Photoshop Magazin AnaSayfaya Dön

3B Malzeme ayarları (Photoshop Extended)

3B panelinin en üst kısmı 3B dosyada kullanılmış olan malzemeleri listeler. Bir modelin genel görünümünü oluşturmak için bir ya da daha fazla malzeme kullanılmış olabilir. Model birden fazla kafes içeriyorsa, kafeslerin her biri ile ilişkilendirilmiş belirli bir malzeme olabilir. Veya bir model bir ağdan kurulabilir ancak değişik alanlarda farklı malzemeler kullanabilir.

Seçili bir malzeme ve ilişkilendirilmiş doku eşlemleri.
A.
Malzemeler seçeneklerini görüntüler

B.
Seçili malzeme

C.
Malzeme seçici

D.
Malzeme Bırakma ve Seçme araçları

E.
Doku eşlemi menü simgesi

F.
Doku eşlem türleri

3B panelinin üst kısmında bir malzeme seçildiğinde alt kısım bu malzeme tarafından kullanılan belirli doku eşlemlerini gösterir. Dağıtma ve Kabartma gibi bazı doku türleri, genel olarak dokuyu oluşturan belirli rengi veya deseni sağlaması için 2B dosyalara güvenir. Diğer doku türleri için ayrı bir 2B dosyaya ihtiyacınız olmayabilir. Örneğin, değer girerek Parlama, Işıldama, Opaklık ve Yansımayı doğrudan ayarlayabilirsiniz.

Bir malzeme tarafından kullanılan doku eşlemleri ayrıca Katmanlar panelinde doku eşlem kategorisine göre gruplandırılarak Dokular başlığı altında da görünür.

Bir doku eşlem görüntüsünü görmek için, fareyi doku adının (Yansıtma veya Aydınlatma gibi) üzerinde bekletin.
Dağıtma
Malzeme rengi. Dağıtma eşlemi herhangi bir düz renk veya 2B içerik olabilir. Dağıtma renk örneği değeri, dağıtma dokusu eşlemini kaldırmayı seçtiğinizde dağıtma rengini belirler. Model üzerinde boyama yaparak da bir dağıtma eşlemi oluşturabilirsiniz. Bkz. 3B modeller üzerinde boyama yapma (Photoshop Extended).

Opaklık
Malzeme opaklığını arttırır veya azaltır (%0-100). Opaklığı kontrol etmek için doku eşlem veya itilen sürgü kullanabilirsiniz. Doku eşleminin gri ton değerleri malzemenin opaklığını kontrol eder. Beyaz değerler tam opaklık oluştururken siyah değerler tam saydamlık oluşturur.

Kabartma
Alt kafeslerde değişiklik yapmadan malzeme yüzeyinde kabartmalar oluşturur. Kabartma eşlemi, açık değerlerin yüzey alanlarını kabartırken koyu değerlerin yüzey alanlarını düzleştiren gri tonlamalı bir görüntüdür. Bir kabartma eşlemi oluşturabilir, yükleyebilirsiniz ya da model üzerinde boyama yaparak otomatik olarak bir kabartma eşlemi dosyası oluşturabilirsiniz. Bkz. 3B modeller üzerinde boyama yapma (Photoshop Extended).

Kabartma alanı kabartmayı arttırır veya azaltır. Yalnızca bir kabartma eşlemi var olduğunda etkindir. Kabartma kuvvetini arttırmak veya azaltmak için alana bir sayı girin veya itilen sürgüyü kullanın.

Kabartma özellikle yüzey açılı değil tam karşıdan görüntülendiğinde söz konusudur.

Normal
Tıpkı bir kabartma eşlemi dokusu gibi normal bir eşlem de yüzey detayı içerir. Tek kanallı gri tonlamalı bir görüntü kullanan kabartma doku eşlemlerinden farklı olarak normal eşlem çok kanallı (RGB) görüntü kullanır. Her bir renk kanalının değerleri, model yüzeyindeki normal bir eşlemin x, y ve z bileşenlerini temsil eder. Alçak poligon kafeslerin yüzeylerini düzgünleştirmek için normal bir eşlem kullanılabilir.
Not: Photoshop en hızlı işleme imkanını sunan normal World-space haritalarını kullanır.

Ortam
3B modeli çevreleyen ortamın görüntüsünü saklar. Ortam eşlemleri küresel panorama şeklinde uygulanır. Ortam eşleminin içeriği modelin yansıtan alanlarında görünebilir.
Bir ortam eşleminin verilen bir malzeme üzerinde yansımasını önlemek için Yansıma değerini %0 olarak değiştirdikten sonra malzeme alanını maskeleyen bir yansıma eşlemi ekleyin veya o malzemeden Ortam eşlemini kaldırın.

Yansıma
3B sahnedeki diğer nesnelerin ve malzeme yüzeyindeki ortam eşleminin yansımasını arttırır.

Aydınlatma
Görüntülenmek için ışığa bağlı olmayan bir renk tanımlar. 3B nesne için içten aydınlatma efektini oluşturur.

Parlama
Bir kaynaktan gelip yüzeyden görüntüleyene geri yansıyan ışık miktarını tanımlar. Işıltıyı alana bir sayı girerek veya itilen sürgüyü kullanarak ayarlayabilirsiniz. Ayrı bir ışıltı eşlemi oluşturduğunuzda, eşlemdeki renklerin yoğunluğu malzemenin ışıltısını kontrol eder. Siyah alanlar tam ışıltı oluştururken beyaz alanlar ışıltının tümünü kaldırır, orta değerler ise açık ton boyutunu azaltır.

Işıldama
Parlama ayarının oluşturduğu yansıyan ışığın dağılımını tanımlar. Düşük parlaklık (yüksek dağılım) daha az odakla daha yoğun ışık üretir. Yüksek parlaklık (düşük dağılım) daha az yoğun ışıkla daha parlak ve canlı açık tonlar üretir.
Parlama (soldaki sayı) ve Işıldama'yı (sağdaki sayı) ayarlama
Not: Bir 3B nesne, Photoshop'un desteklediği doku türlerinden dokuz taneden fazla içeriyorsa, ek dokular Katmanlar panelinde ve 3B Boyama Modu listesinde görünür. (3B Boyama Modu'nu görüntülemek için 3B > 3B Boyama Modu seçin veya 3B panelinin Sahne kısmındaki Boyama menüsünü kullanın).

Aynasal
Aynasal özellikler için görüntülenen renk (açık ton ışıltısı ve parlaklığı gibi).

Ortam
Yansıyan yüzeylerde görünen ortam ışığı rengini belirler. Bu renk sahnenin tümü için Genel Ortam Rengi ile etkileşim kurar. Bkz. 3B Sahne ayarları (Photoshop Extended).

Işık Kırılması
3B > Oluşturma Ayarları iletişim kutusunda sahne Kalitesi Işın İzlemeli olarak ayarlandığında ve Işık Kırılmaları seçeneği belirlendiğinde kırılma dizinini ayarlar. Kırılma, farklı kırılma indisine sahip iki ayrı ortam (su ve hava gibi) kesiştiğinde ışığın yönünde meydana gelen değişimdir. Yeni malzemeler için varsayılan değer 1.0'dır (hava için yaklaşık değer).

Nesneler üzerinde doğrudan malzeme örnekleme ve uygulama

3B Malzeme Bırakma aracı klasik Boya Kovası aracına çok benzer ve malzemeleri doğrudan 3B nesneler üzerinde deneyip uygulamanıza imkan verir.

 1. 3B panelinde 3B Malzeme Bırakma aracını seçin .

 2. İşaretçiyi belge penceresindeki 3B nesnenin üzerine taşıyın. Denemek istediğiniz malzemenin ana hatları belirlendiğinde, Alt (Windows) veya Option (Mac OS) seçeneğini tıklatın.

 3. İşaretçiyi taşıyarak değiştirmek istediğiniz malzemenin ana hatlarını belirleyin ve tıklatın.

Ana hatları belirlenmiş bir malzemenin görsel örneği için, bkz. Belge penceresinde seçili malzemenin veya ağın ana hatlarını belirleme.

Doğrudan nesneler üzerinde malzeme seçme

 1. 3B panelinde 3B Malzeme Bırakma aracını basılı tutun ve 3B Malzeme Seçme aracını seçin .

 2. İşaretçiyi belge penceresindeki 3B nesnenin üzerine taşıyın. Seçmek istediğiniz malzemenin ana hatları belirlendiğinde, tıklatın.

Malzeme hazır ayarlarını uygulama, kaydetme ve yükleme

Malzeme hazır ayarları doku ayarları gruplarını çabucak uygulamanıza imkan verir. Varsayılan hazır ayarlar çelik, kumaş ve ahşap gibi çeşitli popüler malzemeler sunar.

Hazır ayar açılır panelini göstermek için malzeme önizlemeyi tıklatın.
 1. 3B panelinde malzeme önizlemeyi tıklatın.

 2. Hazır ayar açılır panelinde aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

  • Bir hazır ayarı uygulamak için minik resim önizlemesini çift tıklatın.

  • Geçerli doku ayarlarından bir hazır ayar oluşturmak için, açılır menü simgesini tıklatın ve Yeni Malzeme seçeneğini seçin.

  • Seçilen hazır ayarları yeniden adlandırmak veya silmek için, açılır menü simgesini tıkların ve Yeniden Adlandır veya Malzemeyi Sil seçeneğini seçin.

  • Geçerli hazır ayar grubunu kaydetmek için, açılır menü simgesini tıklatın ve Malzemeleri Kaydet seçeneğini seçin.

  • Gösterilen grubu değiştirmek için açılır menü simgesini tıklatın. Ardından, kaydedilen bir grubu geri yüklemek için Malzemeleri Sıfırlar, kaydedilen bir gruba ekleme yapmak için Malzemeleri Yükle veya Malzemeleri değiştir seçeneğini seçin.

Doku eşlemi oluşturma

 1. Doku eşlem türünün yanındaki klasör simgesini  tıklatın.

 2. Yeni Doku'yu seçin.

 3. Yeni eşlemin adını, boyutlarını, çözünürlüğünü ve renk modunu girdikten sonra Tamam'ı tıklatın.

  Boyut oranını varolan bir doku eşlemine uydurmak için, fare işaretçisini Katmanlar panelinde doku eşleminin üzerine götürerek boyutlarını görüntüleyin.

  Yeni doku eşleminin adı Malzemeler panelinde doku eşleminin yanında görüntülenir. Ayrıca Katmanlar panelinde 3B katmanın altındaki doku listesine de eklenir. Varsayılan ad, malzeme adına doku eşlem türü eklenerek oluşturulur.

Doku eşlemi yükleme

Kullanılabilen dokuz doku eşlemi türünden herhangi biri için varolan bir 2B doku dosyasını yükleyebilirsiniz.

 1. Doku türünün yanındaki klasör simgesini tıklatın.

 2. Doku Yükle'yi seçtikten sonra 2B doku dosyasını seçin ve açın.

Kabartma eşlemi oluşturma

Nötr gri tonlama değerleriyle dolu olan kabartma dokusu eşlemi, bir eşlem üzerinde boyama yaparken daha fazla aralık sunar.

 1. Araçlar panelinden Arka Plan Rengini Ayarla renk örneğini tıklatın.

 2. Renk Seçici'den parlaklığı %50 olarak ayarlayıp R, G ve B değerlerini eşit değerlere ayarların. Tamam'ı tıklatın.

 3. 3B panelinde, Kabartma'nın yanındaki klasör simgesini  tıklatın.

 4. Yeni Doku'yu seçin.

 5. Yeni iletişim kutusunda aşağıdaki ayarları yapın:

  • Renk Modu için Gri Tonlama'yı seçin.

  • Arka Plan İçeriği için Arka Plan Rengi'ni seçin.

  • (İsteğe bağlı) Genişlik ve Yükseklik değerlerini malzemenin dağıtma dokusu eşleminin boyutlarına eşit olacak şekilde ayarlayın.

 6. Tamam'ı tıklatın.

Kabartma dokusu eşlemi oluşturulur ve Malzemeler panelinde listelenen doku eşlemleri dosyasına eklenir. Ayrıca Katmanlar panelinde de doku olarak görünür.

Düzenlemek için bir doku eşlemi açma

 Görüntü simgesini tıklatın ve Doku Aç'ı seçin.

Doku eşlemi kendi belge penceresinde Akıllı Nesne olarak açılır. Dokuyu düzenledikten sonra, model güncellemelerini görmek için 3B modelin belge penceresini etkinleştirin. Bkz. 3B modeller için doku oluşturma ve düzenleme (Photoshop Extended).

Doku eşlemi silme

 1. Doku türünün yanındaki görüntü simgesini tıklatın.

 2. Doku Sil'i seçin.

Silinen doku harici bir dosyaysa, doku eşlem menüsünden Doku Yükle komutunu kullanarak yeniden yükleyebilirsiniz. 3B dosya tarafından dahili olarak başvurulmuş olan dokular için silinen bir dokuyu geri yüklemek isterseniz Geri Al veya Geri Adım komutlarını kullanın.

Doku özelliklerini düzenleme

Doku eşlemi UV eşlemi parametrelerine bağlı olarak model yüzeyinin belirli bir alanına uygulanır. Dokunun modele eşlenme şeklini geliştirmek için gerektiğinde UV ölçeğini ve kaydırmayı ayarlayabilirsiniz.

 1. Doku türünün yanındaki görüntü simgesini tıklatın.

 2. Özellikleri Düzenle'yi seçin.

 3. Hedef katman seçtikten sonra UV Ölçeği ve Kaydırma değerlerini ayarlayın. Değerleri doğrudan girebilir veya itilen sürgüleri kullanabilirsiniz.

  Hedef
  Ayarların belirli bir katmana veya bileşik görüntüye uygulanıp uygulanmayacağını belirler.

  U ve V Ölçeği
  Eşlenen dokuları yeniden boyutlandırır. Yinelenen bir desen oluşturmak için değeri azaltın.

  U ve V Kaydırma
  Eşlenen dokuları yeniden konumlandırır.