< Önceki | İçerik | Sonraki >

Geçici bir hızlı maske oluşturma


image

Hızlı maske oluşturma ve düzenleme Hızlı Maske seçeneklerini değiştirin


image

Hızlı maske oluşturma ve düzenleme

Başa dön


Hızlı Maske modunu kullanmak için bir seçimle başlayın ve sonra maskeyi yapmak için seçime ekleyin ya da seçimden çıkarın. Maskeyi tümüyle Hızlı Maske modunda da oluşturabilirsiniz. Korunan ve korunmayan alanlar renklerle belirtilir. Hızlı Maske modundan çıktığınızda korunmayan alanlar seçim haline gelir.

Not: Hızlı Maske modunda çalışırken Kanallar panelinde geçici bir Hızlı Maske kanalı görünür. Ancak tüm maske düzenlemelerini görüntü penceresinde yaparsınız.

1. Herhangi bir seçim aracını kullanarak, görüntünün değiştirmek istediğiniz parçasını seçin.

2. Araç kutusunda Hızlı Maske düğmesini image tıklatın.

Renk kaplaması (rubilit'e benzer), seçimin dışında kalan alanı kaplar ve korur. Seçilen alanlar bu maske tarafından korumasız olarak bırakılır. Varsayılan olarak, Hızlı Maske modu kırmızı, %50 opak kaplama kullanarak korunan alanı renklendirir.


image

Standart modunu ve Hızlı Maske modunu seçme

A. Standart modu B. Hızlı Maske modu C. Seçili pikseller, kanal minik resminde beyaz olarak görünür. D. Rubilit kaplama, seçimin dışında kalan alanı korur ve seçili olmayan pikseller kanal minik resminde siyah olarak görünür.


3. Maskeyi düzenlemek için araç kutusundan bir boyama aracı seçin. Araç kutusundaki renk örnekleri otomatik olarak siyah ve beyaza dönüşür.

4. Görüntüde daha fazla alan seçmek için beyazla boyayın (renk kaplaması beyaza boyanan alanlardan kaldırılır). Alanların seçimini kaldırmak için bunları siyaha boyayın (renk kaplaması siyaha boyanan alanları kaplar). Gri ya da başka bir renkle boyamak, geçiş yumuşatma ya da kenar yumuşatma efektleri için kullanışlı olan yarı saydam bir alan oluşturur. (Hızlı Mask Modundan çıktığınızda yarısaydam alanlar seçili olarak görünmeyebilir ancak seçilidirler.)


305


image

Hızlı Maske modunda boyama

A. Orijinal seçim ve maske rengi olarak yeşil seçiliyken Hızlı Maske modu B. Hızlı Maske modunda beyaza boyamak seçime ekleme yapar C. Hızlı Maske modunda siyaha boyamak seçimden eksiltme yapar


5. Hızlı maskeyi kapatmak ve orijinal görüntünüze dönmek için araç kutusundaki Standart Mod düğmesini image tıklatın. Şimdi hızlı maskenin korunmayan alanını bir seçim kenarlığı çevreleyecektir.

Geçiş yumuşatma uygulanmış maske bir seçime dönüştürülürse, sınır çizgisinin yarısı maske geçişinin siyah piksellerinde ve yarısı beyaz piksellerinde yer alır. Seçim sınırı, %50'den az seçili ve %50'den fazla seçili olan pikseller arasında geçişi gösterir.

6. İstediğiniz değişiklikleri görüntüye uygulayın. Değişiklikler yalnızca seçili alanı etkiler.

7. Seçimi kaldırmak için Seç > Seçimi Kaldır'ı seçin ya da Seç > Seçimi Kaydet'i seçerek seçimi kaydedin.

image

Standart moda geçip Seç > Seçimi Kaydet'i seçerek bu geçici maskeyi kalıcı bir alfa kanalına dönüştürebilirsiniz.


image

Hızlı Maske seçeneklerini değiştirin

Başa dön

1. Araç kutusunda Hızlı Maske düğmesini image çift tıklatın.

2. Aşağıdaki görüntüleme seçenekleri arasından seçim yapın:

Maskelenmiş Alanlar Maskelenmiş alanları siyaha (opak) ve seçili alanları beyaza (saydam) ayarlayın. Siyaha boyamak maskelenmiş alanları artırır; beyaza boyamak seçili alanı artırır. Bu seçenek seçildiğinde araç kutusundaki Hızlı Maske düğmesi gri bir arka planda beyaz bir daireye dönüşür image.

Seçili Alanlar Maskelenmiş alanları beyaza (saydam) ve seçili alanları siyaha (opak) ayarlar. Beyaza boyamak maskelenmiş alanı artırır; siyaha boyamak seçili alanı artırır. Bu seçenek seçildiğinde araç kutusundaki Hızlı Maske düğmesi beyaz bir arka planda gri bir daireye dönüşür image.

image Hızlı maskeler için, Maskelenmiş Alanlar ve Seçili Alanlar seçenekleri arasında geçiş yapmak üzere, Alt tuşu (Windows) ya da Option tuşu

(Mac OS) basılıyken Hızlı Maske Modu düğmesini tıklatın.

3. Yeni bir maske rengi seçmek için renk kutusunu tıklatın ve yeni bir renk seçin.

4. Opaklığı değiştirmek için %0 ile %100 arasında bir değer girin.

Hem renk hem de opaklık ayarları maskenin yalnızca görünümünü etkiler ve alttaki alanların nasıl korunduğuna ilişkin hiçbir etkileri yoktur. Bu ayarları değiştirmek maskeyi görüntüdeki renklerin içinde daha kolay görünür hale getirebilir.

Daha fazla Yardım konusu


image


image


306

Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi


307