Photoshop Magazin AnaSayfaya Dön

3B repoussé oluşturma (Photoshop Extended)

Repoussé terimi, obje yüzeylerinin karşı yüzeye darbe uygulayarak şekillendirildiği ve desenlendiği bir metal işi tekniğini anlatır. Photoshop'ta, Repoussé komutu 2B nesneleri 3B alanda tam olarak yükseltebileceğiniz, şişirebileceğiniz ve yeniden konumlandırabileceğiniz 3B ağlara dönüştürür.

Repoussé komutu RGB görüntülerle birlikte çalışır. Gri tonlamalı bir görüntüyle başladıysanız, Repoussé bu görüntüyü RGB'ye dönüştürür. Repoussé komutu CMYK veya Lab görüntüler için kullanılamaz.

Repoussé ile 2B'den 3B'ye dönüştürme ile ilgili bir video için bkz. www.adobe.com/go/lrvid5003_ps_tr
Bir piksel seçimine Repoussé uygulama
A.
Yükseltme derinliğini arttırma

B.
Yükseltmeyi 180° çevirme

C.
Ön tarafı şişirme

 1. Bir piksel seçimi oluşturun veya bir metin katmanı, katman maskesi ya da çalışma yolu seçin.

 2. 3B > Repoussé öğesini seçin ve ardından adım 1'deki seçiminizi yansıtan öğeyi seçin.

 3. Aşağıdaki seçenekleri ayarlayın:

  Ağ araçları
  İletişim kutusunun sol üstünde mevcut olan bu araçlar 3B nesne araçlarına benzer şekilde çalışırlar. Bkz. Bir modeli 3B nesne araçlarıyla taşıma, döndürme veya ölçekleme ve 3B Eksen ile seçili öğeleri taşıma, döndürme veya ölçekleme.

  Repoussé Hazır Ayarları
  Önceden tanımlanmış ayarlar grubunu uygular. Özel ayarlardan kendi hazır ayarınızı oluşturmak için, açılır menüyü  tıklatın ve Yeni Repoussé Hazır Ayarı öğesini seçin.
  Hazır ayar gruplarını düzenlemek için, bkz. Hazır Ayar Yöneticisiyle çalışma

  Yükseltme
  3B alanda orijinal 2B şekli genişletir. Derinlik yükseltmenin uzunluğunu denetler; Ölçek genişliği denetler. Kıvrımlı yükseltme için Eğ'i; düz yükseltme içinse Yamult'u seçin. Ardından, yatay ve dikey eğimi kontrol etmek için X ve Y açılarını ayarlayın. İsterseniz, Bükme değerini açı cinsinden girin.
  Eğme ve yamultma orijinini değiştirmek için başvuru simgesinde  bir noktayı tıklatın.

  Şişirme
  Ön tarafın veya arka tarafın ortasını genişletir veya daraltır. Pozitif Açı ayarı genişletir, negatif açı ayarı daraltır. Kuvvet, şişirme düzeyini denetler.

  Malzemeler
  Tuğlar veya pamuk gibi malzemeleri nesnenin geneline veya farklı yanlarına uygulayın. (Eğim1 ön eğim, Eğim2 arka eğimdir.) Daha fazla bilgi için bkz. Malzeme hazır ayarlarını uygulama, kaydetme ve yükleme.

  Eğim Verme
  Eğimli kenarları nesnenin önüne veya arkasına uygular. Kontur seçenekleri katman efektlerininkine benzerdir. Bkz. Konturlarla katman efektlerini değiştirme.

  Sahne Ayarları
  Küresel panorama şeklindeki ışıklar nesnenin üzerine doğru ışıldar; menüden bir ışık stili seçin. Oluşturma Ayarları nesne yüzeylerinin nasıl göründüğünü denetler. (Bkz. Oluşturma hazır ayarı seçme.) Yüksek Ağ Kalitesi ayarları ağ yoğunluğunu arttırırken görüntüyü iyileştirir, fakat işlem hızını azaltır.
  Gölgeli ve Kesintisiz Tel Kafes ayarları 3B ağı nesnelerle üst üste ekler. Bu da dokuları deforme edecek herhangi bir ağ deformasyonunu açığa çıkarır.

Repoussé ayarlarını yeniden ayarlama

 1. Daha önce repoussé uyguladığınız bir metin katmanı, katman maskesi veya çalışma yolu seçin.

 2. 3B > Repoussé > Repoussé Öğesinde Düzenle seçeneğini belirleyin.

Repoussé ağlarını bölme

Varsayılan olarak, Repoussé komutu beş malzemesi olan tek bir ağ oluşturur. Farklı öğeleri (bir metin dizesindeki her bir harf gibi) ayrı ayrı kontrol etmek istiyorsanız, her kapalı yol için ayrı ağ oluşturabilirsiniz.

Not: Birçok kapalı yol varsa, sonuç olarak ortaya çıkan ağlar, düzenlenmesi zor olan çok karışık 3B sahneler oluşturabilir.
 1. Daha önce repoussé uyguladığınız bir metin katmanı, katman maskesi veya çalışma yolu seçin.

 2. 3B > Repoussé > Repoussé Ağlarını Böl öğesini seçin.

İç sınırları anlama

İç sınırlar sayesinde belli bölgelerdeki ağ çözünürlüğünü iyileştirebilir, şişmeyi kesin olarak değiştirebilir veya yüzeylerde delikler açabilirsiniz. Repoussé bir nesne üzerinde belirttiğiniz yol boyunca sınır eğrileri genişlemek üzere nesneden uzaklaşır veya daralmak üzere nesneye yaklaşır. Bu eğrileri 3B nesne araçlarına benzer sınır araçları kullanarak yönetirsiniz.

Etkin olmayan sınırlamalar
Düzgün yollar oluşturarak yeterli ağ çözünürlüğünü garantiler.
Etkin olmayan sınırlı şişirilmiş nesne

Etkin Sınırlar
Sınır yolları boyunca yüzeyi genişletir veya daraltır.
Etkin sınırı 3B alanda farklı bir konuma sürükleme

Delik Sınırları
Sınır yolları boyunca yüzeyi keser.
Derinliği arttırmak için delik sınırını kaydırma

Seçimlerden, çalışma yollarından veya metinden iç sınırlar oluşturma

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir repoussé nesnesinin tam olarak ön yüzeyine düşen bir seçim veya yol oluşturun.

  • Zaten, A gibi dahili yollara sahip metin nesneleri için adım 3'e gidin.

 2. 3B > Repoussé > Seçimden veya Çalışma Yolundan Sınırlar Oluştur öğesini seçin.

 3. Repoussé iletişim kutusunda, İç Sınırlar bölümünü genişletmek için üçgeni tıklatın.

 4. Bir Tür seçeneği belirleyin. Etkin veya Delik seçeneği için aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

  Sınır araçları
  Sınır eğimini ve işlevini 3B nesne araçlarına benzer şekilde ayarlayın. Bkz. 3B nesne ve kamera araçları (Photoshop Extended)
  Repoussé nesnesi birden çok dahili yol (örneğin, 8 rakamındaki her iki oval eğri gibi) içeriyorsa, sınır araçlarıyla her yolu ayrı ayrı seçin.

  Konum koordinatları
  3B alanında sınırları doğru bir şekilde yerleştirmenize olanak tanır.

  Yan
  Her iki kenara tektip Kuvvet ve Açı ayarları uygulamanıza ya da her bir kenara benzersiz ayarlar uygulamanıza olanak tanır.

  Her sınır eğrisinin iki tarafı vardır; bunların yönlendirilmesi eğrinin yüzeyi nasıl böldüğüne bağlıdır. Sağ ve Sol menü seçenekleri dikey bir sınırı yansıtır. Bu seçenekler yatay sınır için, Sol ve Sağ üst ve alt anlamına, kapalı sınır için, iç ve dış anlamına gelir.

  Yan ayarlar
  A.
  Her ikisi de tutarlı bir deformasyon oluşturur.

  B.
  Sol veya Sağ farklı deformasyona imkan verir.

  Kuvvet
  Yol boyunca şişirme düzeyini kontrol eder.

  Açı
  Şişirmenin yönünü kontrol eder.

Bir iç sınırı kaldırma

 1. İç sınır içeren bir 3B repoussé katmanını seçin.

 2. 3B > Repoussé > Repoussé Öğesinde Düzenle seçeneğini belirleyin.

 3. İç sınırlar bölümünde Sil'i tıklatın.

Silinmiş bir sınırı yeniden uygulamak için Seçim Ekle ya da Yol Ekle'yi tıklatın.