Photoshop Magazin
 


Yepyeni bir Photoshop : CS2(01)

01 September 2005 | Sayı: Sep 2005
 
1 2 3 4 5
 

Yepyeni bir Photoshop : CS2


hspace=0

CS2'deki Yenilikler

Bunu görmenin en iyi yollarından biri, yine CS2'nin yeni özelliklerinden birini kullanmakl Window > Workspace > What's New'in CS2 komutunu seçin. Workspace'i (çalışma alanı) değiştirmek üzere olduğunuza dair bir diyalog penceresi açılacak. OK'ye tıkladığınızda yeni çalışma alanınız hazır olacak. Eğer bu diyalog penceresine bir daha rastlamak istemiyorsanız, 'Don't Show Again' (bir daha gösterme) kutucuğunu işaretlemeniz yeterli olacaktır. Bundan sonra, diğer
tom menü komutlarının üstünden gidin. CS2'nin yeni özelliklerinin her biri mavi ile işaretlenmiştir. Normal çalışma
alanınıza geri dönmek için, Window > Workspace > Default Workspace komutunu seçin.

Adobe Bridge'de Camera Raw Açmak

Photoshop CS2'daki Bridge Iköprü) içinden Camera Raw ile RAW (gelişmiş dijital kameraların çektiği ham formatlı imajlar) imajları açabilirsiniz. Bu işlem, Photoshop'un yükünü hafifletip, dosyalarınız Camera Raw tarafından işlemden geçerken üzerinde çalışmaya devam etmenizi sağlayacaktır.Bunun için bir ya do birkaç imajı Bridge içinde seçip, sağ- klik ile üzerlerine gittikten sonra, Open'dan Camera Raw'u seçmeniz yeterli olacaktır. Bu işlem imaj veya imajları Photoshop'da açmak yerine Bridge'deki Camera Raw içinde açacaktır. Çoklu imaj desteği ile aynı rötuşlama işlemlerini ortak olarak uygulayabilir, işlemler bittikten sonra yine Raw formatında kaydedebilirsiniz.

Açık Tüm Dokümanları Görebilmek

Hem Mac hem de Windows platformlarında geçerli olmak üzere, Control-Tab tuşlarına eş zamanlı olarak birkaç kez
basarak, açık tüm dokümanlarınız arasında gidip gelebilirsiniz.

Yüzey Flulaştırma

Surface Blur (yüzey flulaştırma) filtresi, kenar detaylarını koruyarak fotoğraflardaki yüzeyleri flulaştırmak için kendi
başına çok yararlı bir özellik olabilir. Bu özelliği Layer Mask ile birleştirdiğinizde, bit görseli rötuşlamanın daha da etkili bit
yolunu bulmuş olursunuz.

hspace=0

Şimdi şunu deneyelim: Uzerinde çalıştığınız fotonun katmanının ikinci kopyasını oluşturmak için, Mac'de Command-J, PC'de Ctrl-J tuşlarına basin. Üst kopyada,Filter > Blur > Surface Blur komutunu seçin. Imajınızı flulaştırmak istediğiniz kadar ayarlarla oynayın ve OK'i tıklayın. Dikkat ederseniz, bu komut ne kadar kenar detaylarını korumuş olsa da, kaliteden biraz ödün veriyor. Bunu önlemek
için, Layers paletindeki Add Vector Mask (vektör maskesi ekle) ikonunu seçerek bir katman maskesi oluşturun. On fonu siyaha
ayarlamak için X'i tuşlayın ve sonra da fırça aletini seçmek için B'yi tuşlayın. Şimdi de, orijinal detayları geri getirmek için
flulaşan imajınızı boyayın.

hspace=0

Font Önizleme Boyutunu Değiştirmek


Font önizleme en büyük yeniliklerden biri... Anna önizleme boyutu sizin ihtiyacınız için çok büyük ya do küçük olabilir. Bu kurulumu değiştirmek için, Photoshop'un Preferences (tercihler) bölümüne girip, Type'ı (yazı) seçin. Font Preview Ifont önizleme) seçeneğini isteğinize göre ayarlayın (Small, Medium ya da Large).

İmaj nerede?

Dokümanınızın en üst kısmındaki ismine, Command'i tuşlayıp fareyle de üzerinde basılı tuttuğunuzda, dokümanınızın ana bellek içinde nerede kayıtlı olduğunu göreceksiniz. Açılan menüde gezinip, üzerinde durduğunuz dosya isminde fareyi bıraktığınızda, o dosya açılacaktır. Aslında bu Photoshop'a değil, Mac OS X sistemine ait bir özellik, kısaca her programda çalışıyor. PC kullanıcıları adına üzgünüz ama Mac'te yer olan bu kısa yol yerine geçen bit özellik bulamadık.
Öte yandan Windows'a ait olan şöyle bit özellik var öte yandan. Tüm ekran moduna geçmek için F'yi iki kez tuşladığınızda menüler yokolacaktır. Şimdi de, alet panelinin en üstündeki küçük sağ-oka kliklediğinizde CS2 menülerini gösteren yeni bit pencere elde edeceksiniz.

İmaj Penceresini Her Yere Taşıyabilmek

PC kullanıcılarına özel bit kısa yol da şu: Daha önceki Photoshop sürümlerinde imaj penceresini Photoshop arayüzünün dışına taşıyamıyordunuz. CS2'de ise imaj pencerenizi ekranın herhangi bit yerine hem götürebiliyor hem de genişletebiliyorsunuz.

Akıllı Objeler

Tiyo 1
Bazen bir imajı dönüştürmeye başladığınızda, kalitedendün verirsiniz. Devam ettiğinizde, kalite daha da kötüleşir.Photoshop CS2 ile böyle bit sorun artık yok. Imajınızı ne kadardönüştüreceğinizi bilemiyorsanız, onu öncelikle bir Smart object (akıllı obje) yapın. Imaj katmanınızı seçin ve menülerden Layer > Smart Objects > Group into New Smart Object komutunu seçin.

hspace=0
Şimdi istediğiniz değişikleri dilediğinizce yapabilirsiniz. Aynı vektörel imajlarda olduğu gibi, kalite kaybetmeyeceksiniz. Ancak, imajı orjinal boyutundan daha fazla büyütmek istediğinizde bu geçerli olmayacak.

Tiyo 2

Smart Objects Photoshop'a getirilen Illustrator dokümanlarıyla çalışırken de çok etkili. Bir EPS ya da AI dokümanını Photoshop'a Smart Object olarak getirdiğinizde, o her zaman orjinal doküman ile bağıntılı olacaktır. Bu çok güzel bir özellik, çünkü imajınızı Illustrator'da istediğiniz kadar değiştirebilirsiniz ve bu değişiklikler otomatik olarak Photoshop'da kaydedilecek. Bu özelliği daha do güzel kılan, RAW dokümanları da Smart Object olarak Photoshop'a getirebilme. Eğer daha sonra RAW foto üzerinde ayar yapmak isterseniz, katman paletinde foto katmanının ikonu üzerine tıklamanız yetecek, Camera Raw diyalog penceresine geri gideceksiniz.
Burada istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Bittiğinde 'Done' butonunu tıklayın ve değişiklikler otomatik olarak Photoshop'da
kaydedilir.

Tiyo 3

Eğer Photoshop CS2'de bir Smart Object katmanını çoğaltırsanız, bir kopyaya yapılacak değişiklikler diğerine de otomatik olarak yansıyacaktır. Peki iki kopyayı ayırmak isterseniz ne olacak? Smart Object katmanını çoğaltmak yerine,menüden Layer > Smart Object > New Smart Object via Copy komutunu seçmeniz gerekiyor. Böylece orjinalinden bağımsız bir kopya elde edeceksiniz.

Tiyo 4

Bazen bir Smart Object'i normal bir katmana dönüştürmek isteyebilirsiniz. Bunu Layer > Smart Objects > Convert to Layer ile sağlayabilirsiniz. Ama şunu bilmek gerekir ki bir Smart Object'e kaç katman ait olursa olsun, Photoshop yalnızca bir katmana dönüştürecektir hepsini. Her katmanın ayrı olarak saklanmasını isterseniz, Layer > Smart Objects > Export Contents komutuyla bunu halledebilirsiniz. Böylelikle orjinal katmanları içeren bir PSB dokümanı oluşturacak, bunu aynı PSD'ler gibi Photoshop içinde açabileceksiniz.

9. Adobe Bridge'den Bir İmaj Getirmek

Herhangi bir imajı direkt olarak Adobe Bridge içinden Photoshop CS2'ye (veya InDesign'a, Illustrator'a, ve GoLive'a) yerleştirebilirsiniz. Bunu File>Place komutuyla ve imajı yerleştirmek istediğiniz programı seçerek yapabilirsiniz.

10. Her Yerden Renk Örneği Alabilme

Damlalık aletini ekranın herhangi bir yerinde kullanabilir,renk örnekleyebilirsiniz. Once I harfini tuşlayıp Damlalık aletini seçin, fareyi basılı tutarak doküman pencerinizin dışına çekin, ve istediğiniz bir noktada fareyi bırakın. Seçtiğiniz rengin ön fon rengi olarak kaydedildiğini göreceksiniz.

 

September 2005

 


İpuçları ve İncelikler