< Önceki | İçerik | Sonraki >

Kanal hesaplamaları


image

Kanalları ve katmanları karıştırma

Görüntü Uygula komutuyla kanalları karıştırma Hesaplamalar komutuyla kanalları karıştırın Ekle ve Çıkart karıştırma modları


image

Kanalları ve katmanları karıştırma

Başa dön


Katmanlarla ilgili karıştırma efektlerini, bir görüntüdeki veya farklı görüntülerdeki kanalları yeni görüntülerde birleştirmek için kullanabilirsiniz. Görüntü Uygula komutunu (tek ve bileşik kanallarda) ya da Hesaplamalar komutunu (tek kanallarda) kullanabilirsiniz. Bu komutlar Katmanlar panelinde bulunmayan iki ek karıştırma modu sağlar; Ekle ve Çıkart. Kanalları Katmanlar panelindeki katmanlara kopyalayarak yeni birleşimler oluşturabiliyor olsanız da kanal bilgilerini karıştırmak için hesaplama komutlarını kullanmak işinizi hızlandırabilir.

Hesaplama komutları, iki kanalın karşılık gelen piksellerinde (görüntüde aynı konumda bulunan pikseller) matematik işlemleri gerçekleştirir ve sonra sonuçları tek bir kanalda birleştirir. Hesaplama komutlarının işleyişini anlamak için iki temel kavram vardır.

image

Kanaldaki her piksel bir parlaklık değerine sahiptir. Hesaplamalar ve Görüntü Uygula komutları sonuçta ortaya çıkacak bileşik pikselleri üretmek için bu değerleri değiştirir.

image

Bu komutlar iki ya da daha fazla kanaldaki pikselleri kaplar. Bu nedenle, hesaplamalar için kullanılan görüntülerin piksel boyutları aynı olmalıdır.


image

Görüntü Uygula komutuyla kanalları karıştırma

Başa dön


Görüntü Uygula komutu bir görüntünün katmanını ve kanalını kaynak) etkin görüntünün katmanı ve kanalıyla (hedef) karıştırmanızı sağlar.

1. Kaynak ve hedef görüntüleri açın ve hedef görüntüde istediğiniz katmanı ve kanalı seçin. Görüntü adlarının Görüntü uygula iletişim kutusunda gösterilmesi için görüntülerin piksel boyutları aynı olmalıdır.

Not: İki görüntünün renk modları farklıysa (örneğin bir görüntü RGB ve diğer CMYK ise) hedef katmanın bileşik kanalına tek bir kanal ekleyebilirsiniz (kaynağın bileşiğini değil).

2. Görüntü > Görüntü Uygula'yı seçin.

3. Kaynak görüntüyü, katmanı ve hedefle birleştirmek istediğiniz kanalı seçin. Kaynak görüntüdeki tüm katmanları kullanmak üzere Katman için Birleştirilmiş'i seçin.

4. Sonuçları görüntü penceresinde önizlemek için Önizle'yi seçin.

5. Hesaplamada kanal içeriğinin negatifini kullanmak için Ters Çevir'i seçin.

6. Karıştırma için bir karıştırma seçeneği belirleyin.

Ekle ve Çıkart seçenekleri hakkında bilgi için bkz. Ekle ve Çıkart karıştırma modları. Diğer karıştırma seçenekleri hakkında bilgi almak için bkz. Karıştırma Modlarının açıklamaları

7. Efektin gücünü belirlemek için bir Opaklık değeri girin.

8. Sonuçları, sonuç katmanındaki yalnızca opak alanlara uygulamak için Saydamlığı Koru'yu seçin.

9. Karıştırmayı bir maskeye uygulamak istiyorsanız Maske'yi seçin. Sonra maskeyi içeren görüntüyü ve katmanı seçin. Kanal seçeneği için, maske olarak kullanmak üzere herhangi bir rengi ya da alfa kanalını seçebilirsiniz. Ayrıca etkin seçimi ya da seçilen katmanın sınırlarını (Saydamlık) temel alan bir maske de seçebilirsiniz. Kanalın maskelenmiş ve maskelenmemiş alanlarını ters çevirmek için Ters Çevir'i seçin.


image

Hesaplamalar komutuyla kanalları karıştırın

Başa dön


Hesaplamalar komutu, bir ya da daha fazla kaynaktan gelen iki ayrı kanalı karıştırmanızı sağlar. Daha sonra sonuçları yeni bir görüntüye ya da etkin görüntüdeki yeni bir kanala ya da seçime uygulayabilirsiniz. Hesaplamalar komutunu bileşik kanallara uygulayamazsınız.

1. Kaynak görüntüyü ya da görüntüleri açın.

Not: Birden fazla kaynak görüntü kullanıyorsanız, görüntülerin piksel boyutu aynı olmalıdır.

2. Görüntü > Hesaplamalar'ı seçin.

3. Sonuçları görüntü penceresinde önizlemek için Önizle'yi seçin.

4. İlk kaynak görüntüyü, katmanı ve kanalı seçin. Kaynak görüntüdeki tüm katmanları kullanmak üzere Katman için Birleştirilmiş'i seçin.

5. Hesaplamada kanal içeriğinin negatifini kullanmak için Ters Çevir'i seçin. Kanal seçeneği için, görüntüyü gri tonlamaya dönüştürme efektini çoğaltmak istiyorsanız Gri'yi seçin.


308

6. İkinci kaynak görüntüyü, katmanı ve kanalı seçin ve seçenekleri belirleyin.

7. Karıştırma seçeneği için bir karıştırma modu belirleyin.

Ekle ve Çıkart seçenekleri hakkında bilgi için bkz. Ekle ve Çıkart karıştırma modları. Diğer karıştırma seçenekleri hakkında bilgi almak için bkz. Karıştırma Modlarının açıklamaları

8. Efektin gücünü belirlemek için bir Opaklık değeri girin.

9. Karıştırmayı bir maskeye uygulamak istiyorsanız Maske'yi seçin. Sonra maskeyi içeren görüntüyü ve katmanı seçin. Kanal seçeneği için, maske olarak kullanmak üzere herhangi bir rengi ya da alfa kanalını seçebilirsiniz. Ayrıca etkin seçimi ya da seçilen katmanın sınırlarını (Saydamlık) temel alan bir maske de seçebilirsiniz. Kanalın maskelenmiş ve maskelenmemiş alanlarını ters çevirmek için Ters Çevir'i seçin.

10. Sonuç seçeneği için, karıştırma sonuçlarının yeni bir belgeye mi yoksa etkin görüntüdeki yeni bir kanal ya da seçime mi yerleştirileceğini belirleyin.


image

Ekle ve Çıkart karıştırma modları

Ekle ve Çıkar karıştırma modları yalnızca Görüntü Uygula ve Hesaplamalar komutları için kullanılabilir.

Başa dön


Ekle

Piksel değerlerini iki kanala ekler. Çakışmayan görüntüleri iki kanalda birleştirmek için bu iyi bir yöntemdir.

Yüksek piksel değerleri daha açık renkleri temsil ettiği için, çakışan pikselli kanalları eklemek görüntünün rengini açar. Her iki kanaldaki siyah alanlar siyah kalır (0 + 0 = 0). Kanallardan herhangi birindeki beyaz renk beyaz kalır (255 + herhangi bir değer = 255 ya da daha büyük).

Ekle modu, piksel değerleri toplamını Ölçek miktarına böler ve sonra Kaydırma değerini toplama ekler. Örneğin iki kanaldaki piksellerin ortalamasını bulmak için bunları toplayın, 2'ye bölün ve hiçbir Kaydırma değeri girmeyin.

Ölçek faktörü 1.000 ve 2.000 arasındaki herhangi bir değer olabilir. Daha yüksek bir Ölçek değeri girmek görüntüyü koyulaştırır.

Kaydırma değeri hedef kanaldaki pikselleri +255 ve –255 arasında herhangi bir parlaklık değeri kadar açıklaştırmanızı ya da koyulaştırmanızı sağlar. Negatif değerler görüntüyü koyulaştırır, pozitif değerler görüntünün rengini açar.


Çıkart

Kaynak kanaldaki piksel değerlerini hedef kanaldaki karşılık gelen piksellerden çıkartır. Ekle modunda olduğu gibi, sonuç Ölçek faktörüne bölünür ve Kaydırma değerine eklenir.

Ölçek faktörü 1.000 ve 2.000 arasındaki herhangi bir değer olabilir. Kaydırma değeri hedef kanaldaki pikselleri +255 ve –255 arasında herhangi bir parlaklık değeri kadar açıklaştırmanızı ya da koyulaştırmanızı sağlar.


image


image


Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi


309