirilerek mükemmel hale getirilebilmektedir:

>>Renklerini beğendiğiniz 'Source' (Kaynak) fotoğrafı açın.

hspace=0

>> Renklerini düzeltmek istediğiniz 'Target' (Hedef) fotoğrafı açın.

>> Dilerseniz kaynak fotoğrafta renk tonlarını aktarmak istediğiniz bir alanı seçin.

>>Dilerseniz hedef fotoğrafta renk tonlarını düzeltmek/eşleştirmek istediğiniz bir alanı seçin.

>>Image>Adjustments>Match Color...

>> 'Image Statistics' (Resim İstatistikleri) bölümündeki 'Source' (Kaynak) kısmından renk tonlarını aktarmak istediğiniz fotoğrafı belirleyin. Adobe Photoshop belirlemiş olduğunuz kaynak fotoğrafın tamamındaki (veya seçilmiş alandaki) renk tonlarını hedef fotoğrafın tamamına (veya kaynak resim içinde seçilmiş alana) uygulayarak aynı anda eşleştirmiş olacaktır. Renk eşleme fonksiyonunu ayrıca seçilmiş bir katmandaki görüntünün tamamına veya alana da uygulayabilirsiniz. Saniyeler içinde tek bir işlemle gerçekleşen bu süper fonksiyonda isterseniz daha profesyonel ve ince ayarlar yapabilirsiniz:

>>Destination Image: Hedeflenen Resim

>>Ignore selection when Applying Adjustment (Ayarları Uygularken Seçimi Dikkate Alma): Hedef fotoğrafta seçilmiş alan varsa, ancak yapılacak renk eşlemenin resmin tamamına uygulanmasını istiyorsanız kutuyu işaretleyin.

>>Luminance (Işıklılık): Hedef resime aktarılan renk tonlarını açmak veya koyultmak için kullanılır.

>>Color Intensity (Renk Yoğunluğu): Hedef resime aktarılan renk tonlarının doymuşluğunu arttırmak, canlandırmak veya zayıflatmak için kullanılır.

>>Fade (Soldurma): Hedef resime aktarılan renk tonlarının eşleştirme etkinliğini arttırmak veya azaltmak için kullanılır

>>Neutralize (Nötrleştirme): Hedef resimdeki 'cast' renk sapmasını ortadan kaldırmak için bu kutu işaretlenmelidir.

>>Image Statistics: Resim İstatistikleri (Kaynak resimdeki renk tonlarının bilgileri)

hspace=0>>Use selection in Source to Calculate Colors (Renkleri Hesaplamak için Kaynaktaki Seçimi Kullan): Kaynak fotoğraftan aktarılacak renk tonlarının hesaplanabilmesi için seçili alanın kullanılmasını sağlar

>>Use selection in Target to Calculate Adjustment (Ayarları Hesaplamak için Hedefteki Seçimi Kullan): Hedef resim için kullanılacak eşleştirme ayarlarının hesaplanabilmesi için seçili alanın kullanılması sağlar

>> Source (Kaynak): Renk eşlemesi yapılacak kaynak resim seçilir.

>> Layer (Katman): Eşleştirme yapılacak katman seçilir

>>Save Statistics/Load Statistics: Kaynak fotoğraftaki renk tonlarının istatistikleri (renk bilgilerinin matematiksel değerleri) kaydedilerek hafızaya alınabilir ve diğer resimlere uygulamak için tekrar yüklenebilir.

Match Color akıllı fonksiyonunu kullanarak renkleri bozuk veya solgun ya da hatalı birçok fotoğrafı saniyeler içinde düzelterek mükemmel hale getirebilir, baskı üretiminde istediğiniz renk tonlarında gerçekleşen resimlerin renk bilgilerini (istatistiklerini) hafızaya alarak diğer fotoğraflarda da kullanabilirsiniz...

hspace=0

LENS CORRECTION (Mercek/Objektif Düzeltmesi)

Dar alanların fotoğraf çekimlerinde veya büyük alanlarda daha fazla alanın kadraj içine dahil edilebilmesi için sıklıkla kullanılan geniş açı objektiflerin resimlerde perspektif bozukluklara yol açtığı herkes tarafından bilinmektedir. Kalitesiz, ucuz objektiflerin de birçoğu benzer perspektif bozukluklara yol açmaktadır.

Ayrıca yeterli olanaklar temin edilmediği zaman veya ortam koşulları sebebiyle birçok görüntünün yanlış açıdan ya da hatalı konumdan resmedildiği de açık bir gerçektir. Geniş açı, balık gözü vb., farklı objektifler kullanılarak çekilen fotoğraflarda veya çekim sırasında yanlış açı ve konum sebebiyle resimlerde sıklıkla meydana gelen dışbükey, içbükey, yatay veya dikey deformasyonlar Adobe Photoshop'un 'Lens Correction' (Mercek/Objektif Düzeltmesi) akıllı fonksiyonu sayesinde tümüyle giderilebilmektedir.

hspace=0Filter>Distort>Lens Correction (Filtre>Deforme>Mercek Düzeltmesi)

>>Açılan pencerede Mercek/Objektif Düzeltmesi işlemlerine başlamadan önce, pencerenin alt kısmında yer alan hizalama ızgara çizgilerinin (Grid) boyut ve rengini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Ayrıca  hspace=0 Simgesini tıklayıp resmin üzerinde gezdirerek, objelerin kenarlarına göre rehber ızgaranın yerleşimini değiştirebilirsiniz.

>>Fotoğrafın yer düzlemine göre açı doğruluğunu da önceden ayarlamanız gerekir. Bunu pratik olarak gerçekleştirmek için, sol üst köşedeki simgelerden  hspace=0 Düzleştirme Aracını seçerek, objenin dikey 900 veya yatay 1800 olması gereken herhangi bir kenarından referans doğrusu çizmelisiniz. Bu doğruyu çizer çizmez, fotoğraf referans çizgisine göre Photoshop tarafından otomatik döndürülerek yer düzlemine paralel hale getirilmiş olacaktır.

hspace=0>>Ayar bölümünde ‘Remove Distortion’ (Deformasyonu Kaldır) çubuğunda üçgen düğmeyi sola veya sağa kaydırarak resimdeki içbükey/dışbükey bozukluğu kolayca giderebilirsiniz. Bu bölüme – veya + değer girebileceğiniz gibi; sol üst köşede bulunan hspace=0  simgesini tıkladıktan sonra, fareyi resmin üzerinde sağa veya sola kaydırarak içbükey/dışbükey deformasyonları istediğiniz kadar yok edebilirsiniz. Ayrıca bu fonksiyonu normal fotoğraflarda da kullanarak 'balık gözü' ile çekilmiş efekti verebilir, farklı deformasyonlar uygulayabilirsiniz.

>>Ayarların ikinci kısmında, farklı renk kaynaklarının objektif netlemesinde objelerin kenarlarında oluşturduğu renk kaymalarını ve sapmaları gidermek için ‘Chromatic Aberration’ (Renk Sapması) fonksiyonunu kullanmalısınız. Resmi pencerede büyüterek, objelerin kenarlarında oluşmuş renk kayma ve sapmaları, istemediğiniz farklı tonlardaki kontur oluşumları, renklerin dağılımına göre Red/Cyan veya Blue/Yellow dengesini değiştirerek yok edebilirsiniz.

>> Fotoğrafların köşelerinde karartı, vinyet veya koyuluklar mevcut ise, bunları gidermek için üçüncü kısımdaki ‘Vignetting’ (Vinyet) ayarlarını düzenleyerek giderebilirsiniz. 

>> 'Transform' kısmındaki Dikey (Vertical) ve Yatay (Horizontal) Perspektif ayarlarını değiştirerek, fotoğraftaki açı ve konum yanlışlıklarını düzeltebilir, genel eğim bozukluklarını giderebilir ve ayrıca resimlere yatay ya da dikey derinlik kazandırabilirsiniz. Bu fonksiyonu normal fotoğraflarda da kullanarak resimlere farklı açıdan çekilmiş görüntüsü verebilir,  veya derinlik katabilirsiniz. Uygulama sırasında 'Angle' (Açı) değerini değiştirerek resmi döndürebilirsiniz.

hspace=0hspace=0

hspace=0hspace=0


>>
Son kısımdaki ‘Edge’ (Kenar) ayarında, yapmış olduğunuz düzeltmeler neticesinde fotoğrafın kenarlarında meydana gelen boşlukları veya fazlalıkları değişik varyasyonlarla görüntüleyerek genel resim boyutunu istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

>>Edge Extension (Kenar Uzatılması): Resmin kenarlarındaki pikseller çoğaltılarak boş alanlar çerçeveye kadar bu piksellerle doldurulmuş olur.

hspace=0>>Transparency (Saydamlık): Resmin kenar boşlukları saydam olarak kalır.

>> Background Color (Zemin Rengi): Resmin kenar boşlukları palette mevcut zemin renk tonu ile doldurulur.

>> Düzeltilen resmin çerçeve içine uygun olarak yerleştirilebilmesi için 'Scale' (Ölçek) kullanılarak resim ebadı değiştirilir.

>> 'Settings' hizasındaki düğme tıklanarak açılan alt pencerede 'Save Settings' / 'Load Settings' ile, düzenlediğiniz tüm ayarları hafızaya kaydedebilir ve daha sonraki Mercek/Objektif Düzeltme çalışmalarınızda aynı değerleri kullanabilirsiniz.

SMART OBJECTS (Akıllı Öğeler)

CS2 ile birlikte 'Smart Objetcs' (Akıllı Öğeler) uygulaması Photoshop'a yepyeni bir boyut kazandırmakta, tüm kullanıcılara vektörel çizimlerde inanılmaz kalitede sınırsız büyütebilme olanağı tanımaktadır. Photoshop CS2 versiyonunda Adobe Illustrator vektörel çizimleri istediğiniz kadar büyütebilir, sayfa içinde dilediğiniz gibi boyut değişikliklerini hiçbir pikselleşme ve kırıklık meydana gelmeden en yüksek çözünürlükte uygulayabilirsiniz.

Photoshop dokümanı içine yerleştirilen veya kopyalama yoluyla yapıştıralan vektörel çizimler doğrudan 'Akıllı Öğe' olarak tanımlanmakta, orijinal dokümanla sürekli bağlantı halinde bulunmakta ve katman olarak ta ayrı bir minyatür şekliyle belirlenmektedir. Photoshop akıllı öğelerin orijinal konumlarını sürekli hafızasında bulundurduğu için, bu öğelerin boyut değişikliğinde, 'Live Link' (Canlı Bağlantı) işlemiyle orijinal vektörel çizimler aynı anda yeniden Photoshop sayfası içine yeni boyutuna göre aktarılarak yeniden yerleştirilmektedir.

Vektör çizimlerin pikselleştirilmesinde (Render) dokümanın çözünürlüğü esas alınmakta, ve her boyut değişikliğinde orijinal çizim Photoshop tarafından yeniden sayfa içine alınarak tekrar pikselleştirme işlemi gerçekleştirilmektedir. Smart Object (Akıllı Öğe) fonksiyonun diğer önemli ve eşsiz özelliği de, orijinal Adobe Illustrator programında bu vektörel çizimler üzerinde yapılacak her türlü değişikliğin Photoshop tarafından otomatik olarak algılanması ve bu değişikliklerin anında Akıllı Öğelere uygulanmasıdır. Photoshop CS2, Akıllı öğelerin konumunu bildiği için, orijinal vektör çizimlerdeki tüm değişiklikleri aynı anda güncellemekte ve yeniden 'Render' (pikselleştirme) işlemini tekrarlamaktadır. Bu eşsiz özelliği kullanarak, herhangi bir Akıllı Öğeyi Photoshop CS2’de çoğalttığınız takdirde, orijinal dokümanda yapacağınız her türlü değişiklik, bu orijinalin tüm kopyalarında da otomatik olarak uygulanmış olacaktır.

hspace=0

>>Vektörel çizimlerinizi Smart Object (Akıllı Öğe) olarak kullanmak için, orijinal çizimi Adobe Illustrator programında açarak kopyalamanız ve Photoshop CS2’deki uygulama alanına yapıştırmanız veya File>Place komutunu kullanarak sayfaya aktarmanız gerekir.

>>Ekranda çıkan ‘Paste’ (Yapıştır) penceresinde Smart Object düğmesini işaretleyerek OK bastığınız takdirde, kopyalamış olduğunuz vektörel çiziminiz yeni bir katmana ‘Vector Smart Object’ olarak transfer edilmiş olacaktır.

>>İşlemi tamamlamak için çizim üzerine çift tıklamanız gerekir. (Çift tıklama yapmadan önce, çizim boyutunda değişiklik yapabilirsiniz.) Aynı şekilde File>Place komutu ile sayfaya aktardığınız  çizimi de boyutunu düzenleyerek tıklamanız gerekir. Akıllı Öğeleri çoğaltabilir, birbirine bağlayabilir, her türlü filtre ve katman efektleri uygulayabilir, saydamlık, kaynaştırma ve deformasyonlar yapabilirsiniz.

Bu mükemmel özelliği bütün fotoğraf ve resimlerde de uygulayabilir ve hatta PDF dokümanlarınızı veya sayfalarınızı da Photoshop CS2’ye taşıyarak Akıllı Öğelere dönüştürebilirsiniz. Akıllı Öğeye dönüştürülen fotoğraflardaki orijinal çözünürlük muhafaza edilerek, hiçbir kalite bozulması veya enterpolasyon meydana gelmeden, istediğiniz zaman büyültme ve/veya küçültme yapabilir, filtre, katman efektleri vs., uygulayabilirsiniz.

>>Akıllı Öğe ve Katman Uygulamaları: Akıllı Öğe katmanı seçilerek katman üzerine 'Control+Tık' veya fare 'Sağ Tuş' tıklandığı zaman menü penceresinde akıllı öğe ve katmanla ilgili fonksiyonlar kullanılabilmektedir:

>>Group into New Smart Object (Yeni Akıllı Öğe olarak Grupla): Seçilen birden fazla akıllı öğe grup haline dönüştürülerek tek bir katman yaratılabilir.

>> New Smart Object via Copy (Kopyalama yoluyla Yeni Akıllı Öğe): Seçili akıllı öğenin çoğaltılması için kullanılır.

>>Edit Contents (İçerikleri Düzelt): Akıllı öğe orijinal dokümanı üzerinde değişiklik yapılabilmesi için seçilir. Akıllı öğe Adobe Illustrator'da çizilmiş ise, bu program otomatik olarak açılır.

hspace=0>> Export Contents (İçerikleri Dışa Aktar): Akıllı öğelerin farklı biçimde dışa aktrılması için kullanılır

>>Replace Contents (İçerikleri Değiştir): Akıllı öğelerin başka orijinal akıllı öğeler ile değiştirilmesi (takas) için kullanılır.

>>Rasterize Layer (Katmanı Çözümle/Pikselleştir): Akıllı öğe işlenerek normal katman haline dönüştürülmesi için kullanılır. Normal katman haline dönüşen akıllı öğenin orijinal doküman ile bağlantısı koparılır ve sayfaya mevcut boyutuyla yapıştırılmış olur. Smart Object (Akıllı Öğe) fonksiyonu yıllardır farklı boyutlarda hazırlamak zorunda kaldığınız ve her seferinde tekrar tekrar yeni ölçülerde tasarladığınız çalışmalarınıza, zaman kayıplarına son vermiş olmaktadır. Photoshop sayfası içine aktarılan her türlü çizimin istenildiği kadar büyütülebilmesi ve aynı şekilde resimlerin de orijinal boyut/çözünürlük değerlerine göre tekrar tekrar yüksek kalitede ölçülerinin değiştirilebilmesi gerçekten büyük ve müthiş bir gelişme.

Hepinize kolay gelsin, sağlık ve sevgi dolu günler.

 

 

December 2005

 


Mercek Altında