Photoshop Magazin
 


InDesign Gümbür Gümbür Geliyor...

01 October 2005 | Sayı: Oct 2005
 
1 2 3 4 5
 Son yıllarda ülkemizde de herkesin dikkatini çeken Adobe InDesign sayfa tasarım ve mizanpaj programı iki-üç yıldır ABD ve Avrupa'nın hemen hemen bütün gazete, dergi ve yayıncıları tarafından kullanılmaya başlanmış, büyük reklam ajanslarıyla birlikte birçok tasarımcı grafiker de yıllardır kullandıkları diğer programları bırakarak InDesign'a geçmiş bulunmaktadırlar.

Macintosh kullanmaya başladığım 1988 yılında RagTime ve ReadySetGo sayfa tasarım-mizanpaj programlarıyla tanıştığım zaman, Compugraphic MCS dizgi makinelerinin pabucu dama atılmış ve bir anda ülkemizdeki Grafik, Basım ve Yayıncılık sektörü Mac'lere hızlı bir geçiş yaşamıştı. RagTime ve ReadySetGo'ya alışmaya başladığımız o yılları takiben, DesignStudio yazılımı hemen hemen sektörümüzün en önemli ve en çok kullanılan sayfa tasarım-mizanpaj programı olarak damgasını vurmuştu. PageMaker, MultiAdCreator ve CorelDraw programları da sektörde kullanılan diğer önemli sayfa tasarım programlarıydı.

1990 yılında QuarkXPress'in piyasaya girmesiyle herkes uzun müddet tereddütte kalmış ve birçok kimse bu programa geçmemek için direnmişti. QuarkXPress'in ilk kullanıcılarından birisi olarak, bu programı en ince ayrıntısına kadar inceledikten ve bizzat tasarım çalışmaları gerçekleştirdikten sonra, önce kendi şirketim Objektif Grafik'te ve daha sonra tüm müşterilerime, dost ve arkadaşlara QuarkXPress'i öğreterek, hemen hemen tanıdığım herkesi bu programa geçmelerini sağlamıştım. Film çıkış ve servis büro hizmetleri verdiğim 90'lı yılların başında birçok dergi ve yayıncı kuruluşu da QuarkXPress kullanmaya ikna ederek, program ile ilgili tüm sorunlarını çözmüş ve gerekli her türlü desteği vermiştim.

Yıllar su gibi akıp giderken, geliştirilen FreeHand çizim programı, ülkemizde bilhassa yeni nesil tarafından daha çok benimsenmiş ve bu program -ne yazık ki- sayfa tasarım- ve mizanpaj programı gibi kullanılmaya başlanmıştı. 15 yıla yakın bir süredir bütün dünyada Grafik, Basım ve Yayıncılık sektörünün vazgeçilmez sayfa tasırım ve mizanpaj programı olan QuarkXpress'in kullanıcıları olarak hepimiz yıllar boyu bir çok kitap, dergi, gazete, broşür, flyer, insert, katalog, ilan vs., projelerimizi bu güzel ve güçlü program ile gerçekleştirdik.

QuarkXPress'in bize sağlamış olduklarını hiçbir zaman ve hiçbir kimse inkar edemez ve her yeni versiyonunda ilave edilen birçok yazılımları da büyük beğeni ile kullandığımızın aksini hiç kimse söyleyemez. Ve hatta hiçbirimiz QuarkXPress'ten daha iyi, daha güçlü, daha gelişmiş ve daha hızlı başka bir programın piyasaya çıkacağını ve yıllardır kullandığımız bu eşsiz programın hakimiyetine son vereceğini hayal bile etmedik, edemedik. Ancak, tıpkı RagTime, ReadySetGo, DesignStudio ve PageMaker gibi QuarkXPress te son iki-üç yıl içinde dünya piyasasındaki yerini Adobe InDesign programına bırakmaya başlamıştır. Elbetteki gelişen teknolojide hemen hemen herşey çok kısa süreler içinde tüketilmekte ve yerlerine daha gelişmiş, daha mükemmel cihazlar, teknolojiler ve yazılımlar kullanıma sunulmaktadır.

Bütün bu hızlı teknolojik değişimleri en yakından ve bizzat yaşayan bizler, çağa ayak uydurmak ve yeni nesil teknolojileri kullanmak, faydalarından yararlanmak ve kendimizi bütün bunlara adapte etmek için yıllardır büyük özveri ve çaba sarfetmekteyiz, bundan sonra da yorulmadan, bıkmadan ve büyük istekle devam edeceğiz...

Adobe InDesign programını QuarkXPress ile karşılaştırmasını yapmak bana göre pek doğru değildir. Hepimizin, tüm dünyada olduğu gibi, yıllardan beri beğeni ile gece gündüz kullandığımız QuarkXPress'in eksikliklerini, zayıflıklarını, hatalarını vs., açığa çıkartarak bu programı kötülemek, sanki yıllardır sayesinde yediğimiz ekmeği inkar etmek gibi gelmektedir. Kaldı ki, her iki programın yaratımında emeği geçen herkese bir ölçüde şükran borçlu olduğumuzu da belirtmek isterim. Yıllar öncesinde kullandığımız ve artık tarih olan diğer programlar da tüm dünyadaki bilgisayar kullanıcılarına büyük katkılarda bulunduğu da bir gerçektir.

Duygusallığı bir kenara bırakırsak, bunu bir şekilde bayrak yarışı olarak düşünebiliriz; artık sayfa tasarım ve mizanpaj bayrağı InDesign'a geçmiştir ve kısa zaman içinde ülkemiz Grafik, Basım ve Yayıncılık sektöründe uğraş veren tasarımcı grafiker ve operatörler bu mükemmel ötesi programı, tıpkı QuarkXPress gibi, gece gündüz kullanmaya başlayacak; çok daha hızlı, çok daha pratik ve çok daha gelişmiş fonksiyonlarla çok daha mükemmel projeler yaratacaktır...

 ADOBE INDESIGN

Adobe InDesign sayfa tasarım ve mizanpaj programı tümüyle Adobe işletim sistemi ve yazılımlarıyla aynı tabanda çalışan ve benzerlerinden çok daha hızlı, pratik ve gelişmiş fonksiyonlarıyla günümüz Grafik, Basım ve Yayıncılık sektörüne inanılmaz hız ve mükemmellik getirmiştir. Dünyanın bütün gelişmiş ülkelerindeki gazete, dergi ve yayıncılar Adobe InDesign programını tercih ederken, aynı zamanda reklam ajansları ve grafik tasarımcılar da InDesign yazılımının avantajlarını en iyi şekilde değerlendirmektedirler.

Adobe Tasarım Platformu
Grafik, Basım ve Yayıncılık sektöründe en çok kullanılan Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ve Adobe Acrobat programlarıyla aynı platformda çalışan Adobe InDesign sayfa tasarım ve mizanpaj yazılımı, tüm bu programlarla entegre olarak doğrudan çalışabilmektedir. Adobe Photoshop ve Adobe Illustrator programlarında hazırlanan orijinal sayfalar saydamlık değerleriyle, TIFF veya EPS format kaydı yapılmadan doğrudan Adobe InDesign programına aktarılabilmektedir. Sektörün en önemli bu 4 programı birbirlerine entegre çalışabilmekte, menü ve pencere görünümleri, klavye kestirmeleri, araçlar, paneller, yazı karakterleri, renk ve grafikler, uygulama prensipleri aynı işlevlerle gerçekleştirilebilmektedir. Bu programların dosyaları ve objeleri, herhangi bir resim alanı açmadan,  Get Picture, Import veya Place  gibi işlemler yapmadan, doğrudan sayfa içine sürüklenerek operatörlere inanılmaz hız sağlamaktadır. Herhangi bir resim veya çizimi masaüstünden doğrudan InDesign sayfasına taşıyabilir ve çalışmalarınıza hemen başlayabilirsiniz. Tüm Adobe programlarının ortak menü, fonksiyon, komut ve klavye kestirmelerinin aynı şekilde InDesign'da da kullanılması tasarımcı grafiker ve opertörlere inanılmaz hız kazandırmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Adobe InDesign yazılımındaki otomasyon ve fonksiyon gruplamaları operatörleri daha kısa zamanda daha fazla üretim gerçekleştirmelerini sağlamaktadır.

>> Geniş Çalışma Alanı: Ekran kenarlarına dikey formatta yapışan ve istenildiğinde açılan esnek uygulama pencereleri, palet ve menüler operatörlere daha geniş çalışma alanı yaratmakta ve çalışma esnasında pencere karmaşıklılığın önüne geçilmiş olmaktadır. Bu küçük ayrıntı bile çalışma süresini önemli ölçüde azaltmakta, tasarımcı ve operatörlerin dikkatlerinin dağılmasını önlemektedir.

hspace=0


>> Sayfa Ebadı ve Boş Alanlar: Büyük ebat çalışmalar için 5,49m x 5,49m (18 ft x 18 ft) sayfa açılabilmekte; sayfa yanlarındaki boş uygulama alanları istenilen ölçülerde düzenlenebilmektedir. Sayfaların üst ve/veya alt kısımlarına bile 3,00m'ye kadar boş çalışma alanları açabilirsiniz.
>> Kişiye Özel Pencere ve Paletler: Daha verimli çalışılabilmesini sağlamak için, operatörlerin sıklıkla ve sürekli kullandıkları uygulamalar kendilerine özel pencere gruplarında serbestçe düzenlenebilmektedir. Palet ve menü grupları değiştirilebilen, içinden koparılarak yekpare kullanılabilen, kişiye özel her türlü yerleşimi gerçekleştirilebilen bu esnek palet, menü ve pencereleri istediğiniz kenara taşıyabilir, kendinize özgü en hızlı çalışabilecek biçimde gruplayabilir ve sıralamasını ve boyutunu istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz.
Farklı amaç içeren projelerinize göre ayrı ayrı, sınırsız sayıda ve sınırsız şekillerde düzenleyeceğiniz kendinize özgü çalışma pencere ve paletlerinizi ekranda görüldüğü biçimde kaydedebilir, istediğiniz zaman dilediğiniz çalışma düzenine tek bir tıklama ile geçebilirsiniz.
>> Serbest Sütun Ölçüleri: Bilhassa gazete ve yayıncılık açısından büyük önem taşıyan sütunlu çalışmalarda, tek sayfa üzerinde mevcut sütun rehber çizgilerini serbestçe genişletip daraltabilirsiniz. Daha açık bir deyişle, tek sayfa üzerindeki bütün sütunların genişliklerini isterseniz tek tek değiştirebilir ve sayfa tasırmlarınızı özgürce uygulayabilirsiniz.


hspace=0
>>
Kişiye Özel Klavye Kestirmeleri:
Klavye kestirmelerini komple değiştirebilir, istediğiniz kestirmeyi, en çok kullandığınız ve yıllardır alıştığınız kestirmelerle değiştirebilir ve hatta doğrudan QuarkXPress klavye kestirmelerini bir tek komutla olduğu gibi InDesign programına aktarabilirsiniz. Hiçbir sınır ve limit olmaksızın her türlü klavye kestirmesini özelleştirebilirsiniz. Bu küçük ayrıntı da hızınıza hız katacaktır.
>> Geri Alma İşlemi (Undo-Redo): Adobe InDesign yazılımında gerçekleştireceğiniz her türlü işlem ve fonksiyonu, hiçbir limit veya sınırlama olmaksızın sonsuz-sayısız geri alabilir, tekrar tekrar uygulayabilirsiniz.
>> Şablon Sayfalar: Adobe InDesign programında hazırlanan şablon sayfalar çok daha esnek kullanımlı olup, bir tek işlemle birçok sayfaya aynı anda şablonlar uygulanabilmektedir. Ayrıca, normal çalışma sayfalarında hazırlanan tasarımlar doğrudan şablon sayfa olarak ta kullanılabilmektedir.

>> Hızlı Kopyalama ve Uygulama: Geliştirilmiş otomatik ‘Eyedropper’ aracını kullanılarak yazı, metin ve grafik alanlardaki çizgi, dolgu, yazı karakteri, paragraf stilleri, saydamlık özellikleri vs., kopyalayarak diğer bütün objelere tek bir tıklama ile tamamını uygulayabilirsiniz. Bu inanılmaz fonksiyonun size kazandıracağı hızı tahmin edemezsiniz.
>> Kılavuz Çizgileri: InDesign'da her türlü yatay ve dikey kılavuz çizgilere (normal çizgi gibi) tek tek istediğiniz rengi verebilir, kesebilir, kopyalayıp yapıştırabilir, Step & Repeat ile çoğaltabilir, gruplayabilir, grup halinde hareket ettirebilir ve dilediğiniz zaman delete tuşuyla silebilirsiniz. Kılavuz çizgilerini ayrıca yatay veya dikey ölçü vererek istediğiniz yere milimetrik kaydırabilirsiniz. Bütün bunların yanısıra kılavuz çizgileri birer obje gibi hizalayabilir, 'clipboard'a yapıştırabilir ve tamamını gruplayarak Library (Kitaplık) paletine yapıştırabilirsiniz. Kılavuz çizgilerle yaptığınız tüm işlemleri Undo ile istediğiniz kadar geri alabilir veya Redo ile tekrar uygulayabilirsiniz.
>> Renk Paleti: CMYK, RGB veya LAB renk tonlarının düzenlenmesi ‘Colour’ penceresinde çok kolay ve çok hızlı bir şekilde hazırlanarak yazı, çizgi veya alanlara doğrudan uygulanabilmektedir. Ayrıca ‘Swatches’ penceresinde renk tonları ve degrade geçişleri önceden hazırlanarak tek tuşla kullanılabilmektedir.
>> Ölçü Aracı: Objeler arasındaki mesafeler, boşluklar vs., yatay, dikey veya açılı olarak her şekilde ‘Measure’ aracı ile çok hızlı ve kolay şekilde ölçülebilmektedir.
>> Zoom: Adobe InDesign programında sayfaları % 4000'e kadar büyütebilir, resimlerdeki pikselleri en ince ayrıntısına kadar görüntüleyebilirsiniz.
InDesign ile diğer Adobe programlarında kullanılan hemen hemen tüm kestirmeler aynı şekilde işlem görmektedir. Photoshop'tan alışık olduğumuz gibi, tüm Zoom büyültme ve küçültme işlemlerinizi + ve - tuşlarını kullanarak yapabilirsiniz. Bu işlem de size hız kazandıracak, bilhassa Photoshop'ta sıklıkla kullandığımız birçok uygulama kestirmesini aynı şekilde InDesign'da da kullanamaya devam edebileceksiniz.
>> Hizalama: Seçilen objelerin hizalamasını ‘Align’ penceresindeki ikonları tıklayarak çok hızlı ve çok kolay şekilde gerçekleştirebilirsiniz. InDesign'daki düzenleme o kadar akıllıca yapılmıştır ki, birden fazla obje seçildiği anda hizalama penceresi kendiliğinden otomatik olarak üst menüde görüntülenmektedir.
>> Bridge (Dosya Tarama): Photoshop'ta kullanılmaya başlanan Browse ile Bridge fonksiyonu aynı şekilde InDesign'a da standart olarak ilave edilmiştir. Bu program aracılığıyla tüm Adobe programlarında dosya tarama, veri girişleri, transferleri ve renk yönetimi gibi aynı işlemleri ortak platformda entegre olarak gerçekleştirebilirsiniz.

YazıKatmanlar

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

Adobe InDesign yazılımındaki tipografi, tablo hazırlama, çizgi, dolgu, renk ve grafik özellikler Adobe Illustrator ile Adobe Photoshop programlarında kullanılan benzer fonksiyonlarla birlikte operatörlere önemli zaman tasarrufu ve mükemmel tasarımlar yaratma olanakları sağlamaktadır.


>> Metin Editörü (Story Editör): Ayrı bir pencerede açılan bu fonksiyon uzun metinlerin dizgi, tashih ve düzeltme işlemlerinde ‘Word’ mantığıyla çalışarak, orijinal yazı alanlarına doğrudan uygulama gerçekleştirmektedir. Metin Editörü penceresinde girilen tüm yazılar aynı anda eş zamanlı olarak InDesign tarafından metin içine otomatik yerleştirilmektedir. Bu fonksiyonun diğer güzel bir tarafı ise, sabit bir metin kutusu içine yazılan metinde satır fazlası bulunduğu takdirde, artan bütün satırlar kırmızı çizgili alanda gösterilerek kullanıcının ikaz edilmesi ve ne kadar fazla satır olduğunun ekranda görüntülenmesidir.
>> Tipografi: Yazı karakteri hatalarının önlenebilmesi için, sisteme yüklenmemiş veya yazıcısı bulunmayan fontlara Bold, İtalik verilebilmesi engellenmiştir. Eksik olan fontların tamamının üzeri pembe renkle boyanmış olarak ekranda doğrudan görüntülenmektedir.
Yazı stillerinin tamamı tek bir araç kullanılarak kopyalanıp diğer metin alanlarına doğrudan uygulanabilmektedir.
OpenType desteği, görsel kerning, görsel hizalama, yapay italik, metin ve paragraf stillerinin düzenlenmesi, karmaşık çoklu stillerin doğrudan tek tuşla diğer paragraflara uygulanması, stillerin font değişimlerinden etkilenmemesi, paragraf bazlı metin kompozisyonu, geliştirilmiş kelime, karakter ve stil ara/bul fonksiyonları dökümanlarda yaratıcı tasarım gücünü inanılmaz boyutlara taşımakta ve tipografik uygulamalara belirgin bir hız kazandırmaktadır.
‘Glyph’  menüsü kullanılarak her bir yazı karakterinin 64.000’den fazla harf ve şekil seçenekleri doğrudan yazılara uygulanabilmektedir. Bu önemli özelliğin en büyük avantajı alışılagelmiş harfler yerine, aynı fontun farklı harf seçenekleri kullanılarak tipografik çalışmalarda olağanüstü tasarımların yaratılabilmesidir.
Metin içindeki yazılara, karakter özellikleri bozulmadan ya da vektör çizgilere dönüştürülmeden, istenilen kalınlık ve renk tonlarında kontür çizgi uygulanabilmekte, iç dolgulara sonsuz renk geçişlerini içeren degradeler dahi verilebilmektedir. Yazılar istenilen değerlerde saydam yapılabilmekte ve ‘Blending’ filtreleri uygulanarak tasarım gücü arttırılmaktadır. Kelimelere yerleştirilen imleçler, görsel bağlamda, paragraf düzenini bozmayacak şekilde paragraf dışına taşırılabilmektedir.

>> ‘Adobe Paragraph Composer’ ile paragraf stilleri hızlı, kolay ve mükemmel şekilde hazırlanabilmektedir. Serbest bloklanmış paragrafların saçaklı satır sonları tek bir işlemle düzeltilebilmektedir. Büyük harf (majiskül) yazıların, tek bir tuşla küçük harfe (miniskül) dönüştürülmesi sağlanmıştır.

>> Grup Stil Uygulaması: Adobe InDesign yazılımındaki ‘Nested Styles’ fonksiyonu ile önceden kaydedilen her çeşit karmaşık karakter ve paragraf stillerinin tek bir tuşla her ikisi birden diğer metin kutularındaki yazılara da aynen uygulanmasını sağlamaktadır. Paragraf veya metin kutularına verilen birleşik karakter ve paragraf stil grubunda hiçbir sınırlama veya limit bulunmamaktadır.
>> Anchored Objects: InDesign'da Anchored Objects fonksiyonunu kullanarak yazı dahil istediğiniz her objeyi metin satırları arasına, kelimeden önce veya sonra, paragraf üst veya altındaki boşluğa, paragraf kenarına vs., gömme yaparak, metnin bir parçası gibi yazıyla birlikte kaymasını sağlayabilirsiniz.

Clipping
>>
Dipnotlar:
Doğrudan dipnotlar (Footnotes) hazırlayabilir, Microsoft Word veya RTF hazır dipnotları aktarabilir ve her türlü düzeltmeyi, düzenlemeyi InDesign'da uygulayabilirsiniz.
>> Sayfa No: InDesign'da otomatik sayfa numaraları vermek çok kolay ve çok pratik. Programın kendine özel palet penceresinde kurgulanmış hazır işlemler bulunmaktadır. Tek bir tıklama ile Otomatik Sayfa No fonksiyonu seçilerek dilediğiniz şekilde işlemi uygulayabilirsiniz. Otomatik sayfa no'sunu şablon sayfada düzenleyebileceğiniz gibi, ayrıca tek tek sayfalara taşıdığınızda bile sayfa numarası kendiliğinden otomatik değişmektedir.
InDesign programının gazete, dergi ve yayıncılar için hazırlamış olduğu metin devam sayfalarının numaraları da kendiliğinden otomatik olarak gerçekleşmekte, çok basit işlem yapılarak yazıların devamı hangi sayfaya taşınmışsa, ana sayfanın altında kendiliğinden otomatik değişmektedir.
>> Sekmeler/Tab durakları: Serbest tablo veya satır hizalamalarında kullanılan sekmeler akıllı paletiyle herkesi şaşırtmaktadır. Akrende serbest şekilde kullanılabilen sekme/tab durakları paleti kendiliğinden metin kutusuna yapışmakta, imleci başka bir metin kutusu içine tıkladığınızda o kutuya otomatik yerleşmekte, rahat çalışma ortamı için istenilen boşluğa kaydırılabilmektedir. Serbestçe dolaşabilen sekme paleti, imleç hangi metin kutusu içindeyse, yapılan tüm tab durak düzenlemelerini doğrudan o metine uygulamaktadır.
>> Tablolar: Adobe InDesign yazılımında tabloların hazırlanması ve farklı biçimlerde düzenlenmesi çok hızlı ve kolay şekilde gerçekleşebilmektedir. Tablolarda kullanılan yazı, hücre çizgileri ve dolgu uygulamalarına birçok yeni özellikler eklenmiştir.Feather
Hücre dolgularına istenilen renk tonlarında degradeler, saydamlık ve ‘Blend’ efektleri uygulanabilmektedir.  Hücre duvarlarına da birbirinden bağımsız renk tonları, kalınlık ve çizgi şekilleri verilebilmekte, hücreler kendi içinde yatay veya dikey olarak iki bölüme ayrılabilmekte, hücre içine yatay çizgiler eklenebilmektedir. Microsoft Word ve Excel tabloları doğrudan döküman içine alınarak kullanılabilmekte, hücre içine girilen metin satırı arttıkça, hücre yüksekliği otomatik olarak değişmektedir. Tek bir tablo sayfadan sayfaya akabilmekte, çoklu-sayfa tabloları düzenlenebilmekte, tablo hazırlama pencerelerinde her türlü ayrıntılı uygulama yapılabilmektedir.
>> Grafik Objeler: Yazı, çizgi ve objelere sonsuz renk tonlarında, birden fazla renk verilerek, istenilen uzunlukta, arzu edilen açıda ve saydamlık değerlerinde, ‘Blending’ filtreleri de kullanılarak çok geçişli degradeler uygulayabilirsiniz.
Yazı, çizgi ve objelere değişik saydamlık değerleri kullanarak, istediğiniz renk tonlarında gölge verebilir, ‘Feather’ ve 'Noise' uygulamasını da her çeşit objede kullanabilirsiniz.
Adobe Illustrator (Aİ) ve Adobe Photoshop (PSD) programlarının orijinal dosyaları, saydamlık değerleriyle birlikte Adobe InDesign programına aktarılabilmektedir.
>> Obje Stilleri: Yazı ve metinlerde olduğu gibi, her çeşit objede kullanmak için grup stiller hazırlayabilir ve dilediğiniz objeye tek bir tıklama ile bu stilleri uygulayabilirsiniz. Sadece InDesign'a özel bu fonksiyonu kullanarak, kutu içindeki yazılara bile obje stilleriyle birlikte paragraf stillerini de tek bir komutla gerçekleştirebilirsiniz.
Obje Stillerinde Dolgu, Çizgi, Köşe Şekli, Saydamlık, Alt Gölge, Eritme, Çerçeve, Metin İteleme, Paragraf Stilleri ile Gömme Obje fonksiyonlarının tüm ayrıntılarını dilediğiniz gibi düzenleyebilir, istediğiniz işlemi devre dışı bırakabilirsiniz.

SaydamlıkAltTransperency

>> Fotoğraflar: Her çeşit formattaki resimleri doğrudan InDesign sayfasına hiçbir resim alanı açmadan ve hiçbir ilave işlem yapmadan taşıyabilir ve hiç zaman kaybetmeden üzerinde çalışabilirsiniz.
Adobe InDesign yazılımı Adobe Photoshop programında hazırlamış olduğunuz resimlerin bütün katmanlarını tanımakta ve program içinde katmanları tek tek görüntüleyebilmektedir. Bütün PSD formattaki katmanlar üzerinde her türlü tercihi yapabilir, dilediğiniz katmanı açıp, dilediğinizi tek bir tıklama ile kapatarak devre dışı bırakabilirsiniz.

Katmanların yanısıra, PSD Katman Kompozisyonları bile InDesign içinde tek tek görüntüleyebilir ve aynı uygulamaları gerçekleştirebilirsiniz.


0Diğer önemli özellik ise, InDesign programına yerleştirilmiş bütün Illustrator çizimleri ve Photoshop resimlerinin kaynağı otomatik olarak hafızaya alındığı için, bu resim ve çizimler üzerinde yapacağınız her türlü düzeltme ve değişiklikler InDesign'daki dosyalara doğrudan uygulanmakta, ayrıca update benzeri işlem yapmanıza gerek kalmamaktadır.
Fotoğraflarda diğer önemli uygulama ise, Photoshop dokümanlarınızı TIFF veya EPS kaydetmenize gerek olmamasıdır. Orijinal Photoshop PSD formatında kaydettiğiniz resimler çok az yer kapladığı için, gerek çalışma sırasında önemli hız kazanacak, gerekse diskinizi daha randımanlı kullanmış olacaksınız.

Illustrator çizim veya Photoshop resimlerine uygulamış olduğunuz her türlü saydamlık, eritme, alt gölge, degrade vb., efektleri aynı şekilde korumalı olarak InDesign içinde kullanabilir, ilave Blend kaynaştırma stilleri verebilirsiniz.

>> Degradeler: InDesign'da yazı, metin, çerçeve, çizgi, kutu vs., her türlü objeye istediğiniz kadar ve istediğiniz renk tonlarında, istediğiniz düzende Photoshop ve Illustrator programlarında olduğu gibi dilediğiniz karışımda degradeler verebilirsiniz. Bilhassa yazılara degrade verme durumunda kesinlikle yazıları vektör çizgiye dönüştürme gereksinimi bulunmamaktadır. Bu müthiş özellik sayesinde yazılar her zaman metin olarak kalacağı için, her şekilde üzerinde düzeltme, tashih vs., uygulayabilirsiniz.


>> Saydamlık: InDesign programındaki diğer önemli özellik ise, sayfalarda kullandığınız her objeye istediğiniz değerde saydamlık atayabilir, ve hatta kullandığınız resim ve çizimlere de ayrıca saydamlık verebilirsiniz. Bu özellik sayesinde, orijinal resimlerinizi tekrar tekrar Photoshop veya Illustrator programlarında açarak saydamlık değerlerini değiştirmenize hiç gerek yoktur. Yazıları da vektörel çizgiye dönüştürmeden dilediğiniz gibi saydamlık uygulayabilir ve üst üste bindirilen bütün objelerin saydamlık değerlerini istediğiniz gibi sınırsız değiştirebilirsiniz.
>> Feather (Eritme): Photoshop'ta sıklıkla kullandığınız eritme fonksiyonunu, değişik stillerde her türlü objede aynı şekilde kullanabilirsiniz.
>> Blend Mode (Kaynaştırma Stilleri): Photoshop'ta zaman zaman değişik efektler vermek amacıyla kullandığımız Multiply, Screen, Overlay...vs., kaynaştırma stil türlerini aynı şekilde InDesign programında da obje ve resimlere uygulayabilirsiniz.
>> Clipping Paths (Dekupe Hatları): Dekupe çalışmalarında kullandığınız Clipping Path işlemlerini aynı şekilde her türlü resimde uygulayabilir ve resim içine otomatik gömülmesini sağlayarak, orijinal Photoshop dokümanını bozmadan InDesign programında dekupelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

BASKI ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Adobe InDesign yazılımında hazırlanan dökümanların basımında problem yaşanmaması için gerekli tüm önlemler Uluslararası Grafik, Basım ve Yayıncılık standartlarına göre düzenlenmiştir. Profesyonel bağlamda uygulanan baskı öncesi kontrol ve uygulama fonksiyonları, InDesign dökümanlarının hatasız ve eksiksiz olarak basılabilmelerini sağlamaktadır.
>> ‘Preflight’ Döküman Kontrolü: Bu fonksiyonu kullanılarak, baskı için hazırlanmış InDesign dökümanların her çeşit kontrolü çok hızlı bir şekilde otomatik olarak gerçekleşmektedir. Resimlerin çözünürlük, format ve renk evreni bozuklukları, yazı karakteri (font) hataları, vektörel çizim ve resim eksiklikleri, döküman özellikleri ve sayfa bilgileri otomatik olarak saptanmakta, rapor halinde kullanıcıya sunulmaktadır. Herkes için büyük önem taşıyan bu kontrol fonksiyonu hatasız baskı yapılabilmesi için her türlü denetimi inanılmaz kısa zaman içinde gerçekleştirmektedir.

>> Renk Düzenleri: RGB, spot, ekstra ve Pantone gibi özel renkler CMYK renk düzenine kolayca dönüştürülebilmektedir. Ayrıca dökümanlarda kullanılan tüm sayfalar renk ayırım esaslarına göre ayrı ayrı Cyan, Magenta, Yellow ve Black plakalar halinde tek tek veya birleşik olarak ekranda görüntülenmektedir. Spot veya Pantone renk kullanılmış ise, Seperations Preview penceresinde bütün ekstra renkleri de ayrı ayrı görebilir, istediğiniz ekstra Pantone renkleri tek bir tıklama ile CMYK'ya dönüştürebilirsiniz.

InDesign tüm Adobe programlarıyla aynı tabanda çalıştığı için, Photoshop veya Illustrator'da hazırlamış olduğunuz renkleri aynı tonda kullanabilir ve tüm Adobe programlarında bu renkleri ekranda aynı değerlerde görüntüleyebilirsiniz.

 

>> Baskı Boya değerleri: CMYK ve Siyah boya baskı % limit değerleri, toplam baskı % limit değeri, CMYK ve spot renk tonlarının ayrı ayrı % nokta büyüklük değerleri InDesign tarafından otomatik ölçülmekte ve bütün bu değerler fareyi kaydırdıkça eşzamanlı olarak görüntülenmektedir. Baskıda kullanılacak kağıt cinslerine göre toplam % CMYK boya/nokta limit değerlerinin aşıldığı ve baskıda çamur olarak çıkacak alanları bile aynı anda ekrandaki resimler üzerinde görebilirsiniz.
>> Trap: Sektörün en büyük problemlerinden birisi olan şişirme (Trap) probleminin giderilmesi için şişirme değerleri istenildiği gibi düzenlenebilmektedir.
>> Overprint: Baskı üretiminde sıkça karşılaşılan ‘altını oymadan bas’ (overprint) probleminin giderilmesi için sayfalardaki nesnelerin ‘overprint’ görüntüsü de ekranda sunulmaktadır.
>> Baskı Rehber Çizgileri: Baskı üretimi aşamalarında büyük önemi olan renk ayar işaretleri ile sayfa kesim çizgilerinin yerleştirilmesi ve taşma paylarının düzenlenmesi profesyonel olarak hazırlanmıştır.
>> PDF Dosya Oluşturma: Adobe InDesign yazılımında hazırlanan dökümanların PDF dosyaya dönüştürülmesi tek işlemle gerçekleştirilebilmektedir. Standart çıkış uygulamalarına göre önceden hazırlanmış PDF dosya oluşturma seçenekleri InDesign programından doğrudan hatasız kayıt yapmaya olanak tanımaktadır. Acrobat 4.0, 5.0, 6.0 ve 7.0 için ayrı ayrı PDF dosyalar yaratabileceğiniz gibi, uluslararası ISO basım ve yayıncılık standardı PDF/X-1a ve PDF/X-3 kayıtlarını doğrudan gerçekleştirebilirsiniz.
PDF dosya oluşturma aşamasında istenildiği takdirde dökümanlara doğrudan koruma ve güvenlik parolası eklenebilmekte, baskı, tashih ve düzeltme yapılabilme seçenekleri ayarlanabilmektedir.
>> Diğer Program Dosyaları: Adobe InDesign, diğer tasarım ve mizanpaj programları Quark XPress ile Adobe Page Maker dökümanlarını doğrudan açabilmektedir. 3.3 ile 4.1X versiyon QuarkXPress dokümanlarınızı doğrudan açarken, 5.0, 6.0, 6.5 daha üst versiyonlarda hazırlanmış dosyalar ise 4.0 versiyona dönüştürüldükten sonra InDesign tarafından tanınmaktadır.
Formatlı Microsoft Word ve Excel tablolarını InDesign sayfalarına aktarabilir, Office dokümanlarından objeleri sürükleyerek doğrudan taşıyabilir, kopyalama yaparak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Aynı şekilde e-posta içerik ve dosyalarını da doğrudan InDesign sayfalarına aktarabilirsiniz.
Adobe Photoshop ve Illustrator dokümanlarında olduğu gibi, Adobe Acrobat PDF dosyalarını da katmanlarıyla birlikte sayfalar halinde InDesign içine aktarabilir, PDF dosyalarındaki resim, çizim vs., objelerin katmanlarını tek tek ve ayrı ayrı görüntüleyebilirsiniz.

hspace=0

DİĞER ÖZELLİKLERİ

Adobe InDesign yazılımının diğer sayfa tasarım ve mizanpaj programlarından üstün olduğu özellikler tahmin edilenden çok daha fazladır ve her yeni versiyonda bu eşsiz fonksiyonlar biz kullanıcılar için geliştirilmekte, yenileri ilave edilmekte ve yaratıcı unsurlar, hız ve mükemmellik düşünebildiklerimizin ötesine taşınmaktadır.
>> Snippets: InDesign programında hazırladığınız her objeyi, yazıyı, veya tüm sayfayı içinde bulunan tom objelerle birlikte Snippet olarak kaydedebilir ve bu sayfaları istediğiniz her programda hiçbir objesi bozulmadan kullanabilirsiniz. XML tabanlı bu eşsiz fonksiyon ile, her türlü InDesign sayfasına dijital ortamda her yerde kullanabilme özgürlüğü sağlanmış olmaktadır.
>> Otomatik Döküman Tamiri: Adobe InDesign dökümanları  ‘Automatic Document Recovery’ fonksiyonu ile her türlü enerji kesilmesi veya beklenmedik sistem arızalarına karşı koruma altına alınmıştır. Bu özellik sayesinde InDesign dukümanları hiçbir zaman ve hiçbirşekilde hasarlanmaz, kilitlenmez veya bozulmaz.
>> Geçmiş Versiyon Kaydı: InDesign programının versiyonu ne kadar yüksek olursa olsun, eski versiyonlar için de kayıt yapabilme özelliği mevcuttur. En son versiyonda hazırlamış olduğunuz herhangi bir InDesign dokümanını eski versiyonlarda da açarak üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz.
>> Ekran Görünümleri: Dokümanda kullandığınız her bir objenin görüntü çözünürlüklerini Fast, Typical, High Quality olarak dilediğiniz gibi tek tek saptayabilirsiniz.
>> Web Tasarımı: Web tasarımlarınız için InDesign'da her türlü hazırlık fonksiyonları da bulunmakta, programda hazırlayacağınız sayfaların kalitesi bozulmadan web için SVG, XML, HTML interaktif düzenlemeler de yapılabilmekte, Adobe Acrobat programında hazırlanmış interaktif sayfalar kullanılabilmekte ve Adobe GoLive yazılımına sorunsuz olarak aktarılabilmektedir.

Bu sayımızda çok kısa olarak, özet halinde anlatmış olduğumuz Adobe InDesign programını, bundan sonraki sayılarımızda fonksiyonlarıyla birlikte geniş olarak sizlere aktaracağımızı müjdeleriz...
Sağlıkla ve sevgiyle hoşçakalın...

 

October 2005

 


Genel