Photoshop Magazin AnaSayfaya Dön

Karıştırma modu örnekleri

Bu örnekler her karıştırma modunu kullanarak görüntü yüzeyinin boyanmış bölümünün sonucunu gösterir.

Karıştırma modlarıyla ilgili bir video için bkz. www.adobe.com/go/vid0012_tr.

Orijinal Görüntü

Normal, %100 opaklık

Normal, %50 opaklık

Erime, %50 opaklık

Arka

Temizle

Koyulaştır

Çoğalt

Renk Yanması

Doğrusal Yanma

Açıklaştır

Tram uygula

Renk Soldurma

Doğrusal Soldurma (Ekle)

Kaplama

Yumuşak Işık

Sert Işık

Canlı Işık

Doğrusal Işık

Pin Işığı

Katı Karışım

Fark

Dışarıda bırakma

Çıkart

Böl

Ton

Doygunluk

Renk

Renk Parlaklığı, %80 opaklık

Daha Açık Renk

Daha Koyu Renk