Photoshop Magazin AnaSayfaya Dön

3B paneline genel bakış (Photoshop Extended)

Bir 3B katman seçtiğinizde, 3B paneli ilgili 3B dosyanın bileşenlerini gösterir. Panelin üst kısmında dosyadaki kafesler, malzemeler ve ışıklar listelenir. Panelin alt kısmı ise üst kısımda seçili olan 3B bileşeni için geçerli ayarları ve seçenekleri gösterir.

Sahne seçeneklerini görüntüleyen 3B paneli
A.
Sahne, Ağlar, Malzemeler veya Işıklar seçeneklerini görüntüleme

B.
Görüntü oluşturma hazır ayarları menüsü

C.
Görüntü oluşturma ayarlarını özelleştirme

D.
Üzerine boyama yapılacak dokuyu seçme

E.
Kesit ayarları

F.
Kaplamaları değiştirme

G.
Yeni ışık ekleme

H.
Işık silme

3B panelinin üst kısmında yer alan düğmeler üst kısımda görüntülenen bileşenleri filtreler. Tüm bileşenleri göstermek için Sahne düğmesini, sadece malzemeleri görmek için Malzemeler düğmesini tıklatın; diğer öğeler için de aynı yolu izleyin.

3B panelini görüntüleme

 Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Pencere > 3B'yi seçin.

  • Katmanlar panelinde 3B katman simgesini çift tıklatın.

  • Pencere > Çalışma Alanı > Gelişmiş 3B'yi seçin.

Görüntülenen 3B seçeneklerini filtreleme

 3B panelinin üst tarafında bulunan Sahne, Kafes, Malzemeler veya Işıklar düğmesini tıklatın.

3B kafesi veya ışığı gösterme veya gizleme

 3B panelinin üst tarafında bulunan kafes veya ışık girişinin yanındaki göz simgesini tıklatın.
Not: 3B panelinden malzeme görüntülenmesini açıp kapatamazsınız. Malzemeleri göstermek veya gizlemek için Katmanlar panelinden ilişkili dokularının görünürlük ayarlarını değiştirin. Bkz. 3B Malzeme ayarları (Photoshop Extended).

3B sahnesi ayarlarına erişim

  1. Sahne düğmesini tıklatın.

  2. Seçili değilse bileşen listesinin en üstündeki Sahne girişini tıklatın.

Kafes, malzeme veya ışık ayarlarına erişim

 Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Tüm sahne bileşenlerini göstermek için Sahne düğmesini tıklatın. Ardından üst kısımdan bir kafes, malzeme veya ışık seçin.

  • Geçici olarak sadece bu bileşenleri görüntülemek için Kafesler, Malzemeler veya Işıklar düğmesini tıklatın. Ardından tek bir kafesi, malzemeyi veya ışığı seçin.

Bir kafesin malzemelerini genişletme veya daraltma

  1. Sahne düğmesini tıklatın.

  2. Kafes simgelerinden birinin solundaki üçgeni tıklatın.

Taban düzlemini görüntüleme

Taban düzlemi tabanın 3B modele göre konumunu yansıtan bir ızgaradır.

Işık kılavuzlarını gösterme veya gizleme

 3B panelinin altında, Değiştir simgesini  tıklatın ve 3B Işık öğesini seçin

Belge penceresinde seçili malzemenin veya ağın ana hatlarını belirleme

 3B panelinin altında Değiştir simgesini tıklatın ve 3B Seçim öğesini seçin.

Panelde malzeme veya ağ seçimi yaparken, belge penceresinde geçerli öğeyi belirlemenize yardımcı olan renkli bir çerçeve görünür.

Malzeme ve ağ çerçeveleri gibi 3B kaplamaların rengini değiştirmek için, Tercihler iletişim kutusunun 3B kısmındaki seçenekleri özelleştirin.
Belge penceresinde seçili öğelerin ana hatlarını belirleme
A.
Malzemeler renkli bir çizgiyle çevrelenir

B.
Sınırlayıcı kutuyla ağ oluşturulur