Photoshop Magazin AnaSayfaya Dön

Resim Geçmiş Fırçasıyla Boyama

Resim Geçmiş Fırçası aracı, belirtilmiş geçmiş durumdan veya anlık görüntüden kaynak verileri kullanarak stilize konturlar kullanır. Farklı boyama stilleri ve tolerans seçenekleriyle deneyerek, boyama dokusunun benzetimini farklı renkler ve sanatsal stillerle yapabilirsiniz.

Geçmiş Fırçası aracı gibi, Resim Geçmiş Fırçası aracı da kaynak verisi olarak belirtilmiş geçmiş durumunu veya anlık görüntüyü kullanır. Ancak Geçmiş Fırçası aracı, belirtilen kaynak verisini yeniden oluşturarak boyarken, Resim Geçmiş Fırçası aracı bu veriyi, farklı renkler ve sanatsal stiller oluşturmak için ayarladığınız seçeneklerle birlikte kullanır.

Çeşitli görsel efektleri, Geçmiş Fırçası aracıyla boyamadan önce görüntüyü düz renkle boyayarak veya filtreler uygulayarak deneyin. Ayrıca, ayrıntıları yumuşatmak için 4 faktörüyle görüntünün boyutunu artırmayı deneyin.
Resim Geçmiş Fırçası aracını kullanma örneği
A.
Orijinal

B.
Küçük fırça kullanarak

C.
Büyük fırça kullanarak

 1. Geçmiş panelinde Resim Geçmiş Fırçası aracı için kaynak olarak kullanmak üzere durumun veya anlık görüntünün solundaki sütunu tıklatın. Kaynak geçmiş durumunun yanında bir fırça simgesi görüntülenir.
 2. Resim Geçmiş Fırçası aracını seçin.
 3. Seçenekler çubuğunda aşağıdakilerden birini yapın:
  • Fırça Hazır Ayarları seçicisinden bir fırça seçin ve fırça seçeneklerini ayarlayın. (Bkz Hazır bir fırça seçme.)

  • Mod menüsünde bir karıştırma modu seçin. (Bkz. Karıştırma modları.)

  • Boya konturunun şeklini kontrol etmek için Stil menüsünden bir seçenek belirleyin.

  • Alan için, boya konturlarının kapsayacağı alanı belirlemek üzere bir değer girin. Boyut ne kadar büyük olursa, kapsanan alan o kadar büyük olur ve daha fazla kontur yer alır.

  • Tolerans için boya konturlarının uygulanacağı alanları sınırlamak üzere bir değer girin. Düşük tolerans, görüntüde herhangi bir yerde sınırsız kontur boyamanıza olanak sağlar. Yüksek tolerans, boya konturlarını kaynak durumda veya anlık görüntüdeki renkten oldukça farklı alanlarla sınırlar.

 4. Boyamak için görüntüyü tıklatın ve sürükleyin.