Photoshop Magazin AnaSayfaya Dön

Arka Plan Silgisi aracıyla pikselleri saydam yapma

Arka Plan Silgisi aracı, aracı sürüklerken katmandaki pikselleri saydam olacak biçimde siler; bu, ön plandaki nesnenin kenarlarını korurken arka planı silmenize olanak sağlar. Farklı örnekleme ve tolerans seçenekleri belirleyerek, saydamlık aralığını ve kenarların keskinliğini kontrol edebilirsiniz.

Karmaşık veya çok ince kenarları olan bir nesnenin arka planını silmek istiyorsanız, Hızlı Seç'i kullanın.

Arka plan silgisi, fırçanın ortasındaki (sıcak nokta olarak da adlandırılır) rengi örnekler ve rengi fırça içinde her görüntülendiğinde siler. Ayrıca ön plan nesnelerinin kenarlarında renk çıkartması da yapar; böylece, ön plan nesnesi daha sonra başka bir görüntüye yapıştırılırsa, renk haleleri görünmez.

Not: Arka plan silgisi, katmanın saydamlığı kilitle ayarını geçersiz kılar.
 1. Katmanlar panelinde, silmek istediğiniz alanları içeren katmanı seçin.
 2. Arka Plan Silgisi aracını  seçin. (Araç görünmüyorsa, Silgi aracını  basılı tutun ve açılır menüden Arka Plan Silgisi'ni seçin.)
 3. Seçenekler çubuğunda fırça örneğini tıklatın ve açılır panelde fırça seçeneklerini ayarlayın:
  • Çap, Sertlik, Aralık, Açı ve Yuvarlaklık seçenekleri için ayarları belirleyin (bkz. Standart fırça ucu şekli seçenekleri).

  • Basınca duyarlı dijital tablet kullanıyorsanız, darbe yönü üzerinde arka plan silgisinin boyutunu ve toleransını değiştirmek için Boyut ve Tolerans menülerinden seçenekleri belirleyin. Kalem basıncında çeşitleme temelini oluşturmak için Kalem Basıncı'nı seçin. Kalem parmak tekerinin konumunda çeşitleme temelini oluşturmak için Stilus Tekeri'ni seçin. Boyutu veya toleransı değiştirmek istemiyorsanız Kapalı'yı seçin.

 4. Seçenekler çubuğunda aşağıdakilerden birini yapın:
  • Silme için Sınırlar modunu seçin: örneklenen Renk fırçada her yinelendiğinde silmek için bitişik olmayan'ı seçin; örneklenen rengi içeren Ve birbirine bağlı alanları silmek için bitişik'i seçin; şekil kenarlarının keskinliğini daha iyi koruyarak örneklenen rengi İçeren Bağlı alanları silmek için kenarları bul'u seçin.

  • Tolerans için bir değer girin veya kaydırıcıyı sürükleyin. Düşük tolerans, silme işlemini örneklenen renge çok benzeyen alanlarla sınırlar. Yüksek tolerans, daha geniş aralıktaki renkleri siler.

  • Ön plan rengiyle eşleşen alanların silinmesini engellemek için araç kutusunda Ön Plan Rengini Koru seçeneğini belirleyin.

  • Bir örnekleme Seçeneği belirleyin: sürüklediğiniz sırada sürekli olarak renkleri örneklemek için sürekli'yi; yalnızca ilk tıklattığınızdaki rengi içeren alanları silmek için bir kez'i; yalnızca geçerli Arka Plan rengini içeren alanları silmek için arka plan renk örneği'ni seçin.

 5. Silmek istediğiniz alan boyunca sürükleyin. Arka Plan Silgisi aracı işaretçisi, aracın sıcak noktasını  belirten, ince artılı fırça şeklinde görüntülenir.