Photoshop Magazin
 


Her zaman lazım (Sayı 02)

01 October 2005 | Sayı: Oct 2005
 
1 2 3 4 5
 

Abandonment: Bir ürünün artık kar getirmemesi nedeniyle pazarlanmasından vazgeçilmesi.
Above the line cost: Çizgi üstü maliyet. Kitle iletişim araçlarında yapılan reklam harcamaları.
Above the market pricing: Bir ürünün pazarda bulunan benzerlerinin üzerinde fiyatlandırılması.
Accelerated graphic port: Hızlandırılmış grafik veriyolu. Özellikle üç boyutlu grafiklerde, verilerin işlemciden grafik kartına hızlı bir şekilde erişimini sağlayan veriyolu.
Accent: Vurgu. Bir reklam veya sanat yapıtının bir bölümünü yapıtın tümüne göre renk vererek, odaklayarak, ışıklandırarak, başka bir yöne çevirerek ya da farklı boyut vererek vurgulama.
Accordion insert: Akordeon ek. Bir derginin sırtına dikilmiş veya reklam postasına eklenmiş, akordeon kırımlı reklam aracı.
Acknowledge timeout: Veri gönderildikten sonra gönderen tarafın karşı tarafın veriyi aldığı zamana kadar beklemesi
gereken süre.
Active file: Üzerinde çalışılan dosya.
Active link: Otomatik link. Veri iletişiminde kaynak belge değiştirildiğinde, hedef belgede yer alan bağlantılı nesnenin de anında değiştirilmesine imkan veren link.
Active risk: Aktif risk. Bir bilgi işleme sistemini tahrip veya sabote etmek amacıyla girişilen eylemlerden doğan risk.
Açma ve yıkama küvetleri: Pozlanan kalıbın açılması ve yıkanması için kullanılan yerdir. Tabanda ızgara bulunur.
Adaptive advertising: Uyarlamalı reklam. Reklam iletisinin bir veri tabanından tüketiciyle ilgili edinilen bilgiler doğrultusunda, alıcının öncelik verdiği konulara göre biçimlendirilmesi.
Adaptive coding: Uyarlanabilir kodlama. Veri sıkıştırmada sabit bir sözlük kullanmayan, kodlanacak verinin içeriğine göre davranan kodlayıcı.
Ad click: Reklam tıklaması. Kullanıcının internet sayfasındaki reklam pano ya da butonuna tıklayıp o siteyi ziyaret etmesi.
Adjacency: Bitişiklik. Radyo ve televizyonlarda art arda yayınlanan programların birbirlerine göre durumu.
Advance booking: Önceden yer ayırtma. Reklamverenin belirli bir tarihten önce iletişim aracında reklam süresi ayırtması.
Advertising block: Reklam kuşağı. Radyo ve televizyonda birkaç reklamın arka arkaya yayınlandığı zaman dilimi.

Advertising plan: Reklam planı. Pazarlama planındaki bilgiler doğrultusunda reklamın konusu olan ürün ya da hizmetin pazar durumu, hedef kitlesi, pazarlama hedefleri ve pazarlama karması göz önünde bulundurularak hazırlanan, kısaca reklam amaçlarıyla reklam stratejisini özetleyen belge.
AF assist lamp: Bazı dijital fotoğraf makinelerinde fokuslamanın yapıldığını işaret eden ışık.
Ajitasyon: Filmin duyarlı yüzeye sürekli olarak bozulmamış banyonun temasını sağlamak amacıyla film tankının belirli aralıklarla sallanması işlemi.
Aksan: Genellikle yabancı dillerden dilimize geçmiş bazı sözcüklerin söylenmesinde yol gösterici olarak görev yapan ve bazı harflerin
üzerinde bulunan işaretlerdir.
Aktivitoller: Banyo içindeki kimyasal aktiviteyi hızlandıran maddeler.
Alüminyum kalıplar: Tek metalli kalıplardır. Greni ince olduğu için ince tramlı hassas kopyalar için elverişlidir. Yüzeyi gümüş beyazı rengindedir. Başlıca özellikleri asitten etkilenmemeleri, çabuk okside  olmamaları, az emaye ve hazne suyuna ihtiyaç göstermeleridir.
Amblem: Özellikle afiş tasarımında ürün ya da hizmet üreten kuruluşlara kimlik kazandıran, sözcük özelliği göstermeyen soyut veya nesnel görüntülerle oluşturulan simgelerdir.
Anilox merdane: Tramlı merdane. Hazne merdanesinde aldığı mürekkebi baskı silindirine aktarmak için kullanılan anilox merdane krom veya seramikle kaplı metalden yapılmış olup üzerinde lazerle oyulmuş eşit derinlikte gözenekler bulunmaktadır.
Anterlin: Dizilen satırların birbirine karışıp bozulmaması için satır aralarına konulan genelde iki punto genişliğindeki metal boş satır.
Asıl başlık: Herhangi bir gazete ya da yayın tarafından kurumsal tanımlama olarak kullanılan tasarım veya logo.
Asimetri: Tasarımda, simetrinin aksine orantısızlığa dayalı parçalardan oluşan yapı.
Ara kağıdı: yeni basılmış olan işteki boyanın, kendisinden sonra gelen kağıdın arkasını kirletmemesi için araya konulan emici veya bir tarafı parlak kağıt.
Aratonlar: Siyah ve beyazın yaklaşık tam ortasında bulunan ton değerleri.
Archived file: Arşivlenmiş dosya. Bir kopyası arşivde tutulan dosya.
Armor: Zırh. Genel olarak kabloyu dış mekanik etkilerden korumak için kullanılan metal şeritler ya da tellerden oluşan örtü.
Audience measurement software: İzleyici istatistiği yazılımı. Özellikle ticari bir internet sitesine yapılan ziyaretlerin istatistiğini tutan yazılım.
ASA: Filmlerin ışığa karşı duyarlılıklarını belirleyen ölçü birimlerinin Amerikan standardı.
Asansör: Baskı makinelerinin aparatlarından biridir. Baskıya girecek olan baskı materyalinin istiflendiği baskı tablasıdır.
Asetat: Emülsiyon taşıyıcı film taban.
Audience loyality: İzleyici bağlılığı. Programın sürekli olarak belirli oranda izleyiciyi çekebilmesi.
A.I.D.A. : Attention, Interest, Desire, Action (Dikkat, İlgi, İstek, Eylem) Reklamcının bir ürünü satabilmek için kurmaya çalıştığı dört aşamadan oluşan iletişim süreci. Bu süreç önce alıcının dikkatini çekmek, ilgisini sürekli tutabilmek, ürünü satın almaya özendirmek ve sonuçta satın alma eyleminin gerçekleşmesi olarak açıklanabilir.
A/D converter: Analogtan dijitale dönüştürücü.
A/B split: Aynı ürünle ilgili olarak, aynı boyutlarda ancak farklı içeriklerdeki iki reklamın bir derginin aynı baskısının eşit sayıdaki farklı kopyalarında yer alması.

 

October 2005

 


Terminoloji