Photoshop Magazin
 


Terminoloji

01 November 2005 | Sayı: Nov 2005
 
1 2 3 4 5
 

Abort to: Yarıda kesme. Bilgisayardaki donanım veya yazılım aksaması sebebiyle, yapılan herhangi bir işlemin yarıda kesilmesi.
Abstract symbol: Soyut simge. Anlamı ve kullanımı önceden belirlenmemiş olup, uygulamaya göre belirlenen simge.
Accelerator card: Bilgisayarın iş çıkarma yeteneğini artırmak için eklenen hızlandırıcı yedek kart.
Açma tamponu: Kalıp kopya ve banyo işleminde kullanılan özel fırça.
Access barred: Erişim engelli. Veri iletiminde alış ya da gönderme yapabilen, ama aynı anda ikisinin birden yapılmasına izin verilmeyen durum.
Access counter: Ziyaretçi sayacı. Bir internet sayfasını ziyaret eden kişilerin sayısını tutan program.
Adaptation: Uyarlama. Belirli bir gazetenin ya da derginin ölçülerine göre hazırlanmış basın reklamının başka bir gazete ya da derginin ölçülerine göre uyarlanması.
Ad banner: Reklamverenler tarafından çeşitli web sayfalarına yerleştirilen, logolarını taşıyan, şerit biçimindeki reklam iletisi. Bu iletinin üzerine tıklandığı zaman reklamın tamamı ekrana gelir veya okuru reklamverenin web sayfasına ulaştırır. Genelde kıskaca banner olarak adlandırılır.
Ad hoc survey: Özel inceleme. Duruma özgü ya da belirli bir amaca yönelik ihtiyaç duyulduğu zaman yapılan ve pazarını anlık durumunu gösteren pazarlama araştırması.
Adland: Reklam dünyası. Reklamcılıkla uğraşan kişi ve kuruluşlar.
Adman: Erkek reklamcı.
Administrator: Yönetici. Bilgisayar sistemlerinde en yüksek yetkili kullanıcı.
Advertising rate: Reklam ücreti. Kitle iletişim aracı tarafından reklama ayrılan yer veya yer aldığı süre karşılığında reklamverenden istediği ücret. Bu ücretlerin belirtildiği tabloya da “reklam tarifesi” adı verilir.
Agrandizör: Negatiflerin kendi orijinal boyutlarından daha büyük boyutlarda basılabilmesini sağlayan optik araç.
Alert message: Uyarı mesajı. Bilgisayar ekranında bir uyarı kutusu içinde çıkan ve kullanıcıyı herhangi bir sorun hakkında uyaran bilgi.
Alpha version: Alfa sürümü.
Altbaşlık: Büyük yazıları yutulabilir parçalara bölmek için kullanılan, sundukları yazının reklamını yapan, göz gezdiren insanları okumaya sevk eden ve ana başlığın altında bulunan başlıklardır.

Amerikan cilt: Tutkallı cilttir. Bu yöntemle formalar dört kenarından kesilir ve plastik tutkalla sırtlarından birbirlerine yapıştırılır. Sırt yüzeyini tülbent ya da tel ile daha da sağlamlaştırmak mümkündür. Uzun süre kullanılması gereken kitaplar ya da ajanda gibi yılın her günü kullanılan ürünler dışında karton kapaklı ciltleme sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistem ülkemizde Amerikan cilt türü olarak tanımlanmaktadır. Amerikan cilt makinesinde harmanı çekilmiş formaların sırt kısmı özel tırtıllı bıçaklarla tıraşlanır. Bu bölüme tutkal sürülüp kapak takılarak preslenir. Günümüzde yüksek tirajlı ürünlerde ekonomik ve hızlı olması nedeniyle tercih edilir. Kuşe kağıtların ciltlenmesinde tercih edilmemelidir.
Anchor tenant: Ana kiracı. Herhangi bir alışveriş merkezinde en önemli köşelerden birini tutan en büyük kiracı.
Animation: Canlandırma. Hareketli video izlenimi sağlanacak şekilde peş peşe mantıksal bir dizi içinde imgeleri gösterme.
Announcement: Duyuru. Genellikle 5-10 saniye süren televizyon ya da radyo reklamı.
Anonymus e-mail: Kimlik belirtilmeyen elektronik mesaj. Anonim bir elektronik posta sunucusu aracılığı ile gönderilen ileti.
Anonymus FTP: Kimlik gerektirmeyen FTP. İnternet üzerinde, bilgileri herkese açık olan fakat indirebilme ve okuyabilmeye göre sınıflandırılan dosya aktarım sitesi.
Application association: Uygulama ortaklığı. Bilgisayar yazılımında, veri alışverişinde bulunmak ve işlemleri aynı amaç için uygulamaların biraraya gelmesi.
Application program: Uygulama programı. Bilgisayarın belirli bir görevi yerine getirmesi için hazırlanmış olan komutlar dizisi.
Ara başlık: Bir haberin ya da yazının belirli bölümlerine dikkat çekmek için metin aralarında kullanılan yazı dizgisinden çok az büyüklükteki punto ile dizilmiş ve genellikle daha kalın olan başlıklardır.
Archive site: Arşiv sitesi. İnternet üzerinde çalışma yapılan bilgisayara dosyaların saklandığı ve istendiğinde indirilebildiği bilgisayar.
Arena advertising: Stadyum reklamları. Spor alanlarının çevresine yerleştirilen reklam panoları, afişler, flamalar.
Artırma tashihi: Silindir çukurların derinleştirilmesi ve resim tonunun daha yükseltilmesi anlamına gelir. Artırma tashihi için önce silindir yüzeyi temizlenir. Merdane dayanaklı boya verilir, yedirilmek istenen çukurlar çıplak kalır. Korunmak istenen çukurlar boya ile doldurulur. Sonra yedirme yapılır. İstenilen derinliğe ulaşıldığında yedirme tamamlanmış olur.
Assembly: Sayfa montajı. Basılacak sayfaların filmlerini baskı kalıbına kopyalanmak üzere astrolon, asetat gibi bir yüzeyin üzerinde bir araya getirme işi.
Asymetrical balance: Asimetrik denge. Basın reklamında eşit değerde olmayan öğelerin hesaplı düzenlenmesiyle sağlanan, simetrik olmayan denge.
Attitude: Tüketici tutumu. Kişinin bir ürün, hizmet, fikir ya da kuruma karşı eğilim, tercih, duygu ve düşünceleri.
Audio point of purchase: Satın alma noktası reklamları. Herhangi bir mağazanın içinde mağazadaki ürünlere ilişkin reklamların kasetçalar yoluyla çalınması.
Auxiliary service: Yardımcı hizmet. Üreticinin ürün ya da
hizmetini pazarlarken sunduğu paketleme, reklam gibi yan ürünler.
Average issue readership: Sayı başına ortalama okur oranı. Dergi, gazete gibi yayın organlarının yayınlandığı dönemde o yayını okuyan kişilerin sayısı.
Awareness research: Bilinirlik araştırması. Reklamın ya da markanın tanınırlık düzeyini belirlemeye yarayan araştırmalar.

 

November 2005

 


Terminoloji