Photoshop Magazin
 


Kırmızı Ödülleri 2005’e Katılım Başladı!...

01 November 2005 | Sayı: Nov 2005
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0hspace=0Basın reklamlarında yaratıcılığı teşvik etmek ve reklamverenlerin, reklam ajanslarının ve reklam sektörü çalışanlarının başarılarını belgeleyip ödüllendirmek amacıyla her yıl düzenlenen Kırmızı Basında En İyiler Reklam Ödülleri, 3. yaşına girdi.

Büyük emeklerle hazırlanan, hepsi birbirinden yaratıcı basın reklamları için şimdi yarışma zamanı.
Kırmızı’ya 1 Kasım 2004 – 31 Ekim 2005 tarihleri arasında ilk kez yayınlanmış olan, özgün basın (gazete veya dergi) reklamları katılabiliyor. Kırmızı’ya son katılım tarihi: 11 Kasım 2005, Cuma. Kırmızı Ödülleri ile ilgili her türlü bilgiyi, katılım koşulları, kategoriler ve katılım formlarını  www.kirmiziodulleri.com adresinde bulmak mümkün.

Kırmızı bu yıl bazı önemli yeniliklerle ve değişikliklerle daha da gelişti ve zenginleşti. Önceki yıllarda birden fazla sektörü kapsayan bazı kategoriler bölünerek tek sektör bazında özelleştirildi. Basının sunduğu önemli pazarlama iletişimi araçlarından biri olan “insert” uygulamaları için yenibir kategori eklendi. Sektörel kategorilere “Sosyal İçerikli Reklam” ve “Profesyonel Ürün/Hizmet Reklamı” gibi ilaveler yapıldı.

Bu yılın en önemli değişikliklerinden biri de Kırmızı Ödülleri’nin medya planlama ve satın alma ajanslarına (MPSA) da açılması oldu. Artık MPSA’lar da Kırmızı’da yarışabilecek. “Basında En İyi Sayfa Kullanımı” ve “Basında En İyi Proje Uygulaması kategorilerinde, medya planlama ve satın alma ajansları ister kendi başlarına, ister yaratıcı ajanslarıyla birlikte, Kırmızı’ya katılabilecek.

 

November 2005

 


Haberler