Photoshop Magazin
 


Her zaman lâzım (Sayı 01)

01 September 2005 | Sayı: Sep 2005
 
1 2 3 4 5
 

Abort procedure: Bir veri aktarımını daha sonra yeniden başlama olasılığını da göz önünde tutarak yarıda kesme yöntemi.

Above the line advertising: Reklam ajansının reklamveren adına basın, televizyon, sinema ve radyo gibi kitle iletişim araçlarında belli bir komisyon alarak yayınlattığı reklamlar.

Access capability: Bir kişi ya da makinenin erişebileceği bilgi özkaynaklarını belirleyen parametreler.

Actual time:
Bir film ya da televizyon programının başından sonuna kadar olan toplam oynatım süresi.
Alan derinliği: Üzerinde odaklama yapılan cismin önünde ve arkasında oluşan seçili alandır.

Anti-aliasing:
Kenar piksellerinin yumuşatılması.

Artifacts:
Sıkıştırılmış resimlerde sıkıştırmalardan dolayı meydana gelen bozukluklar.

Baştan blok yazı:
Satırları sağdan başlayıp son kısmı serbest biten dizgi türü.

Binary rate:
Bir iletim hattındaki bit olarak adlandırılan veri iletim hızı.

Blanket:
Ofset baskıda kalıptaki baskı boyasının kağıda aktarılabilmesi için blanket kazanına sarılan kauçuk esaslı materyal.

Brand familiarity:
Markanın tüketici tarafından tanınması, aşinalık.

Collaborative work:
Oluşturulmasında birden fazla kişinin emek verdiği iş.

CCDX (Charged Coupler Device):
Tarayıcılar ve dijital  kameralar gibi cihazlarda ışığı ölçmek için kullanılan elektronik aygıt.

Densitometre:
Baskı kağıdı üzerindeki boya yoğunluklarını, nokta kazancını, trap vs değerleri ölçmeye yarayan, kalıp ve film üzerindeki nokta değerlerini, film emülsiyon yoğunluğunu tespit etmeye yarayan alet.

Digital Zoom:
Optik olarak yapılmayan sadece dijital  kameralarda olan zoom tipi.

Dizgi:
Taslak mizanpajı hazırlanmış bir kitap için, bilgisayar ortamında oluşturulacak bir şablon sayfa üzerinde yazıların, kitabın türüne uygun tipografi kullanımıyla, yeniden yazılması işlemi.

Dul:
Bir paragraf sonunda yarım kalmış satır.

Entertype:
Kurşuna dayalı dizgi sisteminde tek satırlar dizen mekanik dizgi makinesi.

Eskiz:
Çeşitli unsurların sayfa üzerinde nasıl yerleştirileceğini gösteren karakalem ve resimlere oluşturulmuş taslak çalışmaları.

Film Rasyosu:
Bir dijital filmin çözünürlüğünde, yatay alanın, dikey alana oranına image ratio veya rasyo denir.

FTP: File Transfer Protocol. Dosyanın bilgisayar ve hosting sunucusu arasındaki trasfer sürecidir.
Hazne suyu: Baskıda mürekkebin dengeli bir şekilde baskı materyaline aktarılması için kullanılan su.
High-key görüntü: Çok işleme maruz kalmış, soluk bir görüntü veya tarama işlemi sırasında detayları kaybolmuş görüntü.
Kumpas: Metal dizgi düzenlemesinde elle dizilecek harflerin birleştirilmesi için kullanılan metal bir alet.
Leaflet: Bir ya da birkaç sayfadan oluşan küçük broşür.
Logging: Bir bilgisayarda hatalar veya bilgi hareketleri gibi olguları ileride inceleyebilmek için kaydetmek.
Majiskül: Büyük harf veya büyük harflerle yazılmış yazı.
Market trend: Pazar yönelimi, pazar trendi.
Megapixel: Çekilen bir fotoğrafın, toplamda ne kadar  milyon pikselden oluştuğunu belirtir.
Network operator: Bir ağın tümünü ya da bir kısmını işleten kişiye verilen ad.
Noise: Noise, dijital fotoğraflarda veya dia pozitiflerde oluşan gren.
Occupational classification: Alıcı potansiyeli olan kişilerin meslek ve konumlarına göre sınıflandırılması.
Overcommercialization: Kitle iletişim araçlarında izleyenleri bıktıracak sayıda reklam yayınlanması. (reklam kirliliği)
Ölü Piksel: Makinedeki CCD/CMOS sensörlerinden birisinin arızalı olması durumudur.
Paspartu: Bir resmin çevresinde geniş bir çerçeve  oluşturacak biçimde, ortasına yerleştirildiği kalın karton veya mukavva üzerinde yapılan sergiye hazırlık çalışmasına verilen isim.
Photoplatemaking: Fotoğrafla yapılan kalıp çıkarma işlemi.
PMS (Pantone Matching System): Tasarımcıların renkleri numaralarla ifade etmesini sağlayan sistem.
Productivity Software: Muhasebe ve yazı işlerinin yanı sıra birçok endüstriyel alanda da kullanılan uygulama yazılımı.
Recto: Bir açık kitabın, süreli yayın ya da benzerlerinin sağ taraf sayfası.
Repeating field: Bir tutanakta birden fazla sayıda görülen veri alanı.
Replay attack: Bilgisayar ağından yakalanmış geçerli bir mesajın hile amacıyla birçok kez tekrarlanıp   gönderilmesi.
Sızma: Tasarımda basılı alanın bir kısmının sayfanın dışına taşması
Shade: Bir çizimde veya resimde ışık almaması gereken  yerlere hafif koyu renk vurarak oluşturulan gölge etkisi.
Sharpening: Bir görüntünün keskinliğini tanımlamak ya da değiştirmek için kullanılır.
Şirink: Matbaada kullanılan paketleme makineleri.
Tashih: Dizgi yanlışını düzeltme işi.
Vinyet: Dizgi ve sayfa düzenleme işlerinde zemin ve  aralarda, köşelerde kullanılan ve sistematik parçalar halinde imal edilen figürler.
Yuvarlama maskesi: Nesnelerin kenarlarında haleler yaratarak görüntüyü keskinleştiren bir filtre.
Zoom shot: Zoomlamayla yapılan çekim.

 

September 2005

 


Terminoloji